ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

W 2016 r. URE wydał zielone certyfikaty na 18,6 TWh energii - część wytworzono jeszcze w 2013 r.
18.05.2017r. 10:25

Jak poinformował portal Gramwzielone.pl, w ubiegłym roku Urząd Regulacji Energetyki wydał świadectwa pochodzenia energii z OZE za produkcję ponad 18,6 TWh energii oraz świadectwa pochodzenia za energię z kogeneracji odpowiadające produkcji 28,1 TWh.

W 2016 r. Prezes URE wydał niewiele ponad 18 tys. świadectw pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych na łączny wolumen 18,16 TWh za produkcję zrealizowaną w latach 2013-16.

W tym 73,425 GWh dotyczyło energii wyprodukowanej jeszcze w 2013 r., z czego aż 72,937 GWh dotyczyło certyfikatów wydanych operatorom instalacji biomasowych. Wśród wydanych w ubiegłym roku przez URE certyfikatów wydane za produkcję zrealizowaną w 2014 r. odpowiadały 359,74 GWh i w tym przypadku również dominowały certyfikaty wydane za energię z biomasy.

Za generację w 2015 r. URE wydał natomiast zielone certyfikaty odpowiadające produkcji ponad 7,922 TWh energii, z tego ponad 3,414 TWh dotyczyło generacji z wiatru, 1,885 TWh energii z biomasy, 1,145 TWh energii ze współspalania, 345,75 GWh energii z elektrowni wodnych, 219,35 GWh energii z elektrowni biogazowych, a 12,97 GWh z fotowoltaiki.

Natomiast za generację zrealizowaną w 2016 r. regulator wydał zielone certyfikaty odpowiadające produkcji 11,162 TWh energii elektrycznej, z czego 6,911 TWh dotyczyło produkcji z wiatru, 2,556 TWh z biomasy, 605,32 GWh ze współspalania, 604,951 GWh z biogazowni, 446,26 GWh z hydroelektrowni, a 39 GWh z fotowoltaiki.

Urząd wydał również 1,7 tys. świadectw kogeneracyjnych na łączny wolumen 28,11 TWh - za produkcję w latach 2015-16.

Ponadto Prezes URE wydał w ubiegłym roku 934 gwarancje pochodzenia za energię w ilości ponad 12,43 TWh wytworzoną w latach 2015-16, z czego za rok 2015 - 9,587 TWh, a za rok 2016 - 2,846 TWh.

URE zaznacza, że wdrożona w 2016 r. ustawa o efektywności energetycznej, w wyniku zmian w ustawie Prawo energetyczne dokonała rozszerzenia instrumentów wsparcia wysokosprawnej kogeneracji poprzez wprowadzenie gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w ten sposób. Szczegółowe przepisy regulujące instytucję gwarancji pochodzenia z kogeneracji zawarte są w nowododanych art. 9y-9zb ustawy Prawo energetyczne.

URE zaznacza, że gwarancja pochodzenia energii elektrycznej wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji jest dokumentem poświadczającym, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej lub sieci przesyłowej została wytworzona w wysokosprawnej kogeneracji.
Z wydanej gwarancji pochodzenia nie wynikają prawa majątkowe, a jej przekazanie następuje niezależnie od przeniesienia praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia z kogeneracji. Prezes URE wydaje gwarancję pochodzenia w terminie 30 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w art. 9l ust. 10 ustawy - Prawo energetyczne, tj. tzw. sprawozdania rocznego (CHP) oraz wniosku o wydanie odpowiedniej ilości gwarancji pochodzenia z kogeneracji. Z uwagi na fakt, że ustawa o efektywności energetycznej weszła w życie 1 października 2016 r., pierwsze gwarancje pochodzenia (CHP) mogą zostać wydane przez Prezesa URE w 2017 r.

Urząd Regulacji Energetyki zaznacza że, biorąc pod uwagę złożone wnioski o wydanie świadectw pochodzenia, gwarancji pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji, w 45 przypadkach wydał postanowienia o odmowie ich wydania (25 świadectw pochodzenia OZE, 5 świadectw pochodzenia CHP oraz 15 gwarancji pochodzenia).

Regulator podaje, że najczęstszymi przyczynami odmowy były uchybienie przez wnioskodawców terminom przedłożenia operatorowi systemu elektroenergetycznego wniosków o wydanie świadectw/gwarancji , nie udokumentowanie daty rozpoczęcia rozruchu technologicznego, a także niespełnienie innych wymogów wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności z rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii.

Umorzenia certyfikatów

W 2016 r. Prezes URE wydał 754 decyzji umarzających świadectwa OZE na łączną ilość 19,621 TWh energii elektrycznej, z czego 12,612 TWh dotyczyło energii wyprodukowanej w roku 2015 oraz 7,008 TWh energii wyprodukowanej w 2016 r.

Wydano również 622 decyzje umarzające świadectwa z kogeneracji na łączną ilość 25,954 TWh.

W trzech przypadkach Prezes URE wydał decyzje o odmowie umorzenia świadectw OZE, a w ośmiu przypadkach wydano decyzje o odmowie umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji. URE zaznacza, że decyzje o odmowie umorzenia świadectw pochodzenia i świadectw pochodzenia z kogeneracji zostały wydane z uwagi na złożenie przez wniosków o umorzenie tych świadectw po terminie umożliwiającym Prezesowi URE wydanie stosownych decyzji. W jednym przypadku podmiot zobowiązany złożył odwołanie od decyzji Prezesa URE.

Ponadto w 2016 r. Prezes URE wydał 24 decyzje umarzające świadectwa pochodzenia z kogeneracji tzw. "korekcyjne" na łączny wolumen 46,862 GWh, w związku z wystąpieniem nadwyżki ilości energii elektrycznej wynikającej z wydanych przedsiębiorstwom świadectw pochodzenia z kogeneracji w stosunku do rzeczywistej ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji przez dane jednostki kogeneracji w poprzednich latach kalendarzowych.

URE dodaje, że w wyniku prowadzonych w ubiegły roku kontroli realizacji obowiązku OZE podjęto cztery decyzje o nałożeniu kar w związku z niewykonaniem art. 28 Prawa energetycznego. Wysokość nałożonych kar wyniosła w sumie 3,5 tys. zł.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE