ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Nowe rozporządzenie o dywersyfikacji dostaw gazu
26.03.2015r. 17:47

Ministerstwo Gospodarki opublikowało informację o projekcie nowego Rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Projekt przekazany do konsultacji publicznych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

Obecnie obowiązujące rozporządzenie z dnia 24 października 2000 roku było wielokrotnie krytykowane i regularnie wskazywane jako jedna z głównych przeszkód na drodze do liberalizacji obrotu gazem w Polsce. Przyznają to zresztą sami autorzy projektu. Zgodnie z jego uzasadnieniem, obowiązujące przepisy krytykowane są przede wszystkim za nieadekwatność do stanu rozwoju rynku gazu ziemnego, poważne wątpliwości interpretacyjne, negatywny wpływ na bezpieczeństwo energetyczne czy też w końcu praktyczny brak możliwości wypełniania obowiązku (głównie z uwagi na ograniczenia techniczne i interpretację, zgodnie z którą gaz z państw UE nie jest uważany za gaz importowany i nie może być wykorzystany do wypełnienia obowiązku dywersyfikacji).

Definicja importu

W celu wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych, jakie powstały na gruncie obowiązującego rozporządzenia w zakresie rozumienia pojęcia (gaz) "importowany" oraz "kraj pochodzenia", projekt zawiera na wstępie definicje kluczowych pojęć nowej regulacji. W § 1 projektu zawarto więc po pierwsze definicję "importu", który ma być rozumiany jako import gazu w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym (czyli z wyłączeniem nabycia wewnątrzwspólnotowego), a także z wyłączeniem importu gazu z państw EFTA - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG).

Tak skonstruowana definicja wyłącza z zakresu pojęcia "import" dostawy gazu z krajów UE, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu (Szwajcaria jest członkiem EFTA, lecz nie jest stroną umowy o EOG). Dostawy gazu z tych kierunków nie będą musiały być dywersyfikowane dostawami z innych źródeł. Obowiązujące wciąż rozporządzenie nie zawiera definicji "importu", lecz, jak już wyżej wskazano, przyjęła się interpretacja odwołująca się do wykładni tego pojęcia na gruncie ustawy o podatku akcyzowym, czyli z wyłączeniem przywozu z krajów UE.

Definicja źródła

Drugą definicją zawartą w projekcie jest definicja "źródła" (importu gazu) i w tym zakresie planowana jest bardziej istotna zmiana reguł obowiązkowej dywersyfikacji. Zgodnie z § 1 pkt 2 projektu "źródło" to przedsiębiorstwo, od którego przedsiębiorstwo energetyczne pozyskało gaz w celu importu. Uzasadnienie potwierdza, że projekt przewiduje zmianę z podejścia geograficznego ("kraj pochodzenia" w obecnym rozporządzeniu, zresztą pojęcie inne niż użyte w art. 32 ust. 3 Prawa energetycznego pojęcie "źródła") na podejście podmiotowe ("źródło" rozumiane jako podmiot, od którego gaz jest importowany). Projektodawcy uzasadniają powyższą zmianę tym, że podejście geograficzne przestało być właściwe z uwagi na brak możliwości identyfikacji kraju pochodzenia gazu ziemnego, co z kolei związane jest z rozwojem rynku gazu, transakcjami zawieranymi na giełdzie towarowej oraz wielopodmiotowymi strukturami zakupu gazu z zagranicy.

W związku z powyższym, należy uznać, że w przypadku przyjęcia przepisów w projektowanym brzmieniu wypełnieniem obowiązku dywersyfikacji będzie zakup gazu od dwóch różnych spółek, choćby ich siedziba znajdowała się w tym samym kraju i choćby przedmiotem obu transakcji był gaz z tego samego miejsca wydobycia. W tym zakresie projektowane Rozporządzenie zawiera jednak istotne ograniczenie, stanowiąc w § 2 ust. 2, że do obliczania wymaganego udziału dywersyfikacji, gaz importowany ze źródeł należących do jednej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, traktuje się jako gaz z jednego źródła. A zatem jedynie import gazu od niepowiązanych kapitałowo spółek powinien spełniać wymaganie dywersyfikacji zgodnie z projektem Rozporządzenia.

Odniesienie do sprzedaży

Kolejną kluczową zmianą jest odniesienie wymaganego poziomu dywersyfikacji dostaw do całkowitej ilość gazu sprzedanego przez przedsiębiorstwo energetyczne na terytorium RP w danym roku (w obowiązującym rozporządzeniu wymagany poziom dywersyfikacji odniesiony jest do "całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku"). Poziomy obowiązku dywersyfikacji nie ulegają natomiast zmianie i wynoszą 59% dla lat 2015 - 2018 i 49% od roku 2019, przy czym okres dla tego drugiego pułapu projekt wydłuża o 5 lat, tj. do 2025 roku.

Powyższe, w związku z wcześniejszymi uwagami, prowadzi do wniosku, że wraz we wzrostem wolumenu gazu nabytego przez przedsiębiorstwo energetyczne od kontrahentów z państw EOG i następnie sprzedanego w Polsce, będzie się zwiększał dopuszczalny wolumen importu gazu z pojedynczego źródła (podmiotu) spoza EOG. Co więcej, nie ma przeszkód aby również gaz wydobywany i sprzedawany w Polsce pośrednio zwiększał pulę gazu możliwą do zaimportowania ze źródeł spoza EOG. Przykładowo, zgodnie z projektowanymi przepisami, na każde 100 tys. m3 gazu sprowadzonego z krajów EOG lub wydobytego w kraju, które zostanie sprzedane w Polsce, przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło w latach 2015 - 2018 zaimportować z pojedynczego źródła "pozaeuropejskiego" i sprzedać w kraju ok. 144 tys. m3 gazu, bez konieczności dywersyfikowania tego importu dostawami z innych źródeł. Albo inaczej mówiąc, na każde sprzedane 41 tys. m3 "europejskiego"/krajowego gazu, będzie można zaimportować w celu sprzedaży 59 tys. m3 bez obowiązku dywersyfikacji.

Możliwość wspólnych rozliczeń

Projekt przewiduje także (§ 2 ust. 3) możliwość realizacji obowiązku dywersyfikacji dostaw łącznie przez więcej niż jedno przedsiębiorstwo energetyczne, pod warunkiem zgłoszenia takiego zamiaru przed rokiem realizacji obowiązku Prezesowi URE.

Przepis przejściowy

W razie wejścia w życie w bieżącym brzmieniu, nowe Rozporządzenie będzie miało zastosowanie do postępowań w sprawie dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy, wszczętych i niezakończonych przed jego wejściem w życie. Na gruncie omawianego przepisu nie jest do końca jasne, czy nowe przepisy będą miały również zastosowanie również w przypadku, gdy zostało już wszczęte postępowanie w sprawie wymierzenia kary za niewykonanie obowiązku dywersyfikacji dostaw i nie zostało ono zakończone do dnia wejścia w życie nowych przepisów. W praktyce Prezes URE prowadzi bowiem z reguły odrębne postępowanie w sprawie weryfikacji wykonania danego obowiązku, a następnie w zależności od wyników tego postępowania, wszczyna odrębne postępowania w przedmiocie wymierzenia kary.
Autorzy: Piotr Ciołkowski - radca prawny, Of Counsel kierujący zespołem regulacyjnym w Departamencie Energetyki CMS Polska. Maciej Wypiorczyk - prawnik w Departamencie Energetyki CMS Polska

Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 2 )


Autor: kkk 27.03.2015r. 09:07
Ciekawe dlaczego wcześniej się nie dało... I czy pod uwagę będzie brany kraj wydobycia czy kraj (chwilowy) właściciel...
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Daleki Mazowszanin 29.03.2015r. 10:43
Jaki jest w ogóle sens utrzymywania tego antyrynkowego rozporządzenia.Chyba tylko dla straszenia Putinem i... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE