ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

TAURON
Polska Spółka Gazownictwa
EuRoPol GAZ
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

CENTRUM PRASOWE

"Energy Policy Transition - The Perspective of Different States"
05.12.2017r. 06:24

Niedawno ukazała się najnowsza publikacja Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza pt. "Energy Policy Transition - The Perspective of Different States" pod redakcją dra Mariusza Ruszela, dra hab. Tomasza Młynarskiego, prof. UJ oraz dra hab. inż. Adama Szurleja. Udział w tworzeniu publikacji mieli naukowcy oraz praktycy z wielu europejskich uczelni. Interdyscyplinarny charakter podjętego w książce tematu znalazł odzwierciedlenie w specjalizacjach Autorów, które objęły zagadnienia z nauk inżynieryjnych i technicznych, ekonomicznych, prawnych oraz politycznych.

Polityka transformacji energetycznej to stosunkowo nowy obszar działalności współczesnych państw, który nie oznacza jedynie modernizacji systemu energetycznego w celu zastępowania tradycyjnych paliw kopalnych opartymi na nowych technologiach odnawialnych źródłach energii. Proces transformacji odnosi się również do nowych modeli biznesowych, aspektów regulacyjnych oraz nowego podejścia do sektora energii, który poprzez odpowiednie instrumenty stwarza źródła przewag konkurencyjnych. Książka "Energy Policy Transition - The Perspective of Different States" stanowi bezpośrednie nawiązanie do tego rodzaju przemian. Mają one zasięg globalny, co starano się uchwycić w publikacji poprzez analizę konkretnych przypadków wybranych państw nie tylko europejskich.

Na całość publikacji składają się dwie części. W pierwszej części zostały przedstawione najbardziej istotne wyzwania, z jakimi mierzą współczesne państwa w planowaniu swoich strategii energetycznych. Rozdział pierwszy stanowi rzetelne wprowadzenie w tematykę zagadnienia i przytacza przyczyny oraz uwarunkowania dla narodzin przemian w systemach energetycznych na świecie. W rozdziale drugim została poddana charakterystyce koncepcja transformacji energetycznej, a także ważny jej element, jakim jest elektromobilność, stanowiąca nową i rozwojową gałąź gospodarczą (rozdział trzeci). W rozdziale czwartym uwagę poświęcono roli tradycyjnych paliw kopanych w procesie transformacji energetycznej, do czego nawiązanie stanowi kolejny rozdział, omawiający znaczenie energii jądrowej. Rozdział szósty stanowi analizę ważnego aktualnie wyzwania, jakim jest efektywność energetyczna. Nie mniej istotne zagadnienie z tego obszaru podejmuje następny, siódmy rozdział, mianowicie kwestie związane z magazynowaniem energii elektrycznej i cieplnej. Rozdział ósmy skupia się na roli giełd i hubów na rynkach gazu, zamykając tym samym pierwszą część publikacji.

Druga część publikacji stanowi analizy polityk energetycznych w poszczególnych państwach, które w różny sposób i w różnym stopniu wdrażają transformację omawianego sektora. Sekcję otwiera charakterystyka Niemiec, jako państwa, które w przełomowy i ambitny sposób zajęło się kreowaniem i wdrażaniem polityki transformacji energetycznej. Kolejne państwo to Francja, której energetyka w znacznym stopniu opiera się na energii jądrowej. Następnie omówiony został przypadek Wielkiej Brytanii, której rynek energetyczny stanął w obliczu opuszczenia Unii Europejskiej, co podnosi pytania wobec wpływu tego faktu na brytyjską energetykę. Dalej charakterystyce poddano polską drogę ku modernizacji sektora energetycznego. Analizie poddana została również Austria, która mimo dużych ograniczeń terytorialnych wykazuje się ambitnym podejściem do kwestii transformacji energetycznej. Analogiczne podejście charakteryzuje Szwajcarię, której poświęcono kolejny rozdział, a która podobnie do Francji bazuje w dużym stopniu na elektrowniach jądrowych. Następnie opisano przypadek USA, zasługujący na uwagę z wielu przyczyn, m.in. globalnego znaczenia tego państwa. Dania to kolejne państwo, którego polityka transformacji energetycznej została poddana analizie, czemu warto się przyjrzeć bliżej z uwagi na postępy i zastosowane rozwiązania. Dalszy rozdział poświęcony został energetyce włoskiej oraz osiągnięciom tego państwa na tym polu. Ostatni rozdział opisuje sytuację na Słowacji i w Czechach łącznie, ze względu na bliskie powiązania tych państw.

Znaczenie podjętych w książce zagadnień dla współczesnej energetyki, jak i forma ich prezentacji w oparciu o przykłady w skali międzynarodowej, sprawiają, że książka stanowi cenny wkład w debatę nad transformacją energetyczną oraz ciekawy zbiór analiz i danych dla osób interesujących się tematyką współczesnej energetyki. Z uwagi na przekrojową charakterystykę najważniejszych elementów związanych z transformacją energetyczną, przeprowadzoną na podstawie przekładów wielu państw, publikacja stanowi ciekawą lekturę także dla szerszego grona czytelników.

Zadanie Energy Policy Transition - The Perspective of Different States finansowane w ramach umowy 882/P-DUN/2016 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Książka "Energy Policy Transition - The Perspective of Different States" jest dostępna bezpłatnie w formie e-booka na stronie Instytutu Polityki Energetycznej: www.instytutpe.pl
Instytut Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
Ebicom
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Izba Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2018
mobilne cire
IT BCE