ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko
(1937 - 2015) Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych zdobył w 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1979 habilitował się. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 zwyczajnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora jest m.in. planowanie systemów elektroenergetycznych, analiza i prognozowanie w elektroenergetyce oraz optymalizacja struktury systemu. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitetu Problemów Energetyki Pan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC).

04.05.2007r. 15:35

Pozornie wydawać się może, iż przypadki ograniczenia dostępu odbiorcy do energii elektrycznej w specyficznym sektorze gospodarstw domowych, zwłaszcza w krajach rozwiniętych (jak np. Szwecja), nie stanowi większego problemu z uwagi na sporadyczność i krótkotrwałość takich zdarzeń.
("Wokół Energetyki" - kwiecień 2007)
27.03.2007r. 14:38

Polska m.in. dzięki swemu położeniu geograficznemu, może odegrać istotną rolę w tworzeniu łączy transgranicznych zgodnie z unijną strategią europejskich sieci energetycznych (TENs) i szansa ta nie może być zmarnowana.
(„Energetyka” – luty 2007)
07.03.2007r. 11:14

W obszarze funkcjonowania struktury Unii koordynacyjnej europejskich operatorów sieci przesyłowych (UCTE) średni margines rezerwy mocy, wyrażający różnicę pomiędzy podażą i popytem na moc elektryczną spadł od końca roku 2004 do pierwszych miesięcy roku 2006 do najniższej notowanej w historii wartości 4,8%, podczas gdy analogiczna wartość średnia dla całego roku 2004 była o punkt procentowy wyższa (5,8%).
(„Wokół Energetyki” – luty 2007)
25.01.2007r. 14:51

Trudnym zadaniem polityki energetycznej jest identyfikacja bieżących i długoterminowych wyzwań w sposób przejrzysty i uwzględniający wagę poszczególnych aspektów. Wymaga to ciągłej analizy rozwoju rynku, perspektywy długoterminowej oraz wyboru instrumentów realizacji polityki energetycznej, z uwzględnieniem ich skutków, zalet i ograniczeń.
(„Czysta Energia” – styczeń 2007)
22.12.2006r. 13:04

Najbardziej pesymistyczne przewidywania, będące efektem ataku na nowojorskie WTC 11 września 2001 r. i kolejnych katastrof energetycznych o zasięgu kontynentalnym (zwłaszcza efektownych w pechowym roku 2003) nie ziściły się (na razie, jak komentują pesymiści). Nie oznacza to, że dotychczas występujące zjawiska mają jedynie charakter niepowtarzalnych incydentów...
(„Wokół Energetyki” – nr 6/2006)
15.12.2006r. 14:30

Znaczącym wkładem w powszechną dyskusję o bezpieczeństwie energetycznym jest dorobek merytoryczny kolejnej dorocznej Konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia na rzecz Ekonomii w Energetyce (IAEE).
("Energetyka" - listopad 2006)
06.11.2006r. 14:24

Nie spełniają się nadzieje, pokładane w zasobach odnawialnych, a rozwój szerszej klasy źródeł rozproszonych nie osiągnie w najbliższej przyszłości oczekiwanej masy krytycznej, zmieniającej obraz sektora elektroenergetycznego.
("Wokół Energetyki" - październik 2006)
15.09.2006r. 15:09

Ostatnie problemy krajowego sektora elektroenergetyki wywołały szeroką dyskusję nie tylko w gronie specjalistów. Wprawdzie nie jesteśmy jako kraj osamotnieni w poszukiwaniu diagnozy i remediów, ale trudno nie ulec wrażeniu swoistego „deja vu": kanikuła i kłopoty z dostawą energii najsilniej kojarzą się z energetycznym kryzysem kalifornijskim lata roku 2000.
("Energetyka Cieplna i Zawodowa" – 4/2006)
06.09.2006r. 09:06

Problem przedstawiany w cyklu artykułów IEEE Power and Energy Magazine nie jest obcy naszym przedsiębiorstwom elektroenergetycznym. Starzenie się infrastruktury powoduje wiele niekorzystnych zjawisk, obniżających efektywność wykorzystania majątku i obniżeniem konkurencyjności.
("Wokół Energetyki" - sierpień 2006)
03.07.2006r. 14:46

Istotnym elementem działań integracyjnych z Unią Europejską jest harmonizacja systemu legislacyjnego w różnych obszarach negocjacyjnych. System prawny Unii Europejskiej oparty jest na pierwotnych (traktaty założycielskie Wspólnot, Jednolity Akt Europejski, traktat z Maastricht o Unii Europejskiej i inne umowy regulujące funkcjonowanie Unii) oraz wtórnych źródłach prawa.
("Wokół Energetyki" - czerwiec 2006)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE