ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

Zainstaluj wtyczkę (playera) formatu Adobe Flash


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
06.02.2017r. 05:05

Janusz Kotowicz, Marcin Job ("Rynek Energii" - grudzień 2016)
W artykule przedstawiono analizę termodynamiczną elektrowni gazowo-parowych ze spalaniem tlenowym i recyrkulacją spalin. Ze względu na wysoką zawartość pary wodnej w spalinach, można stosować recyrkulację mokrą spalin lub też wprowadzić częściowe osuszanie spalin recyrkulowanych. Przedstawiono parametry charakterystyczne oraz dokonano porównania elektrowni z mokrą oraz suchą recyrkulacją spalin.
30.12.2016r. 05:12

Ludwik Pieńkowski, Katarzyna Skolik, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Wydział Energii i Paliw ("Nowa Energia" - 5-6/2016)
Program Polskiej Energetyki Jądrowej ma wymiar istotny dla gospodarki. Jego celem jest włączenie do krajowego systemu elektroenergetycznego elektrowni jądrowej o mocy powyżej 1000 MW w 2025 r. (lub kilka lat później), a docelowa moc energetyki jądrowej ma wynosić 6000 MW. W programie przyjętym przez rząd, w styczniu 2014 r., za referencyjny koszt inwestycji przyjęto 4000 euro/kW, a jednostkowy koszt wytwarzania energii elektrycznej na poziomie 86 euro/MWh.
16.12.2016r. 05:04

dr inż. Marek Gała, adiunkt, Politechnika Częstochowska, Wydział Elektryczny Instytutu Telekomunikacji i Kompatybilności Elektromagnetycznej ("Nowa Energia" - 5-6/2016)
W artykule przedstawiono zagadnienia związane z ciągłością dostaw energii elektrycznej do jej odbiorców. Przedstawiono rodzaje zaburzeń wartości skutecznej napięcia ze szczególnym uwzględnieniem zapadów napięcia i przerw w zasilaniu oraz wskazano przyczyny ich powstawania, jak również ich wpływ na pracę wybranych odbiorników energii elektrycznej.
26.10.2016r. 05:28

Jacek Hałgas - starszy specjalista ds. Inwestycji, Grupa Azoty, Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA ("Wiadomości Naftowe i Gazownicze" - nr 7-8-9/2016)
W Polsce, kraju o jednym z największych zasobów węgla w Europie oraz o bogatych tradycjach technicznych związanych z górnictwem, wszelkie technologie mające na celu pełniejsze wykorzystanie potencjału tego surowca spotykają się z dużym zainteresowa-niem i stają się przedmiotem szerszej dyskusji naukowców i polityków. Jedną z koncep-cji, która analizowana jest zarówno na szczeblach rządowych jak również przez depar-tamenty inwestycyjno-rozwojowe wiodących zakładów przemysłowych z branży che-micznej i energetycznej jest proces zgazowania węgla. Jest to technologia, której tradycje sięgają jeszcze XIX wieku i do dzisiaj znajduje ona szerokie zastosowanie w różnych częściach naszego globu.
11.10.2016r. 05:21

Autorzy: Sławomir Bielecki, Danuta Szymańska, Bartosz Cieślak ("Energetyka" - wrzesień 2016)
Obecny rynek energii różni się od innych rynków towarowych brakiem możliwości efektywnego gromadzenia (magazynowania) przedmiotu obrotu. Poszukiwania odpowiedniej technologii magazynowania energii w horyzoncie długo- i krótkoterminowym przechodzą powoli do etapu zastosowań komercyjnych.
06.10.2016r. 05:22

Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek - Politechnika Lubelska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
Rozwój energetyki prosumenckiej, pomimo opóźnień wynikających z zawirowań legislacyjnych, wydaje się na dzień dzisiejszy raczej przesądzony. W wielu polskich gminach wdrażane są projekty zakupu i instalacji odnawialnych źródeł z dofinansowaniem UE.
05.10.2016r. 05:30

Marcin Wilczek - Tauron Dystrybucja SA ("Energia Elektryczna" - 9/2016)
Rozproszone źródła energii elektrycznej przyłączane do sieci dystrybucyjnych z jednym kierunkiem przepływu mocy zmieniają: rozpływy prądów, wartości napięć w otoczeniu źródła oraz ilość strat w sieci. Zmiany te są uwarunkowane przede wszystkim: strukturą sieci, miejscem przyłączenia źródła, mocą znamionową źródła i mocami odbieranymi w sieci.
06.09.2016r. 05:20

Henryk Kocot - Politechnika Śląska, Gliwice ("Rynek Energii Elektrycznej. Bezpieczeństwo energetyczne Polski". Politechnika Lubelska)
Wymiana linii 220 na 400 kV skutkuje praktycznie zawsze pozytywnym zmniejszeniem strat przesyłu, jednak dla pojedynczych inwestycji te różnice są nieznaczne, wynikające głównie ze zmniejszenia rezystancji linii przez zwiększenie przekrojów przewodów roboczych.
29.08.2016r. 05:36

Marek Kurkowski, Tomasz Popławski, Katarzyna Kurkowska ("Rynek Energii" - czerwiec 2016)
W publikacji zaprezentowano problematykę związaną z przepływami energii biernej pojemnościowej charakteryzującej eksploatację opraw drogowych LED. Omówiono systemy optymalizacji pracy instalacji oświetleniowych. Przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych dotyczących zużycia energii elektrycznej wybranej oprawy LED ze sterowaniem 1-10V. Dokonano analizy wyników pomiarów parametrów elektrycznych drogowych instalacji oświetleniowych ze sterowaniem DALI. Oszacowano koszty przepływu energii elektrycznej.
29.07.2016r. 05:28

Paweł Bućko, Marcin Jaskólski, Alicja Stoltmann - Politechnika Gdańska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
W artykule przedstawiono kryteria stosowane w wielokryterialnym planowaniu rozwoju systemu elektroenergetycznego. Kryteria podzielono na te związane podsystemem wytwórczym oraz siecią elektroenergetyczną przesyłową i dystrybucyjną. Analiza literatury wykazała, że na przestrzeni lat dobór kryteriów nie uległ znacznym zmianom. Pomimo rozwoju technologii nadal przywiązuje się wagę do kryteriów kosztowych, technicznych, środowiskowych lub społecznych.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
FST - Grupa Brokerska
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
INSTAL-FILTER SA
Elektrix
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
paliwa
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE