ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
27.06.2017r. 05:35

prof. dr hab. inż. Tadeusz Knych - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, prof. nadzw. dr hab. inż. Andrzej Mamala - Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, mgr inż. Krzysztof Lenarczyk - Wydział Techniki Liniowej, Departament Eksploatacji, PSE ("Elektroenergetyka" - 1/2016)
W artykule przedstawiono długofalowy program prac rozwojowych prowadzonych przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne mający na celu ograniczenie strat w przesyle energii elektrycznej ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących opracowania nowych konstrukcji przewodów fazowych do stosowania w liniach elektroenergetycznych NN.
22.06.2017r. 05:25

Andrzej Olencki - Uniwersytet Zielonogórski ("Energia Elektryczna" - 4/2017)
Pomiar błędu licznika zasilanego z sieci energetycznej obiektu może być obarczony na tyle dużą niepowtarzalnością, że nawet przy stosowaniu testera najwyższych klas dokładności oraz przy stosowaniu uznanych zasad dokumentowania wyniku pomiaru wg przewodnika, wynik pomiaru może być uznany za niewystarczająco wiarygodny i w związku z tym może być kwestionowany w przypadku sporu.
21.06.2017r. 05:23

dr hab. inż. Waldemar Dołęga - Katedra Energoelektryki, Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej ("Energetyka" - 5/2017)
W artykule przedstawiono wiejskie stacje elektroenergetyczne SN zwracając szczególną uwagę na stacje słupowe. Przedstawiono stan sieci dystrybucyjnej na obszarach wiejskich. Przedstawiono charakterystykę ogólną stacji słupowych SN oraz charakterystykę rozwiązań krajowych. Omówiono stosowane rozwiązania konstrukcyjne zwracając szczególną uwagę na konstrukcję nośną. Omówiono wybrane aspekty techniczne rozwiązań konstrukcyjnych stacji słupowych. Przedstawiono przepisy określające wymagania i zalecenia związane z doborem stacji słupowej.
16.06.2017r. 05:14

("Energia Gigawat" - 4/2017)
Jednym z bardziej spektakularnych osiągnięć elektrotechniki ostatnich dekad są superkondensatory. Jest to skrócona nazwa elektrochemicznych kondensatorów o wielkiej pojemności. Elementy te, przeznaczone m.in. do gromadzenia ładunku elektrycznego, wypełniają lukę między kondensatorami elektrolitycznymi i ogniwami wielokrotnego ładowania. Mogą gromadzić do 100 razy więcej energii na jednostkę masy od kondensatorów elektrolitycznych, a dodatkowo mogą być znacznie częściej ładowane od wszelkich akumulatorów. Zalety te utorowały im drogę do licznych aplikacji w rozmaitych układach i urządzeniach.
02.06.2017r. 05:05

Piotr Kwiatkiewicz ("Energia Gigawat" - 1/2017)
Warunki polowe są swojego rodzaju odwzorowaniem stanu istniejącego przed pojawieniem się sieci elektroenergetycznej i elektrowni zawodowych. Pozwalają na modelowanie rozwiązań dla odbiorcy docelowego bez konieczności integrowania go z istniejąca infrastrukturą zewnętrzną. Postęp techniczny w zakresie możliwości wytwarzania energii elektrycznych, jaki nastąpił w ostatnich dwóch dekadach, jest imponujący.
22.05.2017r. 05:14

dr inż. Karol Sztekler, dr hab. inż. Jan Górski, prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, mgr inż. Tomasz Siwek, mgr inż. Wojciech Kalawa, inż. Łukasz Żak - Katedra Maszyn Cieplnych i Przepływowych, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie ("Nowa Energia" - 2/2017)
W niniejszej pracy zaprezentowano możliwości zastosowania małych układów kogeneracyjnych do produkcji energii elektrycznej i ciepła łącznie, na przykładzie Laboratorium Układów Kogeneracji (LUK) w Centrum Energetyki - AGH oraz możliwości badawcze laboratorium LUK
12.04.2017r. 09:22

Mariusz Łucki, Urząd Dozoru Technicznego, Departament Koordynacji Inspekcji
Radosław Hołownia, Urząd Dozoru Technicznego, Departament Innowacji i Rozwoju
Urząd Dozoru Technicznego wprowadza coraz to nowe metody badawcze, które umożliwiają wykrycie degradacji specyficznych dla określonego materiału, z jakiego wykonane jest urządzenie oraz warunków jego eksploatacji. Jedną z ciekawszych metod badawczych wykrywania wysokotemperaturowego ataku wodorowego jest metoda AUBT (Advenced Ultrasonic Backscsatter Technique)
03.04.2017r. 05:06

Jan C. Stępień, Andrzej Stobiecki ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przeprowadzono analizę planowych przerw w dostawie energii elektrycznej wykonywanych przy wiejskich liniach niskiego i średniego napięcia. Przeanalizowano takie parametry jak częstość i czas przerwy w zasilaniu energią elektryczną, sezonowość wykonywania prac w chronologicznym okresie roku i doby, częstość rodzajów prac, czas przerwy w zasilaniu energią elektryczną, ilość energii elektrycznej niedostarczonej podczas prac planowych oraz liczbę wyłączanych odbiorców energii. Wyniki zostały podane w formie tabel i wykresów.
29.03.2017r. 05:04

Piotr Miller, Marek Wancerz ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule omówiono wyniki badań falowników przy zmianach oraz zanikach napięcia w sieci. Poddano również ocenie skuteczność wewnętrznych zabezpieczeń falownika.
22.03.2017r. 05:27

Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek, Klara Sereja ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną warunków, w których wprowadzenie zasobnika energii byłoby alternatywą dla modernizacji instalacji nn, a przez to przyniosłoby wymierne efekty ekonomiczne dla operatora sieci. Zasobnik energii współpracujący z układem kontrolującym pracę sieci może łagodzić zagrożenia spowodowane nadmierną generacją lub dużymi obciążeniami występującymi okresowo.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE