ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
GAZOPROJEKT
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS
18.04.2019r. 16:13

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider zespołu prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
30 kwietnia upływa termin na złożenie do Komisji Nadzoru Finansowego wniosków o wyłączenie ze stosowania dyrektywy MIFID II w odniesieniu do działalności dodatkowej dla towarowych instrumentów pochodnych, uprawnień do emisji lub instrumentów pochodnych których instrumentem bazowym są uprawnienia do emisji.
CMS
26.03.2019r. 19:27

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Karol Jaworecki, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
W marcu 2018 roku Parlament Europejski i Rada przyjęły dyrektywę nowelizującą funkcjonowanie systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Zmiany mają na celu określenie ram prawnych systemu na tak zwany czwarty etap, obejmujący lata 2021 - 2030. Obok ogólnych rozwiązań, które mają doprowadzić do osiągnięcia celów unijnych w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku, zmienione przepisy przewidują wsparcie dla inwestycji energetycznych, któremu warto się bliżej przyjrzeć.
CMS
13.12.2018r. 06:01

Michał Andruszkiewicz, Counsel w Departamencie Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS ("Nowa Energia" - 5-6/2018)
W przededniu przeprowadzenia pierwszych aukcji mocy na okresy dostaw przypadające na lata 2021-2024 warto wrócić do decyzji Komisji Europejskiej z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie polskiego rynku mocy w kontekście planowanej reformy funkcjonującego w Polsce rynku energii oraz innych działań, do których zobowiązała się Polska w ramach procedury notyfikacyjnej. Decyzja opiera się na założeniu, że aby osiągnąć standard europejski gwarantujący pokrycie zapotrzebowania na moc w szczycie wynoszący 99,7 proc., konieczne jest wprowadzenie mechanizmu mocowego - dającego odpowiednie sygnały inwestycyjne i pozwalające zapobiec niedoborom mocy w systemie.
27.11.2018r. 10:56

Piotr Ciołkowski, partner, radca prawny kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik z zespołu energetycznego kancelarii CMS
Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano kolejną wersję projektu ustawy o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji i wydaje się, że w takim brzmieniu zostanie on wkrótce skierowany do Sejmu. Dokument ustanawia ramy dla produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu w nadchodzących latach. Obecny system wsparcia wygasa z końcem roku, a więc czasu na przyjęcie nowej ustawy jest niewiele i dalsze prace legislacyjne zapowiadają się intensywnie.
CMS
11.10.2018r. 15:54

Piotr Ciołkowski, radca prawny i partner, kancelaria CMS
Piotr Prawda, adwokat w zespole energetycznym kancelarii CMS
9 października 2018 roku Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Energii projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza obowiązek sprzedaży przez wytwórców całej wyprodukowanej energii elektrycznej na giełdach towarowych lub rynkach regulowanych.
CMS
17.09.2018r. 15:03

Agnieszka Skorupińska, adwokat, lider zespołu prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Wojciech Szopiński, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska kancelarii CMS
5 września 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowana została kolejna nowelizacja "nowego" Prawa wodnego czyli ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja wprowadza wiele zmian przepisów. Większość z nich ma charakter doprecyzowujący, w związku z wątpliwościami i problemami praktycznych zaobserwowanymi po ponad pół roku od dnia wejścia w Ustawy w życie. Jednak pojawia się też kilka zupełnie nowych rozwiązań. Poniżej omawiamy najważniejsze ze zmian.
CMS
04.09.2018r. 09:55

Ireneusz Piecuch, partner i radca prawny, lider praktyki telekomunikacyjnej kancelarii CMS w regionie Europy Środkowo-Wschodniej
Piotr Ciołkowski, partner i radca prawny, lider praktyki regulacyjnej w zespole energetycznym kancelarii CMS
28 sierpnia weszła w życie ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ("Ustawa"). Ustawa definiuje organizacje krajowego systemu cyberbezpieczeństwa, zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład tego systemu, sposób sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie jej stosowania oraz zakres Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. Regulacje Ustawy są także ważne z punktu widzenia podmiotów działających w sektorze energetycznym.
CMS
02.08.2018r. 10:53

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Karol Jaworecki, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Ustawa nowelizująca system gospodarowania odpadami została przyjęta w ekspresowym tempie. Poprawki Senatu zostały zaakceptowane przez Sejm w dniu 20 lipca 2018 r. Następnie 26 lipca 2018 r. ustawa nowelizująca ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zostały podpisane przez Prezydenta (razem z ustawą nowelizującą ustawę z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska) i obecnie oczekuje na ogłoszenie w Dzienniku Ustaw.
CMS
09.07.2018r. 17:34

Agnieszka Skorupińska, adwokat i lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Karol Jaworecki, prawnik w zespole prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS

Podczas zakończonego w dniu 5 lipca 2018 r. posiedzenia, Sejm przyjął pakiet rozwiązań legislacyjnych, które mają stanowić odpowiedź na nadużycia w branży odpadowej zwłaszcza w zakresie podpaleń składowisk odpadów oraz nielegalnego magazynowania i składowania odpadów. Znowelizowane zostały między innymi przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach oraz ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. Niestety nowe rozwiązania dotkną również branże wolne od dostrzeżonych przez ustawodawcę nadużyć, a w szczególności sektor energetyczny.
CMS
08.05.2018r. 14:58

Agnieszka Skorupińska, lider praktyki prawa ochrony środowiska w kancelarii CMS
Wojciech Szopiński - prawnik w zespole energetycznym kancelarii CMS
8 kwietnia 2018 roku weszła w życie Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/410 wprowadzająca zmiany w systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, tzw. EU ETS. Jest to długo oczekiwany dokument reformujący system EU ETS, stanowiący także ważny element realizacji unijnej polityki klimatycznej. Zmiany mają istotne znaczenie dla polskiej gospodarki, w szczególności dla przedsiębiorców związanych z sektorami energetycznym i energochłonnym.
CMS

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
Elektrix
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
agregaty24.eu
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Innsoftcire
©2002-2019
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE