ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Ostateczny kształt wsparcia finansowego dostępnego w ramach Funduszu Innowacyjnego w EU ETS
11.06.2019r. 15:01

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS,
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS.

28 maja 2019 roku w Dzienniku Urzędowym UE opublikowano ostateczny tekst rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej, określającego szczegółowe zasady działania Funduszu Innowacyjnego - mechanizmu wsparcia rozwoju innowacyjnych i niskoemisyjnych technologii w sektorach EU ETS. Rozporządzenia wejdzie w życie 17 czerwca 2019 roku.

Podstawa działania Funduszu Innowacyjnego

Ustanowienie Funduszu Innowacyjnego przewidziano w art. 10a ust. 8 dyrektywy EU ETS w brzmieniu nadanym nowelizacją z 2018 roku. W akcie tym określono jednak jedynie ogólne założenia działania Funduszu Innowacyjnego, a kwestie szczegółowe miał określić akt delegowany wydany przez Komisję. Komisja opublikowała ostateczną wersję projektu tego rozporządzenia 26 lutego 2019 roku. 28 maja 2019 roku rozporządzenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w brzmieniu przyjętym przez Komisję i w takim kształcie wkrótce wejdzie w życie. Data wejścia w życie została wyznaczona na dwudziesty dzień po dacie publikacji rozporządzenia i przypada na 17 czerwca 2019 roku.

Na co wsparcie z Funduszu Innowacyjnego?

Celem Funduszu Innowacyjnego jest wsparcie we wszystkich państwach członkowskich innowacji w dziedzinie niskoemisyjnych technologii i procesów. Fundusz Innowacyjny zastępuje nieefektywny program NER300 dotyczący wytwarzania energii, ale w przeciwieństwie do niego zapewni wsparcie finansowe także dla innowacyjnych technologii i procesów niskoemisyjnych w energochłonnych gałęziach przemysłu wymienionych w załączniku I do dyrektywy EU ETS. W szczególności wsparcie może dotyczyć bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i utylizacji dwutlenku węgla (CCU), produktów zastępujących produkty wysokoemisyjne wyprodukowanych w sektorach wymienionych w załączniku I, pomocy w pobudzaniu budowy i eksploatacji projektów dotyczących bezpiecznego dla środowiska wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS) oraz dotyczących innowacyjnych technologii w zakresie energii odnawialnej i magazynowania energii. Technologie otrzymujące wsparcie nie mogą być jeszcze dostępne na rynku, ale mają obejmować przełomowe rozwiązania i być na tyle rozwinięte, by były gotowe do wykorzystania w projektach demonstracyjnych w fazie przed wprowadzeniem na rynek.

Finansowe aspekty działania Funduszu

Fundusz Inwestycyjny finansowany będzie z co najmniej 450 mln uprawnień do emisji, a wartość dostępnych środków szacuje się na od 6 do 11 mld EUR, w zależności od ceny uprawnień. Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia, przewiduje się, że zainteresowanie finansowaniem z Funduszu Inwestycyjnego przekroczy jego budżet, dlatego takie wsparcie może być łączone z innymi programami unijnymi (pod warunkiem, że wkłady nie będą pokrywać tych samych kosztów). Wsparcie w ramach Funduszu Inwestycyjnego ma być udzielane przede wszystkim w formie dotacji. Dopuszczalne są też wkłady w działania łączone w ramach unijnego instrumentu wsparcia inwestycji bądź także w innych formach, jak przykładowo nagrody i zamówienia.

Zasadniczo udzielane wsparcie ma być związane z kosztami inwestycji oraz kosztami operacyjnymi. Fundusz pokryje do 60% odnośnych kosztów projektów. Kosztami odnośnymi w rozumieniu rozporządzenia są koszty dodatkowe, ponoszone przez wnioskodawcę projektu w wyniku stosowania technologii innowacyjnej związanej z redukcją lub unikaniem emisji gazów cieplarnianych. Oblicza się je, jako różnicę pomiędzy całkowitymi kosztami kwalifikowalnego projektu a całkowitymi kosztami równoważnego projektu wykorzystującego technologię konwencjonalną. W przypadku projektów na małą skalę, czyli projektów, których łączne wydatki kapitałowe nie przekraczają 7 500 000 euro, kosztami odnośnymi są łączne koszty wydatków kapitałowych tego projektu.

Kto i jak może uzyskać wsparcie?

Zgodnie z rozporządzeniem, Komisja w formie decyzji opublikuje otwarte zaproszenia do składania wniosków. Decyzja Komisji określi każdorazowo szczegółowe warunki postępowania o udzielenie wsparcia takie jak: budżet dostępny w ramach danego zaproszenia, maksymalną kwotę wsparcia dla projektu, czy szczegółową procedurę składania wniosków w danym postępowaniu. W zaproszeniu mają być także wskazane rodzaje projektów lub sektorów, których dotyczy zaproszenie. W tym miejscu warto podkreślić, że sama dyrektywa EU ETS jak i omawiane rozporządzenie określają dość ogólnie rodzaje projektów uprawnionych do uzyskania wsparcia z funduszu. W uzupełnieniu brzmienia dyrektywy EU ETS w uzasadnieniu rozporządzenia wskazano jednak jako przykładowe rodzaje innowacyjnych projektów innowacyjne technologie w zakresie produkcji papieru, cementu, metali, szkła, chemikaliów i w innych sektorach energochłonnych.

Procedura składania wniosków o udzielenie wsparcia ma obejmować dwa etapy. Pierwszy etap to wyrażenie zainteresowania i polega na tym, że wnioskodawca przedkłada opis głównych cech projektu zgodnie z danym zaproszeniem. Natomiast w drugim etapie wnioskodawca przedkłada pełny wniosek, gdzie trzeba zawrzeć szczegółowy opis projektu oraz kompletną dokumentację. W rozporządzeniu określono też kryteria wyboru projektów do otrzymania wsparcia. Są nimi: skuteczność pod względem unikania emisji gazów cieplarnianych, stopień innowacyjności projektu, potencjał techniczny i rynkowy projektu i skuteczność w zakresie odnośnych kosztów projektu.

Za wdrażanie Funduszu Innowacyjnego odpowiedzialna jest Komisja, która może przekazać niektóre zadania wyznaczonemu organowi wykonawczemu. W szczególności, zgodnie z rozporządzeniem, Komisja zapewnia żeby uprawnienia do emisji przeznaczone dla Funduszu były sprzedawane na aukcjach zgodnie z dyrektywą Eu ETS oraz zarządza jego dochodami. Komisja konsultuje się z państwami członkowskimi, w szczególności w zakresie wstępnie wybranych projektów. Państwa członkowskie na wniosek Komisji są zobowiązane do jej wspierania, między innymi w zakresie wyznaczania ogólnego kierunku rozwoju Funduszu Innowacyjnego.

Co dalej?

17 czerwca 2019 roku rozporządzenie wejdzie w życie. Pierwsze ogłoszenie przez Komisję zaproszeń do składnia wniosków o udzielenie wsparcia z Funduszu Innowacyjnego ma nastąpić najpóźniej do końca roku 2020. Kolejne regularne nabory ogłaszane będą z kolei do 2030 roku. Pozostaje zatem z uwagą śledzić dalsze działania Komisji dotyczące możliwości korzystania z wsparcia Funduszu Innowacyjnego.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE