ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

Zainstaluj wtyczkę (playera) formatu Adobe Flash


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
08.03.2017r. 05:21

dr Sergiusz Urban, doradca, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
W przepisach Unii Europejskiej ustanowione zostały wymagania wobec punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Regulacje unijne dotyczące elektromobilności kierowane są w pierwszej kolejności do państw członkowskich UE, nakazując im opracowanie i wdrożenie odpowiednich polityk wspierających rozwój tej sfery gospodarki, część przepisów ma jednak bezpośredni wpływ także na inne podmioty, np. inwestorów, choćby poprzez określenie konkretnych specyfikacji technicznych dotyczących punktów ładowania.
07.03.2017r. 05:23

Zbigniew Połecki, Piotr Kacejko ("Rynek Energii" - luty 2017 r.)
W artykule przedstawiono wyniki badań związków korelacyjnych pomiędzy różnymi parametrami charakteryzującymi strukturę wytwarzania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego a wartością mocy generowanej w farmach wiatrowych zlokalizowanych w Polsce. Wykazano, że gwałtowny wzrost mocy zainstalowanej energetyki wiatrowej nie pociąga za sobą konieczności wprowadzania do pracy systemu istotnie większej rezerwy wirującej. Wynika to z efektywnych mechanizmów prognozowania mocy z generacji wiatrowej oraz prawidłowego planowania struktury wytwarzania przez operatora systemu przesyłowego, uwzględniającego prognozowane zapotrzebowanie oraz inne czynniki zewnętrzne.
06.03.2017r. 05:20

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan, Mgr inż. Adam Juszczak ("Energetyka" - nr 2/2017)
Wyniki przeprowadzonych analiz jednoznacznie pokazują, że najracjonalniejszą strategią inwestycyjną w źródła energii elektrycznej dla Polski, gwarantującą przy tym bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także, co szalenie ważne, stabilność, pewność i ciągłość jej dostaw, jest modernizacja już istniejących elektrowni, a nie budowa nowych bloków węglowych.
03.03.2017r. 12:21

Parlament Europejski głosował dzisiaj nad przyjęciem decyzji IGA wzmacniającej bezpieczeństwo dostaw surowców energetycznych do UE. - Nowelizacja decyzji IGA jest jednym z głównych priorytetów Unii Energetycznej, a wypracowane rozwiązania w zakresie wstępnej kontroli zgodności zawieranych umów międzyrządowych w dziedzinie energii z prawem UE są dużym sukcesem - komentuje wiceminister Michał Kurtyka.
03.03.2017r. 05:36

Rafał Wyczółkowski, Tomasz Wyleciał, Henryk Radomiak ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przedstawiono wyniki obliczeń strumienia ciepła wymienianego pomiędzy powierzchnią wody w otwartej niecce basenowej i powietrzem atmosferycznym. Przyjęto, że całkowity strumień wymienianego ciepła stanowi sumę trzech składowych: konwekcyjnej, radiacyjnej i parowania. Obliczenia wykonano dla dwóch wartości temperatury wody (27oC i 33oC) oraz wybranych wartości wilgotności i temperatury powietrza oraz prędkości wiatru. Ukazano udział poszczególnych mechanizmów wymiany ciepła w przepływie całkowitym w zależności od zmian wymienionych czynników atmosferycznych. Dokonaną w ten sposób analizę strat ciepła nazwano analizą jakościową.
02.03.2017r. 10:16

Climate Analytics
Według raportu kraje Unii Europejskiej muszą zaprzestać emisji dwutlenku węgla z elektrowni węglowych do roku 2030, żeby nie przekroczyć limitu globalnego ocieplenia uzgodnionego w Paryżu. Raport przedstawia pierwszą analizę zawierającą harmonogram wyłączeń każdej z ponad 300 elektrowni węglowych w Unii Europejskiej.
02.03.2017r. 05:48

Ewa Woźniak, Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej, Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ("Czysta Energia" - 1/2017)
Zgodnie ze Strategią Europa 2020 Polska ma obowiązek uzyskania 15-procentowego udziału OZE w całkowitym zużyciu energii do 2020 r. Biogazownie mogą pomóc w realizacji tego celu.
01.03.2017r. 05:04

Anna Poskart, Stanisław Szwaja, Dorota Musiał ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania ślazowca pensylwańskiego - uprawy energetycznej, która w wyniku wysokiego plonowania może być źródłem biomasy na cele opałowe. W celu wyeliminowania wad biomasy, jako paliwa stałego do kotłów węglowych, przeprowadzono proces uwęglania (toryfikacji) ślazowca, co spowodowało uzyskanie materiału palnego o składzie chemicznym, w tym składników palnych, zbliżonym do węgla kamiennego.
28.02.2017r. 05:26

Elżbieta Niewiedział - Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie ("Energia Elektryczna" - styczeń 2017)
W artykule omówiono problem zwiększenia efektywności energetycznej w działaniach operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych. Wykorzystując dane statystyczne zawarte w Statystyce Elektroenergetyki Polskiej, zestawiono straty energii w polskich sieciach elektroenergetycznych od 2002 do 2015 roku. Analiza strat na przestrzeni tego okresu pozwoliła na ocenę skuteczności działań operatorów w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
27.02.2017r. 05:02

Piotr Syryczyński
W największej demokracji świata można obserwować dyskusję o tym czy budować bloki nadkrytyczne bazujące na węglu kamiennym czy pójść w energetykę jądrową. Narzucono wykonawcom minimalne wymogi jakie trzeba spełnić aby uczestniczyć w przetargu na budowę nowych mocy (bloków i turbin) w technologii nadkrytycznej.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
INSTAL-FILTER SA
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Gazterm 2017
paliwa
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE