ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
mgr inż. Tomasz Lubicki
Pracuje w ENERGA SA w Gdańsku od 2009 roku jako Dyrektor Departamentu Zarządzania Wartością, gdzie odpowiada za strategię korporacji i strategicznych jednostek biznesowych oraz za rozwój modelu biznesowego Grupy. Pełni również funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej spółki ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

W latach 1996-2009 pracował w Grupie Kapitałowej PSE-Operator, z czego rok jako inżynier ds. inwestycji w Oddziale Eksploatacji Sieci Przesyłowej w Katowicach, następnie przez 5 lat jako analityk odpowiedzialny za planowanie rozwoju sieci przesyłowej w PSE-REGPLAN Sp. z o.o. (od 1997 do 2002 r.) oraz ekspert w EPC S.A. w Warszawie odpowiedzialny za doradztwo dla podmiotów z sektora wytwarzania, dystrybucji i obrotu energią elektryczną oraz dla odbiorców przemysłowych (do 2009 r.).

Reprezentuje Grupę ENERGA w Polskim Komitecie Światowej Rady Energetycznej oraz Polskim Komitecie Energii Elektrycznej. Jest członkiem Rady Zarządzającej Polskiego Komitetu Energii Elektrycznej a od września 2012 roku pełni funkcję jednego z wiceprezesów. Poza tym jest członkiem Komitetu Studiów Wytwarzanie.
Prywatnie jest członkiem Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa Oddział w Katowicach oraz Stowarzyszenia Praktyków Zarządzania Wiedzą.

Posiada dwa fakultety: mgr inż. elektrotechniki oraz mgr inż. zarządzania i marketingu dzięki ukończonym studiom na Politechnice Śląskiej w Gliwicach odpowiednio na Wydziale Elektrycznym oraz Wydziale Organizacji i Zarządzania. Dodatkowo ukończył studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie nt. "Zarządzania wartością firmy". W 2011 roku otworzył przewód doktorski na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej w zakresie modeli biznesowych przedsiębiorstw energetycznych opartych o zasoby wiedzy.

04.11.2013r. 13:05

Ewolucja modelu biznesu przedsiębiorstw energetycznych wynikająca z rozwoju gospodarki niskoemisyjnej rozłożona będzie w czasie. W najbliższej perspektywie kilku lat konieczne będzie wdrożenia nowych technologii wytwarzania i zbudowanie mechanizmów wynagradzania za utrzymywanie jednostek wytwórczych pracujących na potrzebę bilansowania niedoborów energii elektrycznej produkowanej z OZE. Drugim obszarem ewolucji modelu biznesu przedsiębiorstw energetycznych jest integracja handlu detalicznego z odbiorcami końcowymi mającymi zdolność do produkcji energii elektrycznej i ciepła na własne potrzeby jak i również na potrzeby systemu elektroenergetycznego.
03.10.2012r. 15:23

Referat przygotowany na Międzynarodową Konferencję Naukową "Nowoczesność przemysłu i usług. Nowe wyzwania", która odbędzie się w Katowicach, 4-6 października 2012 r.
- Energa SA
02.12.2008r. 11:19

Doniesienia światowe na temat rozwoju tzw. inteligentnych pomiarów (smart metering) pozwalają sądzić, że dalsze dywagacje o potrzebie istnienia operatorów pomiarów powinny być zastąpione konkretnymi planami rozwoju nowoczesnej energetyki, w tym energetyki pomiarowej.
,Bogumił Dudek
26.11.2008r. 11:35

Przed zdefiniowaniem modelu biznesowego przedsiębiorstw energetycznych zintegrowanych pionowo warto we wprowadzeniu odnieść się do definicji nowoczesnej energetyki. Bowiem jej wizja determinować będzie model biznesowy przedsiębiorstw energetycznych.
30.09.2008r. 11:04

Referat zgłoszony na Międzynarodową Konferencję Naukową „NOWOCZESNOŚĆ PRZEMYSŁU I USŁUG” 9-11.10.2008 r.
18.03.2008r. 08:00

Liberalizacja rynku energii elektrycznej, wdrażana od lipca 2007 r. w Polsce i całej UE dotyczy przede wszystkim pełnego dostępu odbiorców końcowych energii elektrycznej do sieci. W konsekwencji oznacza możliwość swobodnego wyboru sprzedawcy energii elektrycznej przez klientów. Jak zmieni się zatem model biznesowy przedsiębiorstwa energetycznego zintegrowanego pionowo?
(Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, nr 4/2007)
10.11.2006r. 21:14

Pytanie o to, kto na zliberalizowanym rynku energii elektrycznej będzie odpowiadać za akwizycję i udostępnianie danych pomiarowo-rozliczeniowych - jest pytaniem wprowadzającym do niniejszego artykułu. Spodziewać się bowiem można, że uwolnienie rynku energii oraz rozdzielenie sprzedaży energii elektrycznej od przesyłu i dystrybucji, spowodować powinno wzrost zapotrzebowania na tego rodzaju usługi.
("Energetyka" – październik 2006)
10.02.2006r. 13:06

Po wydzieleniu prawnym operatora systemu przesyłowego kolejnym etapem budowy liberalnego rynku energii elektrycznej w Polsce, jako części jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej, będzie wydzielenie prawne operatorów systemu dystrybucyjnego.
,Iwona Gajos („Energetyka” – styczeń 2006)

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE