ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
14.08.2017r. 05:05

Barbara Kaszowska, Andrzej Włóczyk - Politechnika Opolska ("Rynek Energii Elektrycznej. Rozwój i eksploatacja". Politechnika Lubelska)
W artykule przedstawiono modele procesów oceniania wielokryterialnego i występujące w nich metody i procedury, użyteczne w ocenie zaawansowania technicznego Obszarów spółki dystrybucyjnej/koncernu. Zaprezentowano przykładowe wyniki oceny uzyskane z wykorzystaniem wybranej metody.
31.07.2017r. 05:05

Michał Połecki - Instytut Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej ("Rynek Energii Elektrycznej. Polityka i ekonomia". Politechnika Lubelska)
W referacie przedstawiono analizę wpływu wzrostu generacji wiatrowej na nieplanowanych kosztów odstawień i ponownych rozruchów jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych (JWCD). Badania przeprowadzono dla KSE, dla roku 2015. W badaniach symulacyjnych uwzględniono możliwość wprowadzenia częściowej redukcji chwilowej mocy generowanej w farmach wiatrowych, dla zmniejszenia kosztów rozruchów jednostek cieplnych.
13.07.2017r. 05:05

Łukasz Bartela, Janusz Kotowicz, Klaudia Dubiel ("Rynek Energii" - kwiecień 2017)
W artykule zaprezentowano rezultaty analizy porównawczej dwóch układów, tj. układu kogeneracyjnego złożonego z reaktora zgazowania biomasy, układu chłodzenia i oczyszczania gazu oraz gazowego silnika tłokowego (wariant I) oraz układu stanowiącego rozszerzenie wariantu I o silnik Stirlinga, który zasilany jest ciepłem pozyskanym na drodze chłodzenia gazu procesowego (wariant II). W ramach prowadzonych analiz uzmienniano poziom wychłodzenia gazu (100, 350 i 600 K) realizowany w ramach silnika Stirlinga, jednostkową cenę zakupu oraz zabudowy silnika Stirlinga, cenę biomasy oraz cenę sprzedaży wytworzonego ciepła i energii elektrycznej.
05.07.2017r. 05:23

Robert Jędrychowski, Paweł Pijarski, Sylwester Adamek ("Rynek Energii" - kwiecień 2017)
W artykule przedstawiono korzyści, jakie można osiągnąć instalując w sieci nN dodatkowe źródło energii w postaci w pełni sterowalnego zasobnika. Artykuł ma na celu pokazanie różnych wariantów pracy zasobnika, uwzględniających zmianę obciążenia oraz generacji w różnych punktach sieci. Pokazuje również wpływ jego pracy na wartości parametrów elektrycznych w poszczególnych punktach sieci.
04.07.2017r. 05:27

prof. dr hab. inż Zbigniew Lubośny ("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia" - nr 4/2016)
W artykule omówiono problemy związane z rozwojem systemów elektroenergetycznych, w tym związane z rozwojem elektroenergetyki wiatrowej i jej wpływem na system elektroenergetyczny. Omówiono oddziaływanie elektrowni wiatrowych na różne przejawy funkcjonowania systemów elektroenergetycznych.
28.06.2017r. 05:26

Henryk Kocot, Paweł Kubek ("Rynek Energii" - kwiecień 2017)
W artykule proponuje się wykorzystanie szybkiej metody liniowej obliczania rozpływów mocy - z bezpośrednim uwzględnieniem reguły N-1 - umożliwiającej wyznaczanie również grupowej mocy dla kilku węzłów.
22.06.2017r. 05:25

Andrzej Olencki - Uniwersytet Zielonogórski ("Energia Elektryczna" - 4/2017)
Pomiar błędu licznika zasilanego z sieci energetycznej obiektu może być obarczony na tyle dużą niepowtarzalnością, że nawet przy stosowaniu testera najwyższych klas dokładności oraz przy stosowaniu uznanych zasad dokumentowania wyniku pomiaru wg przewodnika, wynik pomiaru może być uznany za niewystarczająco wiarygodny i w związku z tym może być kwestionowany w przypadku sporu.
14.06.2017r. 05:15

mgr inż. Marek Głaz - główny specjalista, Departament Usług Operatorskich PSE ("Elektroenergetyka" - nr 1/2016)
Artykuł zawiera informacje o metodzie szacowania wpływu zaćmienia na zmiany wytwarzania mocy przez źródła fotowoltaiczne wraz z opisem jego przebiegu i wnioskami na temat przygotowań do pracy systemów w dniu 20 marca 2015 r.
05.06.2017r. 05:24

Piotr Kacejko, Paweł Pijarski, Karolina Gałązka ("Rynek Energii" - kwiecień 2017)
W artykule przedstawiono metodę wyznaczania efektywności stosowania magazynu energii zapewniającego autokonsumpcję energii wyprodukowanej w mikroinstalacji PV. Dla rozpatrywanego obiektu wykazano, że przy mocy mikroinstalacji bliskiej 40 kW, w przypadku prosumentów biznesowych, obecne ceny baterii litowo - jonowych są już bliskie cenom zapewniającym opłacalność inwestycji w układ magazynowania energii. Wskazano na celowość wprowadzenia premii za tworzenie magazynów energii oraz wykazano, że pro-sumentowi korzystającemu z systemu opustów trudno znaleźć uzasadnienie dla tego kierunku inwestowania.
29.05.2017r. 05:21

Paweł Maślankiewicz, Henryk Wojciechowski ("Instal" 4/2017)
Tematem artykułu jest analiza techniczna wykorzystania ciepła krzepnięcia wody do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody oraz w lecie odmrażania lodu w zbiorniku do klimatyzacji pomieszczeń.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
Elektromontaż Wschód
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE