ENERGETYKA, RYNEK ENERGII - CIRE.pl - energetyka zaczyna dzień od CIRE
Właścicielem portalu jest ARE S.A.
ARE S.A.

SZUKAJ:PANEL LOGOWANIA

X
Portal CIRE.PL wykorzystuje mechanizm plików cookies. Jeśli nie chcesz, aby nasz serwer zapisywał na Twoim urządzeniu pliki cookies, zablokuj ich stosowanie w swojej przeglądarce. Szczegóły.


SPONSORZY
ASSECO
PGNiG
ENEA

Polska Spółka Gazownictwa
CMS

PGE
CEZ Polska
ENERGA

KOMENTARZE CMS
CMS


KOMENTARZE CMS
04.12.2014r. 12:05

Przyjęcie Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola) - zwanej potocznie IED oraz jej transpozycja do polskiego porządku prawnego od paru lat stanowi bez wątpienia jedno z wiodących zagadnień w dziedzinie ochrony środowiska zarówno w Europie jak i w Polsce.
Autor: Miłosz Tomasik, Associate, Zespół Prawa Ochrony Środowiska w Departamencie Energetyki kancelarii CMS.
29.09.2014r. 14:42

W zeszłym tygodniu Ministerstwo Skarbu przekazało do konsultacji społecznych projekt ustawy w sprawie szczególnych zasad przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania i transportowania węglowodorów, czyli tzw. „specustawy węglowodorowej”.
Autor: Maciej Ziółkowski – Radca prawny w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS
04.07.2014r. 09:11

Nowe przepisy wymagają od przedsiębiorców weryfikacji aktualnie stosowanych przez nich wzorów umów i procedur obsługi konsumentów, celem dostosowania swojej działalności do wymagań stawianych przez Unię Europejską.
Autorzy: Michał Derdak - Radca prawny i starszy prawnik w Departamencie Prawa Gospodarczego CMS Polska, Piotr Ciołkowski - Radca prawny i starszy prawnik w Departamencie Energetyki CMS Polska
18.03.2014r. 20:48

W ubiegłym tygodniu na posiedzeniu rządu został przyjęty projekt nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, a także niektórych innych ustaw. Projekt ten ma na celu m.in. wyeliminowanie barier administracyjnych, związanych przede wszystkim z poszukiwaniem, rozpoznawaniem, a także wydobyciem węglowodorów oraz wprowadzenie instrumentów prawnych mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenie tego typu działalności gospodarczej.
Autorzy: Maciej Ziółkowski – Radca prawny w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS Polska; Jakub Gorzelnik - Adwokat w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS Polska.
27.02.2014r. 12:04

Pod koniec ubiegłego roku Komisja Europejska opublikowała projekt Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania1) ("Projekt Dyrektywy MCP").
Autor: Piotr Kocoł, prawnik w Zespole Prawa Ochrony Środowiska, Departament Energetyki CMS Polska
17.02.2014r. 11:37

W publikowanych ostatnio projektach ustawy o odnawialnych źródłach energii (tzw. wersja 4.1, a także późniejsze - 6.1 i 6.2) dużo niepokoju budzi zapis art. 39 dotyczący maksymalnego poziomu wsparcia dla instalacji OZE. Propozycja jest tym bardziej niepokojąca, że stanowi całkowite novum – tego jeszcze nie było w licznych projektach wcześniejszych publikowanych od 2011 roku – a jednocześnie wydaje się obecnie dotyczyć zarówno projektów, które zostaną oddane do eksploatacji w najbliższej przyszłości jak i nawet projektów istniejących. Zapis może mieć istotny wpływ na postępowanie inwestorów i sposób prowadzenia walki o dostęp do systemu wsparcia w ramach systemu aukcyjnego.
Autorami tekstu są: Jan Biernacki Starszy Konsultant Grupy Energetycznej PwC oraz Bartłomiej Ziębiński, Radca prawny, Senior Associate w Departamencie Energetyki w kancelarii CMS. W sprawach powyższych zagadnień prosimy o kontakt z autorami artykułu.
22.01.2014r. 20:20

Odnosząc się do dzisiejszych rekomendacji Komisji Europejskiej odnośnie gazu łupkowego z punktu widzenia przedsiębiorców, można pozytywnie ocenić fakt, że zasady te przybrały postać rekomendacji, a nie przepisów podlegających obowiązkowemu wdrożeniu. Jednak nie wyklucza to, że w przyszłości KE będzie chciała zaproponować dalsze, prawnie wiążące instrumenty. Jednocześnie trzeba zwróć uwagę, że oprócz zaleceń mających charakter zdroworozsądkowy pojawiają się takie, które mogą niepokoić, z uwagi na możliwość szerokiej interpretacji.,
Tomasz Minkiewicz, Departament Energetyki CMS Polska
06.12.2013r. 08:42

24 listopada 2013 roku, z niemalże półtorarocznym opóźnieniem w stosunku do terminu nałożonego przez prawo unijne, weszła w życie ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw1 (dalej: „Ustawa CCS”) wdrażająca Dyrektywę CCS2 do polskiego porządku prawnego. Określa ona ramy prawne realizacji przedsięwzięć polegających na wychwytywaniu dwutlenku węgla oraz jego składowaniu w formacjach geologicznych (tzw. CCS – Carbon Capture nad Storage).
Autorzy: Zbigniew Kozłowski, adwokat i starszy prawnik w Zespole Prawa Ochrony Środowiska Departamentu Energetyki CMS Polska, Piotr Kocoł, prawnik w Zespole Prawa Ochrony Środowiska Departamentu Energetyki CMS Polska.
27.11.2013r. 12:39

Dyskusje wokół nowego projektu ustawy o OZE skupiają się z oczywistych względów wokół tematu, jak może wyglądać nowy system wsparcia dla OZE. Niemniej jednak, projekt ustawy zawiera również zapisy istotne w tym zakresie dla podmiotów wytwarzających energię w kogeneracji.
Autor: Piotr Ciołkowski - Radca prawny i starszy prawnik w Departamencie Energetyki CMS Polska
26.11.2013r. 14:06

Poniżej prezentujemy opinie ekspertów dotyczące tzw. "Małego Trójpaku". Materiał stanowi syntezę dyskusji z udziałem przedstawicieli kancelarii CMS Polska, Marka Zierhoffera członka zarządu, Duon Dystrybucja i Jarosława Dybowskiego, prezesa Vattenfall Energy Trading.

O CMS
CMS - to jedna z największych i najbardziej doświadczonych międzynarodowych kancelarii w Polsce, należąca do sieci CMS - szóstej na świecie pod względem liczby prawników.
W Polsce ponad 160 prawników CMS wspiera klientów usługami doradztwa prawnego i podatkowego we wszystkich obszarach prawa i sektorach gospodarki. Nasze zespoły w Warszawie i Poznaniu działają w ramach międzynarodowej sieci 74 biur zlokalizowanych w 42 krajach na całym świecie. Do naszych klientów należą zarówno międzynarodowe koncerny, jak i największe polskie przedsiębiorstwa oraz firmy rodzinne, instytucje finansowe i sektor publiczny. Dzięki specjalizacji sektorowej prawników CMS nasi klienci otrzymują kompleksową wiedzę o aktualnych wyzwaniach i trendach w danej branży, a także wsparcie zespołu, który rozumie specyfikę prowadzenia działań biznesowych w poszczególnych sektorach gospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem sektorów regulowanych. Najważniejsze obszary doradztwa prawnego to: energetyka, infrastruktura i finansowanie projektów, fuzje i przejęcia, private equity, postępowania sporne i arbitraż, nieruchomości i budownictwo, finanse i bankowość oraz własność intelektualna i nowe technologie.

PARTNERZY
PGNiG TERMIKA
systemy informatyczne
Clyde Bergemann Polska
PAK SERWIS Sp. z o.o.
GAZ STORAGE POLAND
GAZ-SYSTEM S.A.
Veolia
PKN Orlen SA
TGE
Savangard
Audax
Enotec
Gazterm
Tauron
DISE
BiznesAlert
Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych ORPA.PL
Energy Market Observer
Innsoft
Instytut PEcire
©2002-2021
Agencja Rynku Energii S.A.
mobilne cire
IT BCE