ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

Górnicze związki odrzuciły rządowy projekt umowy społecznej; w piątek przedstawią własny
13.01.2021r. 14:34 13.01.2021r. 13:17

Związkowcy odrzucili w środę przedstawiony przez resort aktywów państwowych projekt umowy społecznej dotyczącej transformacji górnictwa, zapowiadając przygotowanie własnego projektu do najbliższego piątku. Rozmowy mają być wznowione 25 stycznia.

Wstępny projekt umowy, która ma określić m.in. horyzont działania poszczególnych kopalń oraz mechanizm ich subsydiowania do 2049 roku, związkowcy otrzymali z MAP w połowie grudnia. W środę, podczas trwającego niespełna godzinę spotkania w Katowicach, oficjalnie odrzucili tę propozycję. Jednocześnie podtrzymali deklarację osiągnięcia porozumienia do połowy lutego.

"Strona związkowa oświadczyła stronie rządowej, że projekt sygnowany przez MAP, dotyczący umowy społecznej, jest dla nas całkowicie nie do zaakceptowania i nie będziemy nad tym projektem pracować. Jednocześnie poinformowaliśmy stronę rządową, że najpóźniej do piątku, do godzin popołudniowych, przedstawimy swój własny projekt umowy społecznej dotyczący transformacji górnictwa węgla kamiennego oraz Śląska i Zagłębia" - poinformował po spotkaniu szef śląsko-dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolorz.

"Umówiliśmy się, że 25 stycznia wrócimy do rozmów, i że rozmawiać będziemy nad projektem umowy społecznej, który strona społeczna nam do końca tego tygodnia dostarczy. Zobaczymy, co w nim będzie" - skomentował pełnomocnik rządu ds. transformacji spółek energetycznych i górnictwa węglowego, wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. "Zmierzamy w kierunku porozumienia" - zapewnił, wskazując, że obecny moment rozmów to "etap negocjacji".

Jeszcze przed rozpoczęciem środowego spotkania wiceminister powiedział, że spodziewa się przedstawienia przez związkowców własnego projektu. "Sądzę, że jesteśmy na dobrej drodze do tego, aby dojść do porozumienia" - mówił Soboń, pytany, czy jego zdaniem możliwe będzie podpisanie umowy społecznej w lutym. W ocenie związkowców, połowa lutego to nadal realny termin zakończenia rozmów. Później ma nastąpić prenotyfikacja i notyfikacja dokumentu w Komisji Europejskiej. W ocenie wiceministra Sobonia, ze strony Komisji na poziomie roboczych rozmów widać - jak mówił - "dużą życzliwość".

Dominik Kolorz zadeklarował, że związkowcy chcą "rozpocząć rzetelne prace" na kanwie swojego projektu. "Z całym szacunkiem, ale to, co przedstawił rząd, to była kpina ze Śląska i kpina z ewentualnego losu dziesiątek tysięcy ludzi. Umówiliśmy się, że już takie bardzo właściwe negocjacje - mamy nadzieję, że bardzo merytoryczne i takie, które pokażą (...) przyszłość dla ludzi mieszkających w naszym regionie - rozpoczną się +longiem+ 25 stycznia" - dodał lider śląsko-dąbrowskiej "S".

Według nieoficjalnych informacji, jedną z kwestii, które wzbudziły niepokój związkowców, był brak w rządowym projekcie dat zamknięcia poszczególnych kopalń. Terminy te znalazły się w załączniku do wrześniowego porozumienia stron, które ma być kanwą umowy społecznej. Związkowcy obawiają się, że rząd chciałby przyspieszyć proces zamykania kopalń. Wiceminister Soboń potwierdził jednak, że daty zawarte we wrześniowym porozumieniu są nadal aktualne.

"Na dzisiaj jedyne daty, jakie są obowiązujące, to są daty zawarte w porozumieniu (z września ub. roku - PAP), nie mówimy o żadnych innych terminach. Jednocześnie przygotowujemy całość dokumentacji, Główny Instytut Górnictwa pracuje jako doradca techniczny i czekają nas rozmowy z KE także w tym zakresie - tak, że wrócimy z tą informacją do strony społecznej" - powiedział pełnomocnik rządu.

"Nasza propozycja była propozycją, gdzie nie zapisaliśmy tych terminów. Pewnie to jest coś, co nie jest do końca satysfakcjonujące, ale w tym momencie jedynymi datami, jakie są obowiązujące, to są daty wynikające z porozumienia z 25 września" - dodał Artur Soboń.
Pytany o rozmowy Polskiej Grupy Górniczej z Polskim Funduszem Rozwoju na temat ponad 1,7 mld zł wsparcia dla górniczej spółki w ramach tarczy finansowej PFR dla dużych firm, wiceminister powiedział: "Pracujemy nad tym i zakładam, że to zakończy się powodzeniem". Nie sprecyzował możliwego terminu zakończenia rozmów - potwierdził, że może to nastąpić w pierwszym kwartale tego roku.

Projekt umowy społecznej przedstawiony wcześniej przez MAP związkowcy uznali za zbyt ogólnikowy oraz w dużej części jedynie powielający to, co uzgodniono wstępnie we wrześniu ub. roku - bez uszczegółowienia poszczególnych zagadnień.

W środowym spotkaniu uczestniczyli sygnatariusze porozumienia z września ub. roku, w którym horyzont działania kopalń węgla energetycznego w Polsce nakreślono do 2049 roku. W tym okresie górnictwo miałoby być subsydiowane przez państwo.

Lider związku Sierpień'80 w Polskiej Grupie Górniczej Przemysław Skupin poinformował przed rozmowami, że stronie społecznej zależy m.in. na utrzymaniu uzgodnionego we wrześniu ub. roku kalendarza wygaszania kopalń, gwarancji konkretnych inwestycji w przetwarzanie węgla (wraz z ich finansowaniem), a także gwarancji tworzenia nowych stanowisk pracy w miejsce utraconych w górnictwie.

W rządowym projekcie umowy, odrzuconym przez stronę społeczną, mowa była m.in. o systemie dopłat do redukcji zdolności produkcyjnych kopalń, z uwzględnieniem mechanizmów mających zapewnić efektywność tego procesu - chodzi o operacyjne i kosztowe mierniki dla każdej kopalni, sposób wyliczenia dopłat oraz kontrolę i weryfikację wykorzystania wsparcia. Warunkiem pomocy publicznej ma być rozpoczęcie likwidacji kopalni zgodnie z przyjętym harmonogramem.

W projekcie strony rządowej zawarto również deklarację inwestycji w nisko- i zeroemisyjne źródła wytwarzania energii (np. w Elektrowni Łaziska), zapowiedź powołania spółki celowej do projektów z zakresu czystych technologii węglowych (m.in. produkcji paliwa bezdymnego z węgla, możliwego do stosowania w gospodarstwach domowych do 2040 roku) oraz plan stworzenia funduszu transformacyjnego.

Projekt gwarantuje też - jak uzgodniono we wrześniu - pracę do emerytury górnikom dołowym i pracownikom zakładów przeróbki węgla, zatrudnionym tam 25 września ub. roku (dzień zawarcia porozumienia w tej sprawie - PAP) oraz przewiduje pakiet świadczeń socjalnych dla odchodzących z pracy górników i przeróbkarzy, m.in. urlopy przedemerytalne, jednorazowe odprawy pieniężne i przekwalifikowania.

13 kopalń węgla energetycznego, których będzie dotyczyć umowa społeczna, zatrudnia obecnie ok. 56,5 tys. pracowników na terenie 43 gmin. Część zakładów składa się z kilku tzw. ruchów - dawniej samodzielnych kopalń.

Dodaj nowy Komentarze ( 6 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 6 )


Autor: Użytkownicy energii 13.01.2021r. 13:46
Co ma spełniać Program dla górnictwa? To pytanie zasadnicze.Zespół rządowy i górniczych ZZ powinien być gremium co zaopiniuje a nie opracowuje Program restrukturyzacji górnictwa mający mieć rangę dokumentu międzynarodowego a będącego częścią gospodarki w Polsce, która nie jest oderwana od znaczącej jej reszty w transformacji gospodarek UE.
Rząd nikomu nie robi łaski, bo ma obowiązek dla Polaków opracować najpóźniej do 31 marca 2021 roku jako projekt ustawy: Krajowy Plan (dalej KP-2050-70) na lata 2021-2050 i 2070 restrukturyzacji górnictwa; energetyki; transportu oraz kierunków zmian w produkcji i konsumpcji energii w gospodarce i przez obywateli.
KP-2050-70 jest niezbędny dla skorelowanego wdrażania nowych efektywniejszych rozwiązań technicznych wymuszanych planami klimatycznymi i ochrony środowiska oraz postępem technicznym na świecie w zakresie górnictwa nośników energii, sposobów ich transportu, nośników energii naturalnej i przetworzonej, magazynowania energii: potencjalnej, elektrycznej, cieplnej, dystrybucji energii dla potrzeb gospodarki i indywidualnych odbiorców, produkcji urządzeń zużywających energię i ich śladu węglowego.
KP-2050-70 jako dokument uwzględniający ustalenia prawa UE i światowe wymuszające realizację i zachodzące zmiany, musi w poszczególnych latach i okresach wskazać wariantowo (minimum-maksimum) dla poszczególnych segmentów gospodarki:
1. Niezbędną ilość oraz źródła pozyskania po jakiej cenie z krajowych zasobów oraz importu zużycia paliw pierwotnych dla produkcji i infrastruktury zapewniającej dostawy gazów ; energii elektrycznej; energii cieplnej; działania transportu: morskiego, lotniczego, kolejowego i drogowego w tym: towarowego, osobowego, celem zapewnienia stabilnego bezpieczeństwa energetycznego kraju;
2. Rozwój badań i wdrożeń oraz nauczania w nowych zawodach aby w maksymalnym stopniu wykorzystać własne zasoby ludności i naturalne energii zastępującej węgiel i docelowo gaz ziemny np. słonecznej bezpośredniej i pośredniej (wiatr) oraz geotermalnej do maksymalnie sprawnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz w okresie przejściowym z gazu ziemnego a docelowo z wodoru do napędu transportu w tym energii:
1) z OZE tj. słońca, wiatru, geotermalnej przez rozwój własnej produkcji nowoczesnych elementów niezbędnych do funkcjonowania i użytkowania jak wymienników i pomp ciepła, elektrowni wiatrowych morskich i lądowych, energetyki atomowej, produkcji magazynowania i transportu wodoru, energetyki zawodowej i przemysłowej;
2) atomowej w zawodowych elektrowniach systemowych i w uzasadnionych przypadkach przemysł,
3) innych rozwiązań wynikających z badań i postępu technicznego na świecie,
4) Skorelowany rozwój infrastruktury w Polsce do:
a) transportu mediów na skalę międzynarodową i krajową w tym zapewniającą lokalną ich dystrybucję,
b) sprawnego współdziałania transportu morskiego, lotniczego, kolejowego, drogowego do masowego przewozu ludzi i towarów,
c) obsługi turystyki i przewozów do i z pracy do miejsc zamieszkania oraz potrzeb bytowo komunalnych,
d) indywidualnego transportu osobowego,
e) magazynowania energii elektrycznej, cieplnej, gazu ziemnego oraz wodoru
KP-2050-70 w randze ustawy jest odpowiednim dokumentem wytyczającym na z wyprzedzeniem 5 letnim na ustalone okresy i kolejne pięciolecia dla poszczególnych branż i wiodących producentów:
1. wielkość produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz źródeł napędu transportu,
2. poziomu maksymalnego emisji zanieczyszczeń,
3. minimalnej sprawności przemian energii w energetyce zawodowej i przemysłowej oraz u prosumentów,
4. poziomu strat energii w realizacji dostaw energii elektrycznej i cieplnej do działalności gospodarczej i dla gospodarstw domowych.
5. Podające na dany okres minimalne poziomy zbilansowanych potrzeb gospodarczych w tym eksportu i rezerw z importu, będące podstawą do planowania rozwoju i kierunków zmian zapotrzebowanie krajowego na energię elektryczną i cieplną stanowiące podstawę do ograniczania wydobycia dla węgla kamiennego, brunatnego, ropy, gazu ziemnego, w ramach zmieniającego się miksu energetycznego,
6. Powyższe dane oraz ich uzupełnienia i analizy wykonane przez uczelnie i wskazane ustawowo certyfikowane ośrodki badawcze oraz wiodące przedsiębiorstwa w danej gałęzi gospodarki, będą podstawą do szczegółowego planowania zmian prawa gospodarczego i szczegółowego w poszczególnych sektorach gospodarki dla:
a. wygaszania działalności (górnictwo węglowe) i proponowania sposobu zagospodarowania majątku danej kopalni i zapewnienia nowej godnej pracy tam zatrudnionym w zakładach powstających na teenach pokopalnianych,
b. likwidacja lub modernizacja wyeksploatowanych obiektów wytwórczych energii elektrycznej oraz zagospodarowanie
c. rozwoju działalności ( pozyskania energii elektrycznej z fotowoltaiki, morskich i lądowych farm wiatrowych} rozpoczęcie nowych kierunków rozwoju ( energetyka atomowa,
d. pozyskanie wodoru i jego magazynowanie oraz transport rurociągami i rozwiązania techniczne i normy zastosowanie w transporcie oraz energetyce),
e. rozwoju nowych dziedzin gospodarki,
7. Nowe dziedziny rozwoju gospodarki i szkolenia kadry to:
a. zagospodarowanie majątku po likwidowanych kopalniach czy elektrowniach i obiektach energetycznych lub infrastruktury przesyłowej energii elektrycznej, cieplnej, gazu, zasobów składowisk urobku towarzyszącemu działalności górniczej, budowlanej obiektów wielkoskalowych,
b. energetyka jądrowa oraz wymagania i normy dla produkcji elementów i komponentów, laboratoriów dla certyfikacji, projektowania obiektów i trybu zatwierdzania do realizacji, etapowych odbiorów, laboratoriów badawczych dla certyfikacji powykonawczej, zasad naboru pracowników dla każdego etapu , zasad bezpieczeństwa i organizacji serwisów i grup pracowniczych dla uruchamiania, eksploatacji, remontów, wycofania elementów napromieniowanych i ich przechowywania, zasad ochrony obiektów przed osobami postronnymi, atakami terrorystycznymi, lotniczymi, katastrofami naturalnymi,
c. produkcja elementów do zestawów fotowoltaicznych oraz serwis wg typoszeregu dla potrzeb przemysłowych i domowych o różnej skali,
d. produkcja i serwis magazynów energii elektrycznej i cieplnej o różnej skali jak wyżej,
e. produkcja i kompletowanie zestawów elektrowni wiatrowych morskich i lądowych oraz infrastruktura techniczna dla logistyki dostaw na plac budowy oraz potrzeb serwisu podczas eksploatacji,
f. produkcja przemysłowych instalacji do zielonego wodoru i infrastruktura do jego transportu oraz magazynowania oraz dystrybucji dla jego użytkowników,
g. produkcja i serwis urządzeń do ładowania elektrycznych pojazdów drogowych,
h. produkcja i serwis pojazdów wodnych, szynowych, drogowych, powietrznych napędzanych nowymi rodzajami energii dla dotychczasowych stosowanych rozwiązań,
i. nowe rozwiązania sprzętu AGD spełniające bieżące i przyszłe opublikowane normy energooszczędności oraz napraw aby ograniczyć zbędną produkcję i degradację środowiska,
j. kompleksowe rozwiązania i programy promujące energooszczędne dla innych dziedzin życia i gospodarki jak budownictwo czy istniejące obiekty.

8. Osobny dział KP-2050-70 musi wskazywać zmiany w transporcie i związane z tym przyszłe potrzeby i zmiany źródła pozyskania energii napędowej do grup transportu w poszczególnych okresach planu np. kolej, transport towarowy, transport publiczny, transport indywidualny gdyż będzie to miało wpływ na energetykę oraz górnictwo ropy naftowej oraz jej przerób oraz pozyskiwanie gazu ziemnego oraz zielonego wodoru.
9. Wskazane ośrodki badawcze zobligowane ustawowo będą na ustawowy termin opracowywać i publikować dla konsultacji, skorelowany wariantowo ( minimalny, średni, maksymalny) projekt dla rządu oraz wskazać potrzeby i kierunki zmian w produkcji lub sektory wymagające zmian działalności gospodarczej.
10. Konsultacje i korekty na podstawie nadesłanych uwag mają trwa tak jak w Niemczech 6 miesięcy a następnie sejm i senat realizują szybką ścieżkę dla przyjęcia ustawy.
Podstawą dla opracowania KP-2050-70 muszą być takie jak zaprezentowane przez wyspecjalizowane w danej dziedzinie i obszarach dane i uzupełniające je analizy ekspertów uzupełniające jak np. ENSTO, ARE, PSE i inne w tym międzynarodowe, uzupełnione przez powołaną imiennie interdyscyplinarną grupą naukowców i ekspertów praktyków z największych firm z danej dziedziny, samorządów, zarządzających i na terenie działania są kopalnie i wyeksploatowane elektrownie systemowe, elektrociepłownie, systemowa infrastruktura przesyłowa, magazynowa, rozdzielcza, transportowa i obiekty towarzyszące.
Tylko tak może powstać jako element KP-2050-70 realny Program przekształceń dla energetyki i górnictwa w Polsce. Ten Program przekształceń w poszczególnych latach źródeł energii pierwotnej do zawodowej produkcji energii elektrycznej i cieplnej z uwzględnieniem potrzeb rynku tym w gospodarstwach domowych oraz przesyłu i dystrybucji. Program o randze ustawy musi jasno podać podstawy prawne i wiążąco wytyczyć kierunki z kalendarzem realizacji, podać odpowiedzialnych aby wiadomo był kogo rozliczać z realizacji dla okresu 2021 do 2050 z budowy źródeł wytwarzania energii i 2070 dla tras rurociągów i linii przesyłowych poszczególnych mediów. Program musi pokazywać skorelowane źródła i ścieżki finansowania poszczególnych grup i elementów zasadniczych inwestycji oraz koszty zmian tworzenia miejsc pracy i szkolenia w nowych dziedzinach działalności gospodarczych na terenie każdej kopalni czy starej elektrowni dla obecnie zatrudnionych w likwidowanym górnictwie węgla i zmian lokalizacji nowych elektrowni w stosunku do likwidowanych wyeksploatowanych elektrowni węglowych.
To co się obecnie robi to strusia polityka i pozoranctwo aby odwlec w czasie złość społeczeństwa związanego z górnictwem i klasyczną energetyką wytwórczą, pracując tam aby mieć środki dla zapewnienia bytu życia i ich rodzin.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Dachowiec 13.01.2021r. 13:55
Kpiną to jest zmuszanie ludzi do życia w zadymionych miasteczkach i wsiach. Policzcie ilu ludzi co roku umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza. Czas na zmiany, czy to się górnikom podoba, czy nie. Mamy relatywnie najdroższą energię w Europie, bo taka jest polityka. Niestety nie mamy wyboru i czas to zrozumieć i dostosować.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Uważny 13.01.2021r. 14:39
To jest kolejny bełkot i bicie piany oderwane od rzeczywistości.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: Analityk 13.01.2021r. 21:09
Na skutek zadymionego powietrza umiera przedwcześnie w Polsce ok. 40-45 tysięcy ludzi każdego roku. To jest też cena za dalsze utrzymywanie kopciuchów i masowe spalanie węgla.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: PP 14.01.2021r. 11:43
Polska przespała wiele lat, zarówno pod rządami PO, jak i ostatnio PiS, licząc - jak to zawsze u nas - że jakoś to będzie" i "jeszcze tak nie było, żeby jakoś nie było". Przyczyna zasadnicza to brak polityków pisanych przez wielkie "P". To, czym dysponujemy od co najmniej 20 lat, to "politykierzy", których interesuje przede wszystkim partyjny wynik w najbliższych wyborach, a także prywatny "wynik finansowy" w okresie, gdy zajmują intratne posady. Dlatego w całej historii III RP nie powstała rzetelna, uzgodniona w głównych kierunkach pomiędzy rządem i opozycją, strategia energetyczna. I dalej nie powstanie. Można się założyć, że nawet jeśli teraz rząd ze związkami górniczymi coś uzgodni, to po pierwsze dokument ten nie spełni wymogów przyjętych na forum UE, a poza tym obie strony porozumienia będą natychmiast dążyły do realizacji swoich partykularnych interesów - czyli zamiast porozumienia będzie wielkie nieporozumienie. Liczy się tylko interes partii w najbliższych wyborach. Myślenie o tym, co będzie za 20-30 lat wykracza poza jakiekolwiek zdolności POLITYKIERÓW.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: antymonopol 14.01.2021r. 13:40
Związkowcy już wiedzą że UE nie zgodzi się na dalsz ą pomoc publiczną z kieszeni polskich podatników na bankrutów górniczych jeszcze przez 30 lat więc jak tylko mogą to opóżniają prace nad złożeniem wniosku do UE. Już bredzą że umowa którą podpisali z rządem we wrześniu jest zła i dlatego trzeba ją napisać od początku.
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 6 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE