ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Grupa Tauron: 14,9 mld zł przychodów i 3,4 mld zł EBITDA w trzech kwartałach 2020 r.
18.11.2020r. 17:49

"Wyniki finansowe i operacyjne wypracowane przez Grupę Tauron w pierwszych trzech kwartałach 2020 r. oceniam pozytywnie. W tym okresie odnotowaliśmy 8-proc. wzrost EBITDA oraz solidny przyrost produkcji energii z OZE. Rozwój segmentu OZE jest dla nas szczególnie ważny, dlatego też podejmujemy szereg inicjatyw, aby Zielony Zwrot Taurona przebiegał zgodnie z założeniami przyjętymi w strategii Grupy. Realizujemy Program Tauron PV, który zakłada budowę farm fotowoltaicznych o łącznej mocy do 150 MW. Do końca roku oddamy do użytku pierwszą farmę budowaną w ramach tego programu" - mówi Wojciech Ignacok, prezes zarządu Tauron Polska Energia.

"Obok koncentrowania się na rozwoju odnawialnych źródeł energii, w tym roku skończyliśmy budowę ostatnich projektów w energetyce konwencjonalnej - bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli i bloku węglowego w Jaworznie. Są to nowoczesne jednostki wytwórcze, które stanowią istotny element bezpieczeństwa energetycznego Polski" - podkreśla Wojciech Ignacok, prezes Zarządu Tauron Polska Energia.

"Pomimo wymagającej sytuacji w otoczeniu rynkowym sytuacja finansowa Grupy Tauron jest stabilna. Chciałbym podkreślić, że od początku roku pozyskaliśmy finansowanie w wysokości 2 mld zł, które przeznaczymy przede wszystkim na transformację energetyczną Grupy. W ostatnich tygodniach wyemitowaliśmy na polskim rynku obligacje o wartości 1 mld złotych zł. Na uwagę zasługuje fakt, że była to pierwsza w Polsce emisja obligacji zrównoważonego rozwoju" - mówi Marek Wadowski, wiceprezes zarządu Tauron Polska Energia ds. finansów.

Dane operacyjne

Dystrybucja energii elektrycznej TWh 36,94 38,74 (5) 12,34 12,66 (2)
Liczba klientów - Dystrybucja tys. 5 693 5 627 1 5 693 5 627 1
Wytwarzanie energii elektrycznej (produkcja brutto Grupy), w tym: TWh 8,71 10,41 (16) 2,85 3,26 (13)
   Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych TWh 1,39 0,97 43 0,40 0,29 38
       Produkcja z biomasy TWh 0,40 0,27 48 0,15 0,10 50
       Produkcja elektrowni wodnych i wiatrowych TWh 0,99 0,71 39 0,24 0,19 26
Wytwarzanie ciepła PJ 7,51 7,14 5 0,82 0,73 12
Sprzedaż energii elektrycznej TWh 32,12 33,87 (5) 10,46 11,03 (5)
Produkcja węgla handlowego mln ton 3,59 2,94 22 1,10 0,69 60
Sprzedaż węgla handlowego mln ton 2,97 2,96 0 1,09 0,78 40


W okresie trzech kwartałów 2020 r. Grupa Tauron dostarczyła łącznie 36,9 TWh energii elektrycznej, na rzecz 5,7 mln klientów. W analogicznym okresie 2019 r. segment Dystrybucja dostarczył łącznie 38,7 TWh energii elektrycznej do 5,6 mln odbiorców.

Zgodnie z założeniami Aktualizacji kierunków strategicznych, Grupa Tauron konsekwentnie zwiększa produkcję energii z OZE. W analizowanym okresie produkcja energii elektrycznej Grupy Tauron (razem Segment Wytwarzanie, OZE oraz z działalności zaniechanej) wyniosła 8,7 TWh (spadek o 16 proc.), z czego 7,3 TWh pochodziło ze źródeł węglowych (spadek o ponad 20 proc.), a 1,4 TWh z OZE (wzrost o 43 proc.). Wzrost wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach wodnych i farmach wiatrowych wynikał z korzystnych warunków wietrznych oraz produkcji energii elektrycznej przez farmy wiatrowe nabyte we wrześniu 2019 r.

Produkcja ciepła wyniosła 7,5 PJ, tj. o 5 proc. więcej w stosunku do analogicznego okresu 2019 r.

W okresie trzech kwartałów 2020 r. 64 proc. zapotrzebowania segmentu Wytwarzanie na węgiel do produkcji energii elektrycznej i ciepła zostało zaspokojone węglem kamiennym z własnych zakładów górniczych Grupy Tauron. Pozostała część została pokryta ze źródeł zewnętrznych.
Wyniki finansowe

Kluczowe wyniki finansowe
(w mln zł)

I-III kwartał 2020 r.

I-III kwartał 2019 r.

Zmiana (proc.)

III kwartał 2020 r.

III kwartał 2019 r.

Zmiana
(proc.)

Przychody ze sprzedaży (działalność kontynuowana) 14 877 14 022 6 4 989 4 696 6
EBIT 886 1 449 (39) 524 447 17
EBITDA 3 414 3 157 8 1 006 928 8
Marża EBITDA 22,4 proc. 21,9 proc. 0,5 p.p. 20,0 proc. 19,5 proc. 0,5 p.p.
Zysk netto przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej 61 974 (94) 377 303 24
Marża zysku / (straty) netto 0,4 proc. 6,7 proc. (6,3) p.p. 7,5 proc. 6,3 proc. 1,2 p.p.
 


Grupa Tauron wypracowała w okresie trzech kwartałów 14,9 mln zł przychodów ze sprzedaży tj. o 6 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Na wzrost przychodów pozytywnie wpłynęły wyższe przychody ze sprzedaży energii elektrycznej oraz wyższe stawki usług dystrybucyjnych.

EBITDA Grupy Tauron wyniosła ponad 3,4 mld zł. Największy udział w EBITDA ma Segment Dystrybucja (71 proc.) który w okresie trzech kwartałów 2020 r. wypracował 2,4 mld zł EBITDA oraz Segment Sprzedaż (19 proc.), którego wynik EBITDA osiągnął poziom 641 mln zł. Segment OZE odpowiada za ponad 6 proc. EBITDA Grupy (217 mln zł). Marża EBITDA wyniosła 22,4 proc. i była wyższa o 0,5 p.p. od wypracowanej w analogicznym okresie 2019 r.

Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 61 mln zł, wobec 974 mln zł rok wcześniej. Spadek jest efektem odpisu utraty wartości aktywów Tauron Ciepło (-822 mln zł) oraz kosztów różnic kursowych.

Inwestycje

W okresie trzech kwartałów 2020 r. nakłady inwestycyjne Grupy TAURON wyniosły 2 728 mln zł i były niższe o 13 mln zł od poniesionych w analogicznym okresie 2019 r. Wynika to z niższych nakładów w segmencie Wydobycie (spadek o 142 mln zł) i wyższych w segmentach Wytwarzanie konwencjonalne (wzrost o 43 mln zł) oraz Pozostała Działalność (wzrost o 76 mln zł).

Największe nakłady zostały poniesione w segmencie Dystrybucja (1 316 mln zł), gdzie środki przeznaczone zostały m.in. na budowę nowych przyłączy (639 mln zł) oraz na modernizację i odtworzenie sieci dystrybucyjnej (597 mln zł). W segmencie Wytwarzanie konwencjonalne nakłady inwestycje wyniosły 955 mln zł i związane były przede wszystkim z budową bloku o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Jaworznie (429 mln zł) oraz dostosowanie jednostek wytwórczych do konkluzji BAT (199 mln zł). Warto zaznaczyć, że blok w Jaworznie został oddany do eksploatacji 13 listopada 2020 r., a Elektrociepłownia Stalowa Wola rozpoczęła prace w polskim systemie elektroenergetycznym 30 września 2020 r.

Zadłużenie i finansowanie

Grupa Kapitałowa Tauron posiada stabilną sytuację w zakresie płynności finansowej. W październiku 2020 r. w oparciu o wyniki zakończonego procesu budowania księgi popytu, Tauron wyemitował obligacje o łącznej wartości 1 mld zł. Grupa ma zagwarantowane finansowanie na kwotę ponad 3,5 mld zł. Wskaźnik długu netto/EBITDA spadł do poziomu 2,53x.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2020
mobilne cire
IT BCE