ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS
27.04.2016r. 11:45

Maciej Ziółkowski - Radca prawny w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie („Rozporządzenie”) obowiązuje już blisko trzy lata, jednak jego regulacje w zakresie stref kontrolowanych gazociągów, wciąż mogą budzić pewne wątpliwości w przypadku gazociągów budowanych na dużych głębokościach. Rozporządzenie nie wprowadza bowiem rozróżnienia na płytko położone gazociągi realizowane tradycyjną metodą budowy oraz na gazociągi lokalizowane na znacznych głębokościach np. za pomocą techniki kierunkowych wierceń poziomych HDD.
29.01.2016r. 11:16

Piotr Ciołkowski, radca prawny, Of Counsel kierujący zespołem regulacyjnym w ramach Departamentu Energetyki i Projektów kancelarii CMS
Ada Szon, prawnik w kancelarii CMS.
W rocznicę uruchomienia Portalu REMIT oraz rozpoczęcia procesu rejestracji podmiotów na platformie raportowania transakcji ARIS (ACER REMIT Information System), Agencja ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER) opublikowała informację na temat implementacji REMIT (rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z 25 października 2011 roku w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii). Co szczególnie ważne, Agencja wskazała, że w 2015 roku już dwukrotnie nałożono sankcje za naruszenie postanowień tego Rozporządzenia.
04.05.2015r. 13:54

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji jest już dostępny najnowszy projekt nowelizacji do ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko („Ustawa OOŚ”) oraz niektórych innych ustaw („Projekt Ustawy”)1) , który 21 kwietnia br. został przekazany do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Nieoficjalne źródła podają, że ma on zostać skierowany do Sejmu jeszcze przed wakacjami.
Autorzy: Miłosz Tomasik - radca prawny, Associate oraz Piotr Kocoł - prawnik w Zespole Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki CMS
26.03.2015r. 17:47

Ministerstwo Gospodarki opublikowało informację o projekcie nowego Rozporządzenia w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy. Projekt przekazany do konsultacji publicznych dostępny jest na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
Autorzy: Piotr Ciołkowski - radca prawny, Of Counsel kierujący zespołem regulacyjnym w Departamencie Energetyki CMS Polska. Maciej Wypiorczyk - prawnik w Departamencie Energetyki CMS Polska
09.12.2014r. 11:54

Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego („Projekt”), któremu od 1 stycznia 2015 r. mają podlegać podmioty ubiegające się o udzielenie koncesji łącznej albo o przekształcenie lub przedłużenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie węglowodorów. Projekt budzi szereg zastrzeżeń, zarówno co do praktycznych implikacji, jak i zgodności z ustawą.
Autor: Tomasz Minkiewicz, Partner kierujący zespołem ds. Sektora Ropy i Gazu w Departamencie Energetyki kancelarii CMS
04.12.2014r. 12:05

Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - zwanej potocznie IED oraz jej transpozycja do polskiego porządku prawnego od paru lat stanowi bez wątpienia jedno z wiodących zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska zarówno w Europie jak i w Polsce.
Autor: Miłosz Tomasik, Associate, Zespół Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki kancelarii CMS.
29.09.2014r. 14:42

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Skarbu przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów, czyli tzw. „specustawy węglowodorowej”.
Autor: Maciej Ziółkowski – Radca prawny w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS
04.07.2014r. 09:11

Nowe przepisy wymagają od przedsiębiorców weryfikacji aktualnie stosowanych przez nich wzorów umów i procedur obsługi konsumentów, celem dostosowania swojej działalności do wymagań stawianych przez Unię Europejską.
Autorzy: Michał Derdak - Radca prawny i starszy prawnik w Departamencie Prawa Gospodarczego CMS Polska, Piotr Ciołkowski - Radca prawny i starszy prawnik w Departamencie Energetyki CMS Polska
18.03.2014r. 20:48

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu rządu został przyjęty projekt nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, a także niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu m.in. wyeliminowanie barier administracyjnych, związanych przede wszystkim z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, a także wydobyciem węglowodorów oraz wprowadzenie instrumentów prawnych mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie tego typu działalności gospodarczej.
Autorzy: Maciej Ziółkowski – Radca prawny w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS Polska; Jakub Gorzelnik - Adwokat w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS Polska.
27.02.2014r. 12:04

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania1) ("Projekt Dyrektywy MCP").
Autor: Piotr Kocoł, prawnik w Zespole Prawa Ochrony Środowiska, Departament Energetyki CMS Polska

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ALMiG
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Tauron
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Gazterm
Innsoftcire
©2002-2020
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE