ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS

Po zamrożeniu na czas epidemii koronawirusa postępowania administracyjne dla inwestycji energetycznych znów ruszają
25.05.2020r. 05:22

Agnieszka Skorupińska, partner, adwokat i lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Karol Jaworecki, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Przepisy wprowadzane w związku z epidemią koronawirusa przez polski parlament wpłynęły na prowadzone procesy inwestycyjne w sektorze energetycznym. Nowe uregulowania miały usankcjonować sytuację, w której wiele urzędów oraz sądów praktycznie nie było w stanie normalnie funkcjonować i prowadzić postępowań, jednak ich skutkiem ubocznym było spowolnienie toczących się postępowań, a przez to inwestycji. Ustawą z dnia 14 maja 2020 roku parlament uchylił wiele z tych nadzwyczajnych rozwiązań. Poniżej przedstawiamy podsumowanie aspektów ważnych dla podmiotów realizujących inwestycje energetyczne i odpowiedź na pytanie, gdzie jesteśmy obecnie.

Zawieszenie biegu terminów procesowych i sądowych

Zgodnie z przepisami przyjętymi w dniu 31 marca 2020 roku, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg terminów procesowych i sądowych między innymi w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych nie rozpoczynał się, a rozpoczęty ulegał zawieszeniu na ten okres. Oznaczało to, że strona postępowania nie miała obowiązku podejmować aktywności w postępowaniu - a jej bierność nie mogła spotkać się z negatywnymi konsekwencjami procesowymi. Uzupełnieniem tej regulacji były przepisy, na podstawie których zawieszono albo w ogóle nie biegło wiele terminów wprost określonych przepisami prawa administracyjnego - między innymi terminów do złożenia środków zaskarżenia od niekorzystnych rozstrzygnięć organów administracji publicznej do organu wyższej instancji czy sądu administracyjnego oraz zaskarżenia orzeczeń sądów administracyjnych.

Jeśli termin na dokonanie określonej czynności rozpoczął swój bieg przed ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to ulegał on zawieszeniu. Termin więc skutecznie "otworzył się", ale nie biegł dalej w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Oznacza to, że inwestor nie musiał podejmować określonej czynności, np. składać odwołania od decyzji administracyjnej i nie ponosił w związku z tym negatywnych konsekwencji.

Jeżeli termin do dokonania danej czynności rozpoczął swój bieg dopiero po ogłoszeniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii (na przykład decyzję organu, od której przysługuje odwołanie, doręczono stronie w okresie stanu epidemii), wówczas termin na dokonanie czynności nie rozpoczynał biegu w ogóle, czyli w ogóle nie "otwierał się". Także w tym wypadku oznaczało to, że inwestor w ogóle nie musiał działać, czyli np. wnosić środka odwoławczego.

Fakt zawieszenia zasadniczo wszystkich terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych nie oznacza, że strona nie mogła w tym postępowaniu działać. Czynności podjęte przez stronę w okresie zawieszenia biegu terminów były bowiem skuteczne. Czynności te nie musiały natomiast spotkać się z podjęciem działań przez organ administracji lub sąd administracyjny. Organy oraz sądy mogły, ale nie musiały, przykładowo wzywać strony do usunięcia braków formalnych podania lub skargi. Natomiast, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 organ administracji publicznej mógł wydać decyzję w całości uwzględniającą żądanie strony.

Zawieszenie terminów prawa materialnego

Oprócz terminów procesowych i sądowych, zawieszeniu uległy także różne terminy określone przepisami prawa materialnego. Chodzi między innymi o takie terminy, których upływ powoduje dla inwestora niekorzystne skutki prawne, np. utratę określonego uprawnienia. Ta zasada jest szczególnie ważna w kontekście prowadzonych inwestycji w sektorze energetycznym. Choć nie zostało to wyraźnie wyartykułowane w nowych przepisach, wydaje się, że przykładowo zawieszeniu uległy między innymi terminy tzw. "użyteczności" decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz terminy ważności pozwoleń na budowę. Upływ takich terminów powodowałby dla inwestorów wielkie trudności. Upływ terminu tzw. "użyteczności" decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powoduje brak możliwości jej wykorzystania w procesie inwestycyjnym, a więc inwestor nie może załączyć tej decyzji przykładowo do wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Z kolei upływ 3-letniego terminu przewidzianego na rozpoczęcie robót budowlanych bądź przerwanie budowy na czas dłuższy niż 3 lata skutkuje wygaśnięciem pozwolenia na budowę, co oczywiście powoduje, że inwestor nie może rozpocząć albo kontynuować prowadzonej budowy. Są podstawy twierdzić, że bieg omawianych terminów ulegał zawieszeniu i zostanie odpowiednio wydłużony, co ma duże znaczenie dla tych inwestorów, którym pozostało niewiele czasu do upływu terminów użyteczności lub ważności posiadanej decyzji.

Gdzie jesteśmy obecnie?

Na podstawie tak zwanej tarczy antykryzysowej 3.0, czyli ustawy z dnia 14 maja 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przepisy o zawieszeniu biegu powyższych terminów zostały uchylone. Oznacza to, że bieg terminów procesowych i materialnych rozpoczyna się, jeżeli dotychczas nie został on rozpoczęty albo biegnie dalej, jeżeli termin rozpoczął swój bieg, ale został zawieszony na mocy wcześniejszych przepisów.

W przepisach przejściowych omawianej ustawy z dnia 14 maja 2020 roku przyjęto jednak rozwiązanie, zgodnie z którym rozpoczęcie biegu terminu lub też jego dalszy bieg nie następuje automatycznie z dniem wejścia w życie ustawy, ale dopiero po upływie 7 dni licząc od dnia, w którym ustawa weszła w życie, czyli od 16 maja 2020 roku. Pomimo pewnych kontrowersji wśród praktyków prawa, co do sposobu liczenia owego terminu 7-dniowego, Ministerstwo Sprawiedliwości stoi na stanowisku, iż terminy rozpoczną swój bieg bądź będą dalej biegły począwszy od dnia 23 maja 2020 roku. Aby uniknąć ryzyk, zwłaszcza przy składaniu środków odwoławczych czy skarg, inwestor powinien uwzględniać datę 23 maja 2020 roku jak punkt odniesienia.

Zgodnie z przepisami przyjętymi w dniu 14 maja 2020 roku terminy procesowe, które uległy zawieszeniu, rozpoczną swój dalszy bieg od dnia 23 maja 2020 roku. Zatem na dokonanie czynności zostanie tylko tyle dni, ile brakowało do upływu tego terminu przed wejściem w życie przepisów o zawieszeniu terminów (czyli przed dniem 31 marca 2020 roku). Natomiast jeżeli termin procesowy w ogóle nie "otworzył się" w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, to rozpoczyna swój bieg dopiero od dnia 23 maja 2020 roku. Od tej daty liczyć należy zatem np. termin 14 dni, jaki ogólne przepisy administracyjne przewidują na wniesienie odwołania od decyzji. Warto precyzyjnie wyliczyć odpowiedni termin i być gotowym na niezwłoczne działanie, w tym np. złożenie środka odwoławczego.

W końcu również terminy określone przepisami prawa materialnego biegną dalej od dnia 23 maja 2020 roku.

Jakie kroki należy obecnie podjąć?

Inwestorzy w sektorze energetycznym powinni przeanalizować, czy w związku z uchyleniem przepisów o zawieszeniu biegu terminów procesowych i materialnych, powstaje po ich stronie konieczność dokonania określonych czynności. W szczególności może chodzić o usunięcie braków formalnych wniosku, złożenie odwołania od niekorzystnej decyzji bądź skargi do sądu administracyjnego. W każdym przypadku niezbędna będzie drobiazgowa kalkulacja, o ile dni został "wydłużony" termin do dokonania czynności i do kiedy daną czynność należy wykonać. Uchybienie terminowi może powodować poważne konsekwencje, łącznie z odmową rozpoznania środka zaskarżenia przez organ lub sąd.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLANDp
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE