ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko
(1937 - 2015) Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych zdobył w 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1979 habilitował się. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 zwyczajnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora jest m.in. planowanie systemów elektroenergetycznych, analiza i prognozowanie w elektroenergetyce oraz optymalizacja struktury systemu. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitetu Problemów Energetyki Pan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC).

19.06.2013r. 14:40

Zgodnie z ostatnio ogłoszonymi wnioskami Rady Europy niezbędne jest podkreślenie potrzeby wzrostu efektywności energetycznej w UE w celu osiągnięcia oszczędności energii na poziomie 20 proc., oszacowanej przez KE w Zielonej Księdze o efektywności energetycznej i dobrym wykorzystaniu narodowych planów działania na rzecz efektywności w tym zakresie, tj. narodowych planów działań w zakresie efektywności energetycznej (NEEAPs) z 30 czerwca 2011 roku.
Źródło: referat wygłoszony na konferencji APE w Juracie w dniach 12 – 14 czerwca 2013 r.
10.06.2013r. 13:55

Ambitna inicjatywa, obejmująca 12 krajów europejskich i angażująca przedsiębiorstwa energetyczne, producentów wyposażenia i przedsiębiorstwa montażowo- budowlane, ma na celu zbadanie potencjału mikrokogeneracji, opartej na ogniwach paliwowych na rynku sektora komunalno-bytowego Europy.
("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - nr 5/2013)
23.05.2013r. 15:53

Powszechnie obserwowana niepewność przyszłości znajduje odbicie w licznych raportach, ekspertyzach i studiach strategicznych, starających się kreślić wizję świata w wymiarze globalnym i lokalnym. Szczególna jest w tych rozważaniach rola systemów zaopatrzenia w energię wśród trzech klas zasobów, uznawanych za krytyczne we współczesnych społeczeństwach: energia, woda i żywność - sekwencja taka nie jest dziełem przypadku.
(“Energetyka” - kwiecień 2013)
26.03.2013r. 13:26

Produktywność przemysłu jest dynamiką, przynoszącą korzyści społeczeństwu podnosząc standard życia, długowieczność oraz w ogólności jakość życia. Niestety uboczne skutki aktywności przemysłu odbijają się szkodliwie na lokalnym i globalnym środowisku i konieczne jest podjęcie działań dla ograniczenia tego zjawiska.
dr inż. , docent Henryk Wojciechowski („Instal” – nr 3/2013)
20.02.2013r. 14:05

Czy dotychczasowe rokowania co do udziału w strukturze paliwowej poszczegól¬nych surowców się potwierdzają? Węgiel utrzyma pozycję dominującą w świecie? Co z gazem, odnawialnymi źródłami energii i energetyką jądrową?
("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - nr 2/2013)
07.02.2013r. 13:56

Dokument „Heat roadmap Europe 2050. First pre-study for EU27”, kreślący wizję najbliższych czterech dziesięcioleci dla sektora ciepłownictwa w Europie ( Autorzy David Connolly, Brian Vad Mathiesen, Poul Alberg Østergaard, Bernd Møller, Steffen Nielsen, Henrik Lund, Daniel Trier, Urban Persson, Daniel Nilsson & Sven Werner ) sporządzony został dla Euroheat & Power w Brukseli w uniwersytetach Aalborg i Halmstad. Raport opublikowano w maju 2012 roku.
dr inż. Henryk Wojciechowski, doc., Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, "INSTAL – 1/2013"
19.11.2012r. 14:35

Incydent nuklearny w elektrowni Fukushima – Daiichi w marcu 2011 r. skłonił wiele państw do przemyślenia stosunku do energetyki jądrowej. Aczkolwiek w istocie nie doszło do katastrofy nuklearnej i „crash test” – jakim określono przypadek japoński – nie przyniósł szkód porównywalnych do katastrof w Three Mile Island i Czarnobylu, to można było zaobserwować całe spektrum zachowań rządów : od braku reakcji i stwierdzenia „nic się nie stało” do całkowitego wycofania się z programów rozbudowy istniejącego potencjału i odstawienia bloków, dalekich od osiągnięcia kresu żywotności technicznej.
(„Nowa Energia” – nr 5/2012)
15.11.2012r. 14:43

Dania wytwarza energię elektryczną w instalacjach wiatrowych w rekordowych proporcjach. W czasie dni wietrznych krajowy system elektroenergetyczny stara się eksportować energię do krajów sąsiadujących, zaś w dni bezwietrzne importować energię z zasobów hydroenergetycznych Skandynawii. Ta praktyka jest określana jako magazynowanie energii elektrycznej dla złagodzenia skutków nieciągłości generacji wiatrowej. Koszt wynikający ze zmienności produkcji wiatrowej wynosi od 4 do 8% jej wartości rynkowej.
(„Energetyka” – październik 2012)
05.11.2012r. 12:17

Na czołowej europejskiej imprezie naukowo-techniczno-komercyjnej, reprezentatywnej dla sektora energii elektrycznej – POWER GEN Europe (czerwiec 2012, Kolonia) i odbywającej się pod hasłem "The Integration the Power Sector" uwagę uczestników skupiono na kilku problemach dominujących dziś i wytyczających drogi postępu w przyszłości. Są to "gorące tematy", których przegląd jest treścią specjalnego zeszytu "Power Engineering International" (PEI), "okrętu flagowego" międzynarodowego konsorcjum medialnego PennWell Global Energy Group.
("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - nr 10/2012)
29.10.2012r. 13:28

Obliczanie chmurowe jest dostarczeniem potencjału obliczeniowego i magazynowego jako usługi dla społeczności odbiorców końcowych. Cloud computing powierza usługi dla danych użytkownika, oprogramowania oraz obliczania w sieci i polega na podziale zasobów dla uzyskania koherencji i ekonomiki skali w sposób podobny do działania przedsiębiorstwa elektroenergetycznego w sieci elektroenergetycznej. Wyróżnia się trzy typy cloud computing: Infrastruktura jako Usługa (Asas), Platforma jako usługa (PasaS) oraz Opro-gramowanie jako usługa (SaaS).
("Rynek Energii" - nr 5/2012)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE