ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

OPINIE

Mielczarski: Modele inwestycyjne dla Prosumenta
18.05.2020r. 06:00

prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, Politechnika Łódzka
Po moim artykule "Polowanie na Prosumenta" opublikowanym na CIRE w dn. 14.05.2020r. otrzymałem kilka próśb o wyjaśnienie kosztów i zysków oraz o publikację modeli zwrotu z inwestycji metodą NPV.


Jak obliczać koszty i zyski z paneli PV prosumenta?

Koszt początkowy inwestycji został zaczerpnięty z kalkulatora opublikowanego przez ENERGA Obrót i wynosi on 12 631 zł przy założeniu ulgi w wysokości 17% otrzymanej w ramach programu "Mój Prąd" dla instalacji o mocy znamionowej 3,72kW, o powierzchni 20,4m2 oraz koszcie całkowitym (bez ulgi) w wysokości 20 218zł.

Zyski z inwestycji. Zyski z inwestycji w prosumenckie panele PV wynikają ze zmniejszonej płatności za energię elektryczną oraz zmniejszonych niektórych składników taryfy dystrybucyjnej zależnych od wielkości energii. Dla poboru energii w wielkości 3000kWh rocznie wyznaczono spodziewane zyski biorąc pod uwagę stawki z taryfy PGE Dystrybucja SA z dnia 20 marca 2020 r oraz taryfy na energię elektryczną G11.

Tabela 1. Spodziewanie zyski z instalacji paneli. Stawki z taryfy PSE Dystrybucja SA z dn. 20.03.2020r.

(605x277)

Koszty operacyjne. Koszty operacyjne składają się z trzech głównych pozycji, jako pokazano w Tabeli 2.

Tabela 2. Koszty operacyjne dla paneli o powierzchni 20m2 umieszczonych na skośnym dachu. Koszty te obejmują dwukrotne mycie paneli w ciągu roku. Mycia 20 m2 paneli w Centralnej Polsce kosztuje 261zł/netto1przeglądu technicznego raz do roku oraz ubezpieczenia paneli.

(605x60)

Nieraz zdarza się, że akwizytorzy sprzedający panele PV nie przekazują kandydatom na Prosumentów pełnych informacji o kosztach operacyjnych lub bagatelizują te koszty poprzez wskazywanie, że panele nie wymagają czyszczenia lub że takie czyszczenie można zrobić samodzielnie , na przykład za pomocą "karczera". Jest to wprowadzanie w błąd, ponieważ czyszczenie musi być wykonane odpowiednim sprzętem przez doświadczone osoby posiadające dodatkowo odpowiednie pozwolenia na pracę na wysokości. Użycie tzw. "karczera", który dostarcza wodę pod ciśnieniem będzie prowadzić do zniszczenia silikonowych elementów oddzielających ogniwa.

Nieprzekonanym co to konieczności regularnego i profesjonalnego czyszczenia paneli PV polecam wywiad jaki udzielił portalowi "Gramwzielone.pl" dr S. Pietruszko, Prezes Polskiego Towarzystwa Fotowoltaiki, "Mycie paneli fotowoltaicznych. Jaki ma wpływ na instalacje PV?", dn. 25.10.2019r.

Do regularnego mycia paneli PV mogą również przekonać dwa zdjęcie zamieszczone poniżej.

(1184x432)

Rys. 1. Efekty braku regularnego czyszczenia paneli PV. Źródło: instsani.pl - Vademecum dla uczniów techników.

Wpływ ceny energii (G11) na opłacalność. Prezentowany model jest w pełni otwarty i jego użytkownicy mogą zmieniać wielkości danych wejściowych oraz sprawdzać jaki ma to wpływ na opłacalność całego projektu. Ponieważ istnieje powszechne przekonanie, że wzrost cen energii elektrycznej znacznie poprawi opłacalność projektu "Mój Prąd" wykonano obliczenia wpływu ceny energii jaką można zakupić u sprzedawcy (taryfa G11) na okres zwrotu z inwestycji - Tabela 3.

Tabela 3. Wpływ cen energii (G11) na opłacalność inwestycji w panele PV w programie "Mój Prąd".

(532x121)

Obliczenie wpływu zmiany cen energii elektrycznej na opłacalność inwestycji pokazują, że zwrot z inwestycji w programie "Mój Prąd" w okresie krótszym niż 10 lat będzie wymagał dwukrotnego wzrostu cen energii elektrycznej. Czy takie założenie jest realne w obecnej sytuacji kryzysu gospodarki i wielu lat wychodzenia z tego kryzysu?

Metoda przepływów zdyskontowanych. Dla obliczenie opłacalności inwestycji należy stosować metodę przepływów zdyskontowanych. Umożliwia ona uwzględnianie wartości pieniądza w czasie oraz możliwy przychód z alternatywnych inwestycji. Dosyć powszechnym błędem jest nieuwzględnianie wpływu czasu w którym następują wydatki i pojawiają przychody. Przykład jest pokazany w Tabeli 4.

Tabela 4. Przychód w metodzie przepływów zdyskontowanych.

(1205x97)

Jeżeli założymy, że bez uwzględniania dyskonta przychód byłby 766zł/rocznie, to przy uwzględnieniu stopy dyskonta tylko na poziomie r1=0,02 przychód ten po pierwszym roku wynosi 751zł/rocznie, a po 10 latach tylko 628zł/rocznie. Podobnie dzieje się dla innych stóp dyskonta. Im dłuższy okres analizy (25 lat) tym większy wpływ wielkości stóp dyskonta.

Największym problemem jaki trzeba rozstrzygnąć przy stosowaniu przepływów zdyskontowanych jest wartość współczynników "r". Ich obliczenia można oprzeć na koszcie kapitału (WACC2) lub na podstawie szacowanej inflacji i możliwości inwestycji alternatywnych. Przyjmując inflację na poziomie 3% rocznie, co jest założeniem optymistycznym i możliwy zysk z inwestycji wolnych od ryzyka na poziomie 1% można założyć że współczynnik r=0,04. Jeżeli brano by pod uwagą, że inwestycja jest z środków własnych, to wielkość tę (podobnie jak w WACC) należałoby podnieść o 50% do wielkości r=0,06. Wszystkie te rozważania nie zakładają jakiegokolwiek zysku z inwestycji. Gdyby założyć choćby 2% zysku to r=0,08.

Obliczanie czasu zwrotu z inwestycji poprzez podzielenie wydatków na instalacje przez wpływy w pierwszym roku, jak to jest robione w kalkulatorach zachęcających do inwestycji w panele PV, prowadzi do błędów, podobnie jak nieuwzględnianie kosztów operacyjnych.

Wnioski

Głównym celem poprzedniego i obecnego artykułu nie jest przekonywanie, że nie należy być Prosumentem ale celem jest zwrócenie uwagi na konieczność przekazywania pełnej i rzetelnej informacji osobom, które zamierzają skorzystać z programu "Mój Prąd".

Można zostać Prosumentem ale nie należy spodziewać się z tego tytułu zysków, ponieważ jest to nieopłacalne ekonomicznie, nawet przy znacznych subsydiach przy zakupie instalacji PV.

Prosumentem można zostać również bez perspektywy osiągania korzyści ekonomicznych, tym bardziej że w Polsce jest co najmniej 100-200 tys. osób , których stać na wydatek rzędu 20 tys. zł bez perspektyw zwrotu z takiej inwestycji.

Jednak niezależnie jakimi motywami kieruje się klient (przyszły Prosument uczestnik projektu "Mój Prąd") ma on prawo otrzymania pełnej i rzetelnej informacji, a podawane okresy zwrotu z inwestycji powinny być oparte na obliczeniach uznanymi metodami ekonomicznymi przy uwzględnieniu wszystkich kosztów.

Nieudzielanie klientowi rzetelnych informacji o wszystkich kosztach może mieć charakter "zamierzonego wprowadzania w błąd w celu osiągnięcia korzyści majątkowych". Takie działanie jest nie tylko naganne moralnie ale również narusza prawo.

Przewodnik po modelu obliczeniowym

W celu uproszczenia korzystania z modelu obliczeniowego wszystkie dane i obliczenia zamieszono w jednym arkuszu programu Excel, w którym można zobaczyć dane oraz formuły użyte do obliczeń, jakie są widoczne po wskazaniu kursorem danej komórki. Wszystkie dane można zmieniać i badać wpływ na wyniki końcowe. W modelu wykonano tylko jeden rysunek pokazujący NPV w funkcji czasu z którego łatwo można odczytać spodziewany zwrot z inwestycji po roku "i" projektu. Dane i formuły obliczeniowe są zlokalizowane następująco w wierszach arkusza:
 • W1 - Wielkości trzech stóp zwrotu r1, r2 i r3 użytych w obliczeniach
 • W2 - W6 zdyskontowane wartości zgodnie ze wzorem podanym w kolumnie A dla trzech wielkości dyskonta
 • W9 (B) - koszt instalacji, W9 (L) - koszty wymiany falownika z osprzętem po 10 latach, W9(V) - koszt kolejnej wymiany falownika po 20 latach
 • W10 - koszty O&M zaczytane z komórki E26
 • W11 - przychód zaczytany z komórki D40
 • W12 - Zysk jako różnica pomiędzy przychodem i kosztem: W11-W10
 • W15 - W17 - zdyskontowany zysk dla trzech stóp dyskonta
 • W20 - W22 - NPV dla trzech stóp dyskonta
 • W25 - W26 - składniki kosztów operacyjnych
 • W29 - W40 - składniki zysku z inwestycji wyliczone na bazie taryfy PGE SA
 • W42 - W47 - badanie okresu zwrotu z inwestycji w funkcji ceny energii elektrycznej.

Mam nadzieję, że czytelnicy CIRE będą mogli przeprowadzić własne obliczenia w oparciu o profesjonalne metody - przepływy zdyskontowane.

Przypisy:

1 Ceny na podstawie kalkulatora internetowego firmy SCO Clean-up.
2 WACC - Weighted Average Capital Cost - średnioważony koszt kapitału,
Dołączone pliki: Do odczytu plików wymagany jest program Acrobat Reader.


Dodaj nowy Komentarze ( 41 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 41 )

Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Socyal 18.05.2020r. 08:52
P. Profesorze. Jak tak można? Odpowiadać merytorycznie krytykom. No nieładnie. :) Ten podręcznik do technikum mnie... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 3 | Najnowsza odpowiedź: 18-05-2020r. 11:46 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Eko 18.05.2020r. 09:21
To jest już gotowy udział w konsultacjach dotyczących Prosumenta, które orozpoczęło Ministerstwo Klimatu.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: B 18.05.2020r. 09:30
Panie profesorze, Bardzo dobry artykuł i wyjaśnia niektóre niedopowiedzenia poprzedniego. Moje skromne uwagi: Ulgi... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 8 | Najnowsza odpowiedź: 22-05-2020r. 07:19 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: ec 18.05.2020r. 11:03
P. Prof. bardzo dziękuję za rzetelną analizę których brakuje w obliczu b. wielu kalkulatorów ukierunkowanych na... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 18-05-2020r. 14:59 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: analityk 18.05.2020r. 13:10
To doskonała metodologia. Gdyby Pan Profesor zastosował ją do elektrowni jądrowej oraz elektrowni węglowych,... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: ustrzelony prosument 18.05.2020r. 13:16
Ponieważ moje czteroletnie mikroinstalacje PV (4kW - 5.5kW)pochłonęły znacznie więcej środków (istotnie wyższe ceny,... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Energetyk77 18.05.2020r. 15:38
Wyjątkowo przejrzysta analiza. Dobrze byłoby gdyby lobbyści różnych technologii przedstawili podobne wyliczenia i... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 10 | Najnowsza odpowiedź: 24-05-2020r. 21:27 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: zgryźliwy 18.05.2020r. 18:24
I drugą taką samą analizę poproszę wykonać z pozycji rządu. Który z każdą złotówką dotacji do foto robi sobie... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 4 | Najnowsza odpowiedź: 20-05-2020r. 07:39 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Wojciech 18.05.2020r. 21:49
Model jest ciekawy ale nie do końca zgodny z rzeczywistością. Inwestycja (uczciwie) w granicach 4,5 tys za kW,... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Energetyk77 18.05.2020r. 22:27
Kiedy czytam te komentarze to można podzielić je na trzy grupy: (1) sprzedawcy paneli czy montażyści - zawsze... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: abc 19.05.2020r. 20:14
Ach ci inwestorzy OZE nie opłaca się a inwestują. Za to takie elektrownie jądrowe i węglowe to się opłacają ale jakoś... pełna treść komentarza
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 19-05-2020r. 22:23 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Robert 19.05.2020r. 21:49
Kilka uwag z punktu widzenia użytkownika: 1) pominięto dotacje z programu mój prąd i ulgę termoizolacyjną 2) nie ma... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Budowlaniec 16.10.2020r. 11:49
Trzeba budować domy z dachem płaskim pod PV. Wówczas samemu można czyścić szmatką i koszt czyszczenia PV odpada.... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: wojtek 03.01.2021r. 11:16
Czy ktoś mógłby mnie oświecić, bo nie rozumiem - w artykule przyjęto stawkę 0.25zł/kWh, podczas gdy np. Tauron... pełna treść komentarza
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 41 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE