ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

TEMAT TYGODNIA

PGNiG dopuszczony do publicznego obrotu
25.05.2005r. 08:09

Decyzja o skierowaniu PGNiG S.A. na giełdę została poprzedzona staranną analizą procesów prywatyzacji firm sektora w regionie, zmian jakie zachodzą na europejskiej scenie gazu oraz procesów prywatyzacyjnych w kraju.

W Europie Zachodniej giełdową drogę prywatyzacji wybierają czołowe spółki energetyczne, np. Gaz de France, DONG, EWE. W Polsce natomiast pozytywne przykłady giełdowych prywatyzacji KGHM i PKN Orlen wskazują na bezpieczeństwo (dotychczas nie było prób wrogiego przejęcia) i zasadność tej formuły prywatyzacji dużych firm energetycznych.

W przyjętym przez Radę Ministrów w październiku 2004 r. “Programie restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.” zakłada się przeprowadzenie prywatyzacji spółki poprzez emisję dodatkowych akcji - w celu jej dokapitalizowania - oraz w terminie do 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia notowań akcji wyemitowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, zaoferowanie mniejszościowego pakietu akcji PGNiG S.A. należących do Skarbu Państwa. Po zakończeniu tych działań (w tym wydaniu akcji uprawnionym pracownikom) Skarb Państwa winien zachować co najmniej 51% udziału w kapitale zakładowym PGNiG S.A. Planuje się przeprowadzenie publicznej emisji do 900 mln akcji PGNiG S.A., co stanowi 18% obecnego kapitału zakładowego. Z przeprowadzonych analiz wynika, że środki pozyskiwane w wyniku emisji akcji nie powinny być mniejsze niż 1,5 mld zł.

W “Programie restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.” przewidziano, iż warunkiem prywatyzacji jest częściowa restrukturyzacja spółki, zwłaszcza zbycie przez PGNiG S.A. na rzecz Skarbu Państwa prawa własności pakietu 100% udziałów w PGNiG-Przesył Sp. z o.o. (co zostało już dokonane) oraz zawarcie pomiędzy PGNiG S.A. a PGNiG-Przesył Sp. z o.o. wieloletniej umowy leasingu operacyjnego składników systemu przesyłowego, w trakcie obowiązywania której PGNiG-Przesył Sp. z o.o. będzie stopniowo przejmować własność składników systemu przesyłowego.

Dla zmniejszenia obciążeń PGNiG-Przesył Sp. z o.o. wynikających z umowy leasingowej, Skarb Państwa - działając jako zwyczajne wlane zgromadzenie PGNiG S.A. - uchwalił wypłatę dywidendy za 2004 r. w wysokości 500 mln zł w formie niepieniężnej, w postaci kluczowych składników systemu przesyłowego, które zostaną wniesione w ramach podwyższenia kapitału zakładowego PGNiG-Przesył Sp. z o.o.

Należy dodać, że o ile prywatyzacja spółek państwowych generalnie budzi negatywne emocje społeczne, o tyle metoda prywatyzacji za pośrednictwem giełdy, gdzie każdy może zostać inwestorem, cieszy się poparciem społecznym. Potwierdziły to liczne nadsubskrypcje w transzach inwestorów indywidualnych przy ostatnich prywatyzacjach dużych spółek. Nie bez znaczenia pozostaje także fakt, że wybrana koncepcja prywatyzacji PGNiG S.A. uzyskała poparcie załogi i działających w spółce organizacji związkowych. Zwłaszcza związki zawodowe w ostatnim czasie jednoznacznie wyrażały swoją opinię, że nie dopuszczą do realizacji żadnych pomysłów skutkujących uszczupleniem wartości spółki, dopóki uprawnieni pracownicy nie uzyskają należnych im akcji. Pomimo iż wybrana forma prywatyzacji PGNiG S.A. oznacza dla pracowników spółki dużo więcej pracy, uwierzyli oni, że prywatyzacja PGNiG S.A. jest możliwa i zjednoczyli się wokół tego celu.

Prywatyzacja PGNiG S.A. w drodze publicznej emisji akcji i wprowadzenie akcji do obrotu giełdowego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie nie wpłynie na ceny dostarczanych przez spółkę produktów i świadczonych usług. Środki, jakie PGNIG S.A. pozyska w wyniku podwyższenia kapitału, w całości zostaną przeznaczone na inwestycje rozwojowe, w tym na zwiększenie wydobycia krajowego do poziomu ok. 5,5 mld m3/rok w 2008 r. Bez zastrzyku finansowego, jakim jest podwyższenie kapitału, PGNiG S.A. nie będzie w stanie zrealizować tych celów w zakładanym terminie. Ponieważ cena polskiego gazu jest niższa niż importowanego, zwiększenie jego wydobycia wpływa na stabilizację cen płaconych przez odbiorców.

Ponadto środki pochodzące z podwyższenia kapitału zostaną zainwestowane w kraju, co pozytywnie wpłynie na aktywizację regionów i stworzenie nowych miejsc pracy.

Prywatyzacja poprzez giełdę, oprócz przejrzystości całego procesu, gwarantuje poddanie spółki presji inwestorów i analityków. Ich oceny natychmiast znajdą odzwierciedlenie w wycenia akcji spółki, zatem jest to najlepszy mechanizm oceny skuteczności i efektywności zarządu. Przy tym mechanizm niepodatny na sympatie polityczne. Ciągła presja ze strony inwestorów i analityków wymusi poprawę wydajności i efektywności oraz kontrolę kosztów, a tym samym wesprze działania regulatora (Prezesa URE) i będzie pozytywnie oddziaływać na ceny gazu i usług świadczonych odbiorcom.

Prywatyzacja PGNiG nie zagraża bezpieczeństwu energetycznemu państwa. Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów “Programem restrukturyzacji i prywatyzacji PGNiG S.A.”, Skarb Państwa zachowa co najmniej 51% w kapitale zakładowym spółki, co daje większość głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz możliwość wyboru większości członków rady nadzorczej, a tym samym pozwala utrzymać kontrolę nad spółką. Pozostając większościowym akcjonariuszem, Skarb Państwa poprzez swoich reprezentantów w radzie nadzorczej (wskazanych przez Ministra Skarbu Państwa oraz Ministra Gospodarki i Pracy) mieć będzie dostęp do wszelkich dokumentów oraz bezpośredni wpływ na kształt istotnych decyzji gospodarczych.

Dla umożliwienia w przyszłości dalszej prywatyzacji PGNiG wprowadzono do statutu spółki zmiany przewidujące, że podstawowe decyzje, takie jak likwidacja spółki, zmiana profilu działalności, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa spółki, zmiana siedziby, łączenie z innymi podmiotami lub wchodzenie w alianse strategiczne, wymagałoby uzyskania zgody większości 4/5 głosów na walnym zgromadzeniu.

Nie istnieje także zagrożenie utraty wpływów państwa na spółkę EuRoPolGaz S.A., do której należy polska część rurociągu jamalskiego. Częściowa prywatyzacja PGNiG S.A. nie pomniejsza możliwości większościowego akcjonariusza PGNiG (tj. Skarbu Państwa) do podejmowania decyzji skutkujących wobec EuRoPolGaz S.A., na dotychczasowych zasadach i w obecnym zakresie. Nie ma natomiast możliwości – ze względu na zapisy w umowie spółki, przewidujące prawo pierwokupu dla obecnych jej akcjonariuszy, czyli w pierwszej kolejności firmom Gazprom i Gaz Traiding – przeniesienia udziałów w spółce bezpośrednio na Skarb Państwa.

Środki, jakie PGNIG S.A. pozyska w wyniku podwyższenia kapitału, zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę pojemności magazynowych i budowę interkonektora łączącego polski system przesyłowym z system niemieckim, w wyniku czego zostaną stworzone możliwości dywersyfikacji dostaw gazu do Polski. W okresie tzw. kryzysu białoruskiego, kiedy to Gazprom wstrzymał dostawy przez terytorium Białorusi, spółka PGNiG S.A. nie posiadała technicznych możliwości sprowadzenia dodatkowych ilości gazu z kierunku zachodniego, ponieważ jedyne połączenie w okolicach Zgorzelca jest w pełni wykorzystywane.
MSP

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE