ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

ROZMOWY

Synergia ambitnych celów
31.08.2020r. 20:41

Wywiad z Jarosławem Dybowskim, dyrektorem wykonawczym ds. energetyki PKN Orlen opublikowany w lipcowym wydaniu "Energii Elektrycznej"

- 30 kwietnia PKN Orlen sfinalizował nabycie 80 proc. akcji Grupy Energa i formalnie stał się właścicielem gdańskiego koncernu energetycznego. Samą transakcję, uznawaną za największą tego typu na polskim rynku paliwowo-energetycznym, zrealizowano niezwykle sprawnie, w ciągu kilku miesięcy. Na jakim etapie jest integracja obu podmiotów i jak długo potrwa?

Proces zakupu Grupy Energa został prze prowadzony w ciągu zaledwie czterech miesięcy. Przez ten czas PKN Orlen spełnił wszystkie warunki zawieszające niezbędne do zrealizowania transakcji przejęcia. Teraz obie spółki czeka niezwykle intensywny okres, w trakcie którego będą dążyć do pełnej integracji. Obecnie analizujemy projekty realizowane przez spółkę z Pomorza oraz dokonujemy ich oceny i reorganizacji, by były one dostosowane do strategii działalności obu podmiotów i jednocześnie uwzględniały zasady ładu korporacyjnego Grupy Energa. To wymagający i długotrwały proces, zważywszy na fakt, że Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł oraz szeroko rozbudowaną sieć dystrybucji, która pokrywa blisko 25 proc. powierzchni Polski. Z uwagi na rozmiar tego przedsięwzięcia, istotniejsze od wyznaczenia konkretnych ram czasowych na dokonanie całkowitej integracji jest jej skuteczne i szczegółowe przeprowadzenie. Jednocześnie prowadzimy szereg działań zmierzających do tego, aby proces ten przebiegł możliwie jak najszybciej.

- W jakich aspektach działalności energetycznej synergia pozwoli na lepsze wykorzystanie potencjału obu firm?

To przede wszystkim zwiększenie ich potencjału inwestycyjnego oraz synergia obszarów działalności. To również wymiana know-how na polach wytwarzania mocy z OZE - szczególnie istotna z uwagi na planowane inwestycje w sektorze morskiej energetyki wiatrowej. Obszary, w których nasze spółki są już aktywne, jak np. elektromobilność czy OZE, będą nadal rozwijane i usprawniane. Aktywa Grupy Energa produkują energię z odnawialnych źródeł, w tym głównie elektrowni wodnych, lądowych farm wiatrowych oraz farm fotowoltaicznych. Bloki parowo-gazowe w Płocku i Włocławku wykorzystamy do bilansowania wymuszonej wiatrem i słońcem produkcji OZE.

Połączenie pozwoli też na zagospodarowanie nadwyżek produkcyjnych PKN Orlen przez Grupę Energa. To z kolei zredukuje koszty operacyjne wynikające z obrotu energią na Towarowej Giełdzie Energii. Oprócz tego, integracja baz klientów obydwu grup umożliwi sprzedaż dodatkowych produktów i usług, ze szczególnym uwzględnieniem segmentu detalicznego.

- PTPiREE zrzesza operatorów systemów dystrybucyjnych i operatora systemu przesyłowego. Jaka jest Pana wizja kierunków rozwoju dystrybucji energii w ramach tak dużego koncernu multienergetycznego i jakie są priorytety dla tego podsektora?

Przed OSD, w tym także Energą-Operator, stoi obecnie szereg wyzwań, spośród których szczególnie istotna jest konieczność znaczącej modernizacji oraz wzmocnienia sieci dystrybucyjnej. Wynika to z dynamicznego przyrostu rozproszonych OZE, jak również zwiększenia poboru mocy związanego z rozwojem elektromobilności. W momencie jej powstawania, sieć nie zakładała dwukierunkowego przepływu energii oraz rozwoju energetyki prosumenckiej. Wytwórcy energii odnawialnej w sieci wysokiego i średniego napięcia przeżywają bardzo dynamiczny rozwój. Na przykład na terenie funkcjonowania Energi-Operator znajduje się 58 inwestycji OZE, których właściciele wygrali aukcję na sprzedaż energii elektrycznej. W porównaniu do innych OSD to bardzo dużo. Modernizacja jest zatem niezbędna, aby zapewnić możliwości przyjmowania energii od wytwórców i prosumentów na odpowiednim poziomie oraz utrzymać wysokie wskaźniki niezawodności SAIDI i SAIFI dla odbiorców.

Innym istotnym wyzwaniem będzie wprowadzenie w Polsce unijnego pakietu na rzecz czystej energii, którego celem jest zapewnienie dalszego rozwoju OZE. Z uwagi na przewidywany silny wzrost mocy wytwórczej, np. w sieci niskiego napięcia, OSD powinny zapewnić bezpieczeństwo energetyczne odbiorcom w sytuacji dużego rozproszenia mocy źródeł wytwórczych w sieci lokalnej. Aby tego dokonać, należy podjąć aktywne działania w trzech obszarach: struktura sieci, budowa systemów teleinformatycznych oraz rozwój infrastruktury sieciowej. Wprowadzenie pakietu na rzecz czystej energii ma również przyczynić się do stworzenia rynku z udziałem dostawców usług elastyczności, w tym podmiotów wytwarzających i magazynujących energię elektryczną, a także aktywnych odbiorców, lokalnych społeczności czy agregatorów. Dla OSD oznacza to konieczność odpowiedniego doposażenia oraz rozwoju nowych kompetencji, w tym tych w zakresie rozwiązań teleinformatycznych.

- Przed OSD stoją zadania związane ze wsparciem samorządów i budową infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Wiemy, że w ten proces jest również zaangażowany PKN Orlen. Jak będzie wykorzystana synergia infrastruktury tankowania i ładowania w ramach koncernu? Czy w ogóle można mówić tutaj o synergii pomiędzy sektorem elektroenergetycznym a paliw płynnych?

Na polskich stacjach PKN Orlen funkcjonują obecnie 43 punkty szybkiego ładowania o mocy 50 i 100 kW, a kolejne są w fazie realizacji. Ponadto, zgodnie z ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych, na obszarze działalności OSD w Grupie Kapitałowej Orlen powstaną punkty ładowania pojazdów elektrycznych w ośmiu miastach: Gdańsku, Gdyni, Koszalinie, Elblągu, Olsztynie, Toruniu, Włocławku i Płocku. Ma tam ich być łącznie 565, rozmieszczonych na około 280 stacjach ładowania zbudowanych nie tylko przy stacjach benzynowych, ale w różnych miejscach wymienionych miast. Ostateczne lokalizacje ustalono we współpracy z samorządami oraz lokalnymi społecznościami. Termin realizacji tego zadania to koniec marca 2021 roku. Czasu jest niewiele, dlatego Energa-Operator uzgodniła już plany budowy oraz opracowała programy przyłączenia. Obecnie trwają prace projektowe, a do końca sierpnia planowane jest zamówienie pierwszych stacji ładowania oraz ustalenie harmonogramu ich montażu i uruchomienia. Według naszych szacunków, pierwsze stacje będą wybudowane na przełomie września i października.

Planowana w ramach wspomnianej ustawy inwestycja stanowi uzupełnienie działań PKN Orlen w zakresie rozwoju sieci stacji szybkiego ładowania o mocy 150 kW na trasach tranzytowych oraz w centrach miast. Samochodów elektrycznych oraz hybrydowych typu plug--in z roku na rok przybywa, dlatego niezbędna jest rozbudowa punktów umożliwiających ich ładowanie. Mamy ambicje, aby stać się liderem rozwoju elektromobilności i to nie tylko w Polsce. Tego typu stacje będą przez nas budowane również w Czechach, Niemczech, na Słowacji oraz Litwie. Sprzedaż energii elektrycznej jako alternatywnego paliwa odbywa się na podobnych zasadach rynkowych, co sprzedaż paliw tradycyjnych. Istotną różnicą jest jedynie dłuższy czas trwania ładowania samochodu elektrycznego, jednak wraz z rozwojem technologii będzie on podlegał stopniowemu skróceniu.

- Rozporządzenie Komisji (UE) 2017/2196 z 24 listopada 2017 roku ustanawiające Kodeks sieci NCER, dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych dla identyfikowanych podmiotów i obiektów biorących udział w planie odbudowy, wymusza szereg działań dla spełnienia minimalnych wymogów zawartych w rozporządzeniu. Integracja systemów łączności Energi i Orlenu może swoim zasięgiem objąć cały kraj. W jakim zakresie proces integracji dotyczy również systemów łączności krytycznej?

Kodeks sieci NC ER obliguje podmioty zajmujące się produkcją, przesyłem i dystrybucją energii elektrycznej do zapewnienia minimalnego poziomu sterowalności kluczowych obiektów uczestniczących w tzw. ciągach odbudowy oraz niezawodnej łączności głosowej z nimi. Dzięki temu w sytuacji rozległej awarii zasilania (tzw. blackoutu) będzie można sprawnie zestawić ciągi rozruchowe i w efekcie przywrócić system elektroenergetyczny do pracy. Energa-Operator prowadzi prace modernizacyjne na ponad 200 obiektach. Są to przede wszystkim Główne Punkty Zasilania, ale też centra dyspozytorskie i główne węzły komunikacyjne. W spełnieniu warunków zamieszczonych w Kodeksie NC ER dużą rolę odgrywa sieć radiokomunikacyjna TETRA wdrożona w ostatnich latach w Enerdze-Operator. Ten system łączności umożliwia komunikację zarówno z GPZ, jak i operatorem sieci przesyłowej (PSE). Sieć TETRA uniezależnia komunikację od publicznych sieci telekomunikacyjnych, których działanie zależy od dostaw energii elektrycznej.

Sieć światłowodowa Energi-Operator oraz sieć TETRA mogą zostać wykorzystane do spełnienia wymagań opisanych w Kodeksie NC ER dla newralgicznych obiektów wytwórczych PKN Orlen, posiadających status SGU (Significant Grid User) i uczestniczących w planie odbudowy systemu elektroenergetycznego. Uwzględniając lokalizację PKN Orlen oraz Energi-Operator, obszary synergii w realizacji wymogów Kodeksu NC ER pojawiają się w sposób naturalny. Warto podkreślić, że w zasięgu sieci TETRA znajdują się SGU Grupy Orlen, takie jak Rafineria w Płocku, Anwil oraz dwa bloki gazowo-parowe w Płocku i we Włocławku.

- Niedawno Energa uruchomiła nową farmę wiatrową w Przykonie. Wiele mówi się inwestycjach PKN Orlen w morską energetykę wiatrową. Na jakim etapie są prace? Jakie znaczenie dla ich prowadzenia ma ustawa offshore?

Farma wiatrowa w Przykonie to największa inwestycja w segmencie OZE w Grupie Energa. Obiekt o mocy ponad 31 MW ma już zakontraktowany odbiór energii do 2034 roku, dzięki czemu przynosi dodatkowe zyski oraz redukuje poziom emisji w polskim systemie elektroenergetycznym. Ta inwestycja spowodowała zwiększenie udziału OZE Grupy Energa do 39 proc., a wolumen energii wiatrowej może w 2021 roku przekroczyć 500 GWh. Energia wyprodukowana przez farmę wiatrową w Przykonie umożliwi zasilenie około 30 tys. gospodarstw domowych. Oprócz wiatraków wybudowano również niezbędną infrastrukturę, w tym linie kablowe średniego napięcia o łącznej długości blisko 11 km, łączące wiatraki z GPZ Żuki, linie światłowodowe, drogi dojazdowe, place manewrowe oraz stację GPO.

Wiedza oraz doświadczenie pozyskane przy tej inwestycji w istotnym stopniu przełożą się na projekt morskiej farmy wiatrowej realizowany przez Grupę Orlen na Morzu Bałtyckim. Rozwój sektora offshore to jeden ze strategicznych projektów PKN Orlen, który jednocześnie wpisuje się zarówno w założenia polityki energetycznej Polski, jak i europejskiego "zielonego ładu", będącego odpowiedzią na współczesne wyzwania klimatyczne. Zakończono wstępne badania geotechniczne dna morskiego oraz środowiskowe na obszarze farmy, co pozwoliło nam uzyskać dobry materiał wyjściowy do dalszych prac. Złożyliśmy w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku dokumentację z wnioskiem o wydanie pozwolenia środowiskowego. Opracowaliśmy również wstępną koncepcję techniczną, a do końca bieżącego roku zamierzamy wybrać partnera branżowego.

Z zadowoleniem śledzimy prace nad ustawą o morskich farmach wiatrowych. Jesteśmy usatysfakcjonowani ogólnym brzmieniem tego dokumentu, a zaproponowane rozwiązania oceniamy jako właściwe. W trakcie otwartych konsultacji ustawy przedstawiliśmy swoje uwagi do projektu, których uwzględnienie doprecyzuje kwestie związane z prawami i obowiązkami inwestorów wynikającymi z dokumentu. Szczególnie istotne aspekty, które nadal pozostają do rozstrzygnięcia, dotyczą infrastruktury przyłączeniowej (prawo odkupu przyłącza przez PSE oraz techniczne standardy kabla eksportowego) oraz infrastruktury portowej. Mamy nadzieję, że te kwestie będą odpowiednio uregulowane, a ustawa jak najszybciej wejdzie w życie.

- Jak potencjał morskich farm wiatrowych może wpłynąć na transformację energetyczną w Polsce i na sam PKN Orlen, który ma ambicje stać się koncernem multienergetycznym?

Zarówno przejęcie Grupy Energa, jak również inwestycja w sektor offshore na Bałtyku czy planowana fuzja z Grupą Lotos, to działania wpisujące się w długoterminową strategię PKN Orlen skupiającą się na budowie multienergetycznego koncernu. Nasz krajowy system elektroenergetyczny potrzebuje odważnych, a jednocześnie przemyślanych decyzji, które będą realizowane w ciągu najbliższych dziesięcioleci. Polski plan rozwoju energetyki odnawialnej uwzględnia globalne trendy dekarbonizacyjne, które wynikają m.in. ze strategii "Green Deal". Aby rozwój OZE w naszym kraju, w tym energetyki wiatrowej, przebiegał w sposób odpowiedni, konieczna jest koordynacja zapisów najważniejszych dokumentów, jak np. PEP 2040, Plan Rozwoju Sieci Przesyłowych czy Plan Zagospodarowania Polskich Obszarów Morskich. Powinniśmy stawiać przed sobą ambitne cele. Dzięki temu przy stabilnym otoczeniu regulacyjnym rozwój OZE będzie bardzo dynamiczny. Dotyczy to nie tylko branży offshore, ale również jej otoczenia, a więc np. infrastruktury transportowej czy szkolnictwa wyższego, które kształci przyszłych pracowników tego sektora.

- Dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał
Wojciech Tabiś
"Energia Elektryczna" - lipiec 2020

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE