ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
GAZOPROJEKT
CMS

CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Duże zmiany w ustawie o zapasach
27.06.2016r. 11:22

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i innych ustaw, w tym między innym ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ("Ustawa o zapasach"). Projekt został w dniu 22 czerwca 2016 roku skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.

Przyjęcie nowelizacji oznaczałoby znaczące zmiany do Ustawy o zapasach. Przede wszystkim, projekt przewiduje rozszerzenie kręgu adresatów obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego i wprowadzenie nowej formy prawnej realizacji tego obowiązku (tzw. umowy biletowej).

Adresat obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego

W aktualnym stanie prawnym, obowiązek utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego obciąża jedynie przedsiębiorstwa energetyczne, które wykonują działalność gospodarczą w zakresie przywozu gazu ziemnego z zagranicy w celu jego dalszej odsprzedaży odbiorcom. Zgodnie z projektem, przedmiotowy obowiązek spoczywać będzie na przedsiębiorstwach energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą, a także wszelkich innych podmiotach dokonujących przywozu gazu ziemnego. Nowelizacja przywróciłaby zatem podmiotowy zakres obowiązku do kształtu sprzed nowelizacji ustawy z dnia 16 września 2011 roku.

W uzasadnieniu projektu wskazano, iż celem proponowanej zmiany jest: usunięcie luk regulacyjnych, które prowadzą do tzw. "wyciekania obrotu" gazem ziemnym poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. Przyczyną tego zjawiska jest, jak wskazują wnioskodawcy, zawieranie transakcji sprzedaży gazu do dużych odbiorców przed punktem wejścia do polskiego sytemu przesyłowego, z pominięciem jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przepisów ustawy o zapasach.

Zwolnienie z obowiązku

Obowiązujące przepisy ustawy o zapasach przyznają zwolnienie od obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego przedsiębiorstwom energetycznym, których liczba odbiorców nie jest większa niż 100 tysięcy i których przywóz gazu ziemnego nie przekracza w ciągu roku kalendarzowego 100 mln m3. Zwolnienia dokonuje Minister Energii w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z projektem nowelizacji, obowiązek utrzymywania zapasów gazu ziemnego będzie miał charakter bezwzględny (dla podmiotów objętych jego zakresem) - możliwość uzyskania zwolnienia zostanie zniesiona.

Usługa biletowa

Kolejną kluczową zmianą jest wprowadzenie nowego sposobu realizacji obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego. Nowelizacja dopuszcza tzw. usługę biletową, a więc możliwość zlecenia, na podstawie umowy, wykonywania zadań w zakresie utrzymywania zapasów obowiązkowych gazu ziemnego innemu przedsiębiorstwu energetycznemu wykonującemu działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotowi dokonującemu przywozu gazu ziemnego. Nowelizacja określa obligatoryjne postanowienia umowy biletowej, a także przewiduje obowiązek przedłożenia jej projektu do zatwierdzenia przez Prezesa URE (zatwierdzenie następować będzie w drodze decyzji). Analogiczne rozwiązanie funkcjonuje już obecnie w odniesieniu do zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw, jednakże jest jedna istotna różnica. W przypadku paliw usługę biletową mogą świadczyć w szczególności również podmioty prowadzące działalność w zakresie magazynowania, nowelizacja nie przewiduje jednak takiej możliwości w odniesieniu do gazu.

Ponadto, projekt nowelizacji może budzić również wątpliwości interpretacyjne w zakresie własności zapasów obowiązkowych gazu ziemnego. W odniesieniu do zapasów obowiązkowych ropy naftowej i paliw ustawa o zapasach wprost przewiduje, iż utworzone i utrzymywane przez producentów i handlowców zapasy obowiązkowe stanowią ich majątek, chyba że z umowy biletowej wynika, że zapasy te stanowią majątek podmiotów przyjmujących zlecenie (art. 5 ust. 8 ustawy o zapasach). Natomiast w zakresie zapasów gazu ziemnego, nowelizacja wprowadza niejednoznaczny przepis, zgodnie z którym zapasy obowiązkowe gazu ziemnego stanowią majątek przedsiębiorstw energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie obrotu gazem ziemnym z zagranicą lub podmiotów dokonujących przywozu gazu ziemnego. Wydaje się, że kwestia ta powinna zostać doprecyzowana w procesie legislacyjnym, chociażby poprzez zastosowanie konstrukcji analogicznej do wspomnianego art. 5 ust. 8 ustawy o zapasach. Rozwiązanie, w którym podmiot zobowiązany do utrzymywania zapasów gazu ziemnego mimo zlecenia usługi biletowej musiałby legitymować się prawem własności przedmiotowych zapasów, wypaczałoby sens systemu biletowego.

Przepisy przejściowe

Projekt nowelizacji zawiera przepisy przejściowe, które mogą ingerować w już nabyte uprawnienia przedsiębiorstw energetycznych. Zgodnie z projektem, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie nowelizacji postępowania w sprawie udzielenia zwolnienia z obowiązku utrzymywania zapasów gazu ziemnego zostaną umorzone. Natomiast już udzielone zwolnienia utracą moc z dniem 30 września 2017 r.
Piotr Ciołkowski -radca prawny, partner, departament energetyki CMS
Piotr Prawda - prawnik, departament energetyki CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 6 )

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

KOMENTARZE ( 6 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: basia 28.06.2016r. 08:56
odwrót od ścieżki liberalizacji rynku?
Odpowiedzi: 4 | Najnowsza odpowiedź: 28-06-2016r. 17:46 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: prawnik 28.06.2016r. 17:05
Ktoś chyba zapomniał, że zmiana tych przepisów wymaga przeprowadzenia procedury notyfikacji. Raf jest co najmniej... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 6 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Innsoftcire
©2002-2019
mobilne cire
IT BCE