ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Wielka Brytania i Euratom podpisują umowę o współpracy w dziedzinie energii jądrowej
30.12.2020r. 08:44

Wielka Brytania i Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom) zawarły Umowę o współpracy w dziedzinie energii jądrowej (Nuclear Cooperation Agreement, NCA). Projekt traktatu nadal wymaga ratyfikacji przez Wielką Brytanię i 27 krajów UE

Jest to porozumienie odrębne od szerszej Umowy o handlu i współpracy między Wielką Brytanią a UE (Trade and Cooperation Agreement, TCA) która została również ogłoszona 24 grudnia i którą zatwierdzili ambasadorzy z 27 państw członkowskich UE, umożliwiając jej wejście w życie 1 stycznia. Brytyjscy prawodawcy powrócą do Izby Gmin, niższej izby parlamentu, aby głosować nad tak zwaną umową handlową po Brexicie.

Umowa określa ramy handlu po opuszczeniu przez Wielką Brytanię jednolitego rynku UE i unii celnej 31 grudnia. Zgodnie z przepisami UE umowa może wejść w życie tymczasowo, chociaż Parlament Europejski będzie nad nią głosował w styczniu. Przedstawiona w 1246-stronicowym dokumencie umowa kończy prawie 50 lat członkostwa Wielkiej Brytanii w UE.

Oprócz TCA Wielka Brytania i UE podpisały Umowę o współpracy w dziedzinie energii jądrowej (NCA), która ma określić przyszłość stosunków Wielkiej Brytanii z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), jednym z traktatów stanowiących filary UE. Ogłaszając NCA z Euratomem w dniu 24 grudnia, Departament Biznesu, Energii i Strategii Przemysłowej (BEIS) zauważył, że jest to powszechnie stosowany międzynarodowy traktat, który stanowi podstawę prawną dla cywilnej współpracy jądrowej i że zarówno Euratom, jak i Wielka Brytania już mają takie umowy zawarte z wieloma innymi krajami.

Euratom reguluje handel materiałami i technologiami jądrowymi, zapewnia bezpieczeństwo dostaw energii jądrowej oraz umożliwia badania, infrastrukturę i finansowanie energii jądrowej. Dla Wielkiej Brytanii opuszczenie UE oznaczało również opuszczenie organizacji Euratom.

"Wielka Brytania i Euratom są światowymi liderami we wspieraniu odpowiedzialnych praktyk w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, w szczególności w zakresie nierozprzestrzeniania broni jądrowej" - stwierdza BEIS. "To porozumienie UK-Euratom NCA wysyła jasny sygnał do szerszej społeczności międzynarodowej, sektora jądrowego i opinii publicznej, że obie strony są w pełni zaangażowane we współpracę w zakresie cywilnej energetyki jądrowej, w tym systemu zabezpieczeń (safeguards), bezpieczeństwa i fizycznej ochrony obiektów jądrowych. Tworzy ramy prawne dla handlu materiałami i technologiami jądrowymi, ułatwia badania i rozwój oraz umożliwia wymianę informacji i wiedzy, w tym w zakresie izotopów medycznych".

Według KE nowa umowa umożliwi brytyjskiemu sektorowi jądrowemu:
  • dostawę i transfer materiałów jądrowych, materiałów niejądrowych, technologii i wyposażenia;
  • współpracę handlową związaną z jądrowym cyklem paliwowym;
  • współpracę w zakresie bezpiecznego postępowania z wypalonym paliwem jądrowym i odpadami promieniotwórczymi;
  • bezpieczeństwo jądrowe i ochronę przed promieniowaniem;
  • wykorzystanie radioizotopów i promieniowania w rolnictwie, przemyśle i medycynie;
  • prowadzenie badań geologicznych i geofizycznych;
  • rozwój, produkcję, dalsze przetwarzanie i wykorzystanie zasobów uranu.
Porozumienie ma na celu wczesne powiadamianie i udostępnianie wiarygodnych informacji radiologicznych państwom członkowskim UE i Wielkiej Brytanii w przypadku awarii jądrowych. Umożliwi również szybkie, skoordynowane reagowanie na zdarzenia radiacyjne poprzez udostępnianie danych w czasie rzeczywistym.

Artykuły 7 i 8 wspólnej deklaracji Zjednoczonego Królestwa i UE (JOINT DECLARATION ON PARTICIPATION IN UNION PROGRAMMES AND ACCESS TO PROGRAMME SERVICES) odnoszą się odpowiednio do szczegółowych warunków uczestnictwa w programie Euratom, ITER oraz rozwoju energii termojądrowej.
W art. 7 strony porozumienia "uznają wzajemne korzyści płynące ze współpracy w obszarach wspólnego zainteresowania, takich jak nauka, badania i innowacje, badania jądrowe i przestrzeń kosmiczna". Aby zachęcić do przyszłej współpracy w tych obszarach, zamierzają ustanowić formalną podstawę przyszłej współpracy w postaci udziału Wielkiej Brytanii w odpowiednich programach UE "na sprawiedliwych i odpowiednich warunkach oraz w stosownych przypadkach, w formie dostępu do niektórych usług świadczonych w ramach programów unijnych".

Artykuł 8 stanowi, że Wielka Brytania będzie uczestniczyć jako członek Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz ITER i rozwoju energii termojądrowej (F4E) zgodnie z decyzją Rady F4E i jej statutem. Z zastrzeżeniem postanowień Umowy o handlu i współpracy, podmioty brytyjskie mogą uczestniczyć we wszystkich działaniach F4E na takich samych warunkach, jakie mają zastosowanie do podmiotów prawnych Euratom. Umowa o utworzeniu Międzynarodowej Organizacji Energii Termojądrowej w celu wspólnej realizacji projektu ITER ma zastosowanie na terytorium Wielkiej Brytanii.

Umowa stanowi również, że brytyjscy naukowcy będą nadal kwalifikować się do uzyskiwania europejskich funduszy na badania i że w zamian za wkład do budżetu UE Wielka Brytania będzie również nadal uczestniczyć w programach badawczo-rozwojowych UE, takich jak Horizon Europe, program badawczo-szkoleniowy Euratom, Copernicus i Erasmus.

Wielka Brytania ogłosiła zamiar opuszczenia Euratomu w opublikowanym przez rząd w dniu 26 stycznia 2017 r. projekcie ustawy zezwalającej na Brexit. W wyjaśnieniach stwierdzono, że ustawa upoważnia premiera do opuszczenia zarówno UE, jak i Euratomu. Traktat Euratom z 1957 r. reguluje pokojowe wykorzystanie energii jądrowej w UE. Wspólnota Euratom jest odrębnym podmiotem prawnym w stosunku do UE, ale jest zarządzana przez instytucje europejskie.

Elektrownie jądrowe wytwarzają prawie 30 proc. energii elektrycznej w UE - ze 107 reaktorów energetycznych pracujących w 13 krajach UE. Każdy kraj UE sam decyduje, czy włączyć energetykę jądrową do swojego bilansu energetycznego, czy nie, ale Euratom ustanawia wspólny rynek towarów, usług, kapitału i ludzi w UE. Ramy Euratom obejmują również właściwe porozumienia jądrowe NCA z krajami trzecimi, w tym z Kanadą, Japonią i USA. Traktat ułatwia również udział Wielkiej Brytanii w długoterminowych projektach badawczo-rozwojowych, a także zapewnia ramy dla przestrzegania międzynarodowych zabezpieczeń jądrowych.

Wielka Brytania zagłosowała za Brexitem w referendum ogólnokrajowym, które odbyło się 23 czerwca 2016 r. Parlamenty wszystkich 27 państw członkowskich UE i parlament Wielkiej Brytanii nadal będą musiały zatwierdzić nowe umowy między Wielką Brytanią a UE, zanim wejdą w życie. Jest mało prawdopodobne, aby wydarzyło się to przed końcem roku. Strony uzgodniły jednak, że nowe zasady będą tymczasowo stosować do 28 lutego 2021 r.

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE