ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE

Net-metering w ustawie o OZE – zasadnicze wątpliwości związane z regulacją
10.02.2016r. 13:45

Maciej Szambelańczyk, radca prawny, partner w Kancelarii Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (dalej „ustawa o OZE”) wprowadziła do polskiego systemu prawnego formułę tzw. net-meteringu w rozliczeniach z wytwórcą energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w mikroinstalacji. Przepisy związane z tym zagadnieniem uregulowane zostały w Rozdziale IV ustawy o OZE.

Jakkolwiek wejście w życie tego rozdziału zostało odroczone do dnia 1 lipca 2016r. (na mocy nowelizacji ustawy o OZE z dnia 29 grudnia 2015r.), to normy odnoszące się do net-meteringu obowiązują już od dnia 1 stycznia 2016r. Z uwagi na istotne implikacje zarówno dla wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, jak i dla przedsiębiorstw energetycznych, warto przyjrzeć się tym regulacjom.

Zgodnie z art. 41 ust. 14 ustawy o OZE rozliczenie z tytułu różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci a ilością energii elektrycznej wprowadzonej do tej sieci, w danym półroczu, między wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji, a sprzedawcą zobowiązanym odbywa się na podstawie umowy sprzedaży energii elektrycznej. Rozliczenia tego dokonuje się na podstawie rzeczywistych wskazań urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Wprowadzony na mocy tego przepisu mechanizm (samo pojęcie „net-meteringu” nie pojawia się w ustawie o OZE) sprowadza się do rozliczania różnicy między ilością energii elektrycznej pobranej z sieci, a ilością energii elektrycznej wprowadzonej w okresach półrocznych. Należy przy tym przyjąć, iż literalne brzmienie przepisu („rozliczenie (…) odbywa się”) przesądza, iż stosowanie zasad net-meteringu na podstawie art. 41 ust. 14 ustawy o OZE jest obligatoryjne i nie zależy od woli czy to wytwórcy czy sprzedawcy zobowiązanego.

Należy przy tym odnotować, iż omawiany przepis nie odnosi się do wszystkich wytwórców energii elektrycznej w mikroinstalacji, lecz jedynie do:
a) wytwórców, o których mowa w art. 4 ust. 1 i 19 ust. 1 ustawy o OZE, tj. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej – tzw. prosumentów;
b) wytwórców, o których mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o OZE, tj. wytwórców będących przedsiębiorcami, którzy rozpoczną wytwarzanie energii elektrycznej po wejściu w życie Rozdziału 4 ustawy o OZE.
Z uwagi na odsunięcie w czasie o pół roku wejścia w życie Rozdziału 4 do ustawy o OZE, w chwili obecnej, tj. okresie styczeń – czerwiec 2016r. zasady net-meteringu w odniesieniu do przedsiębiorców nie obowiązują. Co więcej, w przypadku przedsiębiorców, którzy już wytwarzają energię elektryczną w mikroinstalacji (albo zaczną prowadzić działalność wytwórczą przed 30 czerwca 2016r.) formuła net-meteringu będzie fakultatywna. Wiąże się ona jednak z utratą świadectw pochodzenia. Przesądza to art. 44 ust. 13 ustawy o OZE, który wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2016r.
Omawiany przepis, zakładając wzajemne rozliczenia „w danym półroczu”, nie rozstrzyga w sposób precyzyjny, czy sprzedawca zobowiązany powinien dokonywać rozliczeń z danym wytwórcą w okresach półrocznych opartych na roku kalendarzowym (tj. 1 stycznia – 30 czerwca i 1 lipca – 31 grudnia), czy też w dowolnych półrocznych okresach ustalonych umownie. Kwestia ta, z uwagi na zmienność pór roku i związany z nimi różny poziom wydajności instalacji (np. w instalacjach fotowoltaicznych) może mieć istotne znaczenie praktyczne. Wydaje się, iż należy odwołać się do literalnego brzmienia przepisu i uznać, że mówiąc o „półroczu” ustawodawca odwoływał się do połowy roku kalendarzowego, a nie do 6-miesięcznego okresu umownego. Nie sposób również pominąć faktu, iż sprzedawcy zobowiązani są wyznaczani na okres roku kalendarzowego. Wypada przyjąć, iż racjonalny ustawodawca zmierzał do korelacji tych okresów w ustawie o OZE.

Kolejną istotną kwestią, która wymaga odnotowania jest wzajemna relacja przepisów dotyczących zmiany sprzedawcy oraz regulacji odnoszących się do net-meteringu. Ustawa o OZE, w art. 41 ust. 14 nie odnosi się do sytuacji, w której sprzedawcą energii nie będzie sprzedawca zobowiązany, a będzie nim inny sprzedawca wybrany przez odbiorcę. Należy jednak dojść do wniosku, iż przepis ten co do zasady nie wyłącza stosowania art. 4j ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (dalej „PE”), przyznającego odbiorcy energii prawo do dokonywania zmiany jej sprzedawcy. W konsekwencji, także wytwórca energii w mikroinstalacji objęty zasadami net-meteringu, na gruncie art. 4j PE, powinien być uprawniony do dokonania zmiany sprzedawcy dostarczanej mu energii. Przy czym zmiana taka może prowadzić do pewnych komplikacji na tle art. 41 ust. 14 ustawy o OZE, który – jak się zdaje – miał regulować jedynie takie sytuacje, w których ten sam podmiot jest sprzedawcą energii do jej odbiorców, jak i kupującym energię wytworzoną w mikroinstalacji (sprzedawcą zobowiązanym). Można zakładać, iż ustawodawca zamierzał zapewnić wytwórcy energii elektrycznej w mikroinstalacji (będącemu zarazem także odbiorcą energii elektrycznej) pewny uproszczony mechanizm rozliczeń, z którego może on skorzystać, ale nie jest on do tego zobligowany. Jeżeli zatem odbiorca ten (będący zarazem wytwórcą energii elektrycznej w mikroinstalacji) skorzysta z prawa zmiany sprzedawcy, to doprowadzi do sytuacji, w której rozliczenia na zasadzie net-meteringu zostaną wyłączone, albowiem nie będzie istnieć tożsamość podmiotowa pomiędzy sprzedawcą energii zużywanej przez wytwórcę a sprzedawcą (sprzedawcą zobowiązanym) kupującym energię wytworzoną przez tego wytwórcę.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE