ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS
15.07.2016r. 15:39

Zapowiadana przez Ministerstwo Środowiska gruntowna reforma regulacji o gospodarowaniu wodami wzbudza ogromne zainteresowanie bardzo wielu sektorów gospodarki. Dyskusja, jaka toczy się w tym zakresie w przestrzeni publicznej skupia się jednak niemal wyłącznie na jednym zagadnieniu – wprowadzeniu powszechnej opłaty za usługi wodne. Niewątpliwie zmiana ta może odcisnąć swoje piętno niemal na całej gospodarce, ponieważ dla wielu jej sektorów stanowić będzie kolejną pozycję w rachunku kosztów prowadzenia działalności. Niemniej zmiany jakie niesie ze sobą projektowana ustawa nie ograniczają się tylko do tej kwestii i warto zwrócić uwagę na kilka innych nowości legislacyjnych, które znaleźć można w aktualnym projekcie nowego Prawa wodnego.
Zbigniew Kozłowski, Adwokat, Counsel kierujący Zespołem Prawa Ochrony Środowiska CMS
Miłosz Tomasik, Radca prawny w Zespole Prawa Ochrony Środowiska CMS
05.07.2016r. 07:26

Z rynku docierają informacje o wszczynaniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki ("Prezes URE") postępowań w zakresie nałożenia kar pieniężnych za niedostosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej w sierpniu ubiegłego roku. Pierwsze podmioty, które miały dopuścić się naruszeń, otrzymały już zawiadomienia o wszczęciu postępowania.
Piotr Ciołkowski - radca prawny, partner, departament energetyki CMS
Piotr Prawda - prawnik, departament energetyki CMS
29.06.2016r. 11:16

Kancelaria CMS doradza chińskiemu inwestorowi China Everbright International Limited (CEI) przy nabyciu Novago, spółki zajmującej się gospodarowaniem odpadami. Sprzedającym jest fundusz private equity Abris Capital Partners, a wartość transakcji wynosi 123 mln EUR. Transakcja wymaga jeszcze zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
CMS
27.06.2016r. 11:22

Grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne i innych ustaw, w tym między innym ustawy o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym ("Ustawa o zapasach"). Projekt został w dniu 22 czerwca 2016 roku skierowany do pierwszego czytania w Sejmie.
Piotr Ciołkowski -radca prawny, partner, departament energetyki CMS
Piotr Prawda - prawnik, departament energetyki CMS
09.06.2016r. 10:33

Kancelaria CMS stawia na rozwój kluczowych praktyk, nominując nowych partnerów i counseli:
CMS
19.05.2016r. 13:24

Wraz z początkiem maja br. Małgorzata Surdek objęła funkcję partnera zarządzającego kancelarią CMS w Polsce. Zastąpiła na tym stanowisku Andrew Kozlowskiego, który kierował firmą od 2003 r.
27.04.2016r. 11:45

Maciej Ziółkowski - Radca prawny w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie („Rozporządzenie”) obowiązuje już blisko trzy lata, jednak jego regulacje w zakresie stref kontrolowanych gazociągów, wciąż mogą budzić pewne wątpliwości w przypadku gazociągów budowanych na dużych głębokościach. Rozporządzenie nie wprowadza bowiem rozróżnienia na płytko położone gazociągi realizowane tradycyjną metodą budowy oraz na gazociągi lokalizowane na znacznych głębokościach np. za pomocą techniki kierunkowych wierceń poziomych HDD.
29.01.2016r. 11:16

Piotr Ciołkowski, radca prawny, Of Counsel kierujący zespołem regulacyjnym w ramach Departamentu Energetyki i Projektów kancelarii CMS
Ada Szon, prawnik w kancelarii CMS.
W rocznicę uruchomienia Portalu REMIT oraz rozpoczęcia procesu rejestracji podmiotów na platformie raportowania transakcji ARIS (ACER REMIT Information System), Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER) opublikowała informację na temat implementacji REMIT (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii). Co szczególnie ważne, Agencja wskazała, że w 2015 roku już dwukrotnie nałożono sankcje za naruszenie postanowień tego Rozporządzenia.
04.05.2015r. 13:54

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest już dostępny najnowszy projekt nowelizacji do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa OOŚ”) oraz niektórych innych ustaw („Projekt Ustawy”)1) , który 21 kwietnia br. został przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Nieoficjalne źródła podają, że ma on zostać skierowany do Sejmu jeszcze przed wakacjami.
Autorzy: Miłosz Tomasik - radca prawny, Associate oraz Piotr Kocoł - prawnik w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki CMS
26.03.2015r. 17:47

Ministerstwo Gospodarki opublikowało informację o projekcie nowego Rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Projekt przekazany do konsultacji publicznych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Autorzy: Piotr Ciołkowski - radca prawny, Of Counsel kierujący zespołem regulacyjnym w Departamencie Energetyki CMS Polska. Maciej Wypiorczyk - prawnik w Departamencie Energetyki CMS Polska

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE