ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
17.05.2017r. 05:08

Marek Dolatowski, adwokat - Praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy
Kancelaria Wardyński i Wspólnicy we współpracy z portalem cire.pl prowadzi od zbiór orzecznictwa w zakresie odwołań od decyzji Prezesa URE. Referat składa się z omówienia orzeczeń wybranych przez Kancelarię. Orzecznia dotyczą następujacych zagadnień: znaczenia prawnego bonifikat za przerwy w dostawach energii, znaczenia instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dla stron umów dotyczących energii elektrycznej, rygoru doręczenia powiadomień o zaległościach w procedurze wstrzymania dostaw energii oraz aktualne podejścia do oceny warunków przyłączenia do sieci w kontekście treści planów rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Referat wygłoszony podczas konferencji REE 2017, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 25 - 27 kwietnia 2017 r.


16.05.2017r. 05:07

Anna Będkowska - AGH Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Katedra Surowców Energetycznych ("Energetyka" - kwiecień 2017)
Dynamicznie rozwijający się sektor energetyki, jakim są mikroinstalacje fotowoltaiczne jest odpowiedzią społeczeństwa na coraz wyższe ceny energii elektrycznej oraz sposobem na uniezależnienie się od niestabilnych cen energii elektrycznej. Dzięki regulacjom prawnym, obowiązującym od 1 lipca 2016 r. na mocy Ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii, zmienia się model konsumpcji energii elektrycznej w gospodarstwach domowych.
15.05.2017r. 05:21

dr inż. Arkadiusz Węglarz - KAPE S.A., Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej ("Instal" - 4/2017)
Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku wprowadziła w stosunku do poprzedniej Ustawy z dnia 15 kwietnia
2011 roku szereg istotnych dla sektora ciepłowniczego rozwiązań prawnych, do których w szczególności należą: zmiany w systemie białych certyfikatów, wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego przez duże przedsiębiorstwa, wprowadzenie obowiązku wykonania analizy kosztów i korzyści dla jednostek wytwórczych o nominalnej mocy cieplnej powyżej 20 MW w przypadku budowy tej jednostki lub jej modernizacji, wprowadzenie pojęcia: "efektywne energetycznie systemy ciepłownicze". Przyjrzyjmy się szerzej tym zmianom pod kątem korzyści i obowiązków dla sektora ciepłowniczego.
12.05.2017r. 04:10

Jan Taler, Marcin Trojan, Dawid Taler, Piotr Dzierwa, Karol Kaczmarski, Marcin Liszka ("Rynek Energii" - 1/2017)
Calculations were performed of the thermal system of a power plant with installed water pressure tanks. The maximum rise in the block electric power resulting from the shut-off of low-pressure regenerative heaters is determined. At that time, the boiler is fed with hot water from water pressure tanks acting as heat accumulators. Accumulation of hot water in water tanks is also proposed in the periods of the power unit small load.
11.05.2017r. 05:06

Monika Morawiecka, Polska Grupa Energetyczna S.A.
W komunikacie prasowym do decyzji z 6 marca 2016 r. co do dopuszczenia pomocy publicznej dla nowej elektrowni jądrowej Paks II na Węgrzech KE po raz kolejny potwierdziła, że państwa członkowskie mają swobodę wyboru swojego miksu energetycznego.Lektura niektórych zapisów Pakietu Zimowego skłania do refleksji, że ta swoboda jest jednak rozumiana dość specyficznie - w istocie zaczyna oznaczać swobodę wyboru jedynie pomiędzy technologiami niskoemisyjnymi. Pakiet Zimowy zmierza do ograniczania kompetencji państw członkowskich w kształtowaniu swoich polityk energetycznych, a swobodę kształtowania miksu ogranicza na tyle, że w zasadzie jest ona nieistniejąca. Referat wygłoszony podczas konferencji REE 2017, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 25 - 27 kwietnia 2017 r.
10.05.2017r. 05:00

Opis zmian do dyrektywy 2009/72/EC z dnia 13 lipca 2009 r. dotyczącej wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej (...) zawartych w Pakiecie Zimowym i związanych z nimi zmian w Rozporządzeniu 714/2009 okiem prawnika. Referat koncentruje się na celu zmian w dyrektywie, opisuje mechanizmy mające służyć uelastycznieniu strony popytowej i podażowej rynku energii, nowe regulacje dotyczących magazynowania energii i elektromobilności oraz proces "uaktywnienia" konsumentów energii. Opisywane projekty aktów prawnych mają przyczynić się również do dalszej liberalizacji rynku energii poprzez określenie ram prawnych i ograniczenie możliwości ingerencji państwa na rynku (zarówno od strony regulacyjnej, jak i w zakresie systemów wsparcia). Referat wygłoszony podczas konferencji REE 2017, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 25 - 27 kwietnia 2017 r.
Marek Dolatowski, adwokat - Praktyka doradztwa dla sektora energii kancelarii Wardyński i Wspólnicy
09.05.2017r. 15:26

Raport podsumowuje kluczowe zdarzenia, jakie miały miejsce na rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce w okresie od 1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2017 r., przy czym przytoczone dane i zestawienia statystyczne obejmują pełny rok kalendarzowy 2016. Podobnie jak w przypadku poprzednich raportów, jego zakres merytoryczny koncentruje się głównie na obszarach charakterystycznych dla działalności TOE, i jego członków. Raport został opracowany na podstawie danych oraz wiedzy zespołu autorskiego na dzień 31 marca 2017 r.
09.05.2017r. 05:34

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner w WKB Wierciński Kwieciński Baehr ("Energia Elektryczna" - 4/2017)
Problematyka oświetlenia ulicznego, a ściślej - relacji między gminą a przedsiębiorstwem energetycznym, jest przedmiotem licznych kontrowersji de facto od czasu transformacji ustrojowej. Przed komercjalizacją zakładów energetycznych oraz przed reformą samorządową majątek oświetleniowy był elementem jednolitej własności państwowej, co w praktyce czyniło bezprzedmiotowymi dylematy w odniesieniu do tego, kto takim majątkiem ma zarządzać i na jakich warunkach należy nabywać usługi utrzymania majątku oraz energię elektryczną do jego zasilania.

08.05.2017r. 03:20

Marek Kulesa, Towarzystwo Obrotu Energią
Zarówno w Polsce, jak i w innych, licznych krajach Unii Europejskiej, trwają wzmożone dyskusje i prace zmierzające w kierunku uwzględnienia w rozliczeniach na rynku energii nie tylko energii elektrycznej, ale także i mocy. Część państw przeszła z rozważań teoretycznych i prac studialnych do wdrożenia konkretnych rozwiązań. Referat przygotowany na konferencję REE 2017, która odbyła się w Kazimierzu Dolnym w dniach 25 - 27 kwietnia 2017 r.
05.05.2017r. 05:07

Krzysztof Chlebowski
Artykuł zawiera uzupełnienie do dyskusji panelowej na temat klastrów energii, która się odbyła w Politechnice Wrocławskiej o zagadnienia, których - z racji ograniczonego czasu i dynamiki dyskusji - nie udało mi się szerzej przedstawić. Dotyczy szczególnie zasad funkcjonowania klastra i jego cech jako struktury tworzącej specyficzne korzystne otoczenie dla rozwoju firm oraz krótką ocenę tego, czy koncepcja klastra energii posiada zdolność do tworzenia takiego środowiska.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE