ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko
(1937 - 2015) Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych zdobył w 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1979 habilitował się. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 zwyczajnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora jest m.in. planowanie systemów elektroenergetycznych, analiza i prognozowanie w elektroenergetyce oraz optymalizacja struktury systemu. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitetu Problemów Energetyki Pan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC).

11.09.2012r. 15:15


Opublikowane w listopadowym 2011 roku numerze miesięcznika "Energetyka cieplna i zawodowa" niezmiernie pouczające studium wymagań technicznych dla nowych jednostek wytwórczych w energetyce krajowej jest w istocie próbą oceny tendencji rozwoju, skupionych na "maksymalnie sprawnych i ekologicznych jednostkach wytwórczych", realizujących cykl parowy o parametrach nadkrytycznych i opalanych pyłem węgla kamiennego.
Henryk Wojciechowski - Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej ("Energetyka Cieplna i Zawodowa" - nr 7-8/2012)
04.07.2012r. 14:33

Współczesna infrastruktura dostarczania energii elektrycznej nie została zaprojektowana dla zaspokajania potrzeb zliberalizowanego rynku elektryczności i stała się wrażliwa na różnorakie zagrożenia. Wysoki poziom bezpieczeństwa, jakości, niezawodności i dostępności energii elektrycznej może być zapewniony przez realizację koncepcji sieci inteligentnej. Artykuł przedstawia rezultaty opublikowane w raporcie technicznym EPRI, oceniającym niezbędne nakłady inwestycyjne i potencjalne korzyści zastosowania w pełni funkcjonalnego systemu dostawy energii elektrycznej, opartego na filozofii "Smart Grid".
("Rynek Energii" - nr 3/2012)
12.06.2012r. 14:16

Sieci elektroenergetyczne gdziekolwiek zbudowane wykazują szczególną wrażliwość na oddziaływania skrajnych czynników kosmicznych. Jest rzeczą pocieszającą, iż dostępne są środki zaradcze, ale wymagają one działań natychmiast, zanim uderzy kolejna megaburza geomagnetyczna.
16.05.2012r. 14:03

Ważne dokumenty Komisji Europejskiej i towarzyszące im raporty ośrodków opiniotwórczych sygnalizują potrzebę znaczącego odejścia od paliwa węglowego. Krytycznym elementem procesu przejścia na zasoby odnawialne jest możliwość wykorzystania istniejącego potencjału wytwórczego, którego cykl żywotności technicznej nie jest jeszcze wyczerpany, a rekonstrukcja z uwzględnieniem technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS) nie jest jeszcze zasadna ekonomicznie i niesprawdzona technicznie w wymaganej skali. Za dogodne studium przypadku służyć może wybudowana w latach ’60 ubiegłego wieku elektrownia węglowa Tilbury.
("Nowa Energia" - nr 2/2012)
07.05.2012r. 14:38

W referacie przedstawiono przegląd artykułów, nadesłanych do nowego czasopisma IAEE „Ekonomika Energii i Środowiskowej Polityki”. W nowej polityce Unii Europejskiej ekonomika energii i związane z nią zagadnienia środowiskowe będą nadal odgrywać istotną rolę zarówno w skali lokalnej jak i w kontekście globalnym. Dwoma kluczowymi celami EEEP jest zachęcenie do użytecznych badań ekonomicznych w obszarze energii i środowiska oraz wspieranie lepszych ocen politycznych dla decydentów.
(„Rynek Energii” – kwiecień 2012)
18.04.2012r. 13:20

Autorzy artykułu, poświęconego otoczeniu przemysłu gazu łupkowego, odnotowują, że zasoby tego nośnika energii w Europie Wschodniej są wyjątkowo obiecujące i że rozpoczęły się działalności eksploatacyjne, zwłaszcza w Polsce. Opisano szereg ryzyk i niepewności, na które napotykają przedsiębiorstwa wiertnicze – łącznie ze złożonością transferu zagranicznych technologii i niewiadomymi dotyczącymi korzyści dla środowiska i ich konsekwencji.
("Energetyka" - marzec/kwiecień 2012)
08.03.2012r. 13:00

Międzynarodowa Agencja Energetyczna, wyspecjalizowana agenda OECD, w niedawno opublikowanym światowym przeglądzie sektora energii w roku 2011 przewiduje wzrost niemal we wszystkich podsektorach rynku energii w ciągu następnego ćwierćwiecza; istnieją jednak niepokojące sygnały dla przemysłu jądrowego i zasobów odnawialnych. Raport IEA prezentuje informacje cenne dla planowania rozwoju i eksploatacji elektroenergetyki.
08.02.2012r. 13:54

Gdy Niemcy, Włochy, Szwajcaria i ostatnio Belgia odwracają się od energetyki jądrowej, a decyzje te są pokłosiem incydentu w elektrowni Dai-ichi (Fukushima), tak długo oczekiwany renesans technologii nuklearnych nagle znalazł się w impasie. Jednak perspektywy energetyki jądrowej są w istocie znacznie lepsze, niż mogłoby to wynikać z dzisiejszego klimatu, wygenerowanego przez okoliczności, wymuszone przez siły natury i błędy człowieka.
("Energetyka" 1/2012)
05.12.2011r. 13:34

Zastosowanie koncepcji wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla ( CCS ) na skalę przemysłową i komercyjną jest zasadniczym warunkiem osiągnięcia celów zapobieżenia globalnym zmianom klimatycznym. Podczas gdy dostępne są już elementy rozwiązań technicznych, to pełne zastosowanie technologii CCS i ocena ich efektywności ekonomicznej nadal znajdują się we wczesnej fazie rozwoju.
("Rynek Energii" - październik 2011)
21.11.2011r. 12:41

Ogromne spustoszenia, wywołane trzęsieniem ziemi i falą tsunami w Japonii w marcu tego roku, skłaniają do oceny skutków tej katastrofy dla struktury mocy wytwórczych w Europie, jeżeli kraje tego regionu porzucą inwestowanie w energetykę jądrową. Powstał problem działań w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych (CCS) dla elektrowni węglowych i gazowych. Inwestorzy wymagają większej pewności, jeżeli Europa ma utrzymać się na ścieżce rozwoju niskowęglowego.
("Rynek Energii" - październik 2011)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE