ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Formalnoprawne konsekwencje uruchomienia przez TGE platformy OTF
20.02.2020r. 11:16

Aleksandra Czopik-Barecka, iLawenergy.pl
W najbliższych miesiącach Towarowa Giełda Energii S.A. planuje uruchomienie nowego rodzaju rynku tzw. platformy OTF (ang. organised trading facility), a w zasadzie zastąpienie dotychczasowych notowań na Rynku Terminowym Towarowym obrotem na rynku OTF, czyli Zorganizowanej Platformie Obrotu.

Przedmiotem obrotu na rzeczonej platformie mają być m.in. kontrakty forward dotyczące praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia dla energii wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii (dalej jako "kontrakty forward dot. PM"). Uruchomienie OTF przez TGE paradoksalnie może mieć wpływ nie tylko na przedsiębiorstwa, które zdecydują się na zawieranie transakcji na przedmiotowej platformie, ale także podmioty, które nie będąc wprawdzie uczestnikiem OTF, będą zawierać na rynku OTC kontrakty forward dot. PM. Powyższe wynika w szczególności ze specyficznej konstrukcji pojęcia instrumentu finansowego zawartego w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/65/UE z dnia 15.05.2014 r. w sprawie rynku instrumentów finansowych oraz zmieniającej dyrektywę 2002/92/WE i dyrektywę 2011/61/UE (dyrektywa MIFID II) i stanowiącej jej implementację do polskiego porządku prawnego ustawie z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (dalej jako "UOIF"). Konstrukcja ta zakłada odwołanie się przez ustawodawcę w definicji instrumentu finansowego do pojęcia kontraktu równoważnego (ekwiwalentu).

STATUS KONTRAKTÓW FORWARD NA PM W MYŚL PRZEPISÓW MIFID II i UOIF

Szczegółowe przedstawienie konsekwencji, które uruchomienie OTF może wywołać dla szeregowego uczestnika rynku praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej, wymaga odwołania się na wstępie do wspomnianej powyżej definicji instrumentu finansowego zawartej w dyrektywie MIFID II i UOIF. Otóż zgodnie z tymi aktami prawnymi instrument finansowy stanowią umowy forward dotyczące praw (a zatem także praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia energii elektrycznej), które "wykazują właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych". Z kolei zgodnie z rozporządzeniami wykonawczymi do dyrektywy MIFID II, uznaje się, że kontrakt wykazuje właściwości innych pochodnych instrumentów finansowych w szczególności, gdy:

a) jest zawarty na platformie obrotu stanowiącej rynek regulowany, OTF lub MTF albo
b) stanowi ekwiwalent kontraktu dopuszczonego do obrotu na takiej platformie.

Z powyższego wynikają dwie istotne konsekwencje. Po pierwsze wszelkie kontrakty forward dot. PM zawierane na OTF TGE będą stanowić instrumenty finansowe. Po drugie instrument finansowy będą stanowić również wszelkie kontrakty forward dot. PM zawierane na rynku OTC, których charakterystyka będzie odpowiadała kształtowi produktu dopuszczonego do obrotu na TGE. Innymi słowy, w przypadku zawierania przez uczestników rynku OTC umów typu forward na dostawę PM, jeżeli umowy te opiewać będą na produkty równoważne do produktów stanowiących przedmiot obrotu na OTF TGE, uczestnicy Ci muszą liczyć się z zastosowaniem do tych umów reżimu prawnego dot. instrumentów finansowych tj. w szczególności opisanych niżej uwarunkowań formalnych.

KONSEKWENCJE FORMALNOPRAWNE

Pierwszą i jedną z najbardziej istotnych konsekwencji obrotu kontraktami dotyczącymi instrumentów finansowych jest konieczność zaraportowania faktu ich zawarcia a także każdej zmiany bądź rozwiązania w trybie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 z dnia 04.07.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (rozporządzenie EMIR). Raportowanie to odbywa się w terminie jednodniowym tj. najpóźniej w dniu roboczym następującym po zawarciu/zmianie/rozwiązaniu kontraktu do tzw. repozytorium transakcji (np. prowadzonego przez polski Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Do przesłania raportu konieczne jest posiadanie przez uczestnika rynku kodu LEI a także uzgodnienie z kontrahentem indywidualnego kodu dla każdej transakcji, która jest zawierana w ramach danej umowy. Dla kontraktów zawieranych na OTF TGE usługę raportowania zaoferuje zapewne samo TGE. Dla kontraktów OTC uczestnicy rynku będą musieli zapewnić ją sobie we własnym zakresie.

Zawieranie w dużych ilościach kontraktów forward dot. PM (w tym zawieranie na rynku OTC kontraktów będących ekwiwalentami produktu dopuszczonego do obrotu na TGE) może powodować jeszcze inne, dalej idące konsekwencje. Zgodnie bowiem z wytycznymi Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA), w odpowiednich okolicznościach faktycznych (tj. w szczególności w przypadku prowadzenia działalności w powyższym zakresie w sposób zawodowy i zorganizowany, przy udziale wyspecjalizowanych służb handlowych), może ono spowodować uznanie danego uczestnika rynku za tzw. osobę zawodowo pośredniczącą w zawieraniu transakcji lub wykonywaniu zleceń (ang. person professionally arranging or executing transactions - PPAET) w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR). Powyższe generuje m.in. konieczność posiadania w strukturach przedsiębiorstwa odpowiednich rozwiązań proceduralnych, technicznych i organizacyjnych umożliwiających dokonywanie bieżącego monitoringu transakcji dot. instrumentów finansowych. Monitoring taki powinien być prowadzony przez wyspecjalizowaną, dedykowaną wyłącznie do tego celu komórkę, a jego wyniki powinny umożliwiać zgłaszanie ewentualnych przypadków, w których możemy mieć do czynienia z zabronioną manipulacją na rynku, do Komisji Nadzoru Finansowego. Ponadto w przypadku zawierania w dużych ilościach kontraktów forward dot. PM w celach spekulacyjnych, może się okazać konieczne pozyskanie przez podmiot licencji na prowadzenie działalności maklerskiej , w związku z niemożliwością skorzystania z przewidzianego w UOIF w tym zakresie zwolnienia dotyczącego tzw. działalności dodatkowej na instrumentach finansowych (tj. zawierania transakcji, których przedmiotem są instrumenty finansowe w niewielkim zakresie, głównie w celach hedgingowych).

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE