ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Zmiany w decyzjach środowiskowych w 2017 roku
16.01.2017r. 13:58

dr Sergiusz Urban, doradca, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k.
Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszły w życie ważne zmiany dotyczące decyzji środowiskowych, a także procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko, w niektórych przypadkach poprzedzającej wydanie tych decyzji. Jest to związane z nowelizacją ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawa OOŚ), która właśnie z początkiem tego roku zmodyfikowała szereg istotnych aspektów odnoszących się do decyzji środowiskowych.

Kary pieniężne za niewykonanie decyzji środowiskowej

Do szczególnie istotnych nowości zaliczyć należy z pewnością wynikającą z art. 136a ustawy możliwość nałożenia administracyjnej kary pieniężnej za zaniedbanie realizacji obowiązków określonych w decyzji środowiskowej. Co ważne, dotyczyć to może nie tylko przedsięwzięć w fazie realizacji, ale i tych już ukończonych - zarówno na etapie ich eksploatacji, jak i likwidacji.

Wśród przesłanek nałożenia takiej kary ustawa OOŚ wskazuje m.in. na:

• naruszenie istotnych warunków korzystania ze środowiska w fazie realizacji, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności ochrony cennych wartości przyrodniczych, zasobów naturalnych i zabytków oraz ograniczenia uciążliwości dla terenów sąsiednich;
• niewykonanie kompensacji przyrodniczej czy też monitorowania przedsięwzięcia na środowisko, a także złamanie nakazu unikania, zapobiegania, ograniczania oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;
• niewykonanie analizy porealizacyjnej.

W przypadku gdy inwestor podczas realizacji przedsięwzięcia dopuści się takiego zaniedbania, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nałoży na niego, w drodze decyzji, administracyjną karę pieniężną w wysokości od 500 zł do 1.000.000 zł. Określając jej wysokość w konkretnym przypadku, uwzględnia się liczbę i wagę stwierdzonych naruszeń. Karę uiszcza się należy w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o jej wymierzeniu stała się ostateczna.

Egzekucja administracyjna decyzji środowiskowej

Zgodnie z art. 86c ustawy OOŚ, organy administracji umocowane zostały do wymuszenia wykonania obowiązków środowiskowych, które inwestor zignorował, z wykorzystaniem procedury egzekucji administracyjnej. Pamiętać należy przy tym jednak, że dotyczy to tych obowiązków ("warunków decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach"), które nie zostały uwzględnione w późniejszych decyzjach administracyjnych, udzielających zgody na realizację danej inwestycji, a więc tych, które nie zostały przeniesione np. do pozwolenia na budowę. Ponadto, uprawnienie to znajduje zastosowanie do przedsięwzięć, które są realizowane; nie obejmuje ono zatem tych inwestycji, dla których uzyskano co prawda decyzję środowiskową, ale proces inwestycyjny nie został w rzeczywistości zainicjowany.

Wspomniane postępowanie egzekucyjne może obejmować w szczególności nałożenie na inwestora grzywny (łącznie do 200 tys. złotych) w celu przymuszenia do podjęcia działań nałożonych w decyzji środowiskowej, a w ostateczności także tzw. wykonanie zastępcze, czyli zlecenie wykonania określonych w decyzji środowiskowej obowiązków innemu podmiotowi, ale na koszt inwestora.

Zmiany dotyczące wymagań wobec procedury OOŚ i raportu OOŚ

Odnotować należy także szereg istotnych zmian, którymi objęto procedurę samej oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzanego w jej toku raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Zmienione przepisy mają po części charakter porządkujący i uzupełniający, m.in. w zakresie problematyki inwentaryzacji przyrodniczej i oceny skumulowanego oddziaływania przedsięwzięcia z innymi (także planowanymi, dla których wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach) przedsięwzięciami, czy też analizy wariantów (obecnie wariant najkorzystniejszy dla środowiska ma by "racjonalny"). Zmiana ustawy OOŚ przyniosła jednak i rozwiązania do tej pory nieobecne, jak choćby ustanowienie wobec autorów raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymagania odpowiedniego przygotowania merytorycznego (por. art. 74a ustawy OOŚ) i składania przez te osoby oświadczenia o spełnieniu tego wymogu.

Wymogi Ramowej Dyrektywy Wodnej a decyzja środowiskowa

Warto wspomnieć przy tej okazji także o zmianach, które są dopiero przygotowywane. Zgodnie z planami legislacyjnymi rządu w 2017 r. zostanie przyjęta nowa ustawa Prawo wodne, zastępująca dotychczasową regulację z roku 2001. Jest to związane z koniecznością zapewnienia pełnej i prawidłowej implementacji Ramowej Dyrektywy Wodnej, a więc zadania któremu jak do tej pory nie sprostały liczne nowelizacje ustawy Prawo wodne.
Najnowszy projekt przygotowany został w listopadzie 2016 roku; zakłada się w nim, że jeżeli planowane przedsięwzięcie będzie mogło negatywnie wpłynąć na możliwość osiągnięcia tzw. celów środowiskowych dla wód, organ właściwy do wydania decyzji środowiskowej odmówi określenia środowiskowych warunków jego realizacji (a więc wyda decyzję odmowną). Badając wpływ zamierzenia na wspomniane cele środowiskowe dla wód, organ będzie zasięgał opinii dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - nowego podmiotu, który ma zastąpić instytucje dotychczas funkcjonujące w obszarze gospodarowania wodami.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE