ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko
(1937 - 2015) Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych zdobył w 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1979 habilitował się. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 zwyczajnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora jest m.in. planowanie systemów elektroenergetycznych, analiza i prognozowanie w elektroenergetyce oraz optymalizacja struktury systemu. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitetu Problemów Energetyki Pan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC).

11.06.2015r. 14:53

Raport ekspercki Tidy’ego Bayara dla czasopisma branżowego grupy medialnej Penn-Well, omawiany w magazynie Power Energy International, sygnalizuje znaczące postępy w dziedzinie elastycznego zarządzania mocą i energią z wykorzystywaniem nowych koncepcji i narzędzi, stanowiąc relację, uaktualniającą raporty wcześniejsze.
dr inż. Henryk Wojciechowski, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska
13.04.2015r. 13:35

Wraz z zaaprobowaniem przez Komisję Europejską pierwszej od 20 lat w Zjednoczonym Królestwie (UK) elektrowni jądrowej Hinkley Point C wzmogła się debata o znaczeniu tej decyzji zarówno dla kraju jak i w szerszym kontekście - globalnego rynku energii elektrycznej. Konsekwencje są na tyle ważne, że stały się „tematem okładkowym”, czasopisma branżowego PennWell – Power Engineering International.
Henryk Wojciechowski - Politechnika Wrocławska ("Energetyka" - 4/2015)
11.03.2015r. 14:13

Rosnące ryzyko cyberataków na sektor dostaw energii stwarza dla operatorów systemów informatycznych infrastruktury energetycznej zagrożenie, którego nie sposób zlekceważyć. Problem cyberbezpieczeństwa w energetyce stał się „tematem okładkowym” („cover-story”) wydania specjalnego magazynu firmy medialnej PennWell - Power Engineering International z października 2014 r.
dr inż. Henryk Wojciechowski, Instytut Energoelektryki, Politechnika Wrocławska ("Nowa Energia" - nr 1/2015)
05.02.2015r. 14:25

Udostępniony polskiemu czytelnikowi w grudniu 2014 roku raport amerykańskiej Administracji Informacji Energetycznej AEO2014 wśród bogatej infografiki podaje również strukturę paliw dla elektroenergetyki amerykańskiej zarówno dla historycznego już okresu lat 1990-2012 jak i projekcje dla roku 2040.
("Energetyka" - styczeń 2015)
26.01.2015r. 14:02

W artykule omówiono podstawowe tezy zawarte w IEEE Power Energy Magazine vol.12, numer 5, na tle globalnych zmian klimatycznych i obaw z tym związanych. Redaktor wydania czuł się zmuszony umieścić te obawy w perspektywie odnoszącej się do infrastruktury energetycznej na całym świecie. W niedalekiej przeszłości zanotowano wiele zdarzeń atmosferycznych występujących na całym świecie, które miały katastrofalne skutki dla systemów elektroenergetycznych. Zaproszeni przez czasopismo autorzy opracowali spójny zestaw artykułów, które zapewniają wgląd w całe spektrum przyczyn i skutków, a także dają przegląd badań i wdrożeń rozwiązań w celu złagodzenia skutków przyszłych zdarzeń.
Robert Lis ("Rynek Energii" - grudzień 2014)
19.01.2015r. 13:36

Państwo niemieckie znajduje się w procesie głębokiej transformacji sektora energii w tempie nie obserwowanym w innych krajach rozwiniętych. Ta wyjątkowa pozycja Niemiec znajduje również swe odbicie w terminologii: przy powszechnej tendencji do wypierania ze słownictwa naukowo-technicznego zwrotów i terminów rodzimych poprzez pochodzące z obszaru słownictwa anglosaskiego („amerykanizacja” słownictwa fachowego) określenie „energiewende” cytowane jest powszechnie w wersji oryginalnej, bez translacji.
Robert Lis ("Energetyka" - nr 12/2014)
02.12.2014r. 14:06

Podstawowym wnioskiem z dokonanej analizy jest stwierdzenie, że rynki zdolności wytwórczych są krokiem wstecz do gospodarki planowanej (nakazowo-rozdzielczej) wraz z konsekwencją znacznie wyższego kosztu społecznego. Jedynym negatywnym aspektem rynku bez składowej mocowej będą - przynajmniej w perspektywie krótkoterminowej – przejściowo wyższe koszty niż wynikające z krótkoterminowych kosztów krańcowych.
("Nowa Energia" - nr 5-6/2014)
07.10.2014r. 15:16

Czołowy periodyk branży energetycznej, wydawany przez medialny koncern Penn Well, w swym majowym numerze z 2014 r. przedstawił opinie ekspertów, wywodzących się z firm doradczych i przemysłu, pracujących na rzecz elektroenergetyki. Są to: John Horner - dyrektor Energy Consulting; Jacob Klimstra - konsultant energetyczny Energy&Engine; Harald Thaler - dyrektor Frost & Sullivan, Europe; Nicols Krans - dyrektor ds. strategiiEuropean Power Plant Suppliers Association; Dennis Volla - analityk ds. rynków gazu, węgla i energii elektrycznej IEA; Peter Ramm - prezes zarządu AdvancedPower UK, Ltd.
Autor: prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Politechnika Wrocławska ("Nowa Energia" - nr 4/2014)
30.07.2014r. 13:53

Nowe uwarunkowania technologiczne, zmiana zachowań rynkowych, częstsze anomalie klimatyczne oraz nowe regulacje i polityki kształtują już dziś przyszłość systemów elektroenergetycznych. Prawidłowość taka w skali globalnej zachodzi zarówno w krajach rozwiniętych jak i rozwijających się . Wiele elementów polityki, regulacji, rynków energii oraz koszt i osiągi nowych i istniejących technologii utrudnia traktowanie zachodzących procesów w kategorii towaru przez jego oferenta, planistę lub inwestora.
("Energetyka" - nr 6/2014)
12.05.2014r. 11:40

W kilku ostatnich dziesięcioleciach energetyka duńska kilkakrotnie zaskakiwała Europę i świat realizacją prekursorskich koncepcji.
(„Energetyka” – kwiecień 2014)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE