ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

OPINIE

Mielczarski: Polowanie na Prosumentów
14.05.2020r. 05:09

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka
Pomimo że wysocy urzędnicy państwowi dokładają wszelkich starań, aby program "Mój Prąd", na który przeznaczono 1 mld zł zakończył się sukcesem, to jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem. Obecnie realizacja programu oceniania jest na 20 proc. Ministerstwa wspomagają firmy energetyczne zachęcając do udziału w programie poprzez publikację "optymistycznych" kalkulatorów. Te działania zaczynają mieć formę polowania na nieświadomego prawdziwych kosztów Prosumenta.

Firma Energa Obrót SA opublikowała na stronie internetowej kalkulator dla Prosumentów - Rys 1. Pokazane w kalkulatorze obliczenia wskazują, że Prosument zużywający 3000kWh rocznie powinien zainstalować panele PV o mocy 3,72 kW, których koszt po uzyskania dotacji 17% z programu "Mój Prąd" spowoduje, że okres zwrotu z inwestycji będzie wynosił około 6 lat. Optymistycznie, ale jak jest naprawdę?

(605x523)
Rys. 1. Wyniki kalkulatora firmy ENERGA Obrót SA. Obliczenia na stronie internetowej w dn. 13.05.2020r.

Tak akurat składa się, że w ramach przedmiotu "Projekt kompetencyjny" na III roku studiów prowadzę obliczenia opłacalności różnych technologii produkcji energii elektrycznej, w tym również opłacalności programu "Mój Prąd". Jednak uzyskiwane w ramach projektu wyniki znacznie różnią się od tych publikowanych w różnych internetowych kalkulatorach.

Jak dobrać moc paneli PV?

W rozważanym przykładzie Prosument zużywa 3000kWh energii elektrycznej rocznie. Zakładając, że korzysta z "net-meteringu", gdzie odzyskuje 80% przesłanego do systemu elektroenergetycznego nadmiaru produkcji, moc paneli PV powinna wynosić 3000/0,84= 3,57kW.

Jakie koszty należy uwzględnić instalując panele PV?

Koszty kapitałowe. Pierwszym z kosztów jest tzw. koszt kapitałowy, który zgodnie z danymi podawanymi przez firmy energetyczne wynosi 12 631zł przy założeniu dofinansowania w ramach programu "Mój Prąd" w wysokości 17%. Dodatkowym kosztem kapitałowym będzie wymiana falownika wraz z odpowiednią instalacją po 10 latach pracy. Całkowite koszty falownika, robocizny oraz nowego osprzętu to około 5000zł (25% kosztu całej nowej instalacji) i koszt ten występuje dwukrotnie w 11 roku i 21 roku eksploatacji zakładając, że instalacja będzie działała co najmniej 25 lat.

Koszty operacyjne (O&M). Konieczne jest też uwzględnienie kosztów operacyjnych. Do kosztów tych zalicza się mycie paneli, które powinno być robione dwa razy do roku po każdej zimie i w końcu jesieni. Jedno mycie powierzchni 20m2 instalacji z lokalizacją w Centralnej Polsce kosztuje 261 zł netto, co przy dwóch czyszczeniach w ciągu roku powoduje koszt 642zł brutto1 . Do kosztów operacyjnych należy również zaliczyć przeglądy instalacji, które powinny być wykonywane raz do roku, który to przegląd jest szacowany na około 250 zł brutto/rocznie. Instalację można ubezpieczyć oddzielnie i wtedy koszt wynosi obecnie około 50zł/rocznie lub w ramach ubezpieczenia całego domu, co będzie powodowało wzrost kosztów ubezpieczenia o podobną sumę.

Tabela 1. Koszty operacyjne dla instalacji paneli PV o powierzchni 20 m2.

Rodzaj kosztów Czyszczenie Przegląd techniczny Ubezpieczenie Razem rocznie
Wielkość kosztu 642 zł 250 zł 50 zł 942 zł


Jakie przychody uwzględnić?

Przychody jakie można osiągnąć instalując panele PV wynikają z uniknięcia płacenia za energię elektryczną oraz zmniejszenia opłat w ramach taryfy przesyłowej. Obliczenia "przychodów" są oparte na publikacji S. Brzozowskiego, "Instalacja fotowoltaiczna w domku jednorodzinnym", Energia elektryczna nr 3/2020 oraz CIRE. Obliczenia pokazanie są w Tabeli 2.

Tabela 2. Obliczenia "przychodów" - oszczędności rocznych uzyskiwanych w wyniku instalacji PV.

(547x243)

Wyniki tych obliczeń mogą różnić się nieznacznie w zależności od lokalizacji instalacji (inny operator systemu dystrybucyjnego) przy założeniu taryfy G11. W przyszłości "zyski" pokazane w Tabeli 2 mogą być mniejsze ze względu na dodatkową opłatę związaną z rynkiem mocy.

Degradacja paneli PV

Sprzedawcy paneli podają stopień degradacji na poziomie 0,5% rocznie i taka wielkość została przyjęta w obliczeniach. Jednak w literaturze spotyka się pogląd, że degradacja dobrej jakości panelu PV wynosi 10% w ciągu 10 lat. Przyjęte w obliczeniach założenie 0,5% należy uznać za optymistyczne.

Metody wyznaczania zwrotu z inwestycji

Najczęściej stosuje się dwie metody obliczenia zwrotu z inwestycji.
 • Prosty okres zwrotu jako wstępną metodę szacunkową:
  W metodzie tej dzieli się wielkości inwestycji poprzez średnie przychody uzyskiwane rocznie w okresie eksploatacji - Rys. 2.
  Obliczenie wykonane z uwzględnieniem kosztów operacyjnych znacznie różnią się od tych podawanych w kalkulatorze ENERGA Obrót SA.
 • Metoda przepływów zdyskontowanych:
  Powszechnie stosowaną i akceptowaną metodą obliczania opłacalności inwestycji jest "metoda przepływów zdyskontowanych", która uwzględnia zmianą wartości pieniądza w czasie oraz możliwość inwestycji alternatywnych.

  Metodą zdyskontowanych przepływów oblicza się "Net Present Value - NPV", jako wartość inwestycji w czasie.

  Jeżeli NPV po określonym czasie staje się "dodatni" oznacza to, że inwestycja jest opłacalna".

  NPV oblicza się jako:


  gdzie i - dany rok, CFi - suma przychodów i rozchodów w roku "i" (oszczędności na energii minus koszty O&M), r - stopa zwrotu z inwestycji, Io - wartość początkowa inwestycji (12631zł).

  Obliczenie przeprowadzono dla horyzontu czasowego 25 lat przyjmując różne wielości stopy zwrotu z inwestycji.


Wyniki obliczeń

Wyniki obliczeń pokazano na Rys. 2 oraz Rys. 3 oraz Rys.4.

(605x396)
Rys. 2 Szacowanie okresu zwrotu z inwestycji.

Po uwzględnieniu kosztów operacyjnych i uśrednieniu przychodów okres zwrotu z inwestycji wzrasta ponad 3 razy do 21 lat, w porównaniu z danymi pokazywanymi przez kalkulator internetowy.

(605x396)
Rys. 3 Obliczanie zwrotu z inwestycji w panele prosumenckie PV metodą NPV.

(605x396)
Rys. 4 Obliczanie przychodu rocznego z inwestycji w zł jako różnicy oszczędności kosztów energii i jej przesyłu oraz kosztów operacyjnych. Przychód ten po zdyskontowaniu zmniejsza koszt początkowy inwestycji.

Wnioski

Przeprowadzono szereg obliczeń metodą przepływów zdyskontowanych NPV i praktycznie w każdym przypadku otrzymano wyniki negatywne wskazujące na nieopłacalność inwestycji.

Jedynym wariantem w którym następował zwrot z inwestycji po 16 latach był przypadek w którym założono, że nie dokonuje się wymiany falownika po 10 latach, a następnie po 20 latach przy założeniu zerowej stopy zwrotu z inwestycji.

O ile stopa zwrotu r=0% jest do przyjęcia przy założeniu, że Prosument zakupując panele PV dokonuje działalności charytatywnej, chociaż można by zadać pytanie kto jest odbiorcom tych działań, to praca systemu paneli PV przez 20 lat, bez wymiany falownika, którego żywotność jest obliczana na 10 lat jest mało technicznie prawdopodobna.

Pomimo zdawałoby się tak prostego wykazania że program "Mój Prąd" powoduje straty finansowe u osób które zdecydowały się w tym uczestniczyć, to wiele osób decyduje się na uczestnictwo i ponosi oczywiste straty. Może część z tych osób jest świadoma strat, ale mając pieniądze podejmuje takie decyzje świadome ulegając presji akwizytorów czy też chce dorównać sąsiadom, którzy wcześniej zdecydowali się być Prosumentami. Bardziej prawdopodobne jest to, że Prosumenci to ci, którzy nie zbyt uważali pilnie w szkole, kiedy uczono jak oblicza się opłacalności inwestycji.

W rozważanym przykładzie Prosument zużywa 3000kWh energii elektrycznej rocznie. Zakładając, że korzysta z "net-meteringu", gdzie odzyskuje 80% przesłanego do systemu elektroenergetycznego nadmiaru produkcji, moc paneli PV powinna wynosić 3000/0,84= 3,57kW.

Przypisy:

1 Na podstawie kalkulatora internetowego firmy SCO Clean-up.

Dodaj nowy Komentarze ( 22 )

KOMENTARZE ( 22 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Socyal 14.05.2020r. 09:00
Strasznie lubię ludzi, których stać na wyrażanie poglądów niepoprawnych politycznie i jeszcze mają odwagę to robić. I... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 2 | Najnowsza odpowiedź: 15-05-2020r. 21:44 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: wito 14.05.2020r. 09:28
Mam już kilka lat instalację PV na domu i jeszcze nigdy jej nie myłem. Przychodzi mocny deszcz i jest czysta, nie... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 6 | Najnowsza odpowiedź: 18-05-2020r. 16:45 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: do wito 14.05.2020r. 10:22
oczywiście, że uchwyciłeś sedno. Bez kosztów operacyjnych, w tym czyszczenia i przeglądu instalacji opłacalność... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 14-05-2020r. 13:58 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: A.S. 14.05.2020r. 10:32
Słaby artykuł w wydaniu Pana profesora. Merytoryczne błędy są takie: (1) Zaniżona opłata zmienna przesyłowa, łączne... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 2 | Najnowsza odpowiedź: 14-05-2020r. 13:41 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Uważny 14.05.2020r. 13:54
Koszty operacvyjne można zmniejszyć, tak jak w samochodzie nie wymieniać oleju czy filtru. Można też zwiększyć co... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: EINSTEIN³ 14.05.2020r. 18:17
Docelowo, każdy Użytkownik otrzyma zeroemisyjne źródło taniej (6 groszy 1kWh) energii elektrycznej, jaka Go oświetli... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Gość 14.05.2020r. 18:48
Jednostronna analiza z zawyżonymi kosztami OPEX, nie uwzględniająca prawidłowo ulgi i programu rządowego. Jak widać... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Wojciech 14.05.2020r. 19:20
Gratulacje. Pan Profesor obnażył pokrętność programu wsparcia. Prosił bym by w komentarzu zaproponował w co... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 2 | Najnowsza odpowiedź: 15-05-2020r. 12:01 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: liczyk 18.05.2020r. 15:00
ale ktoś na tym zarabia skoro się kręci?
kto?
prowizje, etaty, media, urzędnicy...
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 22 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE