ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
20.04.2017r. 05:30

Artur Rusowicz, Andrzej Grzebielec, Rafał Laskowski ("Rynek Energii" - luty 2017)
W pracy przedstawiono propozycję unowocześnienia systemu chłodzenia trzech serwerowni. W serwerowniach zainstalowane są urządzenia chłodnicze o mocy chłodniczej 1,873 MW. Średnie rzeczywiste zapotrzebowanie na moc chłodniczą wynosi 890 kW. Część jednostek pełni funkcję rezerwową. W serwerowni zainstalowanych jest 38 szaf klimatyzacyjnych z bezpośrednim odparowaniem. Zamontowane urządzenia pracują od czternastu lat, w związku z tym istnieje potrzeba wymiany urządzeń chłodniczych na nowocześniejsze jednostki.
19.04.2017r. 05:25

Tadeusz Z. Czajkowski, Marek Ruszczak - Carbon Valley Ltd (CVL) ("Energetyka" - luty 2017)
Celem rozważań autorów publikacji jest przedstawienie i uzasadnienie praktyczne propozycji komercyjnego wykorzystania prądów konwekcyjnych wznoszących się od powierzchni ziemi do umownie przyjętej wysokości 50 metrów.
18.04.2017r. 07:03

adw. dr hab. Mariusz Swora
Po zmianach przepisów ustawy o VAT oraz ustawy Prawo energetyczne (tzw. "pakiet paliwowy" przyjęty ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), skierowanych przeciwko wyłudzeniom VAT, czyli przeciwko szarej strefie w obrocie paliwami, przyszła kolej na "pakiet transportowy" w postaci ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708).
18.04.2017r. 05:09

W artykule zaprezentowano wybrane aspekty podejścia metodycznego oraz ważniejsze wyniki obliczeń modelowych dla trzech wariantów (scenariuszy) popytu na paliwa i energię finalną do roku 2030. Sfera popytu finalnego obejmuje sektory grupujące odbiorców końcowych paliw i energii (sektory non-ETS), z wyłączeniem branż paliwowo-energetycznych. Prezentowane w artykule założenia metodyczne wykorzystano przy budowie modelu symulacyjnego do prognozowania popytu na energię finalną - EndUse-IEn.

Zygmunt Parczewski, Igor Tatarewicz, "Rynek energii" - kwiecień 2017)
13.04.2017r. 15:23

Wojciech Dąbrowski , Prezes Zarządu PGNiG Termika
By nie działać reaktywnie musimy najpierw opracować, a potem przedstawić Komisji Europejskiej nasze kompleksowe stanowisko w postaci polskiej doktryny energetycznej, oczywiście poparte stosownymi analizami. Zgłosić oczekiwanie, by w przyszłości KE w opracowywaniu nowych propozycji uwzględniała nasze realia i uwarunkowania. Dotyczy to w pełni wniosku o ponowną analizę Pakietu Zimowego i przedstawienie jego nowej propozycji, uwzględniającej krytykę proponowanych postanowień.
13.04.2017r. 05:04

Piotr Syryczyński
Rok 2017 przejdzie do historii jako początek końca epoki uranowo - plutonowej. Większość lobbystów tego kierunku rozwoju energetyki zamilkła lub próbuje udawać, że nic się nie stało.12.04.2017r. 09:22

Mariusz Łucki, Urząd Dozoru Technicznego, Departament Koordynacji Inspekcji
Radosław Hołownia, Urząd Dozoru Technicznego, Departament Innowacji i Rozwoju
Urząd Dozoru Technicznego wprowadza coraz to nowe metody badawcze, które umożliwiają wykrycie degradacji specyficznych dla określonego materiału, z jakiego wykonane jest urządzenie oraz warunków jego eksploatacji. Jedną z ciekawszych metod badawczych wykrywania wysokotemperaturowego ataku wodorowego jest metoda AUBT (Advenced Ultrasonic Backscsatter Technique)
12.04.2017r. 05:22

W artykule zaprezentowano wyniki prac Instytutu Energetyki dotyczące rozwoju koncepcji reaktora zgazowania biomasy, produkującego gaz o wyższej czystości niż w typowych technologiach. Gaz ten docelowo przeznaczony jest do generacji energii elektrycznej w układach sprzężonych ze stałotlenkowymi ogniwami paliwowymi (SOFC).
Autor: mgr inż. Janina Ilmurzyńska - Instytut Energetyki ("Nowa Energia" - 1/2017)
11.04.2017r. 13:23

Tadeusz Iwański, Arkadiusz Sarna

Uwaga analityków zajmujących się ukraińską energetyką skupiona była dotąd głównie na sektorze gazowym, ze względu na strategiczny charakter tego segmentu gospodarki i relacje Ukrainy z Rosją. Tymczasem wojna w Donbasie, która - paradoksalnie - zdynamizowała procesy uzdrawiania tego sektora i uniezależniania się Ukrainy od dostaw gazu z Rosji, ujawniła niedostrzegane dotąd problemy i słabe punkty ukraińskiej elektroenergetyki.
11.04.2017r. 05:24

W artykule zostanie przedstawiony sposób wykorzystania opisu zmienności obciążenia w systemie elektroenergetycznym w przygotowaniu powyższej zmiennej. Zaproponowana metodyka umożliwia prognozę w interwałach miesięcznych.
Mateusz Szydłowski, Janusz Sowiński ("Rynek Energii" luty 2017)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE