ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE

SENT - nowe zasady przewozu paliw ciekłych
18.04.2017r. 07:03

adw. dr hab. Mariusz Swora
Po zmianach przepisów ustawy o VAT oraz ustawy Prawo energetyczne (tzw. "pakiet paliwowy" przyjęty ustawą z dnia 7 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw), skierowanych przeciwko wyłudzeniom VAT, czyli przeciwko szarej strefie w obrocie paliwami, przyszła kolej na "pakiet transportowy" w postaci ustawy z dnia 3 kwietnia 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. 2017, poz. 708).

Ustawa ta wchodzi w życie z dniem 18 kwietnia 2017 roku (z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 maja 2017 r.) i zanim kilka słów o niej, warto zwrócić uwagę na fakt, iż jej pierwowzorem (a przynajmniej jednym z wzorców), było węgierskie rozporządzenie nr 5/2015 Ministra Gospodarki Narodowej w sprawie funkcjonowania Elektronicznego Systemu Kontroli Przemieszczania Towarów po Drogach Publicznych.

Podobnie jak w polskim przypadku, głównym celem węgierskiej regulacji miało być przeciwdziałanie wyłudzeniom podatku VAT. W odróżnieniu od polskiej ustawy, Węgrzy przyjęli koncepcję wydania rozporządzenia, na podstawie znowelizowanej ustawy o zasadach opodatkowania z 2003 roku. W polskiej ustawie, podobnie jak w regulacji węgierskiej, realizację zadań i kompetencji powierzono administracji skarbowej (KAS). Zgodnie z wymogami węgierskiego rozporządzenia, przewóz towarów po drogach publicznych pojazdami mechanicznymi podlega opłacie w związku z dostawą lub nabyciem towarów, lub przewozem towarów z innego powodu, i może być realizowany wyłącznie przez podatników posiadających ważny numer EKAER. Uzyskanie tego numeru wymaga przekazania szczegółowych informacje dotyczących odbiorcy oraz nadawcy towarów (nazwa, numer NIP), a także innych informacji o przewozie określonych w rozporządzeniu ministerialnym (np. miejsc i dat wyładunku oraz załadunku; rodzaju, wagi i wartości przewożonych towarów; czy numerów rejestracyjnych pojazdów wykorzystywanych w ramach przewozu drogowego). Krajowy urząd podatkowy i celny rejestruje przedmiotowe informacje w systemie EKAER, a następnie nadaje podatnikowi na tej podstawie numer EKAER.

Węgierskie przepisy dotyczące EKAER były swego czasu poddane ostrej krytyce na forum europejskim. Zarzucano im m.in. sprzeczność z przepisem art. 26 ust. 2 TFUE, gdyż - zdaniem krytycznie nastawionych organizacji biznesowych - miały mieć ekwiwalentny skutek do ceł i przez to kreować sztuczne granice wewnątrz UE. Węgierski system nie został do tej pory zakwestionowany i funkcjonuje. Podobny system wdrożyła również w 2013 roku Portugalia. Choć nie ma co ukrywać restrykcyjne dla przewoźników, chronią bezpieczeństwo obrotu paliwami, przeciwdziałając nadużyciom podatkowym w państwach gdzie szara strefa w obrocie stanowi realny problem.

Rozwiązania przyjęte w Polsce mają zasadnicze znaczenie z punktu widzenia m.in. przewoźników zajmujących się przewozami paliw ciekłych. Ustawa systemie monitorowania, reguluje zasady systemu monitorowania drogowego przewozu towarów oraz odpowiedzialność za naruszenie obowiązków związanych z drogowym przewozem towarów podmiotu wysyłającego, podmiotu odbierającego, przewoźnika, kierującego środkiem transportu. Na objęcie systemem monitorowania sektora przewozów paliw ciekłych, zdecydowano się przede wszystkim dlatego, iż (zgodnie z uzasadnieniem ustawy) sektor paliwowy stanowi obszar o największym ryzyku naruszeń związanych z wyłudzaniem VAT i akcyzy. Systemem monitorowania objęte są więc paliwa silnikowe i ich pochodne, paliwa opałowe, oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do paliw silnikowych. Co do zasady, monitorowaniu podlegać będą przesyłki o masie brutto przekraczającej 500 kg lub objętości przekraczającej 500 litrów.

Konstrukcja ustawy opiera się o wprowadzenie obowiązku zgłoszenia przewozu towarów, połączonego z systemem monitorowania. Tego typu zgłoszenie należy przesłać do rejestru, uzyskać numer referencyjny dla tego zgłoszenia i przekazać ten numer przewoźnikowi. W przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT podmiot wysyłający jest obowiązany również przekazać numer referencyjny podmiotowi odbierającemu. System rejestracji jest zinformatyzowany, działa w oparciu o przygotowaną przez Ministerstwo Finansów usługę "e-Przewóz", która umożliwia podmiotom zobowiązanym realizację obowiązków związanych ze zgłoszeniem przewozu do elektronicznego rejestru w systemie SENT.

Obowiązki ustawowe są wsparte systemem sankcji, nakładanych w drodze decyzji administracyjnej. I tak na przykład, za niedokonanie zgłoszenia przewozu towarów przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający, grozi kara pieniężna w wysokości 46 procent wartości netto przewożonego towaru podlegającego obowiązkowi zgłoszenia, nie mniej niż 20 tys. zł. W razie stwierdzenia w trakcie kontroli rozpoczęcia przewozu towaru przez kierującego bez wymaganego numeru referencyjnego, kierujący będzie podlegać karze grzywny w wysokości od 5 tys. do 7,5 tys. zł.

Przyglądając się danym ekonomicznym, trudno odmówić skuteczności pakietowi paliwowemu z punktu widzenia efektywnego przeciwdziałania zjawisku "szarej strefy". SENT będący jego dopełnieniem już na etapie uchwalania, tak jak węgierski EKAER, wzbudził wątpliwości i obawy w branży transportowej. Chodziło przede wszystkim o koszty, restrykcyjność przepisów oraz okres dostosowawczy dla podmiotów zobowiązanych. Wątpliwości branży brały się też między innymi z konstatacji, że przewoźnicy jako tacy nie są ani odpowiedzialni za funkcjonowanie szarej strefy, nie są również jej beneficjentami. To prawda. Problem jednak tkwi w tym, że w przypadku zwalczania "szarej strefy" w obrocie paliwami niezbędne jest myślenie całościowe, obejmujące cały cykl przemieszczania się towarów połączony z towarzyszącymi im dokumentami i wyrazem takiego sposobu podejścia są uregulowane przepisy.

Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

KOMENTARZE ( 1 )


Autor: WA 19.04.2017r. 08:27
LNG też dotyczy?
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 1 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm 2018
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE