ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE

Efektywność energetyczna na maksa!
09.05.2019r. 06:16

Aneta Głuszek, CERT
Czy może być jeszcze lepiej? Nasza firma ma dobry bilans energetyczny! Czy to znaczy, że osiągnęliśmy swoje maksimum i już bardziej efektywni energetycznie być nie możemy?

Większość ludzi ma świadomość znaczenia efektywności energetycznej i potrafi wymienić działania, jakie należałoby podjąć, aby uzyskać oszczędności energii. Już dawno temu zauważył to szwedzki ekspert ds. wydajności energetycznej - Hans Nilsson. W swojej rubryce na stronie internetowej Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki (ECEEE) pisał1: "Wiedzą, że powinni zmienić żarówki i oprawy oświetleniowe, powinni zmienić, zainstalować i nastawić termostaty, powinni zainstalować napędy o regulowanej prędkości i wymienić pompy, powinni zaizolować termicznie ściany i strychy, uszczelnić i ocieplić drzwi i okna. Tak, wiedzą, że powinni to wszystko zrobić. Tylko nie teraz. Musi to poczekać do następnego razu jak będą mieli okazję." Czy słowa Hansa Nillssona są wciąż aktualne? Czy polscy przedsiębiorcy wykorzystują potencjał tego "nowego" paliwa gospodarki jakim jest efektywność energetyczna?

Bariery wzrostu efektywności energetycznej

Pieniądze i brak znajomości faktycznego zużycia energii to najczęściej wskazywane bariery przed podejmowaniem działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach.

Zdaniem Prezesa KAPE, priorytetem firm często jest zwiększenie wydajności produkcyjnej, a nie dbanie o odpowiednią efektywność energetyczną2. Nierzadko bowiem zdarza się, że przedsiębiorcy, głównie należący do sektora MŚP, aby móc produkować więcej towaru, inwestują w używane, nieenergooszczędne maszyny lub linie produkcyjne. Jest to spowodowane tym, iż kierujący działem zakupów w firmie koncentrują się na nakładach inwestycyjnych i poświęcają mniej uwagi towarzyszącym kosztom eksploatacyjnym, jak zużycie energii.

Małe i średnie zakłady produkcyjne na ogół mają dobre rozeznanie odnośnie całkowitego zużycia energii, ale nie dokonują jej szczegółowego podziału. Nie wiedzą zatem, jak dużo energii zużywają poszczególne procesy lub pojedyncze urządzenia i nie wiedzą czy energia ta jest wykorzystywana efektywnie. W rezultacie zakłady te mają problem z wykryciem obiecującego potencjału do oszczędzania energii.

Firmy prowadzące działalność w centrach handlowych również trudno jest nakłonić do wdrażania proefektywnościowych rozwiązań - chociażby dlatego, że nie posiadają one żadnych danych o zużyciu energii. Koszty energii są bowiem ukryte w cenie czynszu.

Należy zauważyć, że pomimo wskazywanych barier, środowisko przemysłowe inwestuje w poprawę efektywności energetycznej. Potwierdzają to m.in. informacje opublikowane w Krajowym Planie Działań dotyczącym efektywności energetycznej3. Zachętą do podjęcia działań mających przyczynić się do redukcji zużycia energii są różnego rodzaju wsparcia finansowe przedsięwzięć4, a także działanie systemu świadectw efektywności energetycznej, czyli tzw. białych certyfikatów.

Poprawa efektywności energetycznej przynosi korzyści zarówno:
- dla przedsiębiorstw, które dzięki modernizacji i usprawnieniu procesów produkcyjnych mają mniejsze zużycie energii, a więc niższe rachunki, jak i
- dla klimatu i środowiska, gdyż mniejsze zapotrzebowanie na energię oznacza mniejszą emisję gazów cieplarnianych, a także oszczędność surowców kopalnych.

Podstawą uzyskania dofinansowania realizacji przedsięwzięć obniżających zużycie energii w wybranych obiektach lub instalacjach jest sporządzenie audytu energetycznego, przy czym pod tym pojęciem należy rozumieć:
- audyt energetyczny wg Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, jeżeli celem jest przedsięwzięcie termomodernizacyjne (Dz. U. 2008 Nr 223 poz. 1459, tekst jednolity), lub
- audyt efektywności energetycznej wg Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, jeżeli celem jest przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 831, tekst jednolity).

Co można ulepszyć

Aby skutecznie zarządzać energią w przedsiębiorstwie konieczne jest monitorowanie całego systemu zaopatrzenia w energię, a więc nie tylko zużycia energii elektrycznej, ale też innych mediów energetycznych i ich kosztów, a także konieczna jest analiza i weryfikacja otrzymanych wyników. W żadnym przedsiębiorstwie, niezależnie od tego czym się ono zajmuje i jak dużo energii zużywa nie ma idealnie działających urządzeń, nie pracują idealni pracownicy zawsze przestrzegający zasad energooszczędności. Dodatkowo okazuje się, że pracująca automatyka, np. w centralach wentylacyjnych, była dobrze ustawiona, ale kilka lat temu. W przypadku urządzeń przepływowych, takich jak wentylatory czy pompy istotne jest, żeby pracowały w optymalnym punkcie pracy, tj. przy najwyższej możliwej sprawności. Nieregulowane urządzenia, pomimo iż pracują bezawaryjnie, nigdy nie są optymalne pod kątem zużycia energii. Tymczasem, nawet najbardziej efektywnie energetycznie urządzania jeżeli nie będą działać prawidłowo, mogą powodować większe zużycie energii w porównaniu do urządzeń o mniejszej efektywności, ale poprawnie pracujących.

Energia jest także marnowana wtedy, gdy urządzenia pracują bez potrzeby. Przykładem może być automatyczne załączanie się sprężarek w dni wolne od pracy. Sprężarki najczęściej na zmniejszenie zużycia powietrza reagują przechodzeniem na bieg jałowy silnika5, a więc na pracę nieefektywną. Z jednej strony producenci urządzeń walczą o każdy procent podniesienia sprawności produkowanych przez siebie urządzeń, natomiast z drugiej strony, użytkownicy tych urządzeń mogą to wszystko zmarnować wymuszając ich niepotrzebną pracę. Aby osiągnąć sukces przy realizacji projektów oszczędzania energii warto zatem analizować warunki wejściowe takie jak: różnice pomiędzy poszczególnymi zmianami, praca w okresie zmniejszonej produkcji, dni wolne od pracy, a także sezonowość produkcji.

Zakres działań w obszarze zwiększania szeroko pojętej efektywności energetycznej jest bardzo duży. Na każdym kroku przypomina się o ograniczaniu zużycia ciepła czy energii elektrycznej, ale mało mówi się o dostosowaniu mocy zamówionej. Moc zamówiona, z której nie korzystamy, przekłada się bezpośrednio na utrzymanie sieci w ciągłej gotowości, aby ta była w stanie dostarczyć potrzebną moc. Tyle, że samo utrzymanie gotowości kosztuje, wymaga też ciągłych inwestycji, zatem koszt za moc zamówioną jest ponoszony przez cały rok, niezależnie od stopnia jej wykorzystania.

Weryfikacja mocy zamówionej cieplnej

W praktyce, jeżeli budynki były ocieplane w trakcie eksploatacji w trybie ustawy termomodernizacyjnej, nowa moc zamówiona powinna zostać wyliczona w audycie energetycznym. Zdarza się jednak, że w budynku zostały wykonane prace ociepleniowe i wymiana stolarki okiennej bez wykonania audytu. Wówczas, aby wyeliminować "zapasy mocy" ustalanej na postawie projektu sprzed wielu lat, konieczne jest obliczenie nowej wartości mocy, aby móc ją zmniejszyć u dostawcy ciepła. Ważne jest kompleksowe podejście, a więc także wyeliminowanie przegrzewania nieistotnych pomieszczeń oraz przywrócenie sprawności technicznej instalacji ogrzewczej, dotyczy to np. pozdejmowanych głowic termostatycznych na grzejnikach. Niedostosowanie mocy cieplnej do nowych warunków skutkuje zmniejszeniem efektów energetycznych termomodernizacji.

Zbyt duża moc umowna elektryczna, źle dobrana taryfa i brak kompensacji mocy biernej

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia świadomego oszczędzania energii elektrycznej jest analiza faktury, czyli zwrócenie uwagi na: opłatę za moc bierną oraz przekroczenie mocy umownej.

Małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność w zakresie usług, produkcji czy przetwórstwa, nie zawsze mają czas, aby kontrolować parametry zużycia energii i dbać o ich właściwe dostosowanie. Zdarza się, że nieświadomie przekraczają moc umowną. Dotyczy to głównie przedsiębiorstw, które za zużytą energię elektryczną, rozliczane są wg taryfy C2 (tj. niskie napięcie, moc umowna powyżej 40 kW). W przypadku zakładów produkcyjnych korzystających z energii elektrycznej w taryfie B (napięcie średnie) oraz tych największych odbiorców, jak np. kopalnie, zaliczanych do grupy taryfowej A (napięcie wysokie) zawsze jest na etacie specjalista z branży elektroenergetycznej, który na bieżąco nadzoruje parametry zużycia energii.

Aby upewnić się, czy poziom zamówionej mocy jest odpowiedni, konieczne jest przeanalizowanie rachunków za cały rok. Jeżeli moc pobrana regularnie przekracza moc umowną, warto:
- wystąpić o zwiększenie mocy umownej, gdyż kara, którą płaci przedsiębiorca za każdorazowe przekroczenie mocy jest wielokrotnie wyższa, niż koszt zamówienia dodatkowej mocy, albo
- zastanowić się, czy można zmienić strukturę zużycia energii, np. przez rozłożenie produkcji w czasie.

Małe firmy rozliczające się wg taryfy C1 (tj. niskie napięcie, moc umowna poniżej 40 kW) nie są obciążane opłatami za przekroczenia mocy umownej. W ich przypadku problem dobrania odpowiedniej mocy umownej sprowadza się do sytuacji, gdy w umowie dystrybucyjnej ustalona jest moc umowna ze zbyt dużym "zapasem", za który firma musi płacić. Sytuacja taka może wystąpić wtedy, gdy nastąpiła zmiana działalności prowadzonej w obiekcie, a umowa dystrybucyjna pozostała niezmieniona. Przykładowo, wcześniej w obiekcie miała siedzibę firma produkcyjna z dużą ilością urządzeń elektrycznych, natomiast nowy właściciel obiektu prowadzi w nim magazyn, gdzie zużywa energię wyłącznie na oświetlenie (Rys.1).
Weryfikacja składowych kosztu za energię elektryczną to także zwracanie uwagi, czy na rachunku widnieje pozycja "moc bierna". W Polsce zasady rozliczeń za użytkowanie energii biernej reguluje Rozporządzenie z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2017 poz 2500). Wprowadza ono pojęcie ponadumownego poboru energii biernej (§ 45 ust.1). Nie ma więc opłaty za energię bierną, a jedynie kara za ponadumowny jej pobór w określonym czasie. Te dodatkowe obciążenia finansowe za energię bierną mogą być motywacją dla firmy, aby zainstalowała urządzenia do kompensacji mocy biernej.

(921x602)Rys. 1. Weryfikacja mocy umownej

Jak upewnić się, że poziom mocy zamówionej jest wystarczający? Z faktur za energię elektryczną wystarczy spisać wartość mocy pobranej oraz umownej (kW), a następnie przygotować prosty wykres w Excelu, na którym należy zaznaczamy poziom mocy umownej.

Złożoność użytkowania energii w środowisku przemysłowym

Użytkowanie energii przedsiębiorstwach jest złożone i jest silnie uzależnione od specyfiki produkcyjnej danego przedsiębiorstwa. Działania poprawiające efektywność energetyczną będą zatem różne w zależności od charakteru zakładu, stąd nie ma gotowych, dostępnych "od ręki" rozwiązań. Budynki rzadko mają największy udział w przemysłowym bilansie zużycia energii, z wyjątkiem tzw. "czystych pomieszczeń"6. Znacznie bardziej istotny jest udział mediów. Procesy, takie jak np.: przekształcanie gazu ziemnego w parę, energii elektrycznej w sprężone powietrze, czy też ładowanie akumulatorów wózków widłowych, zawsze prowadzą do strat energii. W większości zakładów przemysłowych największy wpływ na zużycie energii mają jednak procesy produkcyjne, dlatego też istotne oszczędności energii można uzyskać poprzez optymalizację procesów i użytkowania mediów. Należy zauważyć, że niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa i charakteru jego działalności można zidentyfikować wiele niekapitałochłonnych środków służących oszczędzaniu energii, zaskakująco łatwych do wdrożenia - np. można sprawdzić wartość zadaną współczynnika nadmiaru powietrza we wszystkich używanych palnikach (Rys.2).

(921x461)Rys. 2. Zależność procesu spalania od ilości powietrza. 7

Dlaczego MŚP powinny zrobić audyt energetyczny

Zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016r., do sporządzania okresowych audytów energetycznych zobowiązane są tylko duże przedsiębiorstwa, czyli takie które zatrudniają minimum 250 osób lub ich obrót netto przekracza 50 mln euro oraz suma aktywów jest powyżej 43 mln euro. Mniejsze firmy, które znajdują się poniżej tego progu, nie są objęte przepisami Ustawy, a więc nie muszą wykonywać audytów energetycznych przedsiębiorstw, nie muszą identyfikować przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Przedsiębiorstwa, które jednak odważyły się na wykonanie samooceny swojej efektywności energetycznej lub przeprowadziły taką ocenę przy wsparciu zewnętrznych ekspertów, często osiągają znaczące oszczędności finansowe. Celem audytu energetycznego przedsiębiorstwa jest ocena użytkowania energii oraz dostarczenie informacji o tych obszarach, w których możliwe jest zmniejszenie jej zużycia lub obniżenie strat. To przedsiębiorca sam podejmuje decyzje, czy będzie przeprowadzał działania modernizacyjne wskazane w raporcie z audytu energetycznego.

Dzięki audytowi energetycznemu przedsiębiorca ma zidentyfikowane te najbardziej korzystne przedsięwzięcia pod względem oszczędności energii. Dla takich przedsięwzięć może następnie wykonać audyt efektywności energetycznej i ubiegać się o premię za realizację inwestycji generujących efekt w postaci zmniejszenia zużycia energii pierwotnej. Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie systemu białych certyfikatów zdecydowano nie wprowadzać do niego drobnych, pojedynczych przedsięwzięć o małych oszczędnościach energii, tj. poniżej 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku . Możliwe jest natomiast łączenie w grupy drobnych przedsięwzięć pod warunkiem, że są tego samego rodzaju, w ten sposób będą się one kwalifikowały do zgłoszenia do przetargu na białe certyfikaty.

Ważna informacja dla MŚP - nowy obowiązek?

Zgodnie z zapisami Dyrektywy 2018/2002/UE z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniającej dyrektywę 2012/27/UE (EED) w sprawie efektywności energetycznej, Komisja Europejska do końca 2019 r. dokona oceny skuteczności wdrażania definicji MŚP do celów art. 8 ust. 4 dyrektywy EED, który dotyczy obowiązku wykonania raz na 4 lata audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Być może obowiązkiem zostaną objęte również inne podmioty, nie tylko duże przedsiębiorstwa.

Przegląd wybranych norm związanych z efektywnością energetyczną

Efektywność energetyczna jest obecnie traktowana jako jeden z zasobów energetycznych, a Unia Europejska (UE) poprzez swoją politykę wymusza i promuje określone działania mające na celu wydajniejsze wykorzystanie tego "nowego" zasobu. Zobowiązania Polski w zakresie efektywności energetycznej wynikają przede wszystkim z dyrektyw EED oraz EPBD (Rys.3). Obie dyrektywy są wspierane przez normy CEN9 , co ma na celu ujednolicenie standardów we wszystkich krajach członkowskich UE. Normy znalazły także odzwierciedlenie w polskich przepisach wdrażających w/w dyrektywy.

(921x630)Rys. 3. Wybrane normy CEN związane z efektywnością energetyczną

Każdy prawdopodobnie słyszał już o normie PN-EN ISO 50001, która promuje System Zarządzania Energią. Wg danych statystycznych dostępnych na stronie ISO, w 2017 r. na świecie było 21 501 przedsiębiorstw posiadających certyfikowany system na zgodność z ISO 50001, tj. prawie 10 × więcej w porównaniu do roku 201210. Wydaje się, że norma ta przybiera na sile, więc zanim się ją odrzuci jako kolejny standard, warto poznać jej podstawy, zanim szef zapyta "Co z certyfikatem ISO 50001?".

Norma ISO 50001 może być wdrażana w każdej organizacji, niezależnie od jej wielkości, branży i położenia geograficznego. System łatwo zintegrować z istniejącymi już w firmie systemami zarządzania, a jego wdrożenie przyczynia się do skuteczniejszego wykorzystania zasobów energetycznych dzięki optymalizacji procesów pod kątem oszczędzania energii. Warto wiedzieć, że wdrożenie Systemu Zarządzania Energią wg PN-EN ISO 50001, potwierdzonego stosownym certyfikatem, zwalnia duże przedsiębiorstwo z obowiązku wykonywania okresowych audytów energetycznej przedsiębiorstwa, o których mowa w Ustawie o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. Standard PN-EN ISO 50001 wdrażają jednak nie tylko duże koncerny, można go też spotkać w małych fabrykach i firmach. Uzyskanie certyfikatu zgodności z normą PN-EN ISO 50001, to wysłanie sygnału wszystkim zainteresowanym stronom, że procesy realizowane w przedsiębiorstwie są zgodne z najlepszymi praktykami zarządzania energią.
Narzędziem wpierającym przedsiębiorstwa w ocenie gospodarki energetycznej i ustalaniu środków poprawy efektywności jest seria norma PN-EN 16247 dotycząca audytów energetycznych, natomiast konieczność ustalania celów i formułowania polityki energetycznej przyczyniły się do opracowania metod monitorowania i oceny oszczędności energii, które przedstawiono w normie PN-EN 16212.

Celem dyrektywy EPBD jest popularyzacja dążenia do poprawy charakterystyki energetycznej budynków. W zbiorze norm CEN dedykowanych tej dyrektywnie można wyróżnić m.in.: normy dotyczące:
- minimalnych wymagań i świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
- kontroli wybranych systemów technicznych w budynkach.

Rewizja dyrektywy EPBD wprowadziła nowe wymagania, których celem jest udoskonalenie istniejących w budynkach inteligentnych technologii oraz usprawnienie działania technicznych systemów budynków. Chodzi m.in. o optymalizację kontroli i sterowania przepływami energii w systemach: ogrzewania, chłodzenia, wentylacji i ciepłej wody użytkowej oraz wykorzystanie potencjału postępującej cyfryzacji. Kraje członkowskie, w tym Polska muszą dokonać transpozycji zapisów dyrektywy 2018/844/UE do prawa krajowego do 10 marca 2020 r.

Wg badań przeprowadzonych przez Komisję Europejską ok. 70% systemów automatyki stosowanych w budynkach działa na podstawie błędnych założeń i niewłaściwych ustawień, co prowadzi do marnowania energii. Budynki odpowiadają za ok. 40% łącznego zużycia energii w UE11, dlatego zaleca się m.in. wykonywanie oceny wpływu systemów automatyki na efektywność energetyczną budynków. Narzędziem dedykowanym tej ocenie jest seria norm PN-EN 15232. Dobrze zaprojektowane i zarządzane systemy automatyki budynkowej powinny nie tylko zapewnić pożądany komfort użytkowania, ale też optymalizować zapotrzebowanie na energię. Standard PN-EN 15232 może być stosowany zarówno przy projektowaniu jak i renowacji istniejących budynków.

Warto działać

Dyrektywy UE jednoznacznie wskazują na istotną rolę efektywności energetycznej, dlatego w tym kierunku powinny także zmierzać działania wszystkich przedsiębiorstw, nie tylko tych dużych.

Usługi UDT-CERT w zakresie efektywności energetycznej obejmują m.in.:
  • audyty energetyczne przedsiębiorstw zgodnie z Ustawą o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016, poz. 831, tekst jednolity),
  • audyty energetyczne (PN-EN 16247),
  • certyfikację systemów zarządzania energią na zgodność PN-EN ISO 50001,
  • sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków,
  • okresową kontrolę systemu ogrzewania, z uwzględnieniem efektywności energetycznej kotłów.


Definicja efektywności energetycznej określona została w Ustawie o Efektywności Energetycznej z 20 maja 2016 r. (Art. 2, Dz.U. 2016 poz. 831 tekst jednolity).

Efektywność energetyczna to stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Mówiąc najprościej, wartość efektywności energetycznej mówi nam ile energii zaoszczędzimy poprzez podjęcie określonych kroków mających na celu m.in. zwiększenie wydajności urządzeń, poprawę termoizolacji, optymalizację procesów produkcyjnych lub ograniczenie zbędnego zużycia ciepła, prądu, gazu czy innych mediów energetycznych.

Definicja wg Dyrektywy 2012/27/UE (Art. 2)
"efektywność energetyczna" oznacza stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii;
"poprawa efektywności energetycznej" oznacza zwiększenie efektywności energetycznej w wyniku zmian technologicznych, zachowań lub ekonomicznych;

Definicja wg normy PN-EN 16247-1
efektywność energetyczna - stosunek, lub inny związek ilościowy, wyniku działań organizacji, jej wyrobów, usług lub energii do energii wykorzystanej na wejściu

Przypisy:

1 Hans Nilsson, FourFact: Energy Efficiency is not difficult - it is only complicated, European Council for an Energy Efficient Economy, publikacja z dnia 12.11.2012 [dostęp on-line: https://www.eceee.org/all-news/columns/Hans_Nilsson/energy-efficiency-is-not-difficult].

2 Aneta Wieczerzak-Krusińska: Efektywność energetyczna, czyli nowe paliwo gospodarki, Debaty ekonomiczne, Rzeczpospolita, publikacja z dnia 29.10.2018 [dostęp on-line: https://www.rp.pl/Debaty-ekonomiczne/310299900-Efektywnosc-energetyczna-czyli-nowe-paliwo-gospodarki.html].

3 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski 2017, 2018.

4 np.: premia termomodernizacyjna, programy UE

5 czyli zużywana jest energia elektryczna, ale w zamian nie jest produkowane powietrze

6 Pomieszczenia o kontrolowanych parametrach środowiskowych używane do badań naukowych lub produkcji z wykorzystaniem materiałów o wysokiej czystości, mogą mieć wielkość hal produkcyjnych.

7 Ministerstwo Środowiska: Informator czyste ciepło w moim domu z paliw stałych, Ochrona powietrza, Warszawa 2017.

8 1 toe = 11,63 MWh

9 Europejski Komitet Normalizacyjny

10 ISO Survey of certifications to management system standards - Full results, https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1

11 Komunikat prasowy 43/18 z dnia 31.01.2018, "Energooszczędne budynki: unijni ambasadorowie zatwierdzają porozumienie" [dostęp on-line: https://www.consilium.europa.eu/pl/press/press-releases/2018/01/31/energy-efficient-buildings-eu-ambassadors-endorse-agreement/pdf]

Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 4 )


Autor: xyz 09.05.2019r. 13:27
"Małe firmy rozliczające się wg taryfy C1 (tj. niskie napięcie, moc umowna poniżej 40 kW) nie są obciążane... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: pesel 10.05.2019r. 05:52
O czym jest mowa w większym stopniu? Czy o oszczędności energii z uwzględnieniem energii pierwotnej czy o... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: antymonopol 13.05.2019r. 18:49
Energia oszczędzona jest najtańszą energią.
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 17-05-2019r. 11:55 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE