ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Możliwość skorzystania z wyłączeń od stosowania dyrektywy MIFID II do handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych
18.04.2019r. 16:13

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
30 kwietnia upływa termin na złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosków o wyłączenie ze stosowania dyrektywy MIFID II w odniesieniu do działalności dodatkowej dla towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji lub instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji.

Uprawnienia do emisji instrumentami finansowymi

3 stycznia 2018 r. weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniająca dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE, znana lepiej jako dyrektywa MIFID II. Dyrektywa ta została następnie implementowana do polskiego porządku prawnego w drodze nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi ze skutkiem od 21 kwietnia 2018 roku. W ten sposób zmodyfikowana i rozszerzona została definicja instrumentu finansowego - między innymi zgodnie z nowymi przepisami obejmuje ona także uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych w systemie EU ETS. Jest to istotna zmiana w stosunku do poprzedniego stanu prawnego, gdzie za instrumenty finansowe uważano tylko niektóre instrumenty pochodne odnoszące się do uprawnień.

Powyższa zmiana w praktyce oznacza, że od implementacji dyrektywy MIFID II większość czynności dotyczących uprawnień do emisji (w tym m.in. ich nabywanie i zbywanie na własny rachunek, a także przyjmowanie i przekazywanie zleceń ich nabycia czy zarządzanie portfelami uprawnień) jest uznawana w świetle polskiego prawa za działalność maklerską i wymaga co do zasady uzyskania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego.

Na szczęście dla prowadzących instalacje w systemie EU ETS w dyrektywie MIFID II, a w konsekwencji także w polskim prawie przewidziano wyłączenia od stosowania przepisów dotyczących działalności maklerskiej i obowiązku uzyskania takiego zezwolenia. Wyłączenia określone w dyrektywie MIFID II znajdują co do zasady zastosowanie z mocy prawa, chociaż przewidziano także wyłączenie dla tzw. działalności dodatkowej, z którego można skorzystać w danym roku po uprzednim zgłoszeniu do KNF.

Wyłączenia dla prowadzących instalacje EU ETS

Już w poprzednio obowiązującej dyrektywie MIFID występowało wyłączenie dotyczące nabywania i zbywania instrumentów finansowych na własny rachunek. Instrumentami finansowymi nie były jednak zgodnie z ówczesnym stanem prawnym uprawnienia do emisji, a jedynie niektóre ich instrumenty pochodne. W odniesieniu do samych uprawnień do emisji nie było więc w ogóle potrzeby do odwoływania się do żadnego wyłączenia. Z kolei, jak wskazano wyżej, w obecnym stanie prawnym za instrumenty finansowe uważa się już zarówno uprawnienia do emisji jak i ich instrumenty pochodne. Teoretycznie zatem mogłyby one być objęte tym wyłączeniem. Niestety jednak odpowiednie przepisy zmieniono w dyrektywie MIFID II w taki sposób, że powyższe wyłączenie zostało istotnie ograniczone. W aktualnym stanie prawnym nie ma ono w szczególności zastosowania ani do uprawnień do emisji, ani ich instrumentów pochodnych.

W przepisach MIFID II przewidziano jednak nowe wyłączenie dedykowane właśnie prowadzącym instalacje EU ETS. Mianowicie, zgodnie z dyrektywą o zezwolenie do KNF nie muszą występować prowadzący instalacje, którzy zawierając transakcje na uprawnieniach do emisji, nie wykonują zleceń na rachunek klientów lub nie prowadzą jakiejkolwiek działalności inwestycyjnej, innej niż zawieranie transakcji na własny rachunek (pod dodatkowym warunkiem niestosowania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości).

Zwolnienie dla działalności dodatkowej

Powyższe dedykowane wyłączenie dotyczy jednak tylko uprawnień do emisji, ale już nie ich instrumentów pochodnych, wykorzystywanych często do zabezpieczenia na przyszłość odpowiedniej ilości uprawnień i uniknięcia ryzyka związanego z wahaniami ich cen.

Właśnie w tym zakresie możliwe jest jednak skorzystanie z wspomnianego na wstępie artykułu wyłączenia dla tzw. działalności dodatkowej. Zgodnie bowiem z przepisami dyrektywy MIFID II, jej postanowienia nie mają zastosowania m.in. do podmiotów zawierających na własny rachunek transakcje na towarowych instrumentach pochodnych lub uprawnieniach do emisji lub ich instrumentach pochodnych, ale z pewnymi zastrzeżeniami. Mianowicie, wyłączenie to zostało obwarowane trzema warunkami: (i) czynności te muszą mieć charakter dodatkowy w stosunku do głównego przedmiotu działalności, który nie może obejmować działalności maklerskiej (i innych podobnych działań wskazanych w dyrektywie), lub wykonywania działalności animatora rynku; (ii) niestosowania techniki handlu algorytmicznego o wysokiej częstotliwości; oraz (iii) corocznego powiadomienia właściwego organu (KNF w przypadku Polski) o skorzystaniu z wyłączenia i złożenia na jego żądanie wyjaśnień co do podstawy, zgodnie z którą uznają, że taka działalność ma charakter dodatkowy.

W celu skorzystania ze zwolnienia konieczne jest zatem ustalenie, czy działalność danego podmiotu w zakresie instrumentów finansowych może być uznana za "dodatkową" w rozumieniu dyrektywy MIFID II. Następuje to przez obliczenie rozmiarów działalności, zgodnie z metodologią określoną w rozporządzeniu delegowanym nr 2017/592 do dyrektywy MIFID II i porównanie wyników z wskazanymi tam progami. Stosownych obliczeń w bieżącym roku należało dokonywać do 31 marca 2019 roku, a następnie w terminie miesiąca, nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2019 roku należy zgłosić zamiar skorzystania do KNF. Należy przy tym pamiętać, że jak wskazano wyżej, takie zgłoszenie ma charakter odnawialny - co roku musi być powtarzane, jeżeli określony podmiot nadal chce z niego korzystać w danym roku.

Konsekwencje dla prowadzących instalację

Podmioty, które zamierzają zawierać transakcje dotyczące instrumentów pochodnych, których przedmiotem są uprawnienia do emisji, korzystając przy tym z wyłączenia dla działalności dodatkowej w bieżącym roku, muszą pamiętać o zgłoszeniu tego zamiaru KNF najpóźniej do 30 kwietnia 2019 roku. Wzór odpowiedniego wniosku oraz informacje na temat tego, w jaki sposób dokonuje się zgłoszenia zostały opublikowane na stronie internetowej KNF1. Co istotne, zgodnie z powyższym stanowiskiem KNF, takiego zgłoszenia dokonuje się po raz pierwszy w roku 2019, mimo że dyrektywa MIFID II i przepisy implementujące weszły w życie w roku 2018. Z kolei prowadzący instalacje, zbywający lub nabywający uprawnienia (ale nie ich instrumenty pochodne) mogą korzystać z wyłączenia im dedykowanego, w stosunku do którego nie przewidziano podobnego obowiązku dokonana zgłoszenia. Stosowanie powyższych wyłączeń pozwala podmiotom uczestniczącym w systemie handlu uprawnieniami do emisji uniknąć obowiązku uzyskania zezwolenia KNF.

1https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/MIFID_wylaczenia_ze_stosowania

CMS

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE