ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE

Obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawcę zobowiązanego – wybrane zagadnienia
14.12.2015r. 13:45

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, doradca w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
W pierwszym kwartale 2016 r. ukaże się na rynku, wydany przez Wolters Kluwer komentarz do ustawy o odnawialnych źródłach energii pod redakcją dr Jerzego Baehra, dr Piotra Lissonia, dr hab. Jakuba Pokrzywniaka i Macieja Szambelańczyka – radcy prawnego. Zanim to nastąpi , pragniemy przybliżyć czytelnikom CIRE kilka wybranych problemów tej bardzo ważnej i nie mniej skomplikowanej ustawy. Rozpoczynamy od artykułu mec. Macieja Szambelańczyka na temat obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawcę zobowiązanego (wybrane zagadnienia).
W imieniu redaktorów, dr Jerzy Baehr

Jedną z istotnych kwestii związanych ze stosowaniem przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015r. o odnawialnych źródłach energii („ustawa o OZE”) jest zagadnienie obowiązku zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii przez sprzedawcę zobowiązanego. Kluczowe w tym zakresie są regulacje ujęte w art. 42 tej ustawy, który wraz z całym rozdziałem 4 wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2016r. W świetle art. 42 ust. 1 sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu oferowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii wytworzonej w instalacji odnawialnego źródła energii innej niż mikroinstalacja. Przepis ten jest konsekwencją utrzymania w okresie przejściowym dotychczasowego systemu wsparcia dla wytwórców w tych instalacjach, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE, tj. przed dniem 1 stycznia 2016 r. Z tego względu art. 42 ust. 1 w istocie zastępuje dotychczasowe uregulowania ujęte w art. 9a ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (dalej „PE”). Wyróżnia się przy tym dwie kategorie instalacji, w których wytworzona energia elektryczna jest objęta obowiązkiem zakupu:

a) instalacje OZE inne niż mikroinstalacja, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4;
b) instalacje OZE inne niż mikroinstalacja, zmodernizowane po dniu wejścia w życie rozdziału 4.

Jakkolwiek nie wynika to wprost z redakcji art. 42 ust. 1 należy przyjąć, iż w drugim z powyższych wypadków chodzi o takie instalacje OZE, inne niż mikroinstalacja, w których energia elektryczna została wytworzona po raz pierwszy przed dniem wejścia w życie rozdziału 4 ustawy o OZE (tj. przed dniem 1 stycznia 2016 r.), a których modernizacja nastąpiła po tej dacie.

Sprzedawca zobowiązany ma obowiązek dokonania zakupu „oferowanej” energii elektrycznej. Przy czym należy uznać, iż złożenie oferty przez wytwórcę energii elektrycznej z OZE samo w sobie nie kreuje stosunku kontraktowego. Zgodnie z ogólnymi zasadami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego, dopiero zawarcie umowy, czy to w drodze przyjęcia oferty, czy też w wyniku prowadzonych negocjacji będzie skutkowało zawarciem umowy między stronami. Na sprzedawcy zobowiązanym ciąży obowiązek zawarcia takiej umowy.

Warto odnotować, iż nowe regulacje nakładają na sprzedawcę zobowiązanego obowiązek zakupu również energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego instalacji OZE. Kwestia ta nie była dotychczas uregulowana na gruncie przepisów PE, a zakup energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego stanowił jedynie swoistą praktykę, akceptowaną milcząco przez rynek i (jak się zdaje) regulatora rynku. W świetle art. 42 ustawy o OZE sprzedawca zobowiązany dokonuje zakupu energii elektrycznej wytworzonej w okresie rozruchu technologicznego instalacji OZE nie dłużej niż przez 90 dni, licząc od dnia pierwszego wprowadzenia energii elektrycznej wytworzonej z OZE do sieci właściwego operatora. Obowiązek zakupu nie obejmuje instalacji spalania wielopaliwowego oraz dedykowanej instalacji spalania wielopaliwowego. Jak wspomniano wyżej, regulacja ta, razem z całym rozdziałem 4 ustawy o OZE, wchodzi w życie dopiero z dniem 1 stycznia 2016r. W efekcie może znaleźć zastosowanie wyłącznie do takich instalacji OZE, które rozpoczynają rozruch technologiczny w 2016 r., względnie do takich, które co prawda rozpoczynają rozruch technologiczny pod koniec 2015 r., lecz okres rozruchu będzie trwać jeszcze po wejściu w życie rozdziału 4 ustawy o OZE. W tym drugim wypadku jednak obowiązkiem zakupu objęta byłaby energia elektryczna wytworzona w okresie rozruchu tylko począwszy od 1 stycznia 2016 r.

Zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o OZE „warunkiem zakupu” przez sprzedawcę zobowiązanego energii elektrycznej jest zaoferowanie sprzedaży całej wytworzonej i wprowadzonej do sieci przesyłowej lub sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w instalacji odnawialnego źródła energii, w okresie co najmniej 90 następujących po sobie dni kalendarzowych. Oznacza to, iż jeżeli wytwórca chce, aby sprzedawca zobowiązany dokonał zakupu energii elektrycznej z OZE musi zaoferować całość wolumenu energii wytwarzanej w danej instalacji. Co więcej, ofertą musi być objęta generacja w okresie co najmniej 90 następujących po sobie dni kalendarzowych. W przypadku zatem oferty sprzedaży energii elektrycznej z OZE obejmującej np. wybrany tydzień danego miesiąca albo oferty odnoszącej się jedynie do części wolumenu energii wprowadzanej do sieci tylko w określonych godzinach doby, na sprzedawcy zobowiązanym nie będzie ciążył obowiązek zakupu tej energii.

Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 2 )


Autor: markovicx 14.12.2015r. 17:54
kto w takim razie ma obowiązek zakupu energii wytworzonej w mikroinstalacji, małej instalacji oraz w instalacjach OZE... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: genek 15.12.2015r. 11:00
No mi to się podoba odegranie się przez TAURON Sprzedaż na instalacjach OZE, które współpracowały dotychczas z innym... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE