ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.

Zainstaluj wtyczkę (playera) formatu Adobe Flash


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
ELECTRUM

MATERIAŁY PROBLEMOWE
10.01.2017r. 05:25

W pracy przedstawiono nową koncepcję instalacji słonecznej z podstawowym przeznaczeniem do podgrzewania wody do celów bytowych. Zaproponowano oryginalną konstrukcję zasobnika wody, w którego wnętrzu umieszczono ruchomą przegrodę z materiału izolującego termicznie. Nowe rozwiązanie pozwala na łatwe sterowanie i stabilizację temperatury ładowania zasobnika, uniemożliwia mieszanie cieczy ogrzanej z zimną oraz minimalizuje strumień ciepła pomiędzy nimi. Scharakteryzowano model matematyczny instalacji według opracowanej koncepcji oraz omówiono wyniki symulacji komputerowych. Nowe rozwiązanie pozwala na zwiększenie przydatności zakumulowanej energii cieplnej szczególnie w okresach niedoboru energii ze Słońca.
Paweł Stączek, Stanisław Płaska ("Rynek Energii" - październik 2016)
29.12.2016r. 05:29

Piotr Aleksiejuk, Wojciech Bujalski ("Rynek Energii" - 10/2016)
The aim of this thesis is to formulate short-term heat demand forecasting model based on fractal theory that predicts the value of heat demand for all receivers connected to district heating system depending on weather forecast and calendar information. The paper contains descriptions of basic fractal theory concepts, techniques, analysis of self-similarity of heat demand data, and developed methodology of constructing fractal interpolation curve. Forecast accuracy was investigated for planning heat production in 24-hour horizon.
28.12.2016r. 06:12

Marcin Landrat ("Rynek Energii" - październik 2016)
W artykule przedstawiono charakterystykę jakościową i ilościową oraz wyniki badań laboratoryjnych dotyczących najpopularniejszych rodzajów tworzyw sztucznych jakie można znaleźć w strumieniu odpadów komunalnych. Przedstawiono również możliwości wykorzystania wzorów aproksymacyjnych określających wartość opałową stosowanych dla paliw konwencjonalnych.
21.12.2016r. 05:23

Łukasz Kolendo, Dorota Anna Krawczyk ("Rynek Energii" - październik 2016)
W artykule zaprezentowano możliwości wykorzystania technik GIS do szacowania potencjału solarnego na rozpatrywanym obszarze. Zaprezentowano przestrzenny rozkład rocznego całkowitego napromieniowania padającego na płaszczyznę horyzontalną w warunkach rzeczywistych oraz na płaszczyzny o nachyleniach "30°" , 45"°" , 60"° i 90°" na obszarze Polski.
15.12.2016r. 05:06

Dariusz Urbaniak, Jarosław Boryca, Tomasz Wyleciał ("Rynek Energii" - październik 2016)
Koszty wytworzenia c.w.u. za pomocą indywidualnego kotła gazowego są znacznie niższe od opłat za c.w.u. pobieraną z sieci ciepłowniczej. Różnice cenowe c.w.u. wynikać mogą przede wszystkim ze strat ciepła mających miejsce w sieciach ciepłowniczych. Dużą część kosztów wytworzenia c.w.u. za pomocą indywidualnego kotła gazowego stanowią koszty pośrednie (około 25%), co znacznie podnosi cenę 1 m3 ciepłej wody.
13.12.2016r. 05:26

Konrad Zuchora, Piotr Miller - Politechnika Lubelska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
Analiza kierunków w energetyce rozproszonej prowadzi do wniosku, iż do rozwiązań, które wejdą do kanonu mikroenergetyki rozproszonej należeć będą
głównie te oparte na kogeneracji, realizowane z wykorzystaniem cieplnych silników przepływowych i objętościowych oraz pomp ciepła, a także oparte na
źródłach słonecznych, wiatrowych i systemach magazynowania energii.
24.11.2016r. 05:05

Andrzej Pawluczuk, Dariusz Butrymowicz ("Instal" - 11/2016)
Przedstawiono podstawowe zagadnienia zastosowania układów chłodniczych strumienicowych w aspekcie wykorzystania niskotemperaturowego ciepła odpadowego jako źródła napędowego. Oceniono efektywność energetyczną tych układów oraz scharakteryzowano stosowane w nich czynniki robocze. Omówiono aspekty aplikacji inżektora dwufazowego w tych układach.
27.10.2016r. 05:24

Michał Leśko, Wojciech Bujalski ("Rynek Energii" - 8/2016)
Evolution of energy market and development of IT result in new challenges for operational optimization in modern district heating networks. Among the solutions which can help in such optimization, thermal load shifting with the use of inertia of buildings has been identified as one which requires additional research. Two mathematical models for simulation of transient behavior of buildings connected to DH systems have been described, and the more simplified model has been validated by comparing results.
19.10.2016r. 05:21

Marek Kott - Politechnika Wrocławska ("Rynek Energii Elektrycznej. Energetyka rozproszona". Politechnika Lubelska)
Na podstawie przedstawionego modelu ekonometrycznego można wywnioskować, iż na zużycie energii elektrycznej przez sektor gospodarstw
domowych w Polsce mają głównie wpływ czynniki o charakterze finansowo-ekonomicznym.
12.10.2016r. 05:22

Jacek Janiszewski, Ryszard Nawrowski ("Rynek Energii" - sierpień 2016)
W publikacji poruszono zagadnienia dotyczące wykorzystania metody opartej na teorii szarych systemów (GST ang. Grey system theory) do modelowania i prognozowania rosnącego pozyskiwania energii pierwotnej oraz zużycia energii wyrażonej w Mtoe. Omówiono teorię szarych systemów a w szczególności modelu typu GM(1,1). Do badań wykorzystano dane statystyczne dotyczące Polski opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Efektem badań są wyniki symulacji całkowitego pozyskania, zużycia energii w Polsce.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Legg Mason TFI
FST - Grupa Brokerska
Clyde Bergemann Polska
Elpak
Koncern Energetyczny ENERGA S.A.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ-SYSTEM S.A.
BiznesAlert
DISE
paliwa
Innsoftcire
©2002-2017
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE