ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

CENTRUM PRASOWE

Szybciej, dokładniej i mniej kosztów - innowacje w UDT
14.09.2017r. 05:59

Urząd Dozoru Technicznego poszukuje nowych technologii badawczych, pozwalających wykonywać obligatoryjne badania techniczne szybciej i dokładniej oraz ze znacznie mniejszymi kosztami po stronie klienta. Celem jest wzrost bezpieczeństwa przy zmniejszających się kosztach.

UDT testuje nowe technologie badawcze, pozwalające na zwiększenie dyspozycyjności urządzeń przesyłowych w czasie badań technicznych, podniesienie poziomu bezpieczeństwa ekspertów wykonujących badania, a także na zmniejszenie kosztów przygotowań do inspekcji - mówi Adam Ogrodnik, Wiceprezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Od ponad stu lat nie trzeba już nikogo przekonywać, że bezpieczeństwo pracy urządzeń technicznych się opłaca, że dozór techniczny daje wymierne korzyści wspomagając unikanie wypadków i awarii oraz związanych z nimi szkód materialnych i przestojów. W dzisiejszych czasach, kiedy sieć powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami stanowi coraz bardziej skomplikowany organizm, bezpieczeństwo i ciągłość funkcjonowania poszczególnych urządzeń i zakładów przekłada się na bezpieczeństwo w całej gospodarce. Zdecydowanie wzrosła rola dozoru technicznego, który zaczynał od badań pojedynczych urządzeń, a dziś jest jednym z gwarantów bezpieczeństwa w przemyśle i całej gospodarce, a więc także państwa. UDT dąży do tego, aby podnosić poziom badań technicznych i bezpieczeństwo jednocześnie obniżając koszty inspekcji.

Drony zamiast rusztowań

Eksperci UDT liczą na to, że drony umożliwią badanie miejsc trudno dostępnych. Dzięki zastosowaniu dronów w badaniach w postaci ocen wizualnych w wielu przypadkach można uniknąć budowy rusztowań zapewniających dostęp oraz zatrudniania alpinistów. Umożliwia to znaczne obniżenie ponoszonych przez klientów UDT kosztów przygotowania do badań. Badania mogą być realizowane relatywnie szybko, bez ingerencji w strukturę instalacji i w większości przypadków bez przerywania produkcji.

Detale przebiegających wysoko rurociągów, dużych zbiorników czy żurawi można ocenić posługując się kamerą umieszczoną na specjalistycznym dronie. Wyposażony w odpowiednią aparaturę badawczą zbiera dane, które następnie można analizować komputerowo. Rozważa się także wykorzystanie dronów do badań termowizyjnych stanu technicznego instalacji (deformacji, degradacji), do badań stanu izolacji cieplnej i ewentualnych wycieków gazów.

UDT przeprowadził już także pilotażowe badania wewnątrz zbiorników, a więc w przestrzeni zamkniętej, kiedy pilot nie ma z dronem kontaktu wzrokowego. Jest to możliwe dzięki bardzo ciekawej właściwości drona - pilot może nim sterować na podstawie obrazu, jaki jest przekazywany na tablet z kamery umieszczonej na dronie.

Dron nie tylko oszczędza czas potrzebny na tradycyjne badanie, na uciążliwe przygotowania do takiej pracy, ale także likwiduje ryzyko pracy inspektora na wysokości oraz ryzyko wdychania pozostałości toksycznych gazów w zbiornikach podczas rewizji wewnętrznych.

Guided waves

W badaniach rurociągów w miejscach niedostępnych eksperci UDT testują obecnie unikalną metodę badawczą "Guided waves". Wykorzystuje się w niej "fale prowadzone", które powstają w jednym miejscu rurociągu, rozchodzą się wzdłuż i odbite od przeszkody, wracają w kierunku miejsca, z którego zostały wysłane. Obserwując zależności czasowe fali nadanej i fal odbitych, wnioskujemy o przeszkodach po drodze propagacji fali, tzn. o zmianach grubości ścianki, degradacjach, pęknięciach, uszkodzeniach. Przebiegi fal odbitych otrzymane z pomiarów pilotażu są obecnie analizowane w UDT.

Wykorzystanie impulsowych prądów wirowych

Klasyczne wykorzystanie prądów wirowych polega na detekcji tych prądów przy pobudzaniu ciągłym zmiennym polem magnetycznym. Innowacyjność metody impulsowej polega na znacznej poprawie czułości metody poprzez rezygnację z ciągłego pobudzania polem magnetycznym i zmianę na pobudzanie pojedynczym impulsem. Przy pobudzaniu impulsowym nie pojawia nam się szum, będący wynikiem ciągłego występowania prądów wirowych, wzajemnie nakładających się na siebie. Poprawa stosunku sygnału do szumu pozwala na badanie struktury metalicznej w głąb, nawet przez izolację (nawet o grubości do 200 mm).

Korzyści dla właściciela badanego urządzenia są ogromne przy zastosowaniu tej metody badawczej, ponieważ nie musi tracić czasu i pieniędzy na zdejmowanie izolacji ze zbiornika czy rurociągu, a przy tym uzyskuje się pełną informację o badanej powierzchni i wykonuje badanie szybciej niż klasyczną metodą ultradźwiękową.

Ocena zaworów bezpieczeństwa w czasie pracy instalacji

Eksperci UDT próbują znaleźć rozwiązanie, aby sprawdzenie zadziałania zaworu bezpieczeństwa mogło się odbyć w czasie pracy instalacji. Korzyść dla przedsiębiorców byłaby oczywista - brak przestoju na czas inspekcji, unikanie demontażu zaworu bezpieczeństwa.

Jest to dziś możliwe poprzez montowanie zaworów umożliwiających testowanie podczas pracy (idea zbliżona do działania zaworów typu partial stroke valve) bez wyłączania procesu produkcyjnego. Układ sterowania wymusza częściowe otwarcie lub zamknięcie zaworu a odpowiedni czujnik informuje, że zawór "zareagował" właściwie, otwierając się lub zamykając. Koszt takich specjalnie wyposażonych zaworów jest jednak znacznie wyższy od standardowych.

Tymczasem zostały opracowane urządzenia, które symulują zwiększenie ciśnienia powyżej wartości dopuszczalnej poprzez mechaniczne wymuszenie otwarcia zaworu. Zmierzenie siły, która jest wymagana do otwarcia, pozwala wyliczyć ciśnienie nastawy zaworu. Nie ma potrzeby zatrzymywania produkcji i wymontowywania zaworu z urządzenia.

UDT dopuści takie rozwiązanie po uprzedniej walidacji metody. Prace zostały już zapoczątkowane z nadzieją, że stanowią dalszy krok w kierunku ułatwienia działań przedsiębiorcom.

Termowizja aktywna z wymuszeniem impulsowym

Nowatorska metoda termowizji aktywnej z wymuszeniem impulsowym może stanowić jedną z metod oceny zbiorników, a także rurociągów kompozytowych. UDT, w zetknięciu z innowacyjną technologią rurociągów kompozytowych potrzebuje innowacyjnej metodyki badań, która będzie dostarczała wiarygodnych informacji o ich stanie technicznym. Przeprowadzono już tą metodą pierwsze badania materiałów kompozytowych. Wykonano badania rozwarstwień w rurach kompozytowych za pomocą metody termowizji aktywnej z wymuszeniem impulsowym.

Z uwagi na specyficzne właściwości materiałów niemetalicznych, metoda jest bardzo ciekawą alternatywą dla typowych metod diagnostycznych stosowanych w kompozytach, szczególnie skuteczną w przypadku laminatów. Badania ultradźwiękowe tego typu materiałów mogą okazać się znacznie bardziej kłopotliwe.

Termowizja aktywna polega na pobudzaniu materiału odpowiednią dawką energii w postaci zależącej od wybranego typu wzbudzenia (np. promieniowania cieplnego) i obserwacji za pomocą kamery termowizyjnej odpowiedzi tego materiału na to wzbudzenie pod postacią zmieniającego się rozkładu temperatur w czasie (silne źródło energii z zakresu promieniowania widzialnego lub podczerwieni pobudza powierzchnię kompozytu, a odpowiedź w postaci rozkładu temperatury daje nam informacje o ewentualnych nieciągłościach i zmianach struktury). W miejscu degradacji zmiana współczynnika przewodzenia ciepła powoduje zmianę gradientu temperatur widocznego na obrazie, w stosunku do obszaru otaczającego.

Niewątpliwą zaletą metody jest jej prostota: źródło ciepła plus kamera termowizyjna dostarczają danych do oceny materiału. Wydaje się również, że jeśli dysponuje się dobrym oprogramowaniem, przeprowadzenie pomiaru nie jest trudne.

Wykrywanie wysokotemperaturowego ataku wodorowego

Praca urządzeń ciśnieniowych w środowisku wodorowym wiąże się ze znacznym ryzykiem eksploatacyjnym. Mamy w takim przypadku do czynienia z jednym z mechanizmów niszczenia stanowiącym największe wyzwanie inżynierskie w obszarze diagnostycznym (ze względu na możliwość identyfikacji, monitorowania i prognozowania) - jest to wysokotemperaturowy atak wodorowy (High Temperature Hydrogen Attack - HTHA). Wysokotemperaturowy atak wodorowy, inaczej nazywany korozją wodorową, jest mechanizmem uszkodzenia międzykrystalicznego materiału urządzeń narażonych na działanie wodoru w podwyższonych temperaturach (>200° C).

Wydaje się, że obecnie skutecznym sposobem wiarygodnej oceny stopnia uszkodzenia wywołanego przez HTHA jest technika AUBT - technika ultradźwiękowa fali wstecznie rozproszonej, która umożliwia detekcję uszkodzeń HTHA już na etapie około inicjacyjnym.

Ze względu na przyjętą i wdrażaną w UDT metodologię zarządzania ryzykiem w oparciu o standardy API (American Petroleum Institute) pojawia się konieczność wdrażania metod badań celowanych (dedykowanych dla danego mechanizmu degradacji), które najefektywniej odwzorowują stan uszkodzenia materiału spowodowany przez dany mechanizm degradacji. W przypadku HTHA jest to technika AUBT.

Roboty w służbie bezpieczeństwu

W UDT analizuje się także możliwości wykorzystania zdalnie sterowanych robotów do kontroli stanu technicznego urządzeń. Pierwsze testy wypadły obiecująco.

W zależności od rodzaju urządzenia, przygotowania do badań technicznych mogą obejmować działania takie jak wyłączenie z pracy, opróżnienie z zawartości, mycie, wietrzenie (np. zbiorników gazu, paliw) i mogą stanowić bardzo poważne koszty dla eksploatującego urządzenie. Zastosowanie robotów pozwoli w wielu przypadkach uniknąć tych kosztów.

Eksperci UDT interesują się robotami, które mogą wykonywać badania wizualne i nieniszczące (UT) dna zbiornika paliwowego bez konieczności usuwania paliwa. Roboty mogą również czyścić podłoże bezpośrednio przed głowicą ultradźwiękową wykorzystując strumień medium w którym się znajdują. Roboty umożliwiają badanie pionowych ścian zbiorników paliwowych. Większość z nich posiada mechanizmy mocujące oparte o elektromagnesy lub magnesy stałe, a także przylgi próżniowe.

Niektóre roboty wyposażono ponadto w enkodery i wsparcie programowe, dając do dyspozycji operatora możliwość mapowania pomiarów dla całego zbiornika i przedstawiania ich w intuicyjnej formie graficznej.

Z punktu widzenia UDT wszystkie zaprezentowane rozwiązania są niezwykle ciekawe, a ich rozwój zapewne zmieni sposób realizacji badań inspekcyjnych w wielu zakładach przemysłowych.

Opracowała: Ewa Dorobińska
UDT

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE