ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
10.04.2017r. 05:19

Radosław Szczerbowski - Politechnika Poznańska, Instytut Elektroenergetyki ("Energia Elektryczna" - 2/2017)
Polityka energetyczna państwa to polityka bezpieczeństwa danego kraju. Powinna być przemyślana i uwzględniać dostęp do źródeł energii. Ważną kwestią jest konieczność uniezależnienia się od im-portu paliw. Podejmując decyzję o budowie nowych źródeł wytwórczych, należy również uwzględ-nić ich wpływ na pracę KSE. Ważnym aspektem jest również dostęp i cena paliwa, przyszłe koszty emisji CO2.
07.04.2017r. 05:20

mgr inż. Bartosz Iwicki, Emu ("Czysta Energia" - 1/2017)
Koszt magazynu energii w rozpatrywanym okresie trwałości projektu należy analizować kompleksowo: baterie + serwis + reinwestowanie. Stosunek ceny do trwałości systemu bateryjnego to wskaźnik jakości produktu.
06.04.2017r. 05:03

Artur Andrzejewski
20 maja 2017 roku miną dwa lata od wprowadzenia w strefie Europy Środkowo - Zachodniej (CWE - ang. Central Western Europe) mechanizmu Flow-Based Market Coupling. Całościowej zmianie uległa metodologia alokacja zdolności przesyłowych na Rynku Dnia Następnego (ang. Day-Ahead Market). W poniższym artykule przedstawiono proces implementacji metodologii, zasadę działania oraz korzyści i problemy wynikające z jej wprowadzenia.
05.04.2017r. 05:06

Bożena E. Matusiak ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przedstawiono teoretyczny business case i wyniki jego obliczeń, zakładając, że system bilansowania konsumpcji i produkcji energii e-balance, mógłby być wdrożony na terenie Polski, w nowo utworzonym klastrze, którego celem byłoby zarządzanie optymalnym wykorzystaniem źródeł energii w sąsiedztwie. Przeprowadzono wstępne obliczenia numeryczne przyjmując szereg założeń ekonomicznych oraz matematycznych. W podejściu tym zastosowano metodę projektową oraz wstępną symulację matematyczną na uproszczonym modelu uzyskiwania elastyczności energetycznej w systemie.
04.04.2017r. 05:28

Aleksandra Czopik-Barecka, www.iLawEnergy.pl
Wejście w życie w dniu 3 stycznia 2018 r. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (MIFID II) wymusi szereg zmian w funkcjonowaniu firm inwestycyjnych a także innych podmiotów, które ze względu na rodzaj świadczonych usług lub oferowanych produktów, znajdą się w sferze jej oddziaływania. Pakiet MIFID II zawiera wiele nowych rozwiązań w tym w odniesieniu do fundamentalnych pojęć związanych w rynkiem kapitałowym m.in. pojęcia instrumentu finansowego.
04.04.2017r. 05:19

Katarzyna Kłaczyńska i Tomasz Ziomek, EY
Zagadnienie usługi redukcji zapotrzebowania na polecenie OSP jest zagadnieniem w obecnej formule nowym i bardzo skomplikowanym. Najlepszym dowodem na złożoność tego zagadnienia dla odbiorców jest fakt, iż OSP pod wpływem uwag potencjalnych uczestników wydłużył o ponad 2 tygodnie pierwotny termin składania ofert.
03.04.2017r. 05:06

Jan C. Stępień, Andrzej Stobiecki ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przeprowadzono analizę planowych przerw w dostawie energii elektrycznej wykonywanych przy wiejskich liniach niskiego i średniego napięcia. Przeanalizowano takie parametry jak częstość i czas przerwy w zasilaniu energią elektryczną, sezonowość wykonywania prac w chronologicznym okresie roku i doby, częstość rodzajów prac, czas przerwy w zasilaniu energią elektryczną, ilość energii elektrycznej niedostarczonej podczas prac planowych oraz liczbę wyłączanych odbiorców energii. Wyniki zostały podane w formie tabel i wykresów.
01.04.2017r. 05:10

Robert Szeszuła - makler Towarowej Giełdy Energii oraz europejskiej giełdy EPEX Spot
Proces wdrażania koncepcji klastrów energii a co za tym idzie przemiana na rynku energetycznym nie będzie łatwa. Pracę nad implementacją rozwiązań należy rozpocząć od eksperymentów i programów pilotażowych, po wdrożeniu których będziemy wiedzieć w jakim kierunku się poruszamy i czy obrany kierunek jest słuszny. Najtrudniejsze będzie wypracowanie początkowego modelu pracy funkcjonowania oraz otwarcie się na nowoczesne rozwiązania rynkowe takie jak wirtualna elektrownia, dynamiczne taryfy czy też demand side response. Warto również rozwijać technologie magazynów energii, dzięki którym proces bilansowania stanie się jeszcze łatwiejszy.
31.03.2017r. 05:00

Wiktor Furmańczyk
Praca dyplomowa, w której poruszono temat analizy cen rynku energii elektrycznej w Polsce. Publikacja zawiera opisy różnych modeli rynków i sposoby rozliczania się między uczestnikami rynku. Położono szczególny nacisk na zasady działania rynku dnia następnego i rynku bilansującego porównując kształtowanie się cen na tych rynkach w aspekcie Bieżących Planów Koordynacyjnych Dobowych. Na tej podstawie wyciągnięto wnioski dotyczące wzajemnych korelacji między cenami energii i technicznym funkcjonowaniem systemu elektroenergetycznego".
30.03.2017r. 03:27

Henryk Wojciechowski ("Instal" - 3/2017)
Celem artykułu jest przedstawienie problemu i potrzeby efektywnego magazynowania energii oraz zaprezentowania stosowanych współcześnie technologii magazynowania energii, takich jak: baterie akumulatorów, kinetyczne zasobniki energii, koła zamachowe, elektrownie pompowe, sprężone powietrze, nadprzewodnikowe zasobniki energii, superkondensatory oraz magazynowanie energii w ciekłym powietrzu.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE