ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:



PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA





KOMENTARZE

Jak zachęcić operatorów dystrybucyjnych do podniesienia efektywności oraz jakości usług na rynku gazu ? Rozwiązania stosowane przez europejskich regulatorów - Cześć IV
06.04.2020r. 05:22

dr Adam Węgrzyn - Dyrektor Programowy DISE, Ekspert rynku gazu
Niniejszy artykuł jest czwartym z serii publikacji podsumowujących wyniki prac analitycznych w zakresie identyfikacji najlepszych praktyk regulacyjnych w zakresie stosowania mechanizmów promowania podnoszenia efektywności OSD gazu ziemnego i energii elektrycznej na wybranych rynkach krajów Unii Europejskiej.

W ramach przeprowadzonych analiz zidentyfikowano szereg obowiązujących na rynkach europejskich mechanizmów promujących efektywność funkcjonowania OSD.

W rezultacie przeprowadzonego przeglądu europejskich rynków dystrybucji gazu zidentyfikowaliśmy zbiór mechanizmów wykorzystywanych przez regulatorów do promocji efektywności funkcjonowania OSD oraz jakości świadczonych przez nich usług.

Zidentyfikowane mechanizmy mogą zostać podzielone na cztery główne obszary:

(1163x409)

W dalszej części przedstawione zostaną szczegółowe uwarunkowania oraz pochodzący z Wielkiej Brytanii przykład mechanizmów promujących podniesienie innowacyjności przez OSD.

Innowacyjność i ochrona środowiska

Promocja działalności innowacyjnej i promocja działalności w kierunku zmniejszenia emisyjności dwutlenku węgla oraz innych szkodliwych dla środowiska substancji wśród OSD może odbywać się poprzez zapewnienie im możliwości zwiększenia wyznaczonego przychodu regulowanego o wartość nakładów na inwestycje innowacyjne i inwestycje w ochronę środowiska.

Mechanizmy osiągania wyznaczonych celów
  • Przyznanie operatorom możliwości zwiększenia przysługującej im wysokości przychodu regulowanego o wartość nakładów przeznaczonych na finansowanie projektów innowacyjnych.
  • Wprowadzenie premii finansowych na realizację dużych, kompleksowych projektów innowacyjnych, które wybierane są w drodze konkursu spośród propozycji zgłoszonych przez wszystkich OSD.
  • Zagwarantowanie operatorom możliwości uzyskania dofinansowania na innowacyjne projekty w obszarze ochrony środowiska, których realizacja bez wsparcia finansowego byłaby biznesowo nieopłacalna.
  • Wprowadzenie systemu zachęt wizerunkowych dla OSD, którzy są aktywnie zaangażowani we wspieranie rozwoju instalacji wykorzystujących gaz pochodzący ze źródeł odnawialnych.
  • Wprowadzenie wyznaczanych indywidualnie dla każdego operatora celów redukcji strat gazu w procesie transportu, oraz systemu zachęt i kar finansowych przyznawanych w zależności od poziomu ich wykonania.
  • Przyznawanie dodatkowych nagród pieniężnych operatorom, którzy realizują cele związane z ochroną środowiska nieuwzględnione w ramach podstawowego mechanizmu wyznaczania wysokości przychodu regulowanego.

Przykład kraju stosującego przedstawione mechanizmy

1. Wielka Brytania - Przykład Praktyczny

Brytyjski regulator postrzega promocję innowacyjności wśród OSD jako jeden z podstawowych celów wyznaczonych na bieżący okres regulacyjny. Znaczna długość okresu regulacyjnego (obecnie 8 lat) ma zapewnić operatorom możliwość odniesienia korzyści z podejmowania działań innowacyjnych w dłuższym okresie, bez konieczności wykazywania natychmiastowych efektów. Do promocji działań innowacyjnych wykorzytywane są mechanizmy wsparcia finansowego OSD takie jak:
  • Network Innovation Allowance - podniesienie wysokości przysługującego danemu OSD przychodu regulowanego o kwotę przeznaczoną na sfinansowanie projektów innowacyjnych. Maksymalna wartoćć zwiekszenia może wynieść 1% przychodu regulowanego. Założenia zgłoszonych projektów innowacyjnych publikowane sa w Internecie, co sprzyja wymianie dobrych praktyk pomiędzy OSD (ang. best practise benchmarking).
  • Network Innovation Competition - organizowany co roku przez regulatora konkurs na duży, kompleksowy projekt innowacyjny w obszarze ochrony środowiska. Co roku wybierany jest jeden projekt dotyczący elektroenergetyki i jeden dotyczący energetyki gazowej, którym regulator zapewnie finansowanie (w ramach zwortu z kapitału). Łączny, zaplanowany budżet na dofinansowanie projektów energetyki gazowej wynosi w ciągu bieżącego okresu regulacyjnego 160 mln GBP.
  • Innovation Roll-out Mechanism - możliwość uzyskania przez OSD dodatkowego finansowania dla projektów innowacyjnych dotyczących ochrony środowiska i gospodarki niskoemisyjnej. Finansowaniem objęte są projekty o udowodnionej efektywności ekologicznej, których wdrożenie bez uzyskania wsparcia finansowego byłoby nieopłacalne biznesowo.
Regulator w Wielkiej Brytanii podzielił cele, jakie powinni zrealizować OSD w obszarze ochrony środowiska na dwie grupy: ogólne cele środowiskowe rozumiane jako wkład operatorów w rozwój gospodarki niskoemisyjnej oraz promocję efektywności energetycznej. Jednym specyficznych celów środowiskowych dla OSD jest zwiększenie mocy przyłączanych do sieci dystrybucyjnej instalacji wykorzystujących gaz pochodzący ze źródeł odnawialnych (tj. biogaz). Pomiar poziomu realizacji tego celu prowadzony jest w oparciu o dwa kryteria: łączną moc (w WM) przyłączonych instalacji wykorzystujących biogaz oraz łączną moc instalacji (w MW) wykorzystujących biogaz, które są w trakcie procesu przyłączenia, lub co do których złożono wniosek o przyłączenie.

System motywowania OSD do osiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych składa się z dwóch mechanizmów:

a. zachęty wizerunkowe - regulator publikuje ranking OSD w zależności od ich wyników w zakresie przyłączania nowych instalacji wykorzystujących biogaz. Ogólnodostępny ranking ma na celu promowanie najbardziej efektywnych w tym obszarze OSD, wpływając pozytywnie na ich wizerunek jako firm przyjaznych dla środowiska naturalnego.

b. zachęty finansowe - regulator wprowadził system tzw. nagród uznaniowych (ang. discretionary reward scheme DRS), którego celem jest dostarczanie dodatkowych premii finansowych dla OSD, którzy podejmują działania w obszarze ochrony środowiska, które to standardowo wykraczają poza ramy podstawowego mechanizmu wyznaczania wysokości przychodu regulowanego. Łączna wartość premii możliwych do otrzymania w ramach DSR wynosi 12 mln GBP w ciągu całego okresu regulacyjnego (8 lat).
Zobacz także:

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoft



cire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE