ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Zasina: magazyny energii - ta kwestia musi być wdrażana bezwzględnie
30.06.2020r. 18:42

"Dynamika przyrostu energetyki rozproszonej powoduje, że szukamy różnych rozwiązań, by sieć spełniała oczekiwania i wymagania klientów. Dużo się mówi o problemach sieci dystrybucyjnej. Szukamy różnych rozwiązań, żeby wyprzedzić dłuższy czas czekania na modernizację sieci - powiedział, cytowany przez "BiznesAlert.pl", Robert Zasina, prezes Tauron Dystrybucja.

"Nie jest łatwo, gdy indywidualny klient montuje mikroinstalację i ma 30 dni na przyłącze. W przypadku Tauron Dystrybucja mamy ponad 7 tys. przyłączy miesięcznie. Nie dajemy więc rady, ze względu na dynamikę, zweryfikować i zmodernizować sieci. Mamy przećwiczone metody szybkiej reakcji na potrzeby klientów" - podkreślił Robert Zasina.

Prezes przyznał, że Tauron Dystrybucja szuka rozwiązań i jednym z nich są magazyny energii. "Ta kwestia musi być wdrażana bezwzględnie, dla licznych potrzeb np. stabilizacji sytemu, co jest głównym zainteresowaniem operatorów. Druga kwestia to tworzenie magazynów na potrzeby magazynowania energii na dłuższy czas z możnością jej późniejszej konsumpcji i przepływu lokalnego. Ważne jest też to, by przy lokalizacji różnych urządzeń, generujących energię i pobierających, instalować magazyny energii" - powiedział.

Robert Zasina uważa, że podnoszenie opłat w przypadku magazynów energii, musi poprzedzać weryfikacja oczekiwań systemu. "Na podstawie tych prognoz można stwierdzić, z czego zrezygnować w przypadku opłat dystrybucyjnych. Usługi zawierają elementy opłat dystrybucyjnych, w drugiej części opłat systemowych. Powinniśmy spojrzeć, które elementy zmniejszą koszty utrzymania krajowego systemu. Jest to ważny element opłacalności magazynów energii. Jestem za tym, żeby tego typu inicjatywa miała inne opłaty, niż mają dotychczasowi klienci, ale musimy pamiętać, żeby nie pójść w skrajność" - zaznaczył.
"Teraz weryfikujemy każde podejście i szukamy możliwości korzystania z różnych usług lokalnych. Przy kupowaniu tych usług musimy pracować i zarządzać tak, żeby jedni nie przeszkadzali drugim, tj. żeby działania różnych uczestników nie wpływały na system. Jest to bardzo ważny element, zwłaszcza we współpracy z operatorem systemu przesyłowego. Potrzebne nam są informacje w danych punktach sieci, istotnym jest więc rozwój smart meteringu, żeby wiedzieć jak bilansuje się energia w danych stacjach. Na tę chwilę inteligentne liczniki są instalowane tam, gdzie pojawiają się instalacje OZE" - powiedział, cytowany przez "BiznesAlert.pl", Robert Zasina.


BiznesAlert

Dodaj nowy Komentarze ( 11 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 11 )


Autor: Dar 30.06.2020r. 22:08
Magazynowanie energii - gorący problem.
Czy uda się go "schłodzić" wodą zakumulowaną w zbiornikach elektrowni wodnych?

W miesięczniku "Obserwator Przebudowy Energetyki (EP-NI-WEK) nr 10/2015 wydawanym w ramach działalności Stowarzyszenia Klaster 3x20 [link: http://www.klaster3x20.pl/] podjęto niezwykle istotną dla energetyki wodnej tematykę, jaką jest magazynowanie energii. W moim rozumieniu wprowadzenie regulacyjnej usługi, którą roboczo nazywam "usługą magazynowania energii", ma dla energetyki wodnej kluczowe znaczenie. Praktycznie największe w kraju elektrownie zbiornikowe [EWoZ] i elektrownie zbiornikowe z członem pompowym [EWoZP] już od stycznia 2016 utracą możliwość pozyskiwania dodatkowych przychodów z tytułu produkcji tzw. zielonej energii. Wszyscy wiemy, czego jednak nie chcieli w żaden sposób zrozumieć autorzy ustawy oze, decydenci i członkowie nadzwyczajnej sejmowej komisji ds. energetyki i surowców energetycznych, że "wielkość" tych elektrowni ma znaczenie tylko w aspekcie ich udziału w produkcji energii szczytowej. W takim celu elektrownie te zostały zbudowane i dla takich celów powstały nierozerwalnie związane z nimi zbiorniki wodne. Utrzymywanie tych elektrowni w warunkach pozyskiwania - w ramach normalnej gry rynkowej - przychodów jedynie z produkcji z dopływu naturalnego wypacza charakter ich pracy i jest niezgodne z ich projektowym przeznaczeniem.
W wielu krajach po okresie "radosnej twórczości lobby ekologicznego" przywraca się możliwości zmiany poziomów piętrzenia w zbiornikach górnych z uwzględnieniem uwarunkowań środowiskowych (zwłaszcza uwarunkowań sezonowych związanych ze zmianami pór roku) oraz z uwzględnieniem potrzeb ludności lokalnej i innych użytkowników spiętrzonej wody w zbiornikach przyelektrownianych. Decydenci odpowiedzialni za bezpieczeństwo energetyczne swoich krajów nie przyjmują już bezkrytycznie demagogicznych wypowiedzi ugrupowań pseudo-ekologicznych, w których najczęściej używane są zwroty: "może zagrażać, może mieć ujemny wpływ, może mieć destrukcyjne oddziaływanie na środowisko" itp. Właściciele elektrowni wodnych byli zmuszani do wydatkowania niekiedy dużych środków na dowodzenie, że "wyssane z palca" zarzuty stawiane przez tzw. ekologów nie miały żadnych racjonalnych podstaw, wręcz przeciwnie, były z gruntu fałszywe, albowiem cieki pozostawione same sobie nigdy nie trzymają stałej rzędnej niezależnie od przepływu, jak nakazywano czynić w zbiornikach elektrowni. Powinniśmy wpisać się w międzynarodowy nurt mający na celu przywrócenie normalności w tym obszarze działania. Uwzględnienie w dynamicznym rynku energii elektrycznej usługi magazynowania energii z możliwością wykorzystania pojemności zbiorników wodnych elektrowni wodnych to wyzwanie, które powinniśmy podjąć już dzisiaj. Nie chciałbym tutaj sięgać po górnolotne argumenty opisujące pozytywne efekty dla gospodarki narodowej i stabilizacji parametrów pracy systemu elektroenergetycznego w ujęciu krajowym i regionalnym (energetyka rozproszona), chcę jednak wskazać, że dodatkowe przychody energetyki wodnej, która jest nadmiernie obciążona wszelkimi daninami fiskalnymi i parafiskalnymi, to otwarcie możliwości na zahamowanie regresu w energetyce wodnej i być może uzyskanie dodatkowych możliwości rozwoju tego segmentu odnawialnych źródeł energii.
Uważam, że nie tylko powinniśmy wyprzedzać działania decydentów, którzy pracują nad reorganizacją rynku energii elektrycznej nie tylko w Polsce ale również w UE i tak naprawdę na całym uprzemysłowionym świecie, lecz włączyć się w proces jego tworzenia poprzez wypracowywanie rozwiązań, które uwzględnią i docenią możliwości naszych elektrowni. Program Przechowywania Energii realizowany przez Departament Energii w USA wyznaczył już w lutym 2011 roku pięcioletnie cele redukcji kosztów kapitałowych inwestycji w przechowywanie energii na poziomie 250 dolarów/kWh. Co to oznacza w odniesieniu do naszego pola działania? Oznacza to, że wybudowanie magazynów energii o pojemności 90 GWh (które potencjalnie posiadamy i tylko trzeba je reaktywować) kosztowałoby w warunkach USA ok. 22,5 mld$ (czyli prawie 90 mld PLN - w dniu 3 listopada 2015 kurs w NBP wynosił: 1$ USA = 3,8628 PLN). Czy stać nas na dalsze ignorowanie tych zasobów? Przyjmując dziesięcioletni zwrot nakładów inwestycyjnych za każdą kWh energii zmagazynowanej i zdeklarowanej na rynku energii elektrycznej w ramach świadczenia usługi systemowej magazynowania energii moglibyśmy uzyskać ok. 100 zł. Czy to możliwe? Trudno to dokładnie przewidywać nie mając dostępu do rzetelnych, dokładnych danych na temat potencjalnych możliwości elektrowni. Informacje, jakie posiadamy o naszych obiektach, które pozwoliłyby ocenić możliwości świadczenia usługi magazynowania energii są często szczątkowe, enigmatyczne a najczęściej nieprecyzyjne. Żeby wystawić ofertę cenową, trzeba wiedzieć, czym się dysponuje. W tym celu z inicjatywy naszego stowarzyszenia zaproponowano podjęcie zadania prowadzącego do opracowania rozwiązań technicznych, technologicznych, formalno - prawnych i organizacyjnych celem przystosowania hydrowęzłów energetycznych do wykorzystania zmagazynowanej energii w zbiornikach górnych elektrowni wodnych. Istnieje potencjalna możliwość uzyskania dofinansowania tego zadania w granicach ok. 50% pokrycia kosztów kwalifikowanych. Myślę, że obecne władze spółek posiadających i eksploatujących elektrownie wodne w naszym kraju okażą zainteresowanie i zaangażują się w urzeczywistnienie tego projektu. Uważam, że nie istnieje niepewność w zakresie wdrożenia usługi systemowej na zreformowanym rynku energii elektrycznej, która będzie wymagać posiadania możliwości magazynowania energii, istnieje jedynie problem terminu, w jakim ta usługa zostanie wprowadzona. Dobrze byłoby, abyśmy byli do tego dobrze przygotowani.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Dar 30.06.2020r. 22:08
Zagraniczne elektrownie szczytowo-pompowe i zbiorniki zaporowe
jako potencjalny rezerwuar energii dla Energiewende

Przeobrażenia niemieckiego systemu energetycznego, w którym proporcja energii produkowanej ze źródeł odnawialnych (w tym takich źródeł okresowych, jak elektrownie wiatrowe i instalacje fotowoltaiczne) stale rośnie, powodują zwiększenie zapotrzebowania na moce zapasowe zapewniające dostawy energii elektrycznej w czasie, gdy okresowe źródła energii nie pracują lub pracują z mniejszą niż potrzebna mocą.
Zdaniem Jürgena Stotza - przewodniczącego Niemieckiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej (WEC) - rolę zasobnika energii dla niemieckiego systemu energetycznego mogłyby odgrywać elektrownie szczytowo-pompowe i zbiorniki wodne położone poza granicami Niemiec [WEC]. Szacuje się, że w roku 2050 nadprodukcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych może w skali roku sięgnąć 38 TWh. Tymczasem w samych Niemczech elektrownie szczytowo-pompowe i zbiorniki zaporowe elektrowni wodnych mogą dostarczyć maksymalną moc 6,8 GW przez okres od 6 do 8 godzin, i pozwalają na zgromadzenie jedynie 0,05 TWh energii.
W tej sytuacji zaczęto rozważać wykorzystanie wodnych zasobników energii znajdujących się poza granicami Niemiec, przede wszystkim w krajach alpejskich oraz w Skandynawii. W raporcie opublikowanym pod koniec ubiegłego roku przez Niemiecki Komitet Światowej Rady Energetycznej, zatytułowanym "The significance of international hydropower storage for the energy transition" zajęto się kwestią wykorzystania wodnych rezerwuarów energii w Austrii, Szwajcarii, Szwecji oraz Norwegii. Łączny potencjał zasobników energii w Austrii i Szwajcarii wynosi 12 TWh, co pozwalałoby na ich wykorzystanie jako krótko- i średniookresowych stabilizatorów elektrowni fotowoltaicznych na południu Niemiec. Z kolei imponująca pojemność wodnych zasobników energii w Szwecji oraz w Norwegii równa 116 TWh umożliwiłaby ogrywanie przez nie roli długookresowych magazynów energii.
Energia wodnych zasobników energii w Skandynawii mogłaby też zastać wykorzystana pośrednio, poprzez bezpośredni przesył z Niemiec do odbiorców w Szwecji i w Norwegii, co pozwoliłoby na zaoszczędzenie energii zgromadzonej w zasobnikach wodnych. Realizacja planów współpracy niemieckiego sektora energetycznego z systemami energetycznymi krajów sąsiadujących wymaga budowy nowych linii przesyłowych. Zgodnie z szacunkami Niemieckiego Komitetu WEC, do roku 2050 mogą powstać nowe linie przesyłowe łączące Niemcy z krajami skandynawskimi o mocy przesyłowej od 7 do 12 GW, co pozwoliłaby na przesłanie od 26% do 52% nadwyżki energii elektrycznej wyprodukowanej w Niemczech.
Tomasz Müller
Komentarz (Tomasz Müller): Rozwój odnawialnych źródeł energii produkujących energię elektryczną w sposób nieciągły wymusza stworzenie w Niemczech systemu zapewniającego ciągłość dostaw energii elektrycznej na poziomie odpowiadającym zapotrzebowaniu, niezależnie od pory doby i aktualnej prędkości wiatru. Ciągłość tę można uzyskać korzystając z kilku mechanizmów, które mogą współpracować ze sobą. Po pierwsze pożądana ilość energii elektrycznej może pochodzić z elektrowni utrzymywanych jako rezerwa mocy (Obserwator 7). Rolę elektrowni rezerwowych odgrywają obecnie w Niemczech przede wszystkim siłownie węglowe, które jednak prędzej czy później mają zostać zamknięte zgodnie z planami całkowitej rezygnacji z energetyki węglowej. Kolejnym rozwiązaniem, które może zostać wykorzystane w przyszłości wraz z rozwojem inteligentnych sieci, jest dostosowanie popytu na energię elektryczną do jej podaży. Sposób ten może ogrywać szczególnie istotną rolę w sektorze gospodarstw domowych. Jeszcze innym sposobem jest stworzenie rezerwuarów energii za pomocą nadwyżek energii elektrycznej, która może zostać wykorzystana w np. elektrowniach szczytowo-pompowych. Zaletą tej metody jest zastosowanie istniejącej i w pełni dostępnej technologii gromadzenia energii w zbiornikach elektrowni szczytowo-pompowych i w zbiornikach hydroelektrowni. Warunkiem koniecznym, choć niewystarczającym do urzeczywistnienia projektu stworzenia magazynu energii na potrzeby Energiewende, jest zbudowanie sieci linii przesyłowych wysokiego napięcia łączących Norwegię z Niemcami. Ważnym krokiem w kierunku urzeczywistnienia tych projektów jest zaangażowanie Niemiec i Norwegii w projekty budowy linii przesyłowej wysokiego napięcia - Nord.Link - łączącej Norwegię z Niemcami [CleanEnergyWire]
Wykorzystanie norweskich wodnych rezerwuarów energii elektrycznej, które przyniosłaby dodatkowy zysk dla producentów energii elektrycznej i operatorów sieci w tym kraju, jest obecnie przedmiotem szczegółowych analiz [Nortrade.com].
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Dar 30.06.2020r. 22:10
Budowę magazynów energii - elektrowni szczytowo-pompowe dla energii z wiatraków i paneli fotowoltaicznych powinni finansować inwestorzy z branży OZE. To oni wytwarzają energię, która jest zależna od wiatru i słońca. Płacimy Im drożej za energię więc niech partycypują w magazynach energii - takich jak elektrownie szczytowo-pompowe
http://gramwzielone.pl/trendy/24011/kto-ma-finansowac-magazyny-energii-osd-czy-inwestorzy-z-branzy-oze

Kto ma finansować magazyny energii? OSD czy inwestorzy z branży OZE?
Idąc tą logiką to doprowadzimy, że drogi prąd z OZE będziemy brali a przy dziurze wiatrowo/słonecznej trzeba będzie uruchamiać elektrownie węglowe - za ich gotowość dopiero słono zapłacimy . Latem w gorącą pochmurną, bezwietrzną, gorącą noc , kupisz bardzo drogą energię do swoich klimatyzatorów, bo po kręgosłupie będzie spływał pot.
Należy budować elektrownie szczytowo-pompowe dla magazynowania energii z OZE.
Budowę magazynów energii - elektrowni szczytowo-pompowe dla energii z wiatraków i paneli fotowoltaicznych powinni finansować inwestorzy z branży OZE. To oni wytwarzają energię, która jest zależna od wiatru i słońca. Płacimy Im drożej za energię więc niech partycypują w magazynach energii - takich jak elektrownie szczytowo-pompowe

W górach jest wiele wspaniałych miejsc na rzekach z czysta wodą , której notabene nie szanujemy i nie gromadzimy. Nad morzem jest elektrownia szczytowo-pompowa koło Żarnowca, więc dla wiatraków jest magazyn energii.
Myślmy ekologicznie i wizjonersko.
Jak siedzisz przy komputerze, to nie obchodzi Ciebie skąd masz prąd w gniazdku. To już problem PSE i Energetyki
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: zgryźliwy 01.07.2020r. 11:03
Dla realizacji marzenia typu 100 % OZE potrzeba 30-40 dni zapasu, czyli około 15,7 mln MWh. Pojemność magazynowa bardzo dobrej i znakomicie ulokowanej elektrowni szczytowo pompowej klasy Porąbka Żar wynosi 2000 MW. Gdybyśmy chcieli zmagazynować 15,7 mln MWh, to wzorem Porąbki Żar byłoby konieczne ucięcie 7887 górskich wierzchołków zlokalizowanych nad zasobnymi w wodę rzekami. Możecie to też sobie przeliczyć na magazyny bateryjne klasy 129 MWh, bo mi się już te zera mylą, poza tym samodzielna praca zmusza do myślenia.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Dar 09.07.2020r. 10:31
Mapa 6 tysięcy potencjalnych lokalizacji małych elektrowni wodnych jest już dostępna

http://ekobudowanie.pl/aktualnosci/2544-mapa-6-tysiecy-potencjalnych-lokalizacji-maych-elektrowni-wodnych-jest-juz-dostpna
http://hydropower.kamilpiwowarski.pl/app - Polska już 8560
http://trmew.pl/index.php?id=151
Tutaj jest pole do popisu dla fachowców wszelkiej maści. Elektrownie wodne ze zbiornikami to bogactwo kraju, oszczędność wody, magazyny energii elektrycznej, zagospodarowanie w okresie lata
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: zgryźliwy 01.07.2020r. 11:09
Ultima ratio regis, trzeba patrzeć, co dały radę zrobić przodujące w OZE Niemcy. Otóż po 20 latach budowania "magazynów" wymyśliły, że trzeba giga rurę z gazem od ruskich, oczywiście tymczasowo, do czasu wynalezienia magazynów i tyle wymyśliły. Ale wynalazcy gospodarki magazynowej czasem mnie już naprawdę fascynują: gdy nadmiar Słońca kupujemy prąd z fotowoltaiki w południe po 300 zł/MWh, oraz sprzedajemy w nocy po 150 zł/MWh, dzięki temu nawet w nocy zostanie wyeliminowane przeklęte CO2 ? Kondolencje dla odbiorców Tauronu.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: EL 01.07.2020r. 13:41
Kol.DAR. w ostatniej kwestii poruszyłeś niestabilność OZE i niech producenci z OZE sobie sami sfinansują magazyny energii. Zajmuje się wyłącznie małą i mikroenergetyką z OZE. Po pierwsze. Układ hybrydowy OZE dobrze zaprojektowany pozwala niemal w 100% zagospodarować wytworzoną energię el. Po drugie. Idea wdrożenia w Polsce energetyki rozproszonej (wzór: Dania) cały czas nie może się skutecznie przebić, a w takim systemie - rozproszonej energetyki lokalnej (samorządowej) należy szukać racjonalnych rozwiązań. Gratuluję ciekawej wypowiedzi nt. "energetyki wodnej". Serdecznie pozdrawiam prof. Jana Popczyka, z którym miałem przyjemność inicjować "3x20". Edward Licznerski
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: zgryźliwy 03.07.2020r. 11:42
5 tygodni bez wiatru zimą bez Słońca to nic takiego, zawsze się może zdarzyć. Czy "dobrze zaprojektowany układ" posiadał 40 dniowy magazyn, czy jednak musiał wspomóc się "prądem zgromadzonym w sieci" na składowisku węgla ? Dania: w tej chwili porusza się w obszarze od 80 % eksportu do 80 % importu, czy uważa Pan, że to jest do powtórzenia w skali takich krajów, jak Niemcy lub Polska ? Dania utraciła możliwość samodzielnej obrony systemu el.en i to jest znakomity przykład tezy, że tani import wykańcza krajowych producentów.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: EL 03.07.2020r. 12:44
Nie nie uważam. Wiem, że trzeba korzystać z dobrych przykładów, aby stworzyć optymalny mix energetyczny, zrównoważony i odpowiedni do potrzeb lokalnych. Na terenach poza miejskich może być coraz więcej HYBRYDOWYCH OZE, z magazynowaniem nadwyżek energii w sieci NN, czyli rozsądna kooperacja. Co do taniego importu: oby było go jak najwięcej. Mam inne informacje nt Danii. Pozdrawiam.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Dar 08.07.2020r. 21:59
ZNACZENIE MIĘDZYNARODOWEGO MAGAZYNOWANIA ENERGII WODNEJ DLA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ
Prognos AG zostało zlecone przez Światową Radę Energii - Niemcy, aby opracować badanie dotyczące znaczenia międzynarodowego magazynowania energii wodnej dla transformacji energetycznej. Kwestią sporną jest to, czy i w jakim stopniu międzynarodowe elektrownie wodne są w stanie magazynować nadwyżkę energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i uwalniać energię elektryczną. Oczekujemy, że Niemcy nie będą w stanie jednocześnie zużyć 38 terawatogodzin (TWh) energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do roku 2050. Nadwyżka mocy może następnie osiągnąć do 60 gigawatów (GW) w ciągu poszczególnych godzin.

Autor:Florian Ess, Lea Haefke, Jens Hobohm, Frank Peter, Marco Wünsch
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Dar 08.07.2020r. 21:57
Sieć elektroenergetyczna musi sprostać nowym wymaganiom wraz ze wzrostem proporcji energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii, z których wiele pracuje w sposób nieciągły i niedający się dokładnie przewidzieć. Systemy przechowywania energii elektrycznej oparte o wiele różnorodnych technologii mogą w istotny sposób ułatwić integrację źródeł OZE w systemie elektroenergetycznym działając na wiele różnorodnych sposobów, jak np. przechowywanie energii w czasie mniejszego zapotrzebowania i uwalnianie jej w czasie zwiększonego popytu (działanie zarówno w rytmie dobowym - elektrownie szczytowo-pompowe, systemy na sprężone powietrze, utleniająco- redukcyjne akumulatory przepływowe, jak i rocznym - synteza wodoru lub gazu SNG), zapewnienie wsparcie dla izolowanych sieci elektroenergetycznych położonych na wyspach czy zapewnienie rezerwy mocy na wypadek konieczności awaryjnego uruchomienia systemu [IEA]. Jednak splot okoliczności, wśród których najistotniejszą rolę ogrywa wysoka cena technologii gromadzenia energii, co stawia pod znakiem zapytania ekonomiczną opłacalność ich zastosowania i przekłada się na znaczne ryzyko dla potencjalnych inwestorów, hamuje ich rozpowszechnienie w systemie elektroenergetycznym USA. Te negatywne dla rozwoju technologii przechowywania energii okoliczności są ze sobą powiązane tworząc trudne do przełamania bariery. I tak inwestorzy wskazują, że przechowywanie energii jest drogie a odpowiednie technologie niesprawdzone pod kątem współpracy z siecią, co właśnie wynika z konieczności poniesienia wysokich kosztów kapitałowych podczas inwestycji. Z kolei uwarunkowania prawne i rynkowe, niesprzyjające pełnemu wykorzystanie korzyści z przechowywania energii, dodatkowo powiększają i tak wysokie koszty funkcjonowania tych technologii. Poprawę sytuacji może zapewnić zwiększenie presji na rozwój systemów integrujących źródła OZE wraz z postępującym rozpowszechnieniem tych instalacji oraz (co pozostaje powiązane z punktem pierwszym, ponieważ strumień funduszy jest rozdzielany zgodnie z bieżącymi potrzebami) wzmożenie prac badawczych zmierzających do obniżenia kosztów przechowywania energii.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 11 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE