ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Postępowanie kwalifikacyjne w związku z koncesjami na węglowodory - projekt rozporządzenia
09.12.2014r. 11:54

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego („Projekt”), któremu od 1 stycznia 2015 r. mają podlegać podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji łącznej albo o przekształcenie lub przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów. Projekt budzi szereg zastrzeżeń, zarówno co do praktycznych implikacji, jak i zgodności z ustawą.

Zakres informacji jakie przedsiębiorca zobowiązany jest podać we wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, określony w art. 49a ust.7 Prawa geologicznego i górniczego („PGG”), (który wejdzie w życie 1 stycznia 2015 r.), od dawna budził zastrzeżenia praktyków, przede wszystkim ze względu na użycie nieprecyzyjnych i niezwykle pojemnych terminów, takich jak „sytuacja finansowa podmiotu”, „osoby działające z upoważnienia”. Oprócz wątpliwości co do rozumienia i stosowania tych przepisów przez organy państwa, obawy przedsiębiorców wynikały z art.49b znowelizowanego PGG, zgodnie z którym każda zmiana danych określonych w art. 49a ust. 7 PGG pociąga za sobą obowiązek złożenia wniosku o ponowne przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego. Oznacza to nie tylko znaczne obciążenie biurokratyczne i finansowe, ale przede wszystkim ryzyko nieuzyskania ponownej kwalifikacji, które pociąga za sobą nieuchronną utratę koncesji (art. 49ze ust.3 PGG). Po niedawnej aktywności legislacyjnej Ministerstwa Skarbu przedsiębiorcy mogli mieć nadzieję, że wątpliwości zostaną rozstrzygnięte w przepisach wykonawczych w duchu ułatwiania działalności gospodarczej. Obecny Projekt wskazuje, że kierunek jest raczej przeciwny.

Celem postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w PGG i Projekcie jest ustalenie, czy zainteresowany podmiot znajduje się pod kontrolą korporacyjną tzw. państwa trzeciego (tj. nie należącego do Unii Europejskiej, EFTA ani NATO) lub podmiotu z takiego państwa. W przypadku wnioskodawców ubiegających się o kwalifikację do pełnienia roli samodzielnego koncesjonariusza lub operatora w ramach umowy o współpracy, przedmiotem badania jest dodatkowo posiadanie wymaganego doświadczenia w górnictwie węglowodorów.

Biorąc pod uwagę cel postępowania, poważne wątpliwości co do zgodności z ustawą i zdrowym rozsądkiem budzi obowiązek przedstawienia niektórych informacji i dokumentów, a szczególnie:
  • informacji o podmiotach posiadających (wraz z całą swoją grupą kapitałową) zaledwie 5% głosów w spółce akcyjnej składającej wniosek;
  • informacji o podmiotach, w których wnioskodawca posiada (wraz z całą swoją grupą kapitałową) zaledwie 5% głosów;
  • dokumentów dotyczących pełnomocnika reprezentującego wnioskodawcę w postępowaniu kwalifikacyjnym (także wtedy, gdy został on ustanowiony wyłącznie w danym postępowaniu), takich jak zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego oraz oświadczenie o pełnieniu funkcji lub niepełnieniu funkcji zarządczych;
  • oświadczenia wnioskodawcy, że w ciągu ostatnich trzech lat nie zgłoszono wniosku o ogłoszenie jego upadłości (co ma się nijak do celu postępowania i może łatwo powodować bezzasadne wykluczenie podmiotu, co do którego kontrahent użył wniosku o ogłoszenie upadłości jako popularnego instrumentu nacisku w sporze).
  • dokumentu potwierdzającego wykonywanie działalności nieprzerwanie przez okres co najmniej trzech lat (brak jest takiego dokumentu w polskim systemie prawnym, zatem niezbędne jest wskazanie jakie dokumenty tworzą domniemanie nieprzerwanego wykonywania działalności, albo wyjaśnienie kiedy wykonywanie działalności jest „nieprzerwane” i poleganie na oświadczeniu wnioskodawcy);
  • wykazu umów z ostatnich 3 lat "mających największy wpływ na sytuację finansową lub właścicielską wnioskodawcy” (jest to zadanie niemożliwe do wykonania bez wskazania w przepisach jak należy mierzyć ów wpływ).

Mimo widocznego pośpiechu w pracy nad Projektem (koncesjonariuszom dano 3 dni na zgłoszenie uwag), pozostaje mieć nadzieję, że ostateczny kształt rozporządzenia nie będzie zawierał istotnych wad.
Autor: Tomasz Minkiewicz, Partner kierujący zespołem ds. Sektora Ropy i Gazu w Departamencie Energetyki kancelarii CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE