ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
07.06.2017r. 05:09

Marcin Chomiuk partner i Piotr Stenko, radca prawny, Kancelaria Jara Drapała & Partners

Inwestycje budowlane w branży energetycznej cechuje duże skomplikowanie techniczne, logistyczne i prawne. Implikuje to konicznością zatrudniania przez generalnych podwykonawców licznych podwykonawców. Ci z kolei posługują się dalszymi podwykonawcami. Za organizację całości oraz wynik prac odpowiedzialny jest wobec inwestora generalny wykonawca. Z tego względu podmioty te powinny szczególnie dokładnie przyjrzeć się nowelizacji przepisów statuujących solidarną odpowiedzialność inwestora i generalnego podwykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom i dalszym podwykonawcom.
06.06.2017r. 05:27

Dr inż. Aneta Głuszek, Wydział Oceny Zgodności, Urząd Dozoru Technicznego
W celu zapewnienia ciągłej integralności rurociągów przesyłowych i towarzyszącej im infrastruktury, prawo i dobre praktyki nakładają wymóg ich okresowego kontrolowania, co należy potwierdzać - np. wynikami sprawowanego nadzoru lub wynikami odpowiednich badań.
05.06.2017r. 05:24

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka ("Rynek Energii" - kwiecień 2017)
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania efektywności stosowania magazynu energii zapewniającego autokonsumpcję energii wyprodukowanej w mikroinstalacji PV. Dla rozpatrywanego obiektu wykazano, że przy mocy mikroinstalacji bliskiej 40 kW, w przypadku prosumentów biznesowych, obecne ceny baterii litowo - jonowych są już bliskie cenom zapewniającym opłacalność inwestycji w układ magazynowania energii. Wskazano na celowość wprowadzenia premii za tworzenie magazynów energii oraz wykazano, że pro-sumentowi korzystającemu z systemu opustów trudno znaleźć uzasadnienie dla tego kierunku inwestowania.
02.06.2017r. 05:05

Piotr Kwiatkiewicz ("Energia Gigawat" - 1/2017)
Warunki polowe są swojego rodzaju odwzorowaniem stanu istniejącego przed pojawieniem się sieci elektroenergetycznej i elektrowni zawodowych. Pozwalają na modelowanie rozwiązań dla odbiorcy docelowego bez konieczności integrowania go z istniejąca infrastrukturą zewnętrzną. Postęp techniczny w zakresie możliwości wytwarzania energii elektrycznych, jaki nastąpił w ostatnich dwóch dekadach, jest imponujący.
01.06.2017r. 06:29

dr inż. Tomasz Gierszewski - Politechnika Gdańska ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 4/2016)
W artykule zaprezentowano przegląd zagrożeń bezpieczeństwa IT/OT związanego ze złośliwym oprogramowaniem. Scharakteryzowano zarówno zagrożenia, w szczególności ich ewolucję, jak i sposoby ich zwalczania. Zaprezentowano nie tylko teoretyczne ujęcie zagadnienia, ale także rozwiązania dostępne na rynku i dobre praktyki. Odniesiono się również do zabezpieczania styku systemów IT/OT.
31.05.2017r. 05:04

Maria Łabno, associate w Zespole Postepowań Sądowych i Infrastruktury i Marcin Chomiuk, partner w Kancelarii Jara Drapała & Partners
Od 1 czerwca 2017 roku zmienią się zasady solidarnej odpowiedzialności inwestora i wykonawcy za wynagrodzenie należne podwykonawcom wynikające z kodeksu cywilnego. Wprowadzone modyfikacje wiążą się z licznymi ryzykami prawnymi i ekonomicznymi, które muszą być wzięte pod uwagę, także przez inwestorów.
30.05.2017r. 05:05

Katarzyna Gowin, Biogazownie Polskie ("Czysta Energia" - 3/2017).
Doświadczenia inwestorów i użytkowników biogazowni w ostatnich latach jednoznacznie wskazują na potrzebę właściwego doboru rozwiązań technologicznych, które będą się sprawdzały w różnych warunkach pracy biogazowni.
29.05.2017r. 05:21

Paweł Maślankiewicz, Henryk Wojciechowski ("Instal" 4/2017)
Tematem artykułu jest analiza techniczna wykorzystania ciepła krzepnięcia wody do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz w lecie odmrażania lodu w zbiorniku do klimatyzacji pomieszczeń.
26.05.2017r. 05:08

Piotr Syryczyński
Coroczne sprawozdania Prezesa URE są materiałem, który wielu uczestników rynku przegląda tylko pobieżnie. Tekst opisujący rok 2016 zasługuje na szerszą analizę gdyż zawiera wiele informacji. W kilku istotnych punktach są tam przemilczenia, które sygnalizują sporne kwestie lepiej niż ostrzegawcza latarnia.
25.05.2017r. 05:35

Autor: dr Ilona Przybojewska - Uniwersytet Jagielloński ("Energia Gigawat" - 5/2017)
Analizując kwestię - miejsce, jakie w polityce energetycznej Unii Europejskiej zajmuje w istocie rzeczy cel środowiskowy, nie sposób nie rozpocząć rozważań od klauzuli przekrojowej z art. 11 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Klauzula ta nakazuje branie pod uwagę względów ochrony środowiska we wszystkich sferach aktywności Unii Europejskiej.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE