ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Gazociągi budowane techniką HDD a kwestia ustanowienia stref kontrolowanych
27.04.2016r. 11:45

Maciej Ziółkowski – Radca prawny w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie („Rozporządzenie”) obowiązuje już blisko trzy lata, jednak jego regulacje w zakresie stref kontrolowanych gazociągów, wciąż mogą budzić pewne wątpliwości w przypadku gazociągów budowanych na dużych głębokościach. Rozporządzenie nie wprowadza bowiem rozróżnienia na płytko położone gazociągi realizowane tradycyjną metodą budowy oraz na gazociągi lokalizowane na znacznych głębokościach np. za pomocą techniki kierunkowych wierceń poziomych HDD.

Strefy kontrolowane wyznaczone po obu stronach osi gazociągu mają w przypadku nowobudowanych instalacji szerokość nawet 12 metrów. W granicach stref kontrolowanych nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów, nie mogą również rosnąć drzewa, a także nie należy podejmować jakichkolwiek działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu. Konieczność ustanawiania stref kontrolowanych wynika przede wszystkim z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa instalacji i wyeliminowania czynników ryzyka takich jak np. prowadzenie wszelkich prac budowlanych wykonywanych w obszarze stref kontrolowanych gazociągu, czy też rozrastania się korzeni drzew w jego bezpośrednim sąsiedztwie, gdyż może to grozić uszkodzeniem gazociągu, a w konsekwencji stanowić poważne zagrożenie wybuchem gazu.

W przypadku gazociągów lądowych budowanych tradycyjnymi metodami (tj. poprzez wykonanie wykopu o niewielkiej głębokości sięgającej do około 1,5 metra, umieszczenie w nim gazociągu, a następnie zasypanie wykopu) ustanawianie stref kontrolowanych jest jak najbardziej uzasadnione, ponieważ mając na uwadze niewielką głębokość, na jakiej przebiega gazociąg, wszelkie prace, które byłby nad nim prowadzone lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie, mogłyby skutkować uszkodzeniem gazociągu.

Jednakże w przypadku gazociągów umieszczanych za pomocą techniki kierunkowych wierceń poziomych (ang. horizontal directional drilling – „HDD”) na dużych głębokościach, przykładowo 30 metrów p.p.t. lub głębiej, ustanawianie stref kontrolowanych może budzić wątpliwości ze względu na fakt, że wyżej wymienione zagrożenia charakterystyczne dla tradycyjnych gazociągów lądowych lokalizowanych na niewielkich głębokościach, zostają praktycznie wyeliminowane. Technika HDD jest nowoczesną technologią zaliczaną do grupy tzw. technologii bezwykopowych, którą stosuje się m.in. w celu budowy rurociągów podziemnych w miastach i pod dużymi naturalnymi przeszkodami takimi jak rzeki, zbiorniki wodne, a także góry i wzniesienia.

Istotne znaczenie ma również kwestia, że gazociąg wybudowany na dużej głębokości, w znacznej większości przypadków będzie znajdował się poza granicami własności gruntu, a zatem wszelka aktywność właściciela na nieruchomości wykonywana zgodnie z przeznaczeniem gruntu, nie powinna mieć wpływu na funkcjonowanie gazociągu. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 143 k.c., własność gruntu rozciąga się na przestrzeń pod jego powierzchnią na głębokość wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia gruntu, co w konsekwencji oznacza, iż w przypadku znacznej większości nieruchomości gazociąg położony na głębokości 30 metrów p.p.t., będzie przebiegał już poza granicami takich nieruchomości. Można przyjąć, że w przypadku nieruchomości rolnych lub leśnych, głębokość, na jaką rozciąga się własność gruntu sięgać będzie co najwyżej głębokości ukorzenienia drzew lub roślin zasadzonych na danym terenie, natomiast w przypadku gruntów budowlanych własność nieruchomości sięgać będzie do głębokości posadowienia budowli (tj. ich fundamentów) i towarzyszących im urządzeń. Wydaje się więc, że tylko w wyjątkowych przypadkach głębokość na jaką rozciąga się własność gruntu będzie sięgać niżej – taka sytuacja mogłaby mieć miejsce np. w przypadku, gdyby miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określał przeznaczenie gruntu w taki sposób, że dopuszczałby budowę infrastruktury podziemnej, jak parkingi podziemne lub innej infrastruktury lokalizowanej na dużej głębokości.

Niestety Rozporządzenie nie wprowadza rozróżnienia na płytko położone gazociągi realizowane tradycyjną metodą budowy oraz na gazociągi lokalizowane na znacznych głębokościach np. za pomocą techniki kierunkowych wierceń poziomych HDD. Wynika to głównie z faktu, że regulacje dotyczące stref kontrolowanych były wprowadzone w czasach, kiedy tego rodzaju techniki nie były powszechnie stosowaną metodą budowy gazociągów, a przepisy Rozporządzenia nie podążyły za postępem technicznym, który nastąpił w kolejnych latach. W konsekwencji, zgodnie z literalną wykładnią przepisów Rozporządzenia, strefy kontrolowane powinny być stosowane dla gazociągów bez względu na głębokość ich położenia. Jednak mając na względzie cel, dla którego wprowadzono do Rozporządzenia strefy kontrolowane, można mieć wątpliwości, czy powinny być one ustanawiane dla gazociągów budowanych na znacznych głębokościach na takich samych zasadach jak dla tradycyjnych gazociągów lądowych. Powyższe wątpliwości powinny być wzięte pod uwagę przy wydawaniu nowego rozporządzenia, aby wprowadzić stosowne wyłączenia w zakresie ustanawiania stref kontrolowanych dla gazociągów przebiegających na dużych głębokościach, dla których nie występuje ryzyko uszkodzenia instalacji ze względu na jej położenie.

W związku z brakiem stosownych wyłączeń w obowiązującym Rozporządzeniu, dotychczasową praktyką inwestorów w przypadku gazociągów lokalizowanych na dużych głębokościach, jest występowanie do właściwych organów budowlanych (przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę) o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych w trybie art. 9 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, w zakresie nie ustanawiania stref kontrolowanych dla tego typu gazociągów.

Dodaj nowy Komentarze ( 9 )

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 9 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: lekkoduch 28.04.2016r. 08:16
Jak łatwo przychodzą wnioski gdy wiedza ogranicza się do kilku książek zawierających zapisy prawa, czyli wytwory... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 5 | Najnowsza odpowiedź: 28-04-2016r. 16:11 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Przyjaciel 28.04.2016r. 09:33
Diagnoza jest słuszna ,ale brakuje wniosków... Moim zdaniem strefa kontrolowana dotyczy "Sfery" wokół... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: średniowykształcony 28.04.2016r. 11:49
Szanowny Panie, otóż w Rozporządzeniu znajdują się wyłączenia. Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Energetyk 28.04.2016r. 16:27
Ja wolałbym zachować strefę kontrolowaną na swoim gruncie, nawet jak gaziąciąg byłby na głębokości 50 metrów.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 9 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE