ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko
(1937 - 2015) Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych zdobył w 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1979 habilitował się. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 zwyczajnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora jest m.in. planowanie systemów elektroenergetycznych, analiza i prognozowanie w elektroenergetyce oraz optymalizacja struktury systemu. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitetu Problemów Energetyki Pan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC).

27.09.2011r. 15:20

Osiągniecie unijnych celów w zakresie energetyki na lata 2020 I 2050 wymaga stworzenia systemowego podejścia, opartego na zasadzie trzech RE : ograniczenia (REducing) zużycia końcowego, recyklingu (REcycling) energii, która mogłaby być marnotrawiona i konwersji (REplacing) paliw kopalnych na rzecz odnawialnych i ciepła odpadowego. Temat 3RE jest bliżej omówiony w trzech studiach przypadku w oparciu o doświadczenia duńskie.
doc. dr inż. Henryk Wojciechowski („Instal”)
24.08.2011r. 13:16

Zastosowanie technologii wychwytywania i magazynowania dwutlenku węgla (CCS) na skalę komercyjną daje szansę osiągnięcia przez kraje UE założonego celu redukcyjnego. Wspólny raport Uniwersytetu i Instytutu Gospodarki Światowej w Kilonii oraz Uniwersytetu w Cambridge przedstawił ocenę ekonomiki budowy jednostek wytwórczych, wyposażonych w układy CCS, zastępujących przestarzałe bloki węglowe. Studium przypadku dotyczy inwestycji odtworzeniowej dla miasta Kilonia.
("Rynek Energii" - nr 4/2011)
27.07.2011r. 14:59

Ostatnie dane statystyczne ujawniają fakt zaskakujący niektórych obserwatorów: Chiny objęły prowadzenie w wyścigu o tytuł najbardziej atrakcyjnego rynku dla energetyki odnawialnej. Informacje raportu Ernsta i Younga o nowym liderze rankingu, mierzonym wskaźnikiem atrakcyjności krajów w obszarze OZE (RECA) szczególnie poruszyły opinię USA - kraju dotychczas przewodzącego stawce.
("Energetyka" 7/2011)
20.06.2011r. 13:50

Dotychczasowe rozważania o stanach katastrofalnych w elektroenergetyce skupiały się na stanach, spowodowanych lub sprowokowanych bezpośrednio przez człowieka („czynnik ludzki”). Nasilające się ekstremalne zjawiska pogodowe (susze, powodzie, huragany …) i kataklizmy w rodzaju trzęsień ziemi, powodują potrzebę bardziej uniwersalnego podejścia do katastrof wszelkiego rodzaju na drodze wykorzystania procedur zarządzania kryzysowego.
("Energetyka" – nr 6/2011)
16.05.2011r. 12:37

Restrukturyzacja tradycyjnego sektora energii elektrycznej dla stworzenia system o cechach inteligencji, zapewniającego efektywność, zrównoważenie i ograniczenie emisji gazów cieplarnianych , stanowi podstawowe wyzwanie – i zarazem szansę – dla zwiększenia innowacyjności, tworzenia nowych miejsc pracy oraz rozwoju gospodarki.
(„Rynek Energii” – nr 2/2011)
12.04.2011r. 12:30

Kontrowersje pomiędzy argumentami, przemawiającymi za wyższością czy też niższością pewnych form wytwarzania energii elektrycznej i ciepła prowadzą do wielu nieporozumień a nawet mitów. W artykule przedstawiono pewne przykłady stosowanej argumentacji.
dr inż. Henryk Wojciechowski ("INSTAL" - nr 3/2011)
08.03.2011r. 14:58

W wymiarze globalnym przemysł, rządy państwa i organizacje pozarządowe przewidują tworzenie nowej, zaawansowanej
technicznie infrastruktury elektroenergetycznej. Inteligentne rozwiązania winny dostarczać więcej energii, w sposób bardziej niezawodny i z większą efektywnością wszędzie tam i kiedy jest na nią zapotrzebowanie. Cele te mogą być osiągnięte przez lepsze wykorzystanie sieci i większe wykorzystanie zasobów odnawialnych.
("Automatyka - Elektryka - Zakłócenia")
02.03.2011r. 15:06

Zgodnie z obowiązującą Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r., strategicznym instrumentem długookresowej polityki przestrzennej jest Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju, a ministrem właściwym do jej opracowania jest Minister Rozwoju Regionalnego. Takie usytuowanie problematyki przestrzennego
zagospodarowania kraju stwarza szansę jej modelowego powiązania z polityką regionalną, politykami sektorowymi oraz
europejską polityką spójności UE.
Automatyka - Elektryka - Zakłócenia
10.02.2011r. 14:14

Na podstawie tzw. raportu Sterna sformułowano wnioski odnośnie do zmian klimatycznych i ich konsekwencji. W opozycji do tych zaaprobowanych przez Międzyrządowy Panel ds. Zmian Klimatycznych tez przedstawiono pewne wątpliwości formułowane przez niektórych wybitnych klimatologów („heretyków klimatycznych”) i odgrywające istotną rolę w procesie stanowienia nowych regulacji emisyjnych UE.
(„Energetyka” – nr 1/2011)
27.01.2011r. 16:02

Hybrydowe samochody elektryczne „plug-in” (PHEVs) mogą stać się wartościowym zasobem energii dla systemu energetycznego, zapewniając transfer usługi pojazd-sieć (vehicle to grid, V2G) w rodzaju magazynowania energii i usług systemowych (ancillary services).
("Rynek Energii" - 12/2010)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE