ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

MATERIAŁY PROBLEMOWE

Fińscy Zieloni odpowiadają na pytania dotyczące energii jądrowej
25.01.2021r. 13:53

www.cire.pl | Obserwuj nasze newsy na LinkedIn
Dokument zawierający pytania i odpowiedzi (Q&A) dotyczące energetyki jądrowej, przygotowany przez fińskich Zielonych The Finnish Greens for Science and Technology.

1. CZY MOŻEMY OSIĄGNĄĆ NASZE CELE KLIMATYCZNE BEZ ENERGII JĄDROWEJ?

Patrząc na globalne zużycie energii, sytuacja wydaje się ponura. Ponad 80 proc. światowej konsumpcji nadal pochodzi z paliw kopalnych. W związku z tym w raporcie zatytułowanym Global Warming of 1.5°C Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) zauważa, że przede wszystkim należy zwiększyć moc niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii - wiatru, słońca i energii geotermalnej, aby przeciwdziałać zmianom klimatu. Ponadto, według IPCC scenariusze ocieplenia o 1,5 stopnia wymagają dwu- do sześciokrotnego wzrostu mocy zainstalowanej w przypadku energii jądrowej.

(917x602)Rys. 1. Światowe zużycie energii pierwotnej wg. źródeł energii [w eksadżulach, EJ], 1 EJ = 1 000 000 000 000 000 000 J = 1018 J

Rys. 2. Światowe zużycie energii w latach 1965-2016

Rys. 3. Obecna i przewidywana produkcja energii elektrycznej z energetyki jądrowej

Tradycyjnie sprzeciw wobec energetyki jądrowej kojarzy się z zaufaniem do tworzonego w mediach i debatach publicznych przekonania, że bezproblemowe rozwiązanie oparte na odnawialnych źródłach energii czeka na nas tuż za rogiem i że to rozwiązanie pokryje całe przyszłe zapotrzebowanie na energię. Na przykład dzięki wiadomościom o tym, że przez jeden dzień Dania była całkowicie zasilana energią odnawialną, powstaje przekonanie wśród opinii publicznej, iż wkrótce to samo rozwiązanie będzie działać wszędzie. Jednocześnie media przeoczają fakt, że chodzi tutaj o zużycie energii elektrycznej; całkowite zużycie energii w Danii nadal w dużej mierze opiera się na paliwach kopalnych. Mimo że niskoemisyjne odnawialne źródła energii będą prawdopodobnie najbardziej znaczącą przyszłą formą energii, same źródła odnawialne mogą nie być w stanie zastąpić wszystkich kopalnych form energii, na przykład do ogrzewania lub dla zwiększającej się elektryfikacji. Energia wiatrowa i słoneczna mają słabości związane ze zmiennością produkcji energii i zwykle wymagają wsparcia ze strony rezerwowych źródeł energii. Dlatego warto zachować w bilansie energetycznym różne rozwiązania, w tym oparte o energetykę jądrową.

Międzynarodowa Agencja Energii Odnawialnej (International Renewable Energy Agency, IRENA) przewiduje, że w 2050 r. odnawialne źródła energii mogą wytwarzać dwie trzecie całej potrzebnej energii. Gdyby to zostało zrealizowane, byłoby to wielkie osiągnięcie! Jednak także ostatnia - jedna trzecia część energii potrzebnej w 2050 r. musi być wytwarzana w sposób niskoemisyjny, a nie z kopalnych źródeł energii. W raporcie IRENA niestety dodatkowo szacuje się, że ogrzewanie w dużej mierze opierałoby się na bioenergii. To nie jest zrównoważone rozwiązanie. Bioenergii nie można znacznie zwiększyć w sposób zrównoważony, ponieważ lasy muszą być przechowywane jako magazyn dwutlenku węgla i częściowo wykorzystywane jako produkty o wyższej wartości, na przykład w konstrukcjach drewnianych. Ponadto działalność człowieka - hodowla i gromadzenie naturalnej produkcji biomasy na potrzeby człowieka - już teraz prowadzi do szybkiej utraty różnorodności biologicznej i kurczenia się populacji gatunków. Kiedy wyzwanie jest tak ogromne, jak to, z którym mamy do czynienia obecnie, niskoemisyjne odnawialne źródła energii i energia jądrowa nie powinny być ze sobą konfrontowane, bowiem przynosi to tylko korzyści przemysłowi paliw kopalnych.

2. CZY ENERGIA JĄDROWA JEST ZRÓWNOWAŻONA?

Aby powstrzymać zmiany klimatu, konieczne jest zminimalizowanie emisji dwutlenku węgla z produkcji energii. Poniższy rysunek pokazuje, że energia jądrowa ma jeden z najmniejszych śladów węglowych ze wszystkich źródeł energii elektrycznej na jednostkę wyprodukowanej energii.

Rys. 4. Średnia wartości emisji w cyklu życia różnych źródeł energii elektrycznej: IPCC 2014

Niektórzy krytykują energetykę jądrową za problemy związane z wydobyciem uranu. Jednak taka krytyka sprawia, że można się zastanawiać, jaka byłaby lepsza opcja, ponieważ wszystkie źródła energii mają własne problemy związane z pozyskiwaniem i wydobyciem niezbędnych minerałów. Odnawialne źródła energii wymagają więcej różnych metali na jednostkę energii niż energia jądrowa. Niemniej jednak, aby zastąpić paliwa kopalne, będziemy potrzebować wielokrotnie więcej niskoemisyjnych odnawialnych źródeł energii niż obecnie posiadamy.

Poniższy obraz przedstawia ślad użytkowania terenu związany z energią jądrową i wiatrową na podstawie rzeczywistych projektów. Ślad jądrowy jest prawdopodobnie przeszacowany, ponieważ przedstawiona tutaj kopalnia uranu produkuje ponad trzy razy więcej uranu niż potrzebuje elektrownia jądrowa, a miejsce to może pomieścić co najmniej czwarty duży reaktor. Ślad energii wiatrowej jest niedoceniany, ponieważ nie są tutaj uwzględnione kopalnie i moc rezerwowa potrzebna do wykorzystania energii wiatrowej.

(1024x791)Rys. 5. Użytkowanie terenu związane z energią jądrową i wiatrową. Dane dotyczące farmy wiatrowej pochodzą z oceny oddziaływania na środowisko farmy wiatrowej Oosinkangas, dane dotyczące energii jądrowej pochodzą z map Google.

3. CZY ENERGIA JĄDROWA JEST BEZPIECZNA?

Wielu z tych, którzy sprzeciwiali się energii jądrowej, pierwotnie uformowało swoje stanowisko w reakcji na obojętność wobec zagrożeń panującą w Związku Radzieckim, a w szczególności na wynikłą z tego awarię w Czarnobylu. To jest zrozumiałe. Jednak w elektrowniach zbudowanych po 1980 roku nie było wypadków, a statystycznie rzecz biorąc, energetyka jądrowa jest faktycznie najbezpieczniejszą formą produkcji energii.

Rys.6. Liczba zgonów na 1 TWh wyprodukowanej energii elektrycznej według różnych metod produkcji

Energia jądrowa spotkała się również ze sprzeciwem ze względu na obawy przed rozprzestrzenianiem broni jądrowej. Jeśli jednak jakiś kraj chce produkować broń jądrową, może to zrobić również bez cywilnych reaktorów jądrowych. Wykorzystanie nowoczesnych reaktorów jądrowych do produkcji materiału do konstrukcji broni jądrowej (pluton) jest w rzeczywistości wielokrotnie droższe i łatwiejsze do wykrycia niż inne opcje, takie jak wzbogacanie uranu za pomocą wirówek (np. w Iranie) do poziomu militarnego lub użycie prostego stosu grafitowego do produkcji plutonu (przykłady z II wojny światowej i później). Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA) nadzoruje wykorzystanie energii jądrowej oraz wykorzystanie i transport materiałów jądrowych, aby zapobiegać rozprzestrzenianiu broni jądrowej. Tutaj obecność silnej globalnej cywilnej społeczności jądrowej jest wielkim atutem.

4. JAK SZKODLIWE SĄ ODPADY JĄDROWE?

Zużyte (wypalone) paliwo jądrowe jest również powszechnym problemem dotyczącym bezpieczeństwa. Jednak gospodarka odpadami jądrowymi jest już mocno uregulowana przepisami i procedurami zarówno w UE, jak i w państwach członkowskich. W praktyce wypalone paliwo jądrowe nigdy nikomu nie zaszkodziło. Emituje ono promieniowanie i należy je trzymać z dala od biosfery. Nie jest to zbyt trudne przedsięwzięcie: kilka metrów wody lub betonu wystarczy, aby zatrzymać promieniowanie. W dłuższej perspektywie korzystne jest (bezpieczniejsze, tańsze) przechowywanie wypalonego paliwa, na przykład w składowiskach zlokalizowanych w głębokich formacjach geologicznych, lub wykorzystanie go do wytwarzania nowego paliwa jądrowego i energii niskoemisyjnej w reaktorach powielających.

Poniższy wykres przedstawia średnie dawki promieniowania otrzymywane przez ludzi z różnych źródeł (dane: United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation, 2008.(https://www.unscear.org/docs/publications/2008/UNSCEAR_2008_Report_Vol.I.pdf).
Jak widać, jądrowy cykl paliwowy, który obejmuje wypalone paliwo, jest ledwie wielkością rzędu błędu zaokrąglenia.

(986x725)Rys. 7. Globalna średnia dawka promieniowania z różnych źródeł [mSv/rok]

Fińskie składowisko wypalonego paliwa jądrowego, Onkalo, stanowi przykład ostatecznego unieszkodliwiania odpadów jądrowych. Niezależny regulator jądrowy i radiacyjny STUK stwierdził, że składowisko można zbudować tak, aby było pasywnie bezpieczne. Margines bezpieczeństwa jest taki, że nawet czysto akademickie ćwiczenie z modelowania, w którym wszystko idzie źle, maksymalne dawki, jakie ktoś może otrzymać w sąsiedztwie rzędu 0,00018 mSv, są milion razy za małe, aby wyrządzić znaczną szkodę miejscowej ludności na tysiąc lat w przyszłości.

5. CZY OBIEKTY ENERGETYKI JĄDROWEJ SĄ ZBYT DŁUGO BUDOWANE?

Niektórzy twierdzą, że reaktory jądrowe są zbyt wolno budowane w obliczu nadchodzącego kryzysu zmian klimatu. Planowanie i budowa reaktorów zajmują wiele lat. Jednak UE prawdopodobnie jeszcze wiele lat lub dziesięcioleci dzieli od zakończenia emisji z produkcji energii - i nawet wtedy infrastruktura jej produkcji wymagać będzie ciągłej przebudowy. Dlatego reaktory jądrowe, które zaczną wytwarzać energię za lata lub dziesięciolecia, pomogą w zmniejszeniu pozostałych emisji. Jeśli energia jądrowa nie będzie dostępnym narzędziem redukcji emisji, osiągnięcie neutralności węglowej może zająć więcej czasu.

Ponadto budowa reaktora nie zawsze przebiega tak wolno, jak wskazują niektóre z najgorszych niedawnych przykładów. Zgodnie z bazą danych PRIS MAEA, budowa elektrowni zbudowanych w latach 90. i 2000. trwała średnio mniej niż sześć lat, a obecnie średnia prędkość budowy w Chinach wynosi około 5-6 lat. Niedawne opóźnienia w zachodnich projektach jądrowych są w dużej mierze spowodowane utratą wiedzy specjalistycznej i łańcuchów dostaw w ciągu 30 lat niepodejmowania żadnej nowej budowy obiektu jądrowego oraz budowy pierwszych elektrowni nowego typu (FOAK), które miały niedokończone projekty w momencie rozpoczęcia ich budowy. Wszystko to można złagodzić, prowadząc do realizacji szybszych projektów, które lepiej trzymają się założonego harmonogramu i budżetu.

6. CZY ENERGIA JĄDROWA JEST ZBYT DROGA?

Jakieś 10-20 lat temu energia z wiatru i słońca była bardzo droga. Od tego czasu prowadziliśmy niezwykle wspierającą politykę i przeznaczyliśmy miliardy euro na dotacje i ulgi podatkowe na energię odnawialną. Powstało wiele obiektów i stały się one tańsze. Jak można się spodziewać, ludzie stają się coraz lepsi i wydajniejsi w tym, co robią.

Można to zaobserwować również w energetyce jądrowej. Kilkadziesiąt lat zaniechania budowy obiektów energetyki jądrowej w Europie doprowadziło do zaporowo drogich projektów "pierwszych w swoim rodzaju" - FOAK, nękanych opóźnieniami i innymi problemami. Jednak gdzie indziej reszta świata (ROW) nadal rozwijała energetykę jądrową i umie to robić niskim kosztem, stosunkowo szybko i na czas, a także w ramach przyjętego budżetu. Można to zobaczyć na poniższym rysunku, zaczerpniętym z niedawnego globalnego badania "Nuclear Cost Drivers Project" przeprowadzonego dla Energy Technologies Institute.

Rys. 8. Koszty budowy reaktorów lekkowodnych w Europie/USA i reszcie świata ROW

Ponieważ jest oczywiste, że potrzebujemy znacznie więcej obiektów energetyki jądrowej, aby skutecznie złagodzić zmiany klimatu w wymaganych ramach czasowych, rozsądne byłoby obniżenie ich kosztów budowy. Posiadanie programu stałego rozwoju energetyki jądrowej, zamiast podejmowania ryzykownych politycznie, jednorazowych projektów mniej więcej co dekadę, może znacznie obniżyć koszty energii jądrowej, zmniejszając je o połowę lub nawet więcej.

Elektrownie jądrowe to duże i czasochłonne projekty, nawet jeśli odnoszą sukcesy. Dlatego też koszt kapitału odgrywa bardzo ważną rolę w średnim koszcie energii elektrycznej (LCOE). Można to zobaczyć, badając wpływ zmiany stopy dyskontowej na koszt energii jądrowej. Weźmy jako przykład raport IPCC 2014 AR5, w którym zastosowano dość wysoką 10 proc. stopę dyskontową dla energii jądrowej. Obniżenie stopy dyskontowej (lub stopy procentowej finansowania poprzez obniżenie ryzyka politycznego i / lub rynkowego oraz ryzyka reputacji w przypadku finansowania, na przykład poprzez włączenie do taksonomii zrównoważonej działalności w UE) do stopy, która jest zgodna z dającą się przewidzieć przyszłością oraz z naszymi celami w zakresie zrównoważonego rozwoju, może zmniejszyć o połowę LCOE energii jądrowej, jak to widać na poniższym wykresie.

Zatem, możemy uczynić energię jądrową tak kosztowną, jak to chcemy, i robimy to już od dłuższego czasu, ale nie ma nic z natury kosztownego w energii jądrowej. Jest to niezwykle gęsta energia, bardzo wydajnie wykorzystuje materiały i grunty w porównaniu z innymi czystymi źródłami energii i zapewnia nam niezawodne usługi energetyczne - coś, czego sam wiatr i słońce nie są jeszcze w stanie zrobić przy wyższych udziałach w generacji elektryczności.

Rys. 9. Uśredniony koszt energii elektrycznej z energetyki jądrowej w zależności od stopy zwrotu kapitału.

7. JAK ENERGIA JĄDROWA WPŁYWA NA AMBICJE KLIMATYCZNE UE?

Wzmocnienie celów klimatycznych UE generalnie wymaga jednomyślności wśród państw członkowskich. Ogólnie rzecz biorąc, kraje UE o gospodarkach najbardziej emisyjnych są najmniej skłonne do wzmocnienia tych celów. Poprawa perspektyw redukcji emisji w państwach członkowskich o dużym zużyciu węgla jest zatem ważnym warunkiem wstępnym wzmocnienia celów klimatycznych.

Perspektywy dekarbonizacji w znacznym stopniu zależą od pomocy finansowej z UE oraz od warunków inwestowania w niskoemisyjne źródła energii. W związku z tym dostępność finansowania energetyki jądrowej odgrywa tu ważną rolę. Obecnie rządy wielu krajów członkowskich UE postrzegają energię jądrową jako ważną część swoich planów redukcji emisji. Węgry i Czechy do niedawna sprzeciwiały się celowi neutralności klimatycznej do 2050 r. Oba te państwa uznały warunki inwestowania w energetykę jądrową za ważny warunek wstępny ich poparcia. Polska nadal sprzeciwia się temu celowi i także planuje wdrożenie oraz rozwój energetyki jądrowej. Polski minister klimatu wysłał ostatnio do najwyższych urzędników UE pismo, w którym stwierdził, że polityka energetyczna i klimatyczna UE, w tym Europejski Zielony Ład i Pakiety Zrównoważonego Finansowania, muszą być rozwijane w sposób neutralny technologicznie i oparty na dowodach, oraz że dalsze uprzedzenia wobec energetyki jądrowej utrudnią postęp i uniemożliwią osiągnięcie celów klimatycznych na 2050 r.

W przyszłości należy jeszcze bardziej zwiększyć ambicje klimatyczne UE. Aby to osiągnąć, konieczne może być zapewnienie dobrych warunków inwestycyjnych dla wszystkich bezpiecznych i niskoemisyjnych źródeł energii w państwach członkowskich.

8. CZY TAKSONOMIA ZRÓWNOWAŻONEGO FINANSOWANIA UE POWINNA OBEJMOWAĆ ENERGIĘ JĄDROWĄ?

Warunki inwestowania w energetykę jądrową są ściśle związane ze sposobem, w jaki UE formułuje taksonomię zrównoważonego finansowania i jak rygorystycznie stosuje się zasadę "nie rób znaczących szkód" (Do-No-Significant-Harm, DNSH) w stosunku do energetyki jądrowej. Taksonomia UE znacząco wpływa na dostępność finansowania inwestycji dla różnych źródeł energii. W konsekwencji warunki inwestycyjne wpływają na opłacalność niskoemisyjnych źródeł energii. Taksonomia została zamówiona jako neutralne technologicznie narzędzie dla wyboru zrównoważonych inwestycji, ale energia jądrowa jest traktowana zupełnie inaczej, jeśli chodzi o kryteria DHSH. Więcej informacji na ten temat można uzyskać w "Raporcie oceny zrównoważonej energii jądrowej".

W tym momencie nie możemy dokładnie przewidzieć, które niskoemisyjne źródła energii będą najbardziej efektywne ekonomicznie. Jednak ograniczenie już na wstępie puli dostępnych wyborów obniży oczekiwany zwrot przyszłych zrównoważonych inwestycji. Im więcej opcji dostępnych jest w taksonomii, tym większa swoboda inwestorów w inwestowaniu w najbardziej dochodowe projekty z ich perspektywy. Dlatego też zainwestowane kwoty będą wyższe, a ilość wyprodukowanej energii przy danej kwocie zainwestowanych pieniędzy będzie większa. To ostatnie dotyczy również unijnego mechanizmu sprawiedliwej transformacji Just Transition Mechanism o wartości 100 mld euro. Komisja Europejska zaproponowała wyłączenie z niego energii jądrowej.

Oczekiwana wielkość inwestycji w energię niskoemisyjną ma kluczowe znaczenie dla gotowości państw członkowskich do zaprzestania korzystania z wysokoemisyjnych źródeł energii. Inwestycje będą większe, gdy stopy procentowe będą niższe - na przykład z powodu włączenia ich do "zielonych" lub "zrównoważonych" portfeli zamówień, które mają być wspierane przez taksonomię UE. Państwa członkowskie mogą uznać, że wykorzystanie wyłącznie odnawialnych źródeł energii - z ich problemami ze zmiennością produkcji oraz przechowywaniem energii - jest zbyt kosztowną ścieżką do dekarbonizacji. Im szerszy zestaw narzędzi dekarbonizacji jest dostępny dla krajów UE, tym większe jest ich zaufanie do wspierania ambitnych celów redukcji emisji.

DODATEK: POWSZECHNE NIEPOROZUMIENIA DOTYCZĄCE ENERGII JĄDROWEJ

Istnieje w opinii publicznej kilka powszechnych błędnych przekonań na temat energii jądrowej. Chociaż ten dokument nie może opisać ich wszystkich szczegółowo, poniżej przedstawiono dwa przykłady. Jeden wiąże się z emisjami w jądrowym cyklu życia, drugi z wypadkami jądrowymi i ich skutkami zdrowotnymi. Przypadki te są reprezentatywne dla całości, ponieważ często kategoryczne argumenty antynuklearne opierają się na co najmniej jednym z tych trzech czynników:
1. Są one w rzeczywistości niepoprawne lub oparte na pobocznych badaniach, które uzyskują bardzo różne wyniki w porównaniu z nauką głównego nurtu i meta-studiami.
2. Opierają się na logicznie błędnych argumentach.
3. Przedstawiane są w "próżni", co oznacza, że nie dokonuje się odpowiednich porównań. Na przykład: Energia jądrowa jest "ryzykowna" tylko wtedy, gdy nie porównuje się jej z innymi źródłami energii lub brakiem nowoczesnych usług energetycznych.

Emisje w jądrowym cyklu życia

Chociaż zarówno IPCC (2015), jak i National Renewable Energy Laboratory w Stanach Zjednoczonych stwierdziły w swoich szerokich meta-badaniach, że emisje w cyklu życia energii jądrowej są wyjątkowo niskie (porównywalne z energią wiatrową), ludzie zaskakująco często myślą, że energia jądrowa ma dość wysoki poziom emisji w cyklu życia. Istnieje kilka przyczyn tych nieporozumień.

Przeprowadzono bowiem inne badania, które wykazały wyższe wartości emisji. Z badaniami tymi wiąże się wiele problemów, a niektóre z nich wcale nie zostały poddane recenzji innych środowisk naukowych. Na przykład mogą one:
  • Przy wydobyciu uranu przyjmować bardzo niskiej jakości rudy.
  • Przyjmować przestarzałą, nieużywaną już technologię wzbogacania (dyfuzja gazowa w porównaniu z wirówkami, które są ~ 50 razy bardziej energooszczędne).
  • Zakładać większe zużycie energii przez kopalnie uranu, niż można to zweryfikować na podstawie rzeczywistych danych. Na przykład w powszechnie cytowanym, niezweryfikowanym przez innych ekspertów badaniu "Storm & Smith" odnotowano, że kopalnia uranu Rössing w Namibii zużywa każdego roku więcej energii niż zużywa cały kraj Namibia i około 80 razy więcej niż wynika to z danych firmy wydobywczej.
  • Zakładać, że przy budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych zużywane jest znacznie więcej energii niż to jest w rzeczywistości. Ponownie w badaniu Storm & Smith założono, że do budowy szwedzkiej elektrowni jądrowej Forsmark zużyto 240 petadżuli energii, podczas gdy liczba ta, w niezależnie zweryfikowanej deklaracji środowiskowej produktu, wynosiła 8 petadżuli.
I tak dalej. Wspomniane powyżej badanie Storm & Smith jest cytowane w innych badaniach jako źródło (np. badanie Benjamina Sovacoola - które jest również często przedstawiane jako "dowód"), które są następnie cytowane w raportach takich organizacji jak IPCC. Ważną rzeczą do zapamiętania jest to, że badania przeprowadzone przez IPCC i NREL były meta-badaniami, więc obejmowały wszystkie istotne badania indywidualne i dlatego można je uznać za rzecz najbliższą konsensusowi naukowemu.

Innym źródłem nieporozumień może być fakt, że kilka organizacji ekologicznych, na przykład WWF, uznało za konieczne użycie w swoich raportach i badaniach w stosunku do emisji jądrowych arbitralnej liczby - porównywalnej na przykład z gazem ziemnym lub węglem - bez żadnego rozsądnego powodu. Jeśli ktoś będzie powtarzał takie rzeczy wystarczająco często, wielu ludzi zacznie w nie wierzyć, nawet jeśli nie mają podstaw w rzeczywistości.

Wypadki jądrowe

A co z wypadkami jądrowymi? Większość ludzi ma w głowie silne i przerażające obrazy, kiedy myślą o wypadkach jądrowych, a istnieje wiele powodów, dla których one powstają. Ale takie pytanie zasługuje na wiarygodną i naukową odpowiedź.

Z trzech głównych cywilnych wypadków jądrowych tylko Czarnobyl spowodował możliwe do zweryfikowania ofiary w ludziach. Ale nawet Czarnobyl nie był taką katastrofą, jak wielu uważa. Według najnowszego, najobszerniejszego do tej pory raportu UNSCEAR dotyczącego Czarnobyla:
  • 134 pracowników zakładu i ratowników cierpiało na ostrą chorobę popromienną (ARS) z powodu otrzymania wysokich dawek promieniowania.
  • W ciągu pierwszych kilku miesięcy po wypadku 28 z nich zmarło.
  • Chociaż kolejnych 19 osób, które przeżyły ARS, zmarło do 2006 r., zgony te miały różne przyczyny, zwykle niezwiązane z narażeniem na promieniowanie.
  • Ponadto zgłoszono około 6000 przypadków raka tarczycy w trzech najbardziej dotkniętych chorobą krajach: Białorusi, Ukrainie i czterech najbardziej dotkniętych chorobą regionach Federacji Rosyjskiej. 15 z nich okazało się śmiertelnych, chociaż najprawdopodobniej nie wszystkie z nich były spowodowane opadem promieniotwórczym z Czarnobyla.
Potwierdzono co najwyżej 62 ofiary śmiertelne w wyniku najgorszej awarii jądrowej w naszych dziejach. Statystycznie, według niektórych modeli, w sumie może być około 4000 dodatkowych ofiar śmiertelnych w wyniku promieniowania z wypadku w Czarnobylu. Jednak te modele cechuje to, co UNSCEAR nazywa niedopuszczalnymi niepewnościami przy tak niskich dawkach i zaleciło, aby nie były używane do celów epidemiologicznych.

UNSCEAR oznacza Komitet Naukowy ONZ ds. Promieniowania Atomowego (United Nations Scientific Committee on Atomic Radiation). Prawdopodobnie ma on do dyspozycji najlepszych ekspertów i wystarczające zasoby, aby dokładnie przestudiować i zweryfikować badania wykonane przez innych naukowców. Jednak nawet w mediach głównego nurtu można spotkać znacznie większą liczbę ofiar śmiertelnych wypadków jądrowych.

Powszechne nieporozumienia dotyczące setek tysięcy, a nawet milionów ofiar pochodzą z innych nie zweryfikowanych badań, które mają bardzo wyraźne problemy z metodologią i rozumowaniem i nie mają dowodów na poparcie swoich twierdzeń. Jedno z takich badań nosiło nazwę TORCH. Przyniosło ono od 30000 do 60000 dodatkowych ofiar śmiertelnych, głównie w wyniku niewłaściwego wykorzystania wyżej wymienionych modeli. Greenpeace również sporządził własny raport, w którym stwierdza się, że zginęło 93000 osób. Metoda była dość ciekawa: uwzględniono każdy obszar, który miał jakąkolwiek ilość opadu promieniotwórczego. Jeśli po 1986 r. odnotowano wzrost liczby ofiar śmiertelnych na tym obszarze, liczono je jako spowodowane wypadkiem w Czarnobylu. Ta wątpliwa metoda oznaczała, że zwiększona liczba ofiar śmiertelnych spowodowana marskością wątroby na obszarze Związku Radzieckiego, stwierdzona pięć lat po wypadku, została szybko przypisana Czarnobylowi.

Istnieją również inne szacunki dotyczące ofiar, które są powszechnie stosowane, ale nie są oparte na faktach. Alexei V. Yablokov, jeden z autorów raportu Greenpeace, były członek Rosyjskiej Akademii Nauk i jeden z założycieli Greenpeace Russia, napisał książkę zatytułowaną Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment (2007). Oparta jest głównie na różnorodnych materiałach napisanych w językach słowiańskich. Książka podaje, że około miliona ludzi zginęło lub umrze w wyniku wypadku w Czarnobylu. Oprócz obwiniania o to marskości wątroby i innych chorób, które nie mają żadnego związku z promieniowaniem, książka zawiera różne twierdzenia, które okazały się błędne. Na przykład badanie dotyczące obszaru Tampere wykazało, że wady wrodzone zmniejszyły się po wypadku w Czarnobylu, ale Yablokov w swojej książce uogólnił badanie na całą Finlandię i zmienił "zmniejszone" na "zwiększone".

Dokument zawierający pytania i odpowiedzi (Q&A) przygotowany został przez fińską organizację The Finnish Greens for Science and Technology. Staraliśmy się odpowiedzieć w nim na kilka typowych pytań dotyczących energii jądrowej w oparciu o najnowsze informacje naukowe.
Viite

Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

KOMENTARZE ( 4 )


Autor: Piotr 26.01.2021r. 08:43
Fińscy Zieloni odrzucili kretyński antyatomowy fanatyzm
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Rozwiń (Pełna treść komentarza)
Autor: Choczewo 26.01.2021r. 11:26
Czy Fińscy Zieloni też tak liczą LCOE jak OECD NEA i BEIS ? Bo jeżeli tak to te obliczenia nadają się do kosza.
Odpowiedzi: 1 | Najnowsza odpowiedź: 28-01-2021r. 12:00 ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI

Autor: racjonalista 29.01.2021r. 17:00
sa jeszcze Zieloni w Europie!
ODPOWIEDZ ZGŁOŚ DO MODERACJI
Dodaj nowy Komentarze ( 4 )

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Audax
Enotec
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoftcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE