ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE - STRONY AUTORSKIE
dr Robert Zajdler
dr Robert Zajdler, radca prawny prowadzący kancelarię prawną świadczącą usługi dla sektora energetycznego, wykładowca na Politechnice Warszawskiej, ekspert ds. energetycznych w Instytucie Sobieskiego.

Wcześniej pełnomocnik Polski w postępowaniach arbitrażowych, w tym opartych na Traktacie Karty Energetycznej. Zajmował się też negocjacjami akcesyjnymi Polski do Unii Europejskiej oraz dostosowaniem prawa polskiego do wymogów prawa Unii Europejskiej. Pracował również w Komisji Europejskiej.

Autor licznych publikacji w dziedzinie
energetyki (szerzej na stronie www.zajdler.eu).

04.09.2015r. 13:30

Od pewnego czasu obserwujemy dyskusję wskazującą na zasadność wprowadzenia w Polsce rynku mocy. Ma on stanowić w opinii propagatorów tej koncepcji remedium na problemy krajowego systemu elektroenergetycznego związanego z zapewnieniem dostaw energii elektrycznej. Podnosi się przy tym aspekt bardziej ogólny tj. zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski. Czy jednak rynek mocy jest rzeczywiście rozwiązaniem tych problemów, czy też próbą zachowania istniejącego modelu rynku?
Marcin Gałczyński - Zajdler Energy Lawyers & Consultants
28.01.2015r. 13:50

Transport LNG stanowi istotny składnik kosztu nabycia skroplonego gazu ziemnego (LNG). Jego udział w końcowej cenie gazu ziemnego zależy od wyceny pozostałych składników kosztowych, do których należą pozostałe ogniwa łańcucha dostaw. Obserwując obecny rozwój rynku LNG na świecie i jego globalny charakter należy postawić sobie pytanie, do jakiego stopnia koszty transportu powinny wpływać na długoterminowe decyzje zakupowe.
11.01.2013r. 13:39

Analiza odpowiada na poniższe pytania:
• Jak kształtować się będzie rynek gazu w Europie Centralnej?
• Jakie trendy kształtują ceny gazu w Europie, USA i Azji?
• Jaki wpływ na ceny gazu mają czynniki polityczne, gospodarcze i regulacyjne?
10.10.2012r. 12:51

Raport "Regulacje prawa krajowego dotyczące inwestycji w farmy wiatrowe" przedstawia najistotniejsze regulacje prawa krajowego dotyczące sektora energetyki wiatrowej. Analiza uwarunkowań regulacyjnych pozwala na indywidualną ocenę ich kompleksowości oraz stopnia szczegółowości. Daje również podstawę do oceny, na ile, i w jakim kierunku powinny podążać dalsze zmiany prawne, aby zapewnić zrównoważony rozwój tego podsektora energetyki w sposób przyjazny otoczeniu.
29.05.2012r. 07:12

Przyjęte rozwiązania prawne w zakresie efektywności energetycznej otwierają nowe możliwości w zakresie prowadzenia i finansowania inwestycji przez gminy i spółki komunalne. Nakładają one nie tylko obowiązek realizacji projektów służących poprawie tej efektywności, ale również wprowadzają mechanizmy ułatwiające ich realizację.
16.01.2012r. 13:56

Metodą liberalizacji rynku energii elektrycznej w UE jest m.in. rozdzielenie działalności gospodarczych związanych z przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej od działalności związanych z jej wytwarzaniem i obrotem. Zarówno definicja operatora systemu przesyłowego, jak i rozdział własnościowy na poziomie przesyłu wskazują, iż celem jest niełączenie działalności w zakresie przesyłu z działalnością w zakresie wytwarzania. Przepisy te nie przewidują żadnych przesłanek dla wyłączenia tego zakazu.
10.01.2012r. 13:45

W jednym z ostatnich swoich wyroków (Komisja przeciwko Słowacji, C-264/09), Trybunał Sprawiedliwości UE (TS UE) podważył dotychczasowy prymat prawa Unii Europejskiej nad umowami międzynarodowymi o popieraniu i ochronie inwestycji (tzw. BIT), dając pierwszeństwo tym ostatnim. Wyrok może mieć skutki zarówno dla dalszego funkcjonowania umów długoterminowych zawartych z państwem trzecim przed akcesją Polski do Unii Europejskiej, jak i dla dalszej integracji rynku energii elektrycznej i gazu UE.
29.12.2011r. 10:58

Projekt ustawy Prawo energetyczne zachowuje monopol PSE Operator S.A. na operatorstwo na istniejącej sieci przesyłowej oraz na wszystkich obecnych oraz przyszłych sieciach przesyłowych w Polsce. Zachowuje on również monopol tej firmy na wszelkich połączeniach wzajemnych (tzw. interkonektorach) z innymi państwami członkowskimi Unii. Takie ograniczenie rodzi uzasadnione wątpliwości, co do zgodności z przepisami implementowanej dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72.
25.08.2011r. 14:06

Istota wyroku sprowadzała się do odpowiedzi na pytanie, czy przepisy dyrektyw: 92/43/EWG, 79/409/EWG 2001/77/WE oraz 2009/28/WE sprzeciwiają się uregulowaniom krajowym wprowadzającym zakaz lokalizacji turbin wiatrowych nieprzeznaczonych do własnego użytku na obszarach należących do sieci Natura 2000 bez jakiejkolwiek uprzedniej oceny skutków dla środowiska przedsięwzięcia na tym obszarze.
04.08.2011r. 12:01

Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw, wprowadził poprawkę, która jeśli zostanie przyjęta przez Sejm będzie miała znaczenie dla rozwoju generacji rozproszonej, w tym podłączania odnawialnych źródeł energii do sieci.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE