ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - obowiązek i korzyści
15.03.2017r. 06:04

Adam Goreń - Główny Specjalista w Wydziale Certyfikacji i Oceny Systemów Zarządzania Urzędu Dozoru Technicznego
Od 1 października 2016 r. obowiązuje w Polsce ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831), która nakłada na dużych przedsiębiorców (w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej - Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) obowiązek przeprowadzania audytów energetycznych co cztery lata. Pierwszy audyt przedsiębiorstwa musi być przeprowadzony najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (art. 51. 1.), czyli do 1 października 2017 r.

Na spełnienie ustawowych wymagań zostało zatem przedsiębiorcom niewiele czasu. Według szacunków obowiązkiem tym objętych jest około 5 000 podmiotów gospodarczych, a relatywnie niewielka liczba firm, które są w stanie przeprowadzić taki audyt rzetelnie i profesjonalnie, rodzi realne zagrożenie, że część audytów, robiona w pośpiechu, będzie niskiej jakości.

Przedsiębiorcy, mimo presji czasowej, powinni mieć świadomość, że audyt energetyczny to nie tylko spełnienie wymogów ustawowych, ale także szereg korzyści takich jak: redukcja kosztów eksploatacji obiektów, instalacji czy urządzeń, możliwość wdrożenia nowego, oszczędniejszego modelu gospodarowania energią, czyli poprawienie wskaźników finansowych i w konsekwencji - zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku. Audyt energetyczny może być impulsem do podejmowania decyzji dotyczących inwestycji proefektywnościowych, ponieważ wynikiem rzetelnego audytu jest również lista proponowanych przedsięwzięć wraz z wyliczeniami dotyczącymi ich opłacalności.

Ustawa pozostawia wprawdzie przedsiębiorcom możliwość zaangażowania własnych ekspertów w celu przeprowadzenia audytu, to jednak większość z nich korzysta z niezależnych podmiotów. Podmioty te powinny posiadać odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz środki techniczne i organizacyjne, aby takie zadanie przeprowadzić w sposób zgodny z zapisami ustawy. Niniejszy artykuł przedstawia metodykę oraz zasady prowadzenia audytu energetycznego, jakie powinny być zastosowane w celu zarówno spełnienia obowiązku ustawowego jak również uzyskania faktycznej wartości dodanej dla przedsiębiorstwa.

Co zrobić, aby audyt był zgodny z ustawą i przyniósł dodatkowe korzyści?

Audyt energetyczny zdefiniowany jest w ustawie jako procedura mająca na celu przeprowadzenie obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Ustawa wymaga, aby audyt opierał się na aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii. Na tej podstawie należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii w poszczególnych instalacjach, budynkach oraz transporcie, odpowiadających za co najmniej 90% całkowitego zużycia. Wymogiem ustawy jest również przedstawienie analizy ekonomicznej proponowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną w oparciu, o ile to możliwe, o analizę kosztową cyklu życia budynków czy instalacji przemysłowej, tak aby uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji oraz stopy dyskonta. Powszechną praktyką audytorską jest jednak opieranie się na prostym okresie zwrotu nakładów SPBT, metodzie służącej do wstępnej oceny efektywności przedsięwzięcia, która w większości przedsiębiorstw stanowi wystarczającą, poglądową ocenę czasu zamrożenia aktywów finansowych.

Więcej wskazówek dotyczących zasad przeprowadzenia audytu energetycznego znaleźć można w dyrektywie, która wymienia normę EN 16247-1 zawierającą wymagania ogólne dotyczące audytu energetycznego. Zapisy tam zawarte - choć nie obligatoryjne - stanowią istotną podpowiedź dla przedsiębiorstwa, jakiego rodzaju audytu powinno oczekiwać.

Metodologia audytu zgodna z normami

Zgodnie z normą EN 16247-1 audyt powinien obejmować następujące etapy: wizyta wstępna, spotkanie rozpoczynające, zbieranie danych, praca w terenie, analiza i raport.

Wizyta wstępna, podczas której uzgadniany jest cel, potrzeby i oczekiwania odnośnie audytu, jak również zakres i granice, wymagane poziomy dokładności, terminy realizacji, kryteria oceny środków poprawy efektywności energetycznej, planowane pomiary lub kontrole, które będą dokonywane w trakcie audytu energetycznego. Na tym etapie audytor powinien pozyskać informacje o strategii audytowanego przedsiębiorcy związanej z inwestycjami, outsourcingiem zarządzania nieruchomościami, o systemie zarządzania oraz o regulacjach lub innych ograniczeniach, jakimi objęty jest audytowany. Powinien również uzyskać wiedzę o zmianach, które mogą mieć wpływ na audyt energetyczny i jego wnioski oraz o wszelkich istniejących opiniach, pomysłach i ograniczeniach odnoszących się do potencjalnych środków poprawy efektywności energetycznej. Spotkanie rozpoczynające pozwala na przekazanie wszystkim zainteresowanym stronom informacji o celach audytu, zakresie, granicach, szczegółowości i uzgodnienie praktycznych zasad audytu (m. in. zasad współpracy z przedstawicielami audytowanego, zasad dostępu, zasad bezpieczeństwa oraz zasad dotyczących zbierania danych).

Na etapie zbierania danych, we współpracy z audytowanym, audytor gromadzi dane dotyczące systemów, procesów i wyposażenia zużywającego energię, informacje o charakterystyce obiektów, w tym znanych współczynników korygujących oraz sposobu, w jaki wpływają one na zużycie energii, dane historyczne dotyczące zużycia oraz inne dane techniczne i ekonomiczne mogące pomóc przeprowadzić analizę zużycia energii.

Kolejny etap - praca w terenie - to kontrola obiektów przewidzianych do audytu, ocena wykorzystania energii, zrozumienie procedur operacyjnych oraz zachowań użytkowników, ustalenie obszarów i procesów, dla których potrzebne są dodatkowe dane ilościowe.

Dwa ostatnie etapy - analiza, w ramach której określany jest aktualny wynik energetyczny audytowanych obiektów oraz określane są możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz raport, w którym poza zestawieniem możliwości poprawy efektywności energetycznej oraz proponowanego programu wdrożenia, przedstawione są informacje o metodologii audytu, zebranych danych, analizie zużycia energii, opisie audytowanych obiektów oraz kryteriach zestawienia środków poprawy efektywności energetycznej.

Taka metodologia oraz efekt końcowy w postaci raportu podsumowującego wyniki prac jest właściwa dla realizacji obowiązku ustawowego oraz porządkuje sposób prowadzenia audytu i relacje audytowany-audytor.

Zapisy z audytu powinno się przechowywać do celów kontroli przez 5 lat, a za nie przeprowadzenie audytu grozi kara do 5% przychodu ukaranego przedsiębiorcy.

Kompetencje audytora gwarancją wiarygodności

Warto zauważyć, że pomimo braku formalnych wymagań prawnych dla osób przeprowadzających audyty energetyczne przedsiębiorstw, członkowie zespołu powinni posiadać umiejętności i wiedzę w obszarach takich jak: zasady fizyki dotyczące energii (termiczne, elektryczne, termodynamiczne, transferu ciepła, mechaniki płynów), wiedzę dotyczącą użytkowania energii i dostępnych technologii w obszarze budynków, technologii oraz transportu, doświadczenie pomiarowe, wiedzę związaną z dostępnością źródeł energii oraz nośników energii, znajomość wskaźników emisji gazów cieplarnianych oraz innych zasad związanych z rynkiem energii. Ponadto wskazana jest wiedza w zakresie najlepszych dostępnych technik w poszczególnych sektorach gospodarki, zawarta np. w konkluzjach BAT, opracowywanych na podstawie dyrektywy IED (IPPC), znajomość katalogu przedsięwzięć ujętych w obwieszczeniu Ministra Energii, które będą mogły stanowić podstawę do ubiegania się o świadectwa efektywności energetycznej oraz aktualna wiedza w zakresie innych możliwych rozwiązań technicznych, bądź organizacyjnych związanych z oszczędnością energii.

Wszechstronność wymaganej od audytora wiedzy powoduje, że w większości rzetelnych audytów angażowanych jest przynajmniej dwóch, trzech specjalistów.

W związku z tym na rynku pojawiają się różne standardy odnośnie stopnia szczegółowości i wiarygodności wyników audytu.

Od przedsiębiorców zależy, w jaki sposób wywiążą się z obowiązku przeprowadzenia audytu energetycznego. Należy jednak zdawać sobie sprawę, że dobrze przeprowadzony audyt to nie tylko spełnienie wymogów ustawowych, ale także realne korzyści w postaci redukcji kosztów eksploatacji obiektów, całych instalacji czy urządzeń. Rzetelny audyt pozwala na wdrożenie nowego, oszczędniejszego modelu gospodarowania energią, czyli poprawi wskaźniki finansowe i zwiększy przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa na rynku. Fachowy audyt przeprowadzony przez rzetelnego audytora to także cenne źródło informacji oraz baza do planowania inwestycji. Często to także impuls dla firm do przyjęcia skuteczniejszych strategii rozwojowych, czy operacyjnych. O tym, czy przedsiębiorcy wykorzystają szansę oraz czy audyty energetyczne przedsiębiorstw przyniosą oczekiwane przez ustawodawcę efekty przekonamy się najwcześniej za dwa, trzy lata.

Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

KOMENTARZE ( 2 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: ceb.com.pl 15.07.2017r. 11:24
Pytanie za 100 pkt. Czy duże przedsiębiorstwo, które zatrudnia ponad 250 pracowników lub osiąga roczny obrót netto... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 18-12-2017r. 20:03 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 2 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE