ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE

Jak zachęcić OSD do podniesienia efektywności oraz jakości usług na rynku gazu ? Rozwiązania stosowane przez europejskich regulatorów - Cześć II
23.03.2020r. 05:14

dr Adam Węgrzyn - Dyrektor Programowy DISE, Ekspert rynku gazu
Niniejszy artykuł jest drugim z serii publikacji podsumowujących wyniki prac analitycznych w zakresie identyfikacji najlepszych praktyk regulacyjnych w zakresie stosowania mechanizmów promowania podnoszenia efektywności OSD gazu ziemnego i energii elektrycznej na wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej.

W rezultacie przeprowadzonego przeglądu europejskich rynków dystrybucji gazu zidentyfikowaliśmy zbiór mechanizmów wykorzystywanych przez regulatorów do promocji efektywności funkcjonowania OSD oraz jakości świadczonych przez nich usług.

Zidentyfikowane mechanizmy zostały podzielone na cztery główne obszary:

(1163x409)

W tej części przedstawione zostaną szczegółowe uwarunkowania oraz pochodzące z różnych krajów UE przykłady mechanizmów promujących bezpieczeństwo sieci OSD.

Bezpieczeństwo sieci

W obszarze bezpieczeństwa regulatorzy dostarczają operatorom zachęt do podjęcia działań zmierzających do: ograniczania liczby i czasu przerw w dostarczaniu paliwa gazowego do odbiorców końcowych, redukcji liczby wycieków gazu oraz zagwarantowanie szybkiej reakcji OSD w przypadku zaistnienia awarii sieci dystrybucyjnej, poprawa standardów w zakresie nawaniania paliwa gazowego poprzez zwiększoną liczbę kontroli wyeksploatowanej infrastruktury, zwiększenia zakresu remontów wyeksploatowanych gazociągów, zmniejszenia liczby wypadków przy pracy i podniesienia standardów BHP.

Mechanizmy osiągania wyznaczonych celów:
  • Wyznaczenie docelowego procentowego poziomu redukcji liczby wypadków przy pracy.
  • Przyznawanie premii finansowych operatorom, którym udało się znacząco zmniejszyć liczbę wycieków gazu z sieci.
  • Przyznawanie premii finansowych operatorom, którzy zwiększyli liczbę kontroli poziomu nawodnienia gazu.
  • Ustalenie minimalnych standardów obsługi zgłoszeń o wycieku gazu z sieci (odsetek zgłoszeń, które powinny zostać rozpatrzone w ciągu godziny od złożenia).
  • Wyznaczenie każdemu z OSD docelowej długości wyeksploatowanych gazociągów, które powinien wymienić w trakcie trwania okresu regulacyjnego.
  • Wprowadzenie mechanizmu korekty wysokości przychodu regulowanego o współczynnik, którego wartość wyznaczana jest w oparciu o niezawodność usług świadczonych przez danego operatora, mierzoną liczbą i czasem trwania przerw w świadczeniu usług na rzecz odbiorców końcowych.
  • Wyznaczenie limitu dopuszczalnych błędów oraz standardów dokładności odnośnie usług pomiarowych i wprowadzenie kar za ich przekroczenie.
  • Zobowiązanie OSD do utrzymywania wydajności sieci wystarczającej do obsłużenia szczytów popytowych.
Poniżej przykład krajów stosujących przedstawione mechanizmy.

1. Włochy - Przykład Praktyczny

Włoski regulator wyznaczył OSD dwa podstawowe cele w obszarze bezpieczeństwa: poprawa standardów w zakresie nawaniania paliwa gazowego poprzez zwiększenie dotychczasowej częstotliwości kontroli poziomu nawonienia, zmniejszenie liczby przypadków wycieku paliwa gazowego z sieci. Wprowadzony mechanizm zachęt zakłada przyznawanie premii finansowych operatorom, którzy osiągnęli pozytywne efekty we wskazanych obszarach, oraz kar finansowych dla operatorów, którzy nie spełnili wyznaczonych przez regulatora standardów. W ocenie włoskiego regulatora mechanizm przyniósł pozytywny efekt w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa działania sieci dystrybucyjnej gazu.

2. Holandia - Przykład Praktyczny

W Holadnii pod pojęciem bezpieczeństwa sieci rozumie się niezawodność OSD w realizacji usług dystrybucyjnych. Jest to podstawowe kryterium determinujące wysokość przychodu regulowanego OSD w danym roku. W celu wyznaczenia dopuszczalnego przychodu dla danego roku okresu regulacyjnego wykorzystywany jest model oparty na zachętach, w którym koryguje się przychód z roku poprzedniego o następujące współczynniki: Efektywność (X), Jakość (Q), Inflacja (CPI). Współczynnik Q jest wyznaczany dla każdego OSD na podstawie jakości usług danego operatora rozumianej jako występowanie przerw w realizacji przez niego usług. Holenderski regulator uwzględnia współczynnik Q przy wyznaczaniu przychodu regulowanego w ramach poniższego algorytmu:

Przychód regulowany dla roku bieżącego = Przychód regulowany z roku poprzedniego × (1 + CPI + X + Q)

Przygotowując zasady wyznaczania przychodu regulowanego dla okresu regulacyjnego 2014 - 2016 holendeski regulator zlecił oszacowanie, innych możliwych do przyjęcia wskaźników jakości - zewnętrznemu doradcy (Kiwa Gas Technology). Doradca po przeprowadzeniu analiz uznał, że nie istnieją stosowne wskaźniki do wykorzystania w celu wyznaczenia wspólczynnika Q. W związku z wysoką w ocenie regulatora jakością usług realizowanych przez OSD mierzoną brakiem przerw w dostarczaniu gazu oraz wykazanym przez doradcę zewnętrznego brakiem innych wskaźników mających zastosowanie do wyznaczenia współczynnika Q - w kolejnym okresie regulacyjnym wynosił 0. Holenderscy OSD mają obowiązek przedstawiać raz na dwa lata raport dotyczący zdolności przesyłowych sieci i jakości świadczynych usług mierzonej liczbą i czasem przerw w dystrybucji paliwa gazowego.


Zobacz także:

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE