ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

Zainstaluj wtyczkę (playera) formatu Adobe Flash


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
22.03.2017r. 05:27

Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek, Klara Sereja ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną warunków, w których wprowadzenie zasobnika energii byłoby alternatywą dla modernizacji instalacji nn, a przez to przyniosłoby wymierne efekty ekonomiczne dla operatora sieci. Zasobnik energii współpracujący z układem kontrolującym pracę sieci może łagodzić zagrożenia spowodowane nadmierną generacją lub dużymi obciążeniami występującymi okresowo.
15.03.2017r. 05:27

Jacek Karczewski, Paweł Szuman - Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi ("Energetyka" - luty 2017)
Zapewnienie poprawnej pracy bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego jest zagadnieniem złożonym. Utrzymanie odpowiednich parametrów regulacji (np. dynamiki odpowiedzi bloku na zmiany mocy wynikające z regulacji pierwotnej i wtórnej) narzuca wybór odpowiedniej struktury układów regulacji: mocy czynnej i ciśnienia pary oraz optymalizacji nastaw regulatorów.
13.03.2017r. 05:00

Niski współczynnik mocy biernej oraz wzrost harmonicznych bardzo negatywnie wpływają na sieć elektroenergetyczną. Generując takie zakłócenia odbiorca energii narażony jest na kary finansowe, dlatego producenci i dostawcy urządzeń energetycznych poszukują rozwiązań, by zminimalizować oba niekorzystne zjawiska i ograniczyć do minimum ryzyko płacenia kar przez użytkowników urządzeń elektrycznych.
ABB
06.03.2017r. 05:20

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan, Mgr inż. Adam Juszczak ("Energetyka" - nr 2/2017)
Wyniki przeprowadzonych analiz jednoznacznie pokazują, że najracjonalniejszą strategią inwestycyjną w źródła energii elektrycznej dla Polski, gwarantującą przy tym bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także, co szalenie ważne, stabilność, pewność i ciągłość jej dostaw, jest modernizacja już istniejących elektrowni, a nie budowa nowych bloków węglowych.
28.02.2017r. 05:26

Elżbieta Niewiedział - Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie ("Energia Elektryczna" - styczeń 2017)
W artykule omówiono problem zwiększenia efektywności energetycznej w działaniach operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych. Wykorzystując dane statystyczne zawarte w Statystyce Elektroenergetyki Polskiej, zestawiono straty energii w polskich sieciach elektroenergetycznych od 2002 do 2015 roku. Analiza strat na przestrzeni tego okresu pozwoliła na ocenę skuteczności działań operatorów w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
24.02.2017r. 05:14

Janusz Kotowicz, Wojciech Uchman, Katarzyna Janusz-Szymańska ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
W artykule zaprezentowano stanowisko badawcze instalacji mikrokogeneracyjnej, zbudowanej w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Układ wyposażony jest w moduł µCHP Vitotwin oraz zasobnik ciepła. Opisano układ pomiarowo-sterujący, który umożliwia symulację zróżnicowanych warunków zewnętrznych, zmiennego obciążenia cieplnego oraz możliwości tworzenia harmonogramu warunków pracy instalacji. Przedstawiono możliwości pomiarowe stanowiska oraz przykładowe charakterystyki pracy elementów układu.
06.02.2017r. 05:05

Janusz Kotowicz, Marcin Job ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną elektrowni gazowo-parowych ze spalaniem tlenowym i recyrkulacją spalin. Ze względu na wysoką zawartość pary wodnej w spalinach, można stosować recyrkulację mokrą spalin lub też wprowadzić częściowe osuszanie spalin recyrkulowanych. Przedstawiono parametry charakterystyczne oraz dokonano porównania elektrowni z mokrą oraz suchą recyrkulacją spalin.
30.12.2016r. 05:12

Ludwik Pieńkowski, Katarzyna Skolik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energii i Paliw ("Nowa Energia" - 5-6/2016)
Program Polskiej Energetyki Jądrowej ma wymiar istotny dla gospodarki. Jego celem jest włączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni jądrowej o mocy powyżej 1000 MW w 2025 r. (lub kilka lat później), a docelowa moc energetyki jądrowej ma wynosić 6000 MW. W programie przyjętym przez rząd, w styczniu 2014 r., za referencyjny koszt inwestycji przyjęto 4000 euro/kW, a jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 86 euro/MWh.
16.12.2016r. 05:04

dr inż. Marek Gała, adiunkt, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny Instytutu Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej ("Nowa Energia" - 5-6/2016)
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ciągłością dostaw energii elektrycznej do jej odbiorców. Przedstawiono rodzaje zaburzeń wartości skutecznej napięcia ze szczególnym uwzględnieniem zapadów napięcia i przerw w zasilaniu oraz wskazano przyczyny ich powstawania, jak również ich wpływ na pracę wybranych odbiorników energii elektrycznej.
26.10.2016r. 05:28

Jacek Hałgas - starszy specjalista ds. Inwestycji, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA ("Wiadomości Naftowe i Gazownicze" - nr 7-8-9/2016)
W Polsce, kraju o jednym z największych zasobów węgla w Europie oraz o bogatych tradycjach technicznych związanych z górnictwem, wszelkie technologie mające na celu pełniejsze wykorzystanie potencjału tego surowca spotykają się z dużym zainteresowa-niem i stają się przedmiotem szerszej dyskusji naukowców i polityków. Jedną z koncep-cji, która analizowana jest zarówno na szczeblach rządowych jak również przez depar-tamenty inwestycyjno-rozwojowe wiodących zakładów przemysłowych z branży che-micznej i energetycznej jest proces zgazowania węgla. Jest to technologia, której tradycje sięgają jeszcze XIX wieku i do dzisiaj znajduje ona szerokie zastosowanie w różnych częściach naszego globu.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
INSTAL-FILTER SA
Elektrix
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Gazterm 2017
paliwa
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE