ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Grupa Orlen w drugim kwartale br. osiągnęła wynik EBITDA LIFO prawie 5,7 mld zł
30.07.2020r. 08:17 30.07.2020r. 07:07

Grupa Orlen w drugim kwartale tego roku osiągnęła wynik EBITDA LIFO w wysokości prawie 5,7 mld zł, a zysk netto na poziomie blisko 4 mld zł. Istotny wpływ na wyniki miał zysk z tytułu okazyjnego nabycia Grupy Energa w wysokości 3,7 mld zł - podał w czwartek płocki koncern.

Oczyszczona EBITDA LIFO grupy PKN Orlen (bez przeceny zapasów, NRV) w drugim kwartale 2020 roku wyniosła 796 mln zł, a łącznie z dodatnim wpływem przeceny zapasów sięgnęła 2 mld zł - podała spółka w prezentacji wynikowej. Konsensus PAP Biznes zakładał, że oczyszczona EBITDA LIFO wyniesie 1,18 mld zł.

EBITDA LIFO przed oczyszczeniem wyniosła w drugim kwartale 5,7 mld zł, co oznacza wzrost rdr o 3 mld zł. Jest to wynik przed odpisami aktualizującymi wartość aktywów trwałych w wysokości 1146 mln zł i uwzględniający zysk na okazyjnym nabyciu akcji Energi w wysokości 3,69 mld zł.

Ujemny wpływ na poziom EBITDA miały niższe wolumeny sprzedaży, pogorszenie makro, wykorzystanie historycznych warstw zapasów, niższe marże w hurcie oraz niższe marże pozapaliwowe w detalu. Dodatnio wpłynęła natomiast konsolidacja wyników Grupy Energa oraz przecena zapasów (NRV).

Przychody grupy w drugim kwartale wyniosły 17,01 mld zł i zanotowały spadek o 42 proc. rdr w efekcie niższych notowań produktów rafineryjnych i petrochemicznych na skutek spadku cen ropy oraz spadku wolumenów sprzedaży.

Zysk netto grupy PKN Orlen zwiększył się w drugim kwartale o 2,4 mld zł, do 3,99 mld zł.

W ocenie prezesa PKN Orlen Daniela Obajtka, koncern wypracował solidne wyniki finansowe pomimo niesprzyjającego otoczenia makroekonomicznego i sytuacji związanej z pandemią koronawirusa. Zwraca on uwagę na dobre wyniki segmentów detalu i energetyki, które wypracowały łącznie około 1,5 mld zł wyniku EBITDA LIFO.

"Wypracowaliśmy wyniki finansowe, które pomimo trudnej sytuacji związanej z pandemią koronawirusa pozwalają nam kontynuować inwestycje rozwojowe oraz procesy akwizycyjne. PKN Orlen, uwzględniając przejęcie Grupy Energa, utrzymuje dobrą sytuację płynnościową. Zysk operacyjny Grupy Energa stabilizuje wyniki całego Koncernu. Jest również potwierdzeniem, że stawiając na budowę koncernu multienergetycznego obraliśmy właściwy kierunek. Działamy w zmiennym otoczeniu i wymagającej branży, dlatego musimy dywersyfikować źródła przychodów i wzmacniać naszą pozycję nie tylko w Europie, ale też globalnie. W tym celu z determinacją realizujemy kolejne procesy: przejęcie kapitałowe Grupy Lotos oraz proces przejęcia Grupy PGNiG" - powiedział prezes Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie spółki. Segment rafineryjny grupy Orlen wypracował wynik EBITDA LIFO na poziomie 614 mln zł.

"Został on osiągnięty pomimo spadku marż na benzynie, oleju napędowym i paliwie JET. Pozytywny wpływ na wyniki rafinerii miały m.in. wyższe marże na ciężkich frakcjach rafineryjnych, niższe koszty zużyć własnych w wyniku spadku cen ropy, osłabienie złotówki względem dolara oraz przeszacowanie zapasów do wartości godziwej związane ze wzrostem notowań ropy i produktów w drugim kwartale br. Moce wszystkich rafinerii zostały wykorzystane w 71 proc., a łączny przerób ropy wyniósł 6,2 mt, natomiast sprzedaż 5,2 mt" - napisano w komunikacie prasowym. Segment petrochemiczny osiągnął 251 mln zł EBITDA LIFO, w tym Anwil 63 mln zł oraz PTA 72 mln zł. Moce instalacji petrochemicznych w drugim kwartale zostały wykorzystane w 73 proc., na co wpływ miały cykliczne postoje remontowe.

Segment energetyczny wypracował 749 mln zł EBITDA LIFO. W drugim kwartale prawie 80 proc. produkcji energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł energii i gazu. W ramach całego wyniku wypracowanego przez segment energetyczny 260 mln zł to wynik kontrybucji Grupy Energa za miesiąc maj i czerwiec. Łączna zainstalowana moc wytwórcza energii elektrycznej w Grupie Orlen wyniosła na koniec drugiego kwartału 3.253 MWe, w tym 1.443 MWe przypadało na Grupę Energa. Segment detaliczny PKN Orlen osiągnął wynik EBITDA LIFO na poziomie 726 mln zł w efekcie wzrostu marż paliwowych na rynku polskim, niemieckim i czeskim przy porównywalnym poziomie marż na rynku litewskim.
Wyniki PKN Orlen w drugim kwartale 2020 roku w podziale na segmenty.
Wyniki w segmentach 2Q2020 2Q2019 Różnica
Rafineria
EBITDA LIFO 614 851 -28%
Efekt LIFO -526 228 --
EBITDA 88 1 079 -92%
Amortyzacja -290 -285 2%
EBIT -202 794 -125%
EBIT LIFO 324 566 -43%
Petrochemia
EBITDA LIFO 251 708 -65%
Efekt LIFO 60 -11 --
EBITDA 311 697 -55%
Amortyzacja -231 -198 17%
EBIT 80 499 -84%
EBIT LIFO 20 510 -96%
Energetyka
EBITDA LIFO 749 432 73%
EBITDA 749 432 73%
Amortyzacja -287 -106 171%
EBIT 462 326 42%
EBIT LIFO 462 326 42%
Detal
EBITDA LIFO 726 859 -15%
EBITDA 726 859 -15%
Amortyzacja -184 -153 20%
EBIT 542 706 -23%
EBIT LIFO 542 706 -23%
Wydobycie
EBITDA LIFO 10 83 -88%
EBITDA 10 83 -88%
Amortyzacja -78 -66 18%
EBIT -68 17 --
EBIT LIFO -68 17 --
Funkcje korporacyjne
EBITDA LIFO -347 -201 73%
EBITDA -347 -201 73%
Amortyzacja -48 -38 26%
EBIT -395 -239 65%
EBIT LIFO -395 -239 65%
RAZEM
EBITDA LIFO 2 003 2 732 -27%
Efekt LIFO -466 217 --
EBITDA 1 537 2 949 -48%
Amortyzacja -1 118 -846 32%
EBIT 419 2 103 -80%
EBIT LIFO 885 1 886 -53%


"Największa dynamikę wzrostu marży paliwowej osiągnęliśmy w Niemczach przy porównywalnej dynamice w Czechach i Polsce. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku liczba punktów gastronomicznych Stop Cafe/star Connect (włączając sklepy convenience) wzrosła o 93 i na koniec czerwca wynosiła łącznie 2162, w tym: 1701 Stop Cafe w Polsce (włączając 552 sklepów convenience), 308 Stop Cafe w Czechach, 26 Stop Cafe na Litwie oraz 127 star Connect w Niemczech" - napisano w komunikacie.

"Zgodnie ze strategią, europejska sieć stacji koncernu przystosowywana jest do sprzedaży paliw alternatywnych. Na koniec drugiego kwartału ładowarki do samochodów elektrycznych funkcjonowały na 86 stacjach, w tym: 58 w Polsce, 21 w Czechach i 7 w Niemczech. To wzrost o 56 punktów (rdr), w tym: w Polsce o 45, w Czechach o 6 i w Niemczech o 5" - dodano.

PKN Orlen posiada także 2 stacje wodorowe w Niemczech i 42 stacje CNG w Czechach. W drugim kwartale 2020 r. zakończono również proces cobrandingu, wzmacniając ekspozycję marki Orlen w europejskiej sieci Koncernu. Segment wydobycia wypracował rezultat EBITDA LIFO na poziomie 10 mln zł przy wzroście wolumenów sprzedaży w efekcie wzrostu średniego wydobycia o 1,0 tys. boe/d, w tym: w Kanadzie o 0,9 tys. boe/d i w Polsce o 0,1 tys. boe/d (r/r). Na wynik segmentu wpływ miały głównie niskie kwotowania ropy, gazu i kondensatów w Kanadzie.

W drugim kwartale 2020 roku kontynuowano prace nad zagospodarowaniem złoża Bystrowice (projekt Miocen) oraz prace projektowe i formalno-prawne w ramach zagospodarowania złóż: Bajerze i Tuchola (projekt Edge) oraz Chwalęcin (projekt Płotki). Zakończono wiercenie otworu Pławce-3/3H (projekt Płotki), kontynuowano wiercenie otworu Dylągowa-1 (projekt Bieszczady) oraz rozpoczęto wiercenie otworu Sieraków-2H (projekt Sieraków). Zrealizowano także budowę placów pod wiercenia otworów w projekcie Płotki oraz w projekcie Sieraków.

CAPEX PKN Orlen w 2020 roku ma wynieść 9 mld zł i uwzględnia on wydatki inwestycyjne w wysokości 1,3 mld zł w grupie Energa. Na utrzymanie i regulacje PKN Orlen ma w tym roku przeznaczyć 3,8 mld zł, a na rozwój 3,9 mld zł.

W podziale na segmenty największe nakłady inwestycyjne trafią do rafinerii (36 proc.), następnie petrochemii (26 proc.), detalu (15 proc.), wydobycia (13 proc.), energetyki i funkcji korporacyjnych (po 5 proc.).

Po pierwszym półroczu 2020 roku wydatki inwestycyjne grupy PKN Orlen wyniosły 3,4 mld zł, z czego w samym drugim kwartale 2,2 mld zł.

Zakończono badania środowiskowe dla morskiej farmy wiatrowej na Bałtyku oraz wstępne badania geotechniczne dna morskiego. W Płocku realizowano budowę kluczowej dla rafinerii instalacji Visbreakingu. Z kolei w ramach największego w historii PKN Orlen programu rozwoju aktywów petrochemicznych finalizowano budowę Centrum Badawczo-Rozwojowego, które zostanie oddane do użytku pod koniec 2020 r. W Zakładzie Produkcyjnym w Trzebini, należącym do spółki Orlen Południe, rozpoczęto prace związane z budową instalacji kwasu mlekowego - pierwszej instalacji wykorzystującej mikroorganizmy w procesie produkcyjnym na skalę przemysłową. Kontynuowano również budowę największej w Europie instalacji do produkcji ekologicznego glikolu propylenowego. Prowadzono także rozbudowę zdolności produkcyjnych nawozów we włocławskim Anwilu. Natomiast w Czechach zakończono budowę głównej części instalacji polietylenu. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w drugim kwartale wyniosły ponad 3,3 mld zł, co stanowi porównywalny poziom do osiągniętego w analogicznym okresie 2019 r. Z wyprzedzeniem zabezpieczone zostało finansowanie przyszłych działań operacyjnych i inwestycyjnych Grupy Orlen w ramach odnawialnego kredytu obrotowego do kwoty 1,75 mld euro udzielonego 29 lipca przez konsorcjum 16 banków, który zastąpił dotychczasowy kredyt konsorcjalny z 2014 roku.

Uwzględniając akwizycję Grupy Energa poziom długu netto do EBITDA LIFO wyniósł na koniec drugiego kwartału 0,92x, a więc znacznie poniżej zakładanego w strategii koncernu maksymalnego poziomu 1,5x. Dźwignia finansowa wyniosła na koniec okresu 26,2 proc., tj. poniżej progu ze strategii na poziomie 30 proc.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE