ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
12.04.2017r. 09:22

Mariusz Łucki, Urząd Dozoru Technicznego, Departament Koordynacji Inspekcji
Radosław Hołownia, Urząd Dozoru Technicznego, Departament Innowacji i Rozwoju
Urząd Dozoru Technicznego wprowadza coraz to nowe metody badawcze, które umożliwiają wykrycie degradacji specyficznych dla określonego materiału, z jakiego wykonane jest urządzenie oraz warunków jego eksploatacji. Jedną z ciekawszych metod badawczych wykrywania wysokotemperaturowego ataku wodorowego jest metoda AUBT (Advenced Ultrasonic Backscsatter Technique)
03.04.2017r. 05:06

Jan C. Stępień, Andrzej Stobiecki ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przeprowadzono analizę planowych przerw w dostawie energii elektrycznej wykonywanych przy wiejskich liniach niskiego i średniego napięcia. Przeanalizowano takie parametry jak częstość i czas przerwy w zasilaniu energią elektryczną, sezonowość wykonywania prac w chronologicznym okresie roku i doby, częstość rodzajów prac, czas przerwy w zasilaniu energią elektryczną, ilość energii elektrycznej niedostarczonej podczas prac planowych oraz liczbę wyłączanych odbiorców energii. Wyniki zostały podane w formie tabel i wykresów.
29.03.2017r. 05:04

Piotr Miller, Marek Wancerz ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule omówiono wyniki badań falowników przy zmianach oraz zanikach napięcia w sieci. Poddano również ocenie skuteczność wewnętrznych zabezpieczeń falownika.
22.03.2017r. 05:27

Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek, Klara Sereja ("Rynek Energii" - luty 2017)
W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną warunków, w których wprowadzenie zasobnika energii byłoby alternatywą dla modernizacji instalacji nn, a przez to przyniosłoby wymierne efekty ekonomiczne dla operatora sieci. Zasobnik energii współpracujący z układem kontrolującym pracę sieci może łagodzić zagrożenia spowodowane nadmierną generacją lub dużymi obciążeniami występującymi okresowo.
15.03.2017r. 05:27

Jacek Karczewski, Paweł Szuman - Instytut Energetyki, Oddział Techniki Cieplnej "ITC" w Łodzi ("Energetyka" - luty 2017)
Zapewnienie poprawnej pracy bloku energetycznego biorącego udział w regulacji systemu elektroenergetycznego jest zagadnieniem złożonym. Utrzymanie odpowiednich parametrów regulacji (np. dynamiki odpowiedzi bloku na zmiany mocy wynikające z regulacji pierwotnej i wtórnej) narzuca wybór odpowiedniej struktury układów regulacji: mocy czynnej i ciśnienia pary oraz optymalizacji nastaw regulatorów.
13.03.2017r. 05:00

Niski współczynnik mocy biernej oraz wzrost harmonicznych bardzo negatywnie wpływają na sieć elektroenergetyczną. Generując takie zakłócenia odbiorca energii narażony jest na kary finansowe, dlatego producenci i dostawcy urządzeń energetycznych poszukują rozwiązań, by zminimalizować oba niekorzystne zjawiska i ograniczyć do minimum ryzyko płacenia kar przez użytkowników urządzeń elektrycznych.
ABB
06.03.2017r. 05:20

Prof. dr hab. inż. Ryszard Bartnik, Dr inż. Anna Hnydiuk-Stefan, Mgr inż. Adam Juszczak ("Energetyka" - nr 2/2017)
Wyniki przeprowadzonych analiz jednoznacznie pokazują, że najracjonalniejszą strategią inwestycyjną w źródła energii elektrycznej dla Polski, gwarantującą przy tym bezpieczeństwo energetyczne kraju, a także, co szalenie ważne, stabilność, pewność i ciągłość jej dostaw, jest modernizacja już istniejących elektrowni, a nie budowa nowych bloków węglowych.
28.02.2017r. 05:26

Elżbieta Niewiedział - Wyższa Szkoła Kadr Menadżerskich w Koninie ("Energia Elektryczna" - styczeń 2017)
W artykule omówiono problem zwiększenia efektywności energetycznej w działaniach operatorów systemów przesyłowego i dystrybucyjnych. Wykorzystując dane statystyczne zawarte w Statystyce Elektroenergetyki Polskiej, zestawiono straty energii w polskich sieciach elektroenergetycznych od 2002 do 2015 roku. Analiza strat na przestrzeni tego okresu pozwoliła na ocenę skuteczności działań operatorów w zakresie poprawy efektywności energetycznej.
24.02.2017r. 05:14

Janusz Kotowicz, Wojciech Uchman, Katarzyna Janusz-Szymańska ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
W artykule zaprezentowano stanowisko badawcze instalacji mikrokogeneracyjnej, zbudowanej w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Układ wyposażony jest w moduł µCHP Vitotwin oraz zasobnik ciepła. Opisano układ pomiarowo-sterujący, który umożliwia symulację zróżnicowanych warunków zewnętrznych, zmiennego obciążenia cieplnego oraz możliwości tworzenia harmonogramu warunków pracy instalacji. Przedstawiono możliwości pomiarowe stanowiska oraz przykładowe charakterystyki pracy elementów układu.
06.02.2017r. 05:05

Janusz Kotowicz, Marcin Job ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną elektrowni gazowo-parowych ze spalaniem tlenowym i recyrkulacją spalin. Ze względu na wysoką zawartość pary wodnej w spalinach, można stosować recyrkulację mokrą spalin lub też wprowadzić częściowe osuszanie spalin recyrkulowanych. Przedstawiono parametry charakterystyczne oraz dokonano porównania elektrowni z mokrą oraz suchą recyrkulacją spalin.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Gazterm 2017
paliwa
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE