ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

SERWIS INFORMACYJNY CIRE 24

IEA: liczba nowych sieciowych magazynów energii na świecie w 2019 r. spadła po raz pierwszy od 2013 r.
18.04.2021r. 08:00

www.cire.pl | Obserwuj nasze newsy na LinkedIn
Jak wynika z raportu Międzynarodowej Agencji Energii (IEA) pt. "Energy Storage" opublikowanym w czerwcu 2020 r., w ujęciu globalnym, liczba nowych instalacji sieciowego magazynowania energii spadła rdr w 2019 r. po raz pierwszy od 2013 r. Zauważalny był natomiast utrwalający się zwrot w kierunku magazynowania pozasieciowego.

Analiza IEA została zaczerpnięta z serii raportów Tracking Clean Energy Progress (Śledzenie postępu w dziedzinie czystej energii).

Na całym świecie w 2019 r. dodano do systemów elektroenergetycznych 2,9 GW mocy w sieciowych instalacjach magazynowych, czyli o ok. 30 proc. mniej niż w 2018 r. Po raz pierwszy od 2013 r. liczba tych instalacji spadła rdr. Czynniki stojące za tym trendem wskazują, że magazynowanie pozostaje technologią wczesnego etapu, obecną tylko na kilku kluczowych rynkach i w dużym stopniu uzależnioną od interwencji politycznej poprzez bezpośrednie wsparcie lub tworzenie rynku.

Korea Południowa, która odpowiadała za jedną trzecią całej światowej mocy magazynowej, zanotowała spadek liczby nowych instalacji aż o 80 proc. w stosunku do rekordowego 2018 r. Ta sytuacja była m.in. wynikiem pięciu pożarów w magazynach sieciowych.
Ponadto, ujawniono wady w samych bateriach, co może spowodować negatywne konsekwencje dla koreańskiego przemysłu akumulatorowego.
Spadki zanotowano także w pozasieciowym systemie magazynowania energii, gdzie popyt zmniejszył się czterokrotnie do nieco ponad 200 MW.

W Japonii wzrosła liczba nowych pozasieciowych magazynów energii osiągając ponad 200 MW mocy i czyniąc Kraj Kwitnącej Wiśni światowym liderem w tej branży. Głównym powodem tego wzrostu było wycofanie w 2019 r. energii ze źródeł PV z systemu sieciowego. Właściciele systemów fotowoltaicznych mogli kupować instalacje do przechowywania energii, aby w większym stopniu wykorzystywać własną produkcję energii elektrycznej i ograniczać straty. Ponadto premia gwarantowana, która ma zostać wprowadzona w 2021 r., może dodatkowo zachęcić do inwestowania w magazyny działające poza siecią.

Dla magazynów pozasieciowych jednym z głównych rynków w 2019 r. (5 miejsce na świecie) pozostawała Australia, gdzie w budowie były instalacje o ponad 200 MW mocy.

W Europie, Komisja Europejska zasygnalizowała silne, długoterminowe wsparcie dla magazynowania energii. W Europejskim Pakiecie Czystej Energii (Clean Energy Package - CEP) zdefiniowano magazynowanie jako podmiot odrębny od wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji, co zapobiega podwójnemu opodatkowaniu podczas ładowania i rozładowywania baterii.

Polska wykonała kolejny bardzo ważny krok w kierunku rozwoju magazynowania energii. 15 kwietnia br. nasz parlament przyjął nowelizację Prawa energetycznego, która wprowadza korzystne i kompleksowe regulacje dla funkcjonowania i rozwoju magazynów energii elektrycznej. Nowe zapisy mówią, m.in. o: zniesieniu podwójnego naliczania opłaty sieciowej i dystrybucyjnej dla energii wprowadzonej oraz pobieranej z magazynu, objęciu magazynowania energii osobną koncesją (przy progu mocowym 10 MW), analogicznie jak ma to miejsce w sektorze gazu czy wydawaniu warunków przyłączania oraz umów o przyłączenie - podkreślił Artur Olszewski, prezes zarządu Agencji Rynku Energii.

Ponadto, w Europie uruchomiono projekty pilotażowe w celu zbadania nowych zastosowań i rynków magazynowania: jako aktywa przesyłowe w Niemczech i Francji oraz poprzez agregację we Włoszech i Wielkiej Brytanii.

Ogólnie jednak wskaźnik instalacji pojemności magazynowych w Europie spadł o 40 proc. w stosunku do 2018 r. Warto zauważyć, że w Niemczech w 2019 r. wdrożenie ponad 5 tys. pozasieciowych instalacji magazynowych wyraźnie przyćmiło powolne wdrażanie systemów w skali sieci.

Jak stwierdzają autorzy raportu, magazynowanie musi powrócić do dwucyfrowych wartości wzrostu, aby pozostać na drodze do realizacji Scenariusza Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Scenario - SDS).

Rys. 1
Rozmieszczenie magazynów energii według krajów w latach 2013-2019

(1100x582)
Źródło: IEA

Głównym kierunkiem w powstawaniu obiektów magazynujących było lokowanie ich w pobliżu instalacji wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych, co zapewniało stabilizację produkcji i większą moc w okresach szczytowego zapotrzebowania. Przykładem są tutaj Stany Zjednoczone, gdzie wzrost zapotrzebowania na magazynowanie energii rezerwowej był w dużej mierze spowodowany obawami dotyczącymi odporności sieci na pożary po katastrofalnym sezonie 2019 (Kalifornia). Klientów na obszarach wysokiego ryzyka traktowano priorytetowo w celu uzyskania wyższych zachęt. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w całych Stanach Zjednoczonych nadal faworyzują projekty kolokacji magazynów z wykorzystaniem fotowoltaiki, a ich rozwój może w najbliższej przyszłości obejmować nawet 15 GW. W międzyczasie stany Wirginia i Nevada ogłosiły długoterminowe cele magazynowania o łącznej wartości 3,4 GW.

Kto powinien posiadać i obsługiwać aktywa magazynowe pozostaje źródłem sporów na rynkach energii elektrycznej. W 2019 r. wzrosła liczba rynków zarządzających lub zmieniających regulacje w tym zakresie. Istotą zagadnienia jest to, czy magazynowanie może świadczyć usługi dla sieci elektroenergetycznych, w tym przesyłu i dystrybucji wraz z elastycznością i usługami bilansującymi na rynkach energii i mocy.

Europejski CEP, zatwierdzony w maju 2019 r., zezwala operatorom przesyłu i dystrybucji na posiadanie i eksploatację magazynów tylko w wyjątkowych okolicznościach, które nie zostały jeszcze skodyfikowane w ustawodawstwach krajowych.

Chiny również dokonały przeglądu swoich przepisów w 2019 r., a przedsiębiorstwa sieciowe nie mogą już uwzględniać kosztów magazynowania w swoich opłatach za przesył i dystrybucję. W rezultacie realizacje nowych projektów zostały zamrożone, a instalacje magazynowe w ciągu całego roku skurczyły się o jedną trzecią. Rynek magazynowania w Chinach przesuwa się obecnie w kierunku kolokacji magazynowania i zwiększenia wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w miejscu lokalizacji elektrowni.

W Stanach Zjednoczonych trwa nadal polemika nad umiejscowieniem magazynów energii w systemie energetycznym. Przykładem może być niezależny operator systemu z Midwest, który zwrócił się do federalnego regulatora o pozwolenie na wykorzystanie magazynowania jako alternatywy dla przesyłu. Z kolei ERCOT, operator sieci z Teksasu, wyznaczył wewnętrzną grupę zadaniową w celu zdefiniowania magazynowania energii jako podmiotu niezależnego od jej wytwarzania.
Magazynowanie energii w akumulatorach litowo-jonowych było w 2019 r. najbardziej rozpowszechnione i stanowiło zdecydowaną większość łącznej zainstalowanej mocy w instalacjach magazynowych.

Jedną z kluczowych kwestii na temat przyszłości magazynowania energii jest zakres, w jakim rozwój technologii pojazdów elektrycznych może "rozlać się" na akumulatory w skali sieciowej. Biorąc pod uwagę, że rynek akumulatorów do pojazdów elektrycznych jest już dziesięciokrotnie większy niż w przypadku magazynów sieciowych, pośrednie skutki innowacji i redukcji kosztów w zastosowaniach związanych z elektromobilnością mogą być tutaj znaczącym impulsem.

Producenci akumulatorów do pojazdów elektrycznych dążą do ciągłego rozwijania większej gęstości energii w celu obniżenia kosztów początkowych i zwiększenia zasięgu pojazdów elektrycznych, ale ma to niewielki wpływ na zastosowania stacjonarne. Jednak wraz z rozwojem technologii w tym zakresie, technologie które mogą stać się mniej atrakcyjne dla pojazdów elektrycznych, można będzie wdrożyć po niższych kosztach do zastosowań stacjonarnych w sieci.

W 2019 r. odrodziły się również inne technologie magazynowania. W Chinach ogłoszono sześć nowych projektów magazynowania energii z zastosowaniem sprężonego powietrza.

W Wielkiej Brytanii popularność zaczęło zyskiwać magazynowanie grawitacyjne. Firma Gravitricity ogłosiła budowę demonstracyjnej elektrowni o mocy 4 MW za 1 mln funtów.

Rys. 2
Zasada działania elektrowni grawitacyjnej

(1000x581)
Źródło: IIASA

W Australii ogłoszono cztery nowe projekty elektrowni szczytowo-pompowych o łącznej mocy 1,5 GW.

W Stanach Zjednoczonych, Form Energy zapewnił finansowanie w wysokości 40 mln dolarów ogłaszając realizację projektu w baterie wodno-powietrzne o mocy 150 MWh.

W Arabii Saudyjskiej spółka joint venture między Nusaned (spółka zależna Saudi Aramco) i grupą Schmidt rozpoczęła prace nad 3-GWh magazynem energii złożonym z akumulatorów przepływowych.

Magazynowanie energii nie osiągało wyników w 2019 r. głównie z powodu niepewności oraz powolnych postępów w ustanawianiu zasad i przepisów dotyczących jego wdrażania i użytkowania.
Potrzebne są jasne i przejrzyste ramy regulacyjne w celu określenia usług, które mogą świadczyć OSP i OSD, aby uniknąć konkurencji z wytwórcami energii.

Bezpośrednie wsparcie dla instalacji magazynowania energii za pośrednictwem grantów i polityk pozostaje najpowszechniejszą opcją zachęcającą do ich wdrażania, ale według autorów raportu, większy nacisk należy położyć na stworzenie przepisów bardziej przejrzystymi i otwartymi, a także na rozwój rynków branży magazynowej i usług pomocniczych, tak aby magazynowanie mogło konkurować z innymi technologiami.

Aby ocenić ekonomię i potencjał oraz ustalić priorytety potrzeb w zakresie badań i rozwoju, a także odpowiednio zaprojektować wsparcie polityczne, technologie w zakresie magazynowania energii należy rozumieć w kontekście świadczonych przez nie usług i aplikacji. Obejmują one przywracanie funkcjonowania sieci po awarii zasilania, zapewnianie rezerw operacyjnych lub działanie w sytuacjach opóźniania inwestycji w nowe linie przesyłowe.

Jednak magazynowanie jest tylko jedną z wielu opcji zapewniających elastyczność systemu energetycznego. Pierwszym krokiem do właściwej oceny jest zatem przeprowadzenie badania wymogów elastyczności całego systemu, w którym porównuje się argumenty przemawiające za magazynowaniem z innymi opcjami, takimi jak odpowiedź na zapotrzebowanie, modernizacje elektrowni, wykorzystanie inteligentnych sieci, które usprawniają systemy elektroenergetyczne oraz inne technologie, które mogą podnieść ogólną elastyczność.

Opracowano na podstawie raportu IEA - "Energy Storage" - czerwiec 2020 r.

Czytaj również:

Dodaj nowy Komentarze ( 0 )

WIĘCEJ NA TEN TEMAT W SERWISACH TEMATYCZNYCH

DODAJ KOMENTARZ
Redakcja portalu CIRE informuje, że publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu CIRE. Redakcja portalu CIRE nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.

Przesłanie komentarza oznacza akceptację Regulaminu umieszczania komentarzy do informacji i materiałów publikowanych w portalu CIRE.PL
Ewentualne opóźnienie w pojawianiu się wpisanych komentarzy wynika z technicznych uwarunkowań funkcjonowania portalu. szczegóły...

Podpis:


Poinformuj mnie o nowych komentarzach w tym temacie


PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
mobilne cire
IT BCE