ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Projekt ustawy o "Inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych" wymaga notyfikacji
05.04.2016r. 09:10

Karol Lasocki, Piotr Michajłow - K&L Gates
Nie budzi naszych wątpliwości, że projekt ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych ("Projekt") wymaga notyfikowania Komisji Europejskiej przed jego uchwaleniem, jako przepisy techniczne, dotyczące turbin wiatrowych. Taka konkluzja została również zawarta w opinii MSZ z 31 marca 2016 r. przedłożonej do Projektu. Niewywiązanie się z obowiązku notyfikacji doprowadzi najprawdopodobniej do odmowy stosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych przez sądy polskie i prawnego chaosu. Ma to już w Polsce obecnie miejsce w stosunku do nienotyfikowanych przepisów technicznych zawartych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

Cele procedury Dyrektywy (UE) 2015/1535

Procedura powiadamiania przewidziana w dyrektywie (UE) 2015/1535 daje Komisji i państwom członkowskim UE możliwość przeanalizowania przepisów technicznych, które państwa członkowskie zamierzają wprowadzić w odniesieniu do produktów (przemysłowych, rolnych i produktów rybołówstwa) oraz usług społeczeństwa informacyjnego, przed ich przyjęciem. Ma to służyć zapewnieniu zgodności tych tekstów z prawem UE i zasadami rynku wewnętrznego. [wytłuszczenie - Komisja Europejska] źródło: http://ec.europa.eu
____________

Obowiązek notyfikacji przepisów technicznych

Procedurę notyfikacji ustanawia Dyrektywa (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiająca procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego. Za przepisy techniczne uważane są m.in. wymagania nałożone na produkt, w celu ochrony, w szczególności konsumentów lub środowiska, które wpływają na jego cykl życia po wprowadzeniu go na rynek. W szczególności dotyczy to warunków użytkowania, które mogą mieć istotny wpływ na obrót produktem. Przepisy techniczne to też wszelkie wymogi, powiązane ze środkami fiskalnymi lub finansowymi, mającymi wpływ na konsumpcję produktów lub usług.

Wiele tego typu przepisów zawiera Projekt. Są to uregulowania przewidujące m.in.
• obowiązek uzyskiwania dla elektrowni wiatrowej, co 2 lata, odrębnego pozwolenia na eksploatację i połączony z nim środek fiskalny w postaci wielokrotnej 1% opłaty,
• specjalną procedurę uzgadniania z Urzędem Dozoru Technicznego każdej naprawy elektrowni wiatrowej,
• wykluczenie większości obszaru kraju z możliwości posadowienia elektrowni wiatrowych (skutek pośredni tzw. wymogu 10H), a więc i obrotu elektrowniami wiatrowymi.

Wszystkie projekty aktów prawnych, które zawierają przepisy podlegające notyfikacji, są przekazywane do Komisji Europejskiej wraz z uzasadnieniem konieczności ich przyjęcia, zgodnie art. 5 ust. 1 Dyrektywy UE 2015/1535. Jednocześnie państwo członkowskie jest obowiązane do odroczenia ich przyjęcia o 3 miesiące. Jeżeli w tym okresie Komisja lub inne państwo członkowskie UE wystosuje opinię, w której stwierdzi, że przewidziane przepisy mogą stworzyć bariery w swobodnym przepływie towarów, konieczne jest odroczenie ich przyjęcia o 6 miesięcy.
Podsumowując, rozwiązania zawarte w projekcie kształtują warunki technicznego użytkowania turbin wiatrowych, a także wprowadzają środki administracyjne i fiskalne mające wpływ na obrót tą kategorią towarów. Tym samym, projekt ustawy zawiera przepisy techniczne w rozumieniu Dyrektywy 2015/1535 i powinien zostać notyfikowany Komisji przed uchwaleniem. Na konieczność notyfikacji zwracał już słusznie uwagę Kamil Jankielewicz w artykule z 15 marca 2016 r. pt. "Ustawa antywiatrakowa bez notyfikacji w KE nieważna?".
____________

Najważniejsze korzyści z procedury

• pozwala wykryć nowe bariery na rynku wewnętrznym zanim zaczną wywoływać negatywne skutki,
• pozwala wykryć środki protekcjonistyczne,
• pozwala państwom członkowskim ustalić stopień zgodności zgłaszanych projektów z prawem UE,
• umożliwia skuteczny dialog między państwami członkowskimi a Komisją podczas oceny zgłoszonych projektów,
• pozwala podmiotom gospodarczym wypowiedzieć się i dostosować działalność do przyszłych przepisów technicznych w odpowiednim czasie. Podmioty gospodarcze szeroko wykorzystują te uprawnienia kontrolne, pomagając tym samym Komisji i organom krajowym wykryć wszelkie bariery w handlu,
• pozwala określić potrzeby harmonizacji na szczeblu unijnym.
źródło: http://ec.europa.eu
____________

Skutki braku notyfikacji

Niewywiązanie się z obowiązku notyfikacji przepisów technicznych skutkuje odmową ich zastosowania przez sądy i organy administracji. Jest to stanowisko utrwalone w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości, który wielokrotnie dopuszczał takie rozwiązanie celem zapewnienia skuteczności dyrektywie ustanawiającej procedurę notyfikacji. Wskazać należy, że nie byłby to precedens w polskim systemie prawnym - sądy odmawiają stosowania nienotyfikowanych przepisów technicznych zawartych w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (wyrok Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 17 listopada 2015 r. IV Ka 866/15, postanowienie SN z 27 listopada 2014 r., II KK 55/14).

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE