ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
Śp. prof. dr hab. inż Jacek Malko
(1937 - 2015) Absolwent Politechniki Wrocławskiej. Stopień doktora nauk technicznych zdobył w 1965 r. na Politechnice Wrocławskiej, gdzie w 1979 habilitował się. W 1989 r. uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1997 zwyczajnego. Przedmiotem zainteresowań naukowych Profesora jest m.in. planowanie systemów elektroenergetycznych, analiza i prognozowanie w elektroenergetyce oraz optymalizacja struktury systemu. Bierze czynny udział w pracach Polskiego Komitetu Wielkich Sieci Elektrycznych (CIGRE), Komitetu Problemów Energetyki Pan, Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), International Association of Science and Technology for Development (IASTED), Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC).

17.03.2006r. 13:10

W ostatnich latach problemy bezpieczeństwa zasilania w energię elektryczną stały się dyżurnym tematem czasopiśmiennictwa naukowo-technicznego, konferencji i seminariów, aktywności klasy politycznej, a nawet cover stories poważniejszych kolorowych czasopism o szerokim obiegu.
(\"Wokół Energetyki\" – luty 2006)
04.01.2006r. 15:22

W prezentacji rynkowych doświadczeń sześciu narodowych sektorów elektroenergetyki uderza znaczna indywidualizacja i specyfika modeli rynków energii. Polskie dylematy i doświadczenia nie są zatem niczym niezwykłym; istotne jest, by nie powtarzać kosztownych błędów innych krajów i czerpać ze wzorów najlepszych.
(„Energetyka” – grudzień 2005)
06.09.2005r. 14:29

Fenomen rozwoju gospodarczego Chin przyciąga uwagę obserwatorów i wywołuje niepokój polityków. Uśpiony olbrzym, postrzegany do niedawna przez pryzmat potęgi demograficznej i nędzy mieszkańców, coraz częściej kojarzony jest jako siła gospodarcza.
(„Wokół Energetyki” – sierpień 2005)
21.07.2005r. 14:42

W następnym dwudziestoleciu Niemcy stają przed wyzwaniem zastąpienia od 40 do 50 GW mocy zainstalowanej w elektroenergetyce. W warunkach liberalizacji sektora działania państwa mogą osłabić konflikt pomiędzy bezpieczeństwem zasilania, ekonomiką i ograniczeniami ekologicznymi.
(„Rynek Energii” – czerwiec 2005)
29.06.2005r. 08:37

Sprawa bezpieczeństwa energetycznego, a zwłaszcza bezpieczeństwa dostępu do gazu, nie od dziś budzi liczne i uzasadnione obawy.
(„Wokół Energetyki” - czerwiec 2005)
10.06.2005r. 14:57

Szeroko zakrojone badania prognostyczne, przeprowadzone w latach 2003/2004 w ramach europejskiego Piątego Programu Ramowego dały podstawę do stworzenia wizji przyszłości energetycznej Europy, opartej na ocenie skutków 20 perspektywicznych technologii, obejmujących wytwarzanie, magazynowanie, przesył, dystrybucję i użytkowanie energii.
(„Wokół Energetyki” – kwiecień 2005)
14.03.2005r. 09:15

Sektor zaopatrzenia w energię wchodzi w XXI stulecie z obciążeniem nowych wyzwań i zagrożeń w skali globalnej i lokalnej. Skupiając się na perspektywie europejskiej nie sposób nie spostrzec, iż wiele symptomów kryzysu nakazują sięgnąć w przyszłość poza horyzont działań doraźnych.
(„Wokół Energetyki” – luty 2005)
02.02.2005r. 10:20

Generacja rozproszona staje się czymś więcej niż tylko zbiorem technologii - jest to innowacyjne podejście do tworzenia wizji systemu zaopatrzenia w energię i wartościowania cech. Jedną z takich cech jest odwracalność podjętych decyzji.
(„Energetyka” – grudzień 2004)
16.12.2004r. 09:05

Głęboka i wszechstronna transformacja sektorów infrastrukturalnych - w tym i sektora zaopatrzenia w energię elektryczną - stworzyła zasadniczo odmienne od dotychczasowych i bardziej złożone uwarunkowanie zewnętrzne (konkurencyjne otoczenie) i wewnętrzne.
(„Wokół Energetyki” – grudzień 2004)
19.11.2004r. 12:50

Zasadniczy dokument, konstytuujący europejski wewnętrzny rynek energii elektrycznej zawiera znamienną klauzulę: Państwa członkowskie mogą wymagać, by operator systemu przy dysponowaniu jednostkami wytwórczymi udzielał priorytetu jednostkom wykorzystującym odnawialne zasoby energii lub odpady, lub wytwarzającym ciepło i energię elektryczną w skojarzeniu.
(„Wokół Energetyki” – październik 2004)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE