ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

OGŁOSZENIE O PRZETARGU -...

Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż nieruchomości
31.10.2019r. 08:07


OGŁOSZENIE
Działając na podstawie uchwały Rady Nadzorczej Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna (dalej "RADPEC" S.A.) w Radomiu nr 11/VIII/2019 z dnia 17.10.2019 r. podjętej na podstawie §19 ust. 2 pkt 5 Statutu Spółki oraz przepisów Kodeksu Cywilnego - art.70¹ i nast. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1607),

Zarząd Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej "RADPEC" Spółka Akcyjna
z siedzibą w Radomiu (26-612) ul. Żelazna 7

ogłasza nieograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz zo budynkami, urządzeniami i infrastrukturą, położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha
(dalej Nieruchomość)


1. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości składającej się z działek:

a) prawa użytkowania wieczystego, tj.:
- działka nr 9/186 o powierzchni 2,0020 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/185 o powierzchni 2,9916 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/190 o powierzchni 0,1911 ha - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,
- działka nr 9/177 o powierzchni 5,0842 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków i budowli, tj. w szczególności: budynek pompowni bagrowej, budynek rozdzielni i nastawni odp., budynek dyspozytorni ciepłownictwa, budynek rozdzielni i nastawni, wieża nawęglania, budynek gospodarki olejowej, budynek główny kotłowni, budynek przesypu nr 4, budynek pompowni wody sieciowej, stacja rozdziału wody spłucznej, dwa zbiorniki stalowe ZS 360C z fundamentami, budynek usług technicznych, komin H-150 z czopuchami, most nawęglania nr 4, elektrofiltr kotła, stacja transformatorowa - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,
- działka nr 9/96 o powierzchni 1,6252 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/150 o powierzchni 0,0222 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów tereny różne,
- działka nr 9/103 o powierzchni 1,1114 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej oraz budynku, tj. wiaty magazynowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/104 o powierzchni 0,3210 ha - droga,
- działka nr 9/187 o powierzchni 0,1714 ha - droga,
- działka nr 9/181 o powierzchni 0,3150 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/182 o powierzchni 0,3084 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/97 o powierzchni 3,3015 ha wraz z prawem własności znajdującej się na niej bocznicy kolejowej - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/105 o powierzchni 0,7575 ha wraz z prawem własności znajdujących się na niej budynków
i budowli, tj. w szczególności: budynek przesypu nr 3, budynek przesypu nr 2, budynek wyjściowy za budynkiem przesypu nr 3, most nawęglania nr 3, most nawęglania nr 2, tunel nr 3, tunel nr 2 - wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,
- działka nr 9/179 o powierzchni 0,6186 ha - wg rejestru gruntów inne tereny zabudowane,
- działka nr 9/110 o powierzchni 0,7621 ha - wg rejestru gruntów inne tereny zabudowane,
- działka nr 9/144 o powierzchni 0,2481 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku dyspozytorni, wg rejestru gruntów tereny przemysłowe,
- działka nr 9/15 o powierzchni 0,0255 ha - droga,
- działka nr 16 o powierzchni 0,2148 ha - wg rejestru gruntów grunty orne RIVb, RV,
- działka nr 23/2 o powierzchni 0,7935 ha wraz z prawem własności znajdującego się na niej budynku biurowego dla transportu kolejowego oraz bocznicy kolejowej- wg rejestru gruntów tereny kolejowe,
- działka nr 32 o powierzchni 0,5541 ha - wg rejestru gruntów grunt orny RV,
dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00044454/1. Księga nr RA1R/00044454/1 w dziale III nie zawiera wpisów aktualnych dotyczących w/w działek, nie zawiera także wpisów w dziale IV.

b) Prawo własności nieruchomości, tj.:
- działka nr 9/115 o powierzchni 0,0691 ha wraz ze znajdującą się na niej bocznicą kolejową - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/120 o powierzchni 0,3444 ha wraz ze znajdującą się na niej bocznicą kolejową - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/116 o powierzchni 0,0945 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
- działka nr 9/121 o powierzchni 0,4750 ha - wg rejestru gruntów zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy,
dla których Sąd Rejonowy w Radomiu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr RA1R/00071795/1. Księga nr RA1R/00071795/1 w dziale III nie zawiera wpisów aktualnych dotyczących w/w działek, nie zawiera także wpisów w dziale IV.

2. Nieruchomość jest częściowo ogrodzona i posiada dostęp do pełnej infrastruktury technicznej w postaci energii elektrycznej, kanalizacji, wody, gazu, telefonu i ciepła systemowego. Dojazd do nieruchomości z ulic Energetyków i Marii Gajl.

3. Budynki, budowle oraz urządzenia są nieużytkowane, częściowo zdewastowane w złym stanie technicznym. Wymagają generalnego remontu lub rozbiórki.

4. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 9.400.000 zł (słownie: dziewięć milionów czterysta tysięcy złotych).

5. Wadium na przetarg wynosi: 940.000 zł (słownie: dziewięćset czterdzieści tysięcy złotych).

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

a) złożenie do dnia 27.11.2019r. do godziny 10:00 pisemnej oferty w zamkniętej kopercie z napisem "Oferta na sprzedaż użytkowania wieczystego nieruchomości i własności budynków, budowli i infrastruktury oraz prawa własności nieruchomości wraz z budynkami, urządzeniami i infrastrukturą położonych w Radomiu przy ulicy Energetyków/Marii Gajl o łącznej powierzchni 22,4022 ha"
w sekretariacie "RADPEC" S.A. zgodnie z regulaminem i warunkami przetargu,

b) wpłacenie wadium w formie pieniężnej na rachunek bankowy "RADPEC" S.A. prowadzony przez Bank PEKAO S.A. w Radomiu nr 38 1240 5703 1111 0000 4902 4537 z dopiskiem " przetarg na nieruchomości nieczynnej EC" w rubryce "tytułem" w przelewie, najpóźniej w terminie składania ofert. Wpłata wadium powinna być dokonana odpowiednio wcześniej tak, aby w terminie składania ofert, wadium znajdowało się na rachunku organizatora przetargu.
Wadium może zostać także uiszczone w formie nieodwołalnej, bezwarunkowej i nieprzenoszalnej gwarancji bankowej, płatnej na pierwsze pisemne żądanie "RADPEC" S.A. z siedzibą w Radomiu przy ul. Żelaznej 7, ważnej nie krócej niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

7. Część jawna przetargu odbędzie się w dniu 27.11.2019 r. o godz. 10:30 w świetlicy "RADPEC" S.A. w Radomiu ul. Żelazna 7, pokój nr 9.

8. Wpłacenie wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu.

9. Regulamin przetargu, pełną treść ogłoszenia o przetargu oraz bliższe informacje o przedmiocie przetargu oraz procedurze przetargowej można uzyskać na stronie http://www.radpec.com.pl

10. "RADPEC" S.A. zastrzega sobie prawo odwołania ogłoszonego przetargu z podaniem uzasadnienia, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz odstąpienia od zawarcia umowy sprzedaży przedmiotowych nieruchomości.

11. W przypadku naruszenia warunków określonych w Regulaminie przetargu, w niniejszym obwieszczeniu lub naruszenia przepisów prawa zostanie stwierdzone unieważnienie przetargu.

12. Dodatkowych informacji o przedmiocie przetargu udziela Pani Justyna Wołczyńska, pok. nr 2, budynek 2, tel. 48 3898245, mail: nieruchomosci@radpec.com.pl

Oględzin nieruchomości można dokonywać w Radomiu, ul. Energetyków / M. Gajl w dniach od 04.11.2019 r. do 15.11.2019 r. w godzinach 9:00 -13:00 po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym - nr telefonu 530 183 759 - z Panem Cezarym Laskowskim,

Pełna treść ogłoszenia i regulamin przetargu znajdują się na stronie internetowej "RADPEC" S.A. http://www.radpec.com.pl

Zarząd "RADPEC" S.A.

Dołączone pliki: Do odczytu plików wymagany jest program Acrobat Reader.


Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE